Šperos.lt > Inžinerija > Inžinerijos kursiniai darbai
Inžinerijos kursiniai darbai

(143 darbai)

2 aukštų gyvenamasis namas (2)Projektuojamas dviejų aukštų gyvenamasis namas be rūsio. Sklypas, kurio plotas 10 arų yra mieste. Laisvo sklypo plotas yra apželdintas veja, pasodinti krūmai. Daržo nėra, nes nėra poreikio. Projekto aiškinamasis raštas, varžos skaičiavimas. Projektas padarytas Autocad, pateikiamos .dwg bylos. Skaityti daugiau
Aprūpinimas vandeniu: plovyklė IĮ "DL-CAR"Įvadas. Tikslas: aprūpinti įmonę "DL-CAR" geriamuoju vandeniu iš gręžinio. Vandenruoša. Vandens tiekimo būdai. Šachtinių šulinių užterštumo priežastys. Šachtinio šulinio schema. Gręžtiniai šuliniai. Gręžinio šulinio schema. Paviršiniai vandens ėmimo įrenginiai. Vandens vartotojai. Vidaus vandentiekis. Vandens apskaitos prietaisai. Vandens vartotojų nustatymas. Debito paskaičiavimas. Vandentiekio išdėstymas. Projektuojamo gręžtinio šulinio geologinis pjūvis ir konstrukcija. Siurblio parinkimas. Grafikas pagal kurį parenkam siurblį. Vandens cheminės analizės rezultatai. Išvados. Geležingo vandens gerinimo būdai. Vandens minkštinimas. Vandens filtravimas. Kietas vanduo. Kodėl vandens kietumas turėtų mums rūpėti? Kaip veikia vandens minkštinimo filtras. Svarbios filtrų savybės. Įranga naudojama plovykloje. Įrenginys naudojamas lauko plovykloje. Plovykloje naudojama smėliagaudė. Naudojama vertikali naftos produktų gaudyklė. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Automatizuotas projektavimas miestų statybojeAiškinamasis raštas. Darbas su programa Microsoft Excel. Darbas su programa My House. Darbas su programa ArcGIS. Mano brėžinys. Išvados. Skaityti daugiau
Automatizuotas projektavimas miestų statyboje ("ArcGIS", "My House", "Excel")Aiškinamasis raštas. Naktinių klubų tinklo lankomumo per savaitę prognozės iki 2015m., naudojantis MS EXCEL programa. Gyvenamojo namo projektavimas, naudojant "My House" programą. AB "Mona" naktinių klubų tinklo Lietuvoje analizė, naudojant "ArcGIS" programą. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Automobilio techninės charakteristikos: RenaultUžduotis. Techniniai duomenys. Automobilio pagrindinių charakteristikų skaičiavimas. Variklio išorinės greituminės charakteristikos skaičiavimas. Traukos jėgos skaičiavimas. Automobilio greičio skaičiavimas. Riedėjimo varžos skaičiavimas. Oro varžos skaičiavimas. Automobilio dinaminio faktoriaus skaičiavimas. Automobilio pagreičio (įsibėgėjimo) skaičiavimas. Galingumo balanso skaičiavimas. Automobilio degalų sąnaudų skaičiavimas. Stabdymo kelias. Stabdymo laikas. Skaityti daugiau
Automobilių kelių projektavimasKursinio projekto užduotis. Aiškinamasis raštas. Projektuojamo kelio techniniai rodikliai. Eismo intensyvumo nustatymas. Kelio kategorijos parinkimas. Kelio trasos projektavimas rankiniu būdu. Tiesių ilgių, rumbų ir posūkio kampų skaičiavimas. Tiesių ilgių skaičiavimas. Rumbų skaičiavimas. Posūkio kampų skaičiavimas. Horizontaliųjų kreivių elementų parametrų nustatymas. Kreivių spindulių parinkimas. Klotoidės parametro ir ilgio skaičiavimas. Pereinamosios ir apskritiminės kreivių kampų skaičiavimas. Apskritiminės kreivės ilgio skaičiavimas. Apskritiminės kreivės bisektrisės skaičiavimas. Apskritiminės kreivės tangentės skaičiavimas. Tangentės pailgėjimo skaičiavimas. Apskritiminės kreivės postūmio skaičiavimas. Bendros tangentės skaičiavimas. Posūkio kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis. Kelio trasos ir jos išilginio profilio projektavimas ESM. Kelio trasos projektavimas ESM. Kelio trasos išilginio profilio projektavimas ESM. Žemės darbų tūrių skaičiavimas ESM. Krovininio eismo rodiklio skaičiavimas. Kelio dangos konstrukcijos parinkimas. Žemės sankasos skersinio profilio sudarymas. Skaityti daugiau
