Šperos.lt > Inžinerija > Inžinerijos namų darbai
Inžinerijos namų darbai

(105 darbai)

Aprūpinimo energija sistemosUžduotis: Pastatytas trijų naujų daugiabučių namų kvartalas. Statybos atliktos pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius norminius reikalavimus. Pagrindinė darbo užduotis įvertinus šilumos ir galios poreikius šildymui vėdinimui ir karšto vandens ruošimui parinkti ekonominiu požiūriu geriausią šilumos gamybos ir tiekimo vartotojui variantą. Bendrų sistemų galių skaičiavimas. Šildymui ir vėdinimui tinkluose galia. Karštam vandeniui galia tinkluose. Šilumos tinklų projektavimas. Nuostolių šilumos tinkluose galia. Visų sistemų bendros galios. Sistemų bendrų metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Metinis šilumos poreikis šildymui ir vėdinimui. Metinis šilumos poreikis karšto vandens ruošimui. Metinis šilumos poreikis dėl nuostolių šilumos tinkluose. Visų sistemų bendri metiniai šilumos poreikiai. Tinklų projektavimas. Šilumos tinklų projektavimas. Dujotiekio projektavimas. Metinio kuro kiekio ir metinių išlaidų kurui skaičiavimas. Pirmosios sistemos metinis kuro kiekis ir metinės išlaidos kurui. Antrosios sistemos metinis kuro kiekis ir metinės išlaidos kurui. Antrosios sistemos investicijos projektavimui, darbams ir įrangai. Išvados. Skaityti daugiau
Apšvietimo sistemaĮvadas. Apšvietimo prietaisai. Pagrindinės automobilių žibintų fotometrinės sąvokos. Apšvietimo sistemos. Apšvietimo įtaisai. Ksenoninių ir halogeninių lempų palyginimas. Pagrindinių žibintų sandara. Apšvietimo reguliavimas. Papildomi žibintai. Kiti šviesos šaltiniai. Apšvietimo prietaisų techninis aptarnavimas ir gedimai. Išvados. Skaityti daugiau
Atramos detalės ruošinio apdirbimasĮvadas. Detalės brėžinio analizė, konstrukciniai bei technologiniai ypatumai. Mano pasirinkta analizuojama detalė – atrama. Detalę gaminsime tekinimo ir gręžimo operacijomis. Ruošinio medžiagos parinkimas, fizikinių, cheminių bei mechaninių savybių apibūdinimas. Ruošinio tipo parinkimas ir pagrindimas. Įrankių bei įrangos parinkimas ir aprašymas. Ruošinio gamybos technologinio proceso sudarymas. Ruošinio matmenų nustatymas. Detalės tūris ir masė. Ruošinio tūris ir masė. Kaltinio ruošinio užlaidų ir tolerancijų skaičiavimas. Užlaidų skaičiavimas. Kaltinio tūrio ir masės skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
AutoCAD: Kronšteinas (2)Dwg. byla. Kompiuterinės grafikos darbas. Nubraižyti trečią detalės projekcija, kai duotos dvi, sužymėti nematomas linijas ir sudėti matmenis. Duota detalė: Kronšteinas. Skaityti daugiau
AutoCAD: Projekcijos2 namų darbas. 14 variantas. 14.01 brėžinys. Sukurta 3D detalė ir padarytos projekcijos. Skaityti daugiau
Automatinės pavarų dėžėsVeikimo principas ir sandara. Ekonominis efektas. Planetinė pavarų dėžė. Planetinis reduktorius. Elektrohidraulinio valdymo bloko (evb) charakteristikos. Elektroniškai valdomos pavarų dėžės. Hidrodinaminio transformatoriaus veikimo principas. Pavarų dėžės alyva ir jos aušinimas maitinimo sistemoje. Važiavimo programos. Belaiptės transmisijos diržinė pavara. Skaityti daugiau
Automatinio elektrolankinio suvirinimo po fliusu režimų skaičiavimasUžduotis: paskaičiuoti suvirinimo su automatu po fliusu režimus. Pradiniai duomenys. Sprendimas. Skaityti daugiau
Automatinis valdymasUžduotis. Struktūrinės schemos pertvarkymas. Charakteringos lygties sudarymas. Sistemos stabilumo skaičiavimas. Stabilumo atsargos nustatymas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Automatinis valdymas (2)Užduotis: Patikrinti variklio netiesioginio veikimo automatinio reguliavimo. Struktūrinės schemos pertvarkymas. Charakteringos lygties sudarymas. Sistemos stabilumo skaičiavimas. Stabilumo atsargos nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Automobilio techninės charakteristikos: Volvo S 80Užduotis. Automobilio techniniai duomenys. Variklio išorinės greitinės charakteristikos skaičiavimas. Traukos jėgos skaičiavimas. Automobilio greičio skaičiavimas. Riedėjimo varžos skaičiavimas. Oro varžos skaičiavimas. Automobilio dinaminio faktorio skaičiavimas. Automobilio pagreičio skaičiavimas. Galingumo balanso skaičiavimas. Automobilio degalų sąnaudų skaičiavimas. Stabdymo kelio ir laiko skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Automobilių įranga: Honda Civic VTiBendra variklio charakteristika. Variklio alkūninis mechanizmas. Variklio dujų skirstymo mechanizmas. Variklio aušinimo sistema. Variklio tepimo sistema. Variklio maitinimo sistema. Skaityti daugiau
Automobilių įranga: Volkswagen Passat 1.9 TDIVW Passat 1,9 TDI variklis. Variklio techninė charakteristika. Variklio sandara. Variklio alkūninis mechanizmas. Alkūninio mechanizmo veikimo principas. Dujų skirstymo mechanizmas. Dujų skirstymo mechanizmo veikimas. Aušinimo sistema. Tepimo sistema. Maitinimo sistema. Skaityti daugiau
Baigtinių elementų metodo įvadasVienmatis modelis: tampriais ryšiais sujungta masių sistema. Sudaryti vienmatės konstrukcijos baigtinių elementų modelį. Pažymėti. Mazginius taškus, jų numerius. Baigtinių elementų numerius. Veikiančias apkrovas. Atramų reakcijas mazguose. Aprašyti baigtiniu elementu modeli. Užrašyti elementų standumu matricas. Užrašyti konstrukcijos standumo matricą. Užrašyti konstrukcijos išorinio poveikio ir reakcijos jėgų vektorius.Užrašyti konstrukcijos statikos lygti matricine forma, pažymint įtvirtintus laisvės laipsnius. Apskaičiuoti. Konstrukcijos mazgų poslinkius. Reakcijos jėgas. Patikrinkite skaičiavimus. Nubraižyti deformuotą konstrukciją ir pažymėti reakcijos jėgas bei mazgų poslinkius. Skaityti daugiau
Bendