Šperos.lt > Inžinerija > Inžinerijos konspektai
Inžinerijos konspektai

(25 darbai)

Aksonometrija ir perspektyvaPowerPoint pristatymas. Aksonometrija. Stačiakampė dimetrinė projekcija. Pražulnioji frontalioji dimetrinė projekcija. Perspektyva. Centrinio projektavimo aparatas. Regos kūgis. Paveikslo plokštumos parinkimas. Perspektyvos sudarymas. Apskritimų perspektyva. Tiesės dalijimas perspektyvoje. Tinklelio metodas. Skaityti daugiau
Automatinis dažninis apkrovos sumažinimas (ADN)Paskaitos ir pagrindiniai ADN išpildymo principai. Vartotojų apsaugojimas nuo klaidinų atjungimų trumpam sumažėjus dažniui energosistemoje. Automatinis kartoninis įjungimas po ADN. Šiluminių elektrinių savų reikmių atskyrimas sumažėjus energosistemos dažniui. Papildomas vietinis nukrovimas veikiant kitiems faktoriams. Automatinis hidrogeneratorių paleidimas sumažėjus dažniui energosistemoje. Skaityti daugiau
Automatinis rezervo įjungimasARĮ paskirtis. ARĮ schemoms keliami reikalavimai. Pastočių ARĮ. ARĮ su kintama operatyvine srove. Minimalios įtampos paleidimo įrenginiai. Elektros tinklų ARĮ. Skaityti daugiau
Automatinis valdymas (3)Apibūdinkite sąvoką automatinis valdymas. Išvardinti bent 4 automatinio valdymo privalumus. Kas yra determinuotosios ir stochastinės sistemos? Kas yra stacionariosios ir nestacionariosios sistemos? Apibūdinkite stabilizavimo sistemas. Apibūdinkite sekimo sistemas. Apibūdinkite sąvoką trikdys. Perdavimo funkcijos apibrėžimas. Perdavimo funkcijos dažninė charakteristika (dažninė perdavimo funkcija)(formulė). Ką parodo amplitudinė dažninė charakteristika? Ką parodo fazinė dažninė charakteristika? Kas yra hodografas? Kas yra pereinamoji charakteristika (funkcija)? Kas yra svorinė charakteristika (funkcija)? Neinercinės grandies perdavimo funkcija. (formulė). Neinercinės grandies pereinamoji charakteristika. (grafikas). Pateikti realios neinercinės grandies pavyzdį. (brėžinys). Pirmos eilės aperiodinės (inercinės) grandies perdavimo funkcija. (formulė). Pirmos eilės aperiodinės (inercinės) grandies pereinamoji charakteristika (grafikas). Pateikti realios pirmos eilės aperiodinės (inercinės) grandies pavyzdį (brėžinys). Antros eilės inercinės grandies bendroji perdavimo funkcijos išraiška (formulė). Švytuojančios grandies pereinamoji charakteristika. (grafikas). Pateikti realios antros eilės grandies pavyzdį (brėžinys). Integruojančios grandies perdavimo funkcija (formulė). Integruojančios grandies pereinamoji charakteristika (grafikas). Idealios diferencijuojančios grandies perdavimo funkcija (formulė). Realios diferencijuojančios grandies perdavimo funkcija (formulė). Realios diferencijuojančios grandies pereinamoji charakteristika (grafikas). Realios diferencijuojančios grandies pavyzdys (brėžinys). Vėlavimo grandies perdavimo funkcija (formulė). Vėlavimo grandies pereinamoji charakteristika (grafikas). Kur pasireiškia transportavimo vėlavimas? Nuoseklusis grandžių jungimas (brėžinys). Atstojamoji nuoseklaus grandžių jungimo perdavimo funkcija (formulė). Lygiagretusis grandžių jungimas (brėžinys). Atstojamoji lygiagretaus grandžių jungimo perdavimo funkcija (formulė). Skaityti daugiau
Automatins kartotinis įjungimas (AKĮ)Automatins kartotinis įjungimas (AKĮ). AKĮ paskirtis. Trifazis AKI vienpusio maitinimo elektros tiekimo linijai. AKĮ schemų ypatumai telemechanizuotose pastotėse. Nustatymo parinkimas vienpusio maitinimo linijose vienkartinio veikimo AKĮ schemose. Rėlinės apsaugos veikimo pagreitinimas. Dvikartis AKI. Trifazis AKĮ dvipusio maitinimo linijose (TAKĮ). AKĮ dvipusio maitinimo ETL. Nesinchroninis AKĮ. Greitas AKĮ (GAKĮ). AKĮ (kontroliuojant sinchronizmą). Šynų AKĮ. Skaityti daugiau
Automatizuotas programavimas. CAD, CAM sistemos ir jų ryšiaiAutomatizuotas programavimas. CAD, CAM sistemos ir jų ryšiai. 2 ašių apdirbimas. 3 ašių apdirbimas. 4-5 ašių apdirbimas. Tekinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Automobilių kelių inžinerijaAutomobilių keliai, jų klasifikacija ir priklausomybė. Lietuvos Respublikos (LR) kelių įstatymas. Pagrindinės šio įstatymo nuostatos. Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, jo paskirtis. Pagrindiniai šio įstatymo straipsniai. Kelių priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos vyriausybės nutarimu. Pagrindiniai reikalavimai kelių priežiūros organizavimui ir vykdymui. Automobilių kelių valdymas. Kelių eksploatavimo organizacijos, jų funkcijos ir darbo organizavimas. Veiksniai, įtakojantys eksploatuojamą kelią. Automobilio kelias transporto eksploatacinėje sistemoje. Automobilio ir kelio sąveika. Transporto veiksnių įtaka deformacijoms susidaryti ir pažaidoms keliuose atsirasti. Kelio ir aplinkos sąlygų sąveika. Aplinkos veiksnių įtaka deformacijoms susidaryti ir pažaidoms kelyje atsirasti. Automobilių kelių būklės tyrimo būdai, būklės vertinimo rodikliai. Automobilių kelių būklės vertinimo rodiklių panaudojimas kelių priežiūros ir taisymo darbų planavimui. Kelių taisymo ir priežiūros darbų klasifikacija. Priežiūros lygiai. Kelių priežiūros tikslai ir strategija. Kelių priežiūra vasarą. Kelių priežiūra žiemą. Priemonės kelio dangų slidumui sumažinti. Kelių priežiūros ir taisymo darbų atlikimo technologija. Kelių priežiūros darbų efektyvumas. HDM-4 modelis ir jo panaudojimas sprendžiant kelių būklės tobulinimo klausimus. Asfaltbetonio dangų regeneracija, regeneracijos būdai. Asfaltbetonio konstrukcijų medžiagų kartotinis panaudojimas. Defektų asfaltbetonio dangose taisymas. Skaityti daugiau
Automobilių kelių inžinerija (2)Kelių tiesimo darbų sudėtis. Žemės sankasa. Stabilios žemės sankasos įrengimo svarba. Žemės sankasos deformacijos. Gruntai ir jų klasifikacija. Gruntų naudojimas žemės sankasai. Pagrindinės gruntų savybės ir charakteristikos. Reikalavimai žemės sankasos įrengimui. Gruntų sutankinimo rodiklis. Kelio sankasos žemės darbų apimties nustatymas. Tipiniai ir individualūs žemės sankasos profiliai. Žemės sankasos įrengimas rekonstruojant kelius. Žemės sankasos sėdimai. Silpnieji gruntai: klasifikacija, ypatumai. Sankasos įrengimas nekeičiant grunto. Sankasos įrengimas pakeičiant silpnus gruntus. Paruošiamieji darbai prieš žemės sankasos įrengimą. Grunto paskleidimas ir tankinimas. Reikalavimai žemės sankasos viršui. Žemės sankasos įrengimas žiemos metu. Atliktų žemės darbų kokybės kontrolė. Darbų priėmimas. M1, M2, M3 būdai. Gruntų optimalus drėgnis ir maksimalus (Proktoro) tankis. Grunto kasimas rengiant žemės sankasą, grunto kasimo darbų klasifikacija. Žemės darbai tiesiant kelius, naudojami mechanizmai, jų parinkimas. Bandomasis grunto tankinimas, jo paskirtis. Žemės sankasos įrengimas pelkėse. Žemės sankasos apdailos ir šlaitų sutvirtinimo darbai. Dangos pagrindo sluoksniai iš biriųjų medžiagų. Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas. Reikalavimai medžiagoms. Pagrindo sluoksnių iš skaldos ir žvyro įrengimas. Reikalavimai medžiagoms ir pagrindo sluoksnių kokybei. Sluoksnių įrengimas permaišant kelyje (pleištavimas). Skaityti daugiau
Automobilių techninis eksploatavimas (2)Dujų, prasiveržusių į variklio karterį, kiekio matavimas. Tepimo sistemos priežiūra ir diagnostika. Automobilių TP ir ER organizavimas autotransporto įmonėse ir UAB. Hidraulinės stabdžių sistemos diagnostika. Hidraulinės stabdžių pavaros techninė priežiūra. Hidraulinių stabdžių tikrinimas ir reguliavimas. Svarbiausi stiprintuvo gedimai. Oro šalinimas atliekamas. Stabdžių su hidraulinė pavara ABS gedimai. Skaityti daugiau
Elektros sistemų dažnio ir aktyviosios galios srautų reguliavimasBendros žinios. Pirminiai turbinų greičio reguliatoriai. Automatinis galios srautų reguliavimas. Kompleksinis dažnio ir aktyviosios galios reguliavimas. Dažnio reguliavimo būdai energosistemoje. Dažnio reguliavimas antrinių dažnio reguliatorių pagalba. Integralinis dažnio reguliavimas. Skaityti daugiau
Gamybos ir technologijos procesaiGamybos procesas. Technologijos procesas. Technologijos operacija. Technologijos kelias. Technologijos pakopa. Technologijos procesų klasifikavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Informacijos paieška ir patentotyraPatentų teisės normos vystymasis. Patentų teisių vystymasis Lietuvoje. Išradimų apsauga. Mokslinė techninė informacija (MTI). Universalioji dešimtainė klasifikacija. Patentiniai dokumentai. Patentinės klasifikacijos. Techninės dokumentacijos paraiška. Patentų tyrimai. Techninio lygio tyrimas. Išradimai. Išradybinis lygis. Išradimų apsauga. Išradimų tipai. Išradimo išaiškinimas. Patentinės paraiškos padavimas. Prašymas išduoti patentą. Išradimų aprašymas. Išradimų apibrėžtis. Apibrėžties struktūra. Grafinė dalis. Pareiškimas dėl autorystės. Įgaliojimas atstovui. Bendri reikalavimai paraiškos dokumentams. Ekspertizės sistemos. Ekspertizė Lietuvoje. Ginčių nagrinėjimas. Patentinės paraiškos skelbimas. Patento išdavimas. Patento savininko teisės. Patento pakeitimas ir atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Licencinės sutartys. Teisių gynimas. "Know how" inžineringas. Pramoninis dizainas. Pramoninio dizaino apsauga. Pramoninio dizaino paraiškos padavimas. Prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą. Pramoninio dizaino pavyzdžio, jo maketo ar piešinio fotografijos ar grafiniai vaizdai. Pramoninio dizaino aprašymas. Ekspertizė. Pramoninio dizaino registracija, skelbimas ir užprotestavimas. Pramoninio dizaino liudijimo išdavimas, jo galiojimas. Pramoninio dizaino savininko teisės. Pramoninio dizaino registracijos panaikinimas. Prekių ir paslaugų ženklai. Reikalavimai ženklui. Ženklo registracija. Paraiškos padavimas. Paraiška. Ekspertizė. Paraiškos ir registracijos padalijimas. Ženklo registravimas. Ženklo užprotestavimas. Ženklo liudijimo išdavimas ir jo galiojimas. Registravimo suteikiamos teisės. Ženklo apsaugos apimtis. Ženklo perdavimas ir licencijos suteikimas. Kolektyviniai ženklai. Pakeitimas Lietuvos Respublikos (LR) PPŽ registre ir registracijos liudijime. Registracijos pripažinimas negaliojančia. Registracijos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas, teisių gynimas. Firmų vardai. Reikalavimai firmos vardui. Firmos vardo registravimas. Paraiškos padavimas. Leidimas vartoti firmos varde Lietuvos Respublikos (LR) pavadinimą. Paraiškos ir firmos vardo ekspertizė. Firmos vardo įregistravimas ir firmos vardo liudijimo išdavimas. Išimtinė teisė į firmos vardą. Firmos vardo išregistravimas. Firmos vardo dalies pakeitimo registravimas. Firmos vardų darymo taisyklės ir pavadinimų gimininių vardų vartojimas ir rašymas. Konkurencija. Draudžiami susitarimai ribojantys konkurenciją. Išimtys. Bendroji išimtis. Atskiroji išimtis. Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Konkurencijos kontrolė. Pranešimų nagrinėjimas. Nesąžininga konkurencija. Teisių gynimas dėl nesąžiningos konkurencijos. Tiriami pažeidimai. Iniciatyvos teisė pradėti tyrimą. Įgaliotų pareigūnų teisės atliekant tyrimą. Laikinojo pobūdžio priemonės. Bylų nagrinėjimas. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Baudos. Atleidimas nuo baudos. Baudų išieškojimas. Žalos atlyginimas. Valstybės valdymo institucijos pareiga užtikrinanti sąžiningos konkurencijos laisvę. Lietuvos Respublikos (LR) puslaidininkių gaminių teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinė apsauga. Teisinės apsaugos objektai ir subjektai. Autorių teisių pripažinimo sąlygos. Teisių perdavimas. Autoriaus teisės. Autoriaus teisių galiojimo laikas. Programos naudotojo teisės. Teisių pažeidimai ir gynimo būdai. Techninės kūrybos metodai. Skaityti daugiau
Integruota technologinio gamybos rengimo sistema "SAT"Trumpas aprašymas, paskirtis. Sistemos naujumas ir privalumai. Taikymo, panaudojimo sritys. Technologijos išbaigtumo lygis. Sistemos charakteristikos ir techniniai duomenys. Sistemos autoriai. Integruotas gamybos renginio projektavimas ITGR sistemoje "SAT". ITGR sistemos "SAT" struktūra ir pagrindinės funkcijos. Pagrindinės sistemos funkcijos. ITGR sistemos "SAT" duomenų struktūra. Priedai (6). Skaityti daugiau
Inžinerija (5)Traktorių ir automobilių kūrimo istorija. Automobilių klasifikacija pagal paskirtį, kėbulo tipą, variklio darbinį turį. Krovininių automobilių klasifikacija pagal paskirtį, talpą, krovinių dėžės tipą. Traktorių klasifikacija pagal paskirtį, važiuoklės tipą ir liemens tipą. Traktoriaus traukos jėgos samprata. Traktorių klasifikavimas pagal traukos jėgą. Pagrindinės automobilių. Variklių klasifikacija pagal paskirtį, naudojamus degalus ir darbinio mišinio uždegimo būdą. Variklių klasifikacija pagal darbo ciklo taktus, jų išsidėstymą. Variklio darbo parametrai: cilindro darbinis tūris, variklio litražas. Jų apskaičiavimas. Variklio suslėgimo laipsnis. Jo apskaičiavimas ir jo reikšmės įvairių tipų varikliams. Karbiuratorinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinio variklio darbo taktai, atskirų taktų paaiškinimas, taktų techninės charakteristikos. Oto ir dyzelinių variklių privalumai ir trūkumai. Variklio indikatorinė ir efektyvioji galia, jų apskaičiavimas-variklio valandinės ir lyginamosios degalų sąnaudos ir jų apskaičiavimas. Variklių eksploataciniai darbo rėžimai. Traktoriaus dyzelinio variklio max, min ir nominalūs sūkiai. Traktorinį agregatą veikiančios jėgos. Traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos įkalnei nugalėti apskaičiavimas. Traktoriaus traukos jėga. Traktorinių agregatų važiavimo greitis. Traktoriaus buksavimas ir jo mažinimas. Traktoriaus galios balansas. Vidaus degimo variklio sandara. Mazgai ir agregatai. Jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo sandara, pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo nejudamos detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo judamos detalės, jų paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai ir veikimas. Dujų skirstymo mechanizmo pagrindinės detalės. Jų paskirtis. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir sandara. Variklio tepimo sistemos veikimas. Variklio tepimo sistemos priežiūra. Variklio aušinimo sistemos paskirtis ir tipai. Skysčiu aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir veikimas. Oru aušinamo variklio elementai ir veikimas. Aušinimo sistemų techninė priežiūra. Variklių maitinimo sistemos paskirtis ir naudojami degalai. Įsiurbiamo oro į variklio cilindro valymo būtinumas, būdai ir naudojimo priemonės. Karbiuratorinių variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mašinų transmisijų paskirtis ir sandara. Sankabų paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Pavarų ir skirstymo dėžių paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Kardaninių pavarų paskirtis, tipai ir sandara. Varančiųjų tiltų paskirtis ir sandara ratinių mašinų važiuoklės paskirtis ir sandara. Ratų ir padangų paskirtis. Padangų tipai. Ratai. Vairavimo sistemų paskirtis ir tipai. Stabdžių sistemos paskirtis ir klasifikacija, sandara ir veikimas. Traktorių ir automobilių darbiniai ir papildomi įrenginiai, jų paskirtis, klasifikacija ir veikimas. Darbo įrenginiai. Skaityti daugiau
Kiaulių fermų technologinis projektavimasĮvadas. Sąvokos. Teisiniai (privalomi) reikalavimai. Gyvulių gerovė. Aplinkos sauga. Laikymas. Kiaulių laikymo būdai ir fermos. Kiaulių vietų skaičiaus apskaičiavimas. Bendrosios kiaulių laikymo nuostatos. Žindamų paršavedžių su paršeliais laikymas. Nesukergtų (kergiamų) ir paršingų paršavedžių laikymas. Nujunkytų paršelių laikymas. Penimų kiaulių laikymas. Kuilių laikymas. Ekologinis kiaulių laikymas. Šėrimas. Šėrimo strategija. Šėrimo būdai. Pašarų transportavimo ir skirstymo technika. Nesukergtų ir paršingų paršavedžių šėrimo technika. Žindamų paršavedžių ir paršelių šėrimo technika. Nujunkytų paršelių šėrimo technika. Penimų kiaulių šėrimo technika. Girdymas. Kreikimas ir mėšlo šalinimas. Kraiko reikmė ir mėšlo kiekis. Kreikimas. Kraikinio mėšlo šalinimas. Skystojo mėšlo šalinimas. Mikroklimatas. Mikroklimato sąvoka ir jį formuojantys veiksniai. Terminiai mikroklimato rodikliai. Patalpos oro švaros rodikliai. Kiaulių šilumos srautas, vandens garų ir anglies dioksido emisijos intensyvumas. Vėdinimo intensyvumas. Reikalingas ventiliatorių našumas. Natūralaus vėdinimo sistemos matmenys. Avarinės natūralaus vėdinimo sistemos matmenys. Reikiamas nešildomo tvarto apšiltinimas. Ekonomiškas šildomo pastato apšiltinimas. Reikalinga šildytuvų galia. Mechaninio vėdinimo sistemos. Natūralaus vėdinimo sistemos. Šildymo būdai ir sistemos. Vėdinimo ir šildymo automatinis reguliavimas. Aliarminė (pavojaus) signalizacija. Apšvietimas. Triukšmas. Priedai (6). Skaityti daugiau
Medžiagų apdorojimo technologijosBendri apdorojimo koncentruotų energijos srautų principai. Apdirbimo elektronų spindulių fizikiniai principai. Pagrindiniai elektronų spindulio poveikio medžiagai būdai. Technologinių procesų, naudojant elektronų spindulius, sukūrimo principai. Įrangai keliami reikalavimai. Reiškiniai, kylantys medžiagą paveikus jonais. Kietų kūnų savybių pakeitimas bombarduojant jonais. Pagrindiniai technologinių procesų, naudojant jonų srautą, principai. Fizikiniai reiškiniai sąveikaujant lazerio spinduliui su medžiaga. Technologinių procesų, naudojant lazerio spindulį, sukūrimo principai. Tipinės operacijos, naudojant lazerio spindulius. Plazmos fizikinės charakteristikos ir jos technologinio taikymo savybės. Plazmos srauto poveikis medžiagai ir jo panaudojimas technologinių procesų sudarymui. Fizikiniai, fizikiniai-mechaniniai ir fizikiniai-cheminiai reiškiniai elektroerozinės technologijos procesuose. Elektroimpulsinis legiravimas. Fizikiniai-cheminiai mikrolankinio oksidavimo pagrindai. Technologiniai procesai pagrįsti mikrolankiniu oksidavimu. Ultragarsas ir jo šaltiniai. Elektroninis mikroskopas ir skenuojantis elektroninis mikroskopas. Praeinančių elektronų mikroskopai. Skenuojantys bandinių mikroskopai. Skenuojantis tunelinis mikroskopas. Naujos anglies formos. Nano vamzdelių tipai ir jų formavimas. Nano vamzdelių gamyba naudojant kobaltą. Nano vamzdelių savybės. Nano vamzdelių naudojimas. Skaityti daugiau
Metrologijos pagrindaiIšvardinkite visas žinomas metrologijos šakas. Trumpai kiekvieną apibūdinkite. Apibūdinkite sąvokas "matavimas", "matavimo vienovė", "matavimo vienetas". Išvardinkite visas žinomas matavimo priemones, viena jų apibūdinkite. Apibūdinkite sąvokas "Matavimo keitiklis". Matavimo priemonių charakteristikos. Apibūdinkite sąvokas "Matavimo priemonės jautris", "Matavimo priemonės tikslumas". Užrašykite absoliučiosios ir santykinės matavimo paklaidos apibrėžimus. Užrašykite sistemingosios ir atsitiktinės matavimo paklaidos apibrėžimus. Apibūdinkite sąvokas "Matavimo neapibrėžtis", "Etalonavimas", "Kalibravimas". Išvardinkite pagrindinius SI sistemos vienetus (dydžio pavadinimas ir žymėjimas, vieneto pavadinimas ir žymėjimas). Išvardinkite 5 išvestinius SI sistemos vienetus (dydžio pavadinimas, vieneto pavadinimas ir žymėjimas). Pasirinktinai parašykite vieno iš pagrindinių SI sistemos vienetu apibrėžimą. Kaip matavimai skirstomi pagal matavimo lygtį? Trumpai kiekvieną apibūdinkite. Kaip matavimai skirstomi pagal tikslumą? Trumpai kiekvieną apibūdinkite. Kuo skiriasi statinis matavimas nuo dinaminio? Kokia yra Lietuvos Respublikos metrologijos sistemos organizacinė struktūra? Kokiose srityse taikoma valstybinė metrologinė matavimo priemonių kontrolė? Išvardinkite visas jus žinomas patikrų rūšys, trumpai kiekviena jų apibūdinkite. Matavimo priemonės patikros ir kalibravimo procedūra. Kokie yra matavimo vieneto perdavimo būdai? Pasakykite kada naudojami konkretūs perdavimo būdai? Į kokias grupes skirstomi etaloniniai pavyzdžiai? Skaityti daugiau
Pastatai ir inžineriniai statiniaiVienaaukščių pastatų gelžbetoninių kolonų konstrukcijos. Kolonų pamatų ir pamatų sijų konstrukcijos. Gelžbetoninės pokraninės sijos. Gelžbetoninės stogo paklotą laikančios plokštuminės konstrukcijos. Gelžbetoninės erdvinės laikančios konstrukcijos. Pogegninės konstrukcijos ir dangą laikantys gelžbetoniniai elementai. Vienaaukščių pramonės pastatų ryšiai. Vienaaukščių pastatų plieniniai karkasai. Bendros žinios apie plienines santvaras ir rėmus. Plieninės arkos ir ryšiai. Pramonės pastatų plieninės erdvinės konstrukcijos. Medis – kaip konstrukcinė medžiaga. Medinės sijos, santvaros, arkos ir rėmai. Daugiaaukščių pastatų su sijinėmis perdangomis karkasai. Daugiaaukščių pastatų su nesijinėmis perdangomis karkasai. Pertvaros, vartai, durys ir vertikalios komunikacijos. Įstiklinto sienų plokštumos. Stogai. Sutapdintų stogų atitvarinės dalies konstrukcijos. Stogų dangos ir vandens nutekėjimo sistemos. Viršutinio apšvietimo ir aeravimo įtaisai. Grindų konstrukcijos. Apkrovos ir jų deriniai. Skaityti daugiau
Robotų technikaPramoninių robotų projektavimo principai. Pramoninių robotų komponavimo schemos. Robotų jutimo įtaisai. Įvadas. Matavimo artimojoje zonoje jutikliai. Optiniai lokaciniai jutikliai. Lokaciniai atstumo matuokliai. Lokacinių atstumo matuoklių naudojimo pavyzdžiai. Matavimo artimoje zonoje jutikliai. Induktyvieji jutikliai. Holo jutikliai. Talpiniai jutikliai. Ultragarsiniai jutikliai. Optiniai jutikliai. Taktiliniai jutikliai. Diskretiniai ribiniai jutikliai. Analoginiai jutikliai. Robotų programavimas. Pagrindinės komandos. Bitinės komandos. Aritmetinės komandos. Lyginimo operacijos. Mikrovaldiklio Atmega16 pagrindiniai registrai. Programų pavyzdžiai. Programa uždeganti prie pirmos C uosto kojos prijungtą diodą. Programa išsiunčianti USART protokolu pasisveikinimą: "Labas". Programa nuskaitanti analoginį daviklį ir duomenis išsiunčianti USART protokolu. Skaityti daugiau
Techninio sprendinio paieškos metodaiBandymų ir klaidų metodas. Kontrolinių klausimų metodas. Proto šturmo metodas. Sinektikos metodas. Morfologinė analizė. Fokalinių objektų metodas. G. Bušo septynkartės paieškos metodas. Atsitiktinumų ir asociacijų girliandos metodas. Kombinatorikos metodas. Tobulinamo objekto (uždavinio) modelis. Atitikimo principas. Geometrinė forma. Struktūra. Dalių mechaninis judesys. Skaityti daugiau