Automobilių konstrukcijos kursinis projektas: Vairo mechanizmasUžduotis: Suprojektuoti automobilio GAZ 53A vairo mechanizmą, kai pavaros perdavimo skaičius U=20. Įvadas. Vairo trapecijos skaičiavimas. Vairo mechanizmo pavaros reduktoriaus medžiagų parinkimas. Vairo reduktoriaus geometrinių parametrų skaičiavimas. Tarpašinio atstumo skaičiavimas. Teorinis ritinėlių krumplių skaičius. Pavaros modulis. Slieko diametro koeficientas. Perstūmimo koeficientas. Faktinis perdavimo skaičius. Slieko ir ritinėlio matmenys. Atsparumo skaičiavimas. Kontaktinių įtempimų tarp slieko ir ritinėlio skaičiavimas. Vairo veleno patikrinimas sukimui. Vairo mechanizmo reduktoriaus kokybinių parametrų skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento skaičiavimas, pavarai dirbant tiesiogine linkme. Pavaros naudingumo koeficiento skaičiavimas, pavarai dirbant priešinga linkme. Vairo įrenginių priežiūra. Priedas (.dwg byla). Skaityti daugiau
Automobilių transmisijos remonto baro technologinis projektasSantrauka. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Technologinė dalis. Trumpa objekto charakteristika. Įrenginių bei įrankių parinkimas. Techninės priežiūros ir remonto technologija. Paslaugų technologijos plotas. darbo imlumo skaičiavimas. darbo higiena, priešgaisrinė sauga ir patalpų apšviestumas. Ventiliacijos skaičiavimas. Valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Benzino įpurškimo sistemos paskirtisBenzino įpurškimo sistemos. K-Jetronic sistema. Ke-Jetronic sistema. Ke-monotronic sistema. L-jetronic sistema. L-monotronic sistema. Lh-monotronic sistema. Hf-monotronic sistema. P-monotronic sistema. Centrinio įpurškimo sistemos. Tiesioginis benzino įpurškimas. Skaityti daugiau
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimasVandenų apsaugos kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų nustatymas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Mechaninis nuotekų valymas. Biologinis nuotekų valymas. Antriniai nusodintuvas. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Išvados. Skaityti daugiau
BuldozerisĮvadas. Apdorojamo grunto fizikinės ir mechaninės savybės. Bendros žinios apie gruntus. Apdorojamo grunto fizikinės ir mechaninės savybės. Buldozerio paskirtis, klasifikavimas. Konstrukcinės schemos. Darbo procesas. Buldozerio paskirtis, klasifikavimas. Buldozerių konstrukcinės schemos. Buldozerio darbo procesas. Buldozerio darbo padargas (verstuvas). Verstuvo valdymo sistemos. Verstuvo sąveika su gruntu, veikiančių jėgų schema. Buldozerio traukos skaičiavimas. Darbinio ir transporterinio greičių parinkimas. Variklio galingumo nustatymas. Bazinės mašinos parinkimas. Traukos jėgos nustatymas. Traukos patikrinimas pagal sankibumą. Našumo skaičiavimas. Buldozerio masės centro radimas. Mašinos stovumo įvertinimas. Išilginis stovumas. Skersinis stovumas. Buldozerio skaičiuojamosios padėties parinkimas. Verstuvo darbinių apkrovų radimas. Verstuvo fiksuojamo piršto atsparuminiai skaičiavimai. Skaityti daugiau
