Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos uždaviniai

Inžinerijos uždaviniai (4 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kasybos inžinerija

  Užduotys ir jų sprendimai. Kelių tiesimo mašinų metinio darbo režimo skaičiavimas. Vienakaušio ekskavatoriaus eksploatacinio našumo skaičiavimas ir ekskavatoriaus parinkimas. Buldozerių, savaeigių skreiperių ir vienkaušių ekskavatorių ekonominis palyginimas.
  Inžinerija, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-12-18
 • Paklaidų skaičiavimas. Standartinės ir absoliučios paklaidos

  1 UŽDUOTIS. Manometrinis slėgis matuojamas pavyzdiniu manometru, kurio tikslumo klasė 0,12. Maksimalus manometro matavimo slėgis – 10 kPa. Manometro skalė sudalyta į 150 padalų. Suskaičiuoti kokia bus manometro sisteminė maksimali absoliuti ir santykinė paklaidos, jeigu manometras rodo 125 padalas. Sprendimas. 2 UŽDUOTIS. Debito matuoklio tikslumo klasė, nurodyta ant prietaiso yra 2,3. Kokia bus sisteminė absoliuti prietaiso paklaida, jeigu jo matavimo ribos pase nurodytos nuo 3 iki 15 l/s? Nustatykite sisteminę maksimalią santykinę paklaidą, jeigu debitas buvo matuojamas nuo 5 iki 7,5 l/s intervale. Sprendimas. 3 UŽDUOTIS. Apvaliu vamzdžiu prie 2 kPa slėgio teka vanduo, kurio temperatūra - 12 oC. Debitas buvo nustatytas pagal diafragmos parodymus pagal formulę. Sprendimas. 4 UŽDUOTIS. Nustatykite atskiro temperatūros matavimo eksperimentinį standartinį nuokrypį S ir eksperimentinį standartinį vidurkio nuokrypį s, jeigu mes turime atlikę 21 matavimą. Matavimo rezultatai pateikti lentelėje. Atsakymas.
  Inžinerija, uždavinys(5 puslapiai)
  2011-11-17
 • Srieginiai sujungimai. Pleištiniai sujungimai. Išdrožiniai sujungimai

  Užduotis: Paaiškinti sujungimo sąlyginį žymėjimą. Nustatyti sriegio elementų nominalius matmenis. Nustatyti sriegio skersmenų ribines nuokrypas ir apskaičiuoti tolerancijas bei ribinius matmenis. Nubraižyti srieginio sujungimo tolerancijų laukų schemą ir joje pažymėti ribines nuokrypas bei ribinius matmenis. Nubraižyti srieginio sujungimo ir šio sujungimo detalių eskizus ir juose pažymėti suleidimą ir tolerancijas. Nustatyti prizminio pleištinio sujungimo elementus: b, h, l, t1, t2. Duotam pleištinio sujungimo tipui nustatyti: pleišto pločio b toleranciją; veleno išdrožos pločio toleranciją; įvorės išdrožos pločio toleranciją; pleišto aukščio h toleranciją; pleišto ilgio l toleranciją; pleišto išdrožos ilgio velene ir įvorėje tolerancijas. Nustatyti pleišto, veleno išdrožos ir įvorės išdrožos pločių tolerancijų ribines nuokrypas ir nubraižyti pleištinio sujungimo tolerancijų laukų schemą. Nubraižyti prizminio pleištinio sujungimo ir šio sujungimo detalių eskizus ir sužymėti juose tolerancijas ir suleidimus. Užduotis: Paaiškinti stačiakampio išdrožinio sujungimo sąlyginį žymėjimą. Nustatyti skersmenų (d ir D) ir išdrožų pločio (b) ribines nuokrypas. Nubraižyti išdrožinio sujungimo tolerancijų laukų schemą ir joje pažymėti nominalius matmenis ir ribines nuokrypas. Apibūdinti išdrožinį sujungimą pagal kiekvieną parametrą (d; D; b). Nubraižyti išdrožinio sujungimo ir jo detalių eskizus bei pažymėti juose matmenis ir tolerancijų laukus. Sprendimai.
  Inžinerija, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-04-20
 • Šiluminė technika ir šiluminė energetika

  1 uždavinys: N2 dujos, kurių M masė 40 kg, pradinis slėgis P1=0,1 Mpa, t1=27oC, suspaudžiama taip kad jų tūris sumažėtų 10 kartų. Suspaudžiama pagal izotermą, adiabatę ir politropę. Nustatyti: V1 ir V2 , P2, t2 sunaudojamą suspaudimui darbą L, nuvedamą šilumos kiekį Q suspaudimo metu. Skaičiavimo duomenis sutraukti į lentelę ir duoti palyginamąjį įvertinimą. Izoterminio proceso skaičiavimai. Adiabatinis procesas. Politropės procesas. 2 uždavinys: Oras, kurio momentinis slėgis P1=0,55 Mpa, adiabatiškai plečiasi iki slėgio P2=0.035 MPa. Dėl išsiplėtimo atvėsta iki t2=-45 oC. Nustatyti pradinę oro temperatūrą t1 ir atliekamą 1 kg dujų darbą. Adiabatės oro eksponentė K=1.4. 3 uždavinys. Oro debitas matuojamas elektros kaitintuvu, pastatytu vamzdyje. Vamzdžio skersmuo d= 95 mm. Oro temperatūra prieš kaitintuvą t1=150c, už kaitintuvo t2=180c. Kaitintuvo galingumas. ∆U =0,75kW. Oro barometrinis Pb=750 mm gyvs.st. slėgis vamzdyje Pm=30 mm gyvs.st. Nustatyti praeinančio oro kiekį ir oro greitį už kaitintuvo. 4 uždavinys: Nustatyti garų parametrus dviem atvejais. 5 uždavinys. Šiltadaržių kombinatas per valandą sunaudoja Q=1,0 GJ šilumos, kurią gauna drėgno garo x=0,95 slėgio p=0.6Mpa pavidalu. Atgal gražina kondensatą, kurio tk=800c. Apskaičiuoti šiltadaržių kombinatui tiekiamo garo masę, tūrį ir garlaidžio skersmenį, jei W=45m/s. 6 uždavinys: Plokščia geležinė sienelė storio δ1=7 mm, kurios šilumos laidumo koeficientas λ1= 60 W/(m*K), iš vienos pusės apiplaunama degimo dujų temperatūros t1=8300c, o iš kitos pusės vandens, temperatūros t2=1300c. Šilumos atidavimo koeficientas nuo dujų į sienelę £1=36W/(m2*K), šilumos atidavimo koeficientas nuo sienelės vandeniui £2=3600W/(m2*K), Nustatyti šilumos perdavimo koeficientą, šilumos srautą dviem šilumos perdavimo atvejais. 7 uždavinys: Apskaičiuoti šildytuvo šildomojo paviršiaus dydį sutampančių srovių ir priešsrovių atveju, jeigu apšildoma degimo dujomis.
  Inžinerija, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-05-16