Darbų organizavimas: kelio tiesimasĮvadas. Tiesiamo kelio sąlygos ir techniniai duomenys. Projektuojamo, A II kategorijos, kelio pagrindiniai parametrai. Kelio tiesimo darbų organizavimo metodai ir optimalaus metodo parinkimas. Žemės darbų žiniaraštis. Žemės sankasos įrengimas. Kelio tiesimo trukmės nustatymas. Kelio dangos įrengimo būdo parinkimas. Žemės sankasos įrengimo technologinės schemos sudarymas. Koncentruoti žemės darbai. Linijiniai žemės darbai. Srauto išvystymo periodo skaičiavimas. Darbų saugos reikalavimai kelio tiesimo metu. Aplinkosaugos reikalavimai. Skaityti daugiau
Design of the process plan and the operations of the part 304-01-112-00Introduction. Design of the department for the part production including technological explanations and calculations. General work-specific calculations necessary for further design. Analysis and selection of the blank of the part. Analysis of the drawing of the part and its technical specifications. Analysis of machining operations, operation sequence and substantiation of the part location in operations. Design of machining plan. Computing and selection of machining allowances. Design of operational technology, calculation of rates of cutting. Time rating. Variant comparison. Design of the department for part production. Design of special fixtures. Design of a special fixture for surface A machining operation. Analysis of the accuracy specification ensured by the fixture. Design of special measurement device to measure parallelism and analysis of measurement accuracy. Conclusion. References. Skaityti daugiau
Dujų tiekimas gyvenamųjų namų grupeiLauko tinklai. Objekto charakteristika. Dujų charakteristika. Dujų klasifikacija ir savybės. Dujų tankis. Dujų šiluminė vertė. Dujinio kuro privalumai lyginant su kitomis kuro rūšimis. Dujų mišinio trūkumai. Lauko tinklų techniniai reikalavimai. Dujotiekio įgilinimas. Atstumai iki inžinerinių tinklų ir statinių. Lauko tinklų skaičiavimai. Dujų kiekiai. Dujinio prietaiso (viryklės) skaičiavimas. Hidraulinis skaičiavimas. Darbo sąnaudų žiniaraštis. Vidaus tinklai. Pastato charakteristika. Vidaus tinklų techniniai reikalavimai. Vadovaujantis STR 2.08.01:2004 "Dujų sistemos pastatuose". Reikalavimai dujinių viryklių įrengimui (patalpai). Vidaus tinklų skaičiavimai. Dujų kiekiai. Tinklų hidraulinis skaičiavimas. Vidaus darbų žiniaraštis. Veikimo sutapimo koeficientas k0 gyvenamiesiems pastatams. Lyginamieji slėgio nuostoliai R Pa/m, mažo slėgio dujotiekio normaliuosiuose vamzdžiuose ir lyginamieji ekvivalentiniai ilgiai ld m, kai temperatūra 0 0C ir slėgis 101,3 kPa. Monograma žemo slėgio dujotiekio tinklų skaičiavimui (gamtinės dujos). Vietinių nuostolių koeficiento reikšmės. Išvados. Skaityti daugiau
Dujų tiekimo tinklai: Jonavos miestasAiškinamasi raštas. Kvartalų plotų ir bendras gyventojų skaičiaus nustatymas. Miesto metinių dujų kiekių ir debitų skaičiavimas. Šilumos ir dujų poreikiai pastatų šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos poreikiai šildymui gyvenamiesiems pastatams. Šilumos ir dujų poreikiai visuomeninių pastatų šildymui ir vėdinimui. Šilumos poreikiai karštam vandeniui. Šilumos ir dujų poreikiai miesto katilinei. Bendri dujų poreikiai miestui. Dujų reguliavimo punktų skaičiaus nustatymas. Mažo slėgio tinklo hidraulinis skaičiavimas. Kelio debito skaičiavimas mažo slėgio tinkle Mazginių debitų skaičiavimas. Ruožų debitų skaičiavimas išpjaunant mazgą. Mažo slėgio dujotiekio hidraulinis skaičiavimas. Vidutinio slėgio dujotiekio hidraulinis skaičiavimas. Dujų reguliavimo punkto įrangos parinkimas. Mažo slėgio tinklo dujotiekio medžiagų žiniaraštis. Skaityti daugiau
Elektra šildomos grindysBiosistemų elektrotechnologijų kontrolinis darbas. Įvadas. Projekto pagrindimas. Elektrinio grindų šildymo apskaičiavimas ir šildomųjų laidų išdėstymo schemos sudarymas. Šildymo kabelio klojimas betoninėse grindyse (betonuojamas vienu sluoksniu). Šildymo kabelis betoninėse grindyse betonuojamas dviem sluoksniais. Elektrodinis vandens šildytuvas. Jėgos tinklų apskaičiavimas, valdymo ir apsaugos aparatūros. Parinkimas. Laido skerspjūvio skaičiavimas pagal leistinus įtampos nuostolius. Parinkto skerspjūvio tikrinimas įšilimui. Apsaugos aparatūros parinkimas. Elektrosauga. Ekonominis ir ekologinis aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektrinio traukinio vežimėlio modernizavimasVagonų ir lokomotyvų - 2 kursinis darbas. Įvadas. Esama konstrukcija. Elektrinio traukinio vežimėlis. Vežimėlio paskirtis. Vežimėlių klasifikavimas. Siūloma konstrukcija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros įrenginių montavimo paslaugų teikimo įmonės projektavimas (gamybiniai pastatai)Elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto įmonės projektavimo kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti elektros įrenginių montavimo paslaugų teikimo įmonę. Elektros įrenginių įrengimas, eksploatacija ir gedimai. Elektros variklių parinkimas ir techninė priežiūra. Kai kurie elektros variklių eksploatacijos reikalavimai. Dažniausiai pasitaikantys elektros variklių mechaniniai gedimai. Variklių elektriniai gedimai. Elektros instaliacijos įrengimas. Laidų ir kabelių skerspjūvio parinkimas. Apsauga automatiniais jungikliais. Projektinis skyrius. Projektuojamos įmonės paslaugų paklausos analizė. Darbuotojų skaičiaus ir darbo vietų skaičiaus nustatymas. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. Pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Patalpų apšvietimo skaičiavimas. Natūralaus apšvietimo skaičiavimas. Dirbtinio apšvietimo skaičiavimas. Technologinių įrenginių, darbo priemonių ir įrankių parinkimas. Energijos sunaudojimo skaičiavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Elektros pavaros (7)Įvadas. I dalis. I dalies sąlygos. Variklinio režimo mechaninės charakteristikos sudarymas. Darbo mašinos mechaninės charakteristikos sudarymas. Dinaminio momento charakteristikos skaičiavimas. Variklio paleidimo proceso kampinio greičio ir sukimo momento kreivių sudarymas. Energijos nuostolių skaičiavimas. Apkrauto variklio paleidimo skaičiavimas. Sąlygos ir pagrindiniai nurodymai. Apkrovos diagramos sudarymas. Elektros variklio galios parinkimas. Elektros variklio galios parinkimo tinkamumo patikrinimas. Virštemperatūrio skaičiavimas. Apkrauto elektros variklio jo darbo metu sunaudojamos energijos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Elektros tinklai (2)Elektros tinklų kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Elektros įrenginių techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas ir tikrinimas. Įtampos nuostolių skaičiavimas. Automatiniai jungikliai. Trumpo jungimo srovių skaičiavimas. Šviesotechninis ir apšvietimo tinklo skaičiavimas. Pagrindinės instaliacijos montavimas. Išvados pasiūlymai. Skaityti daugiau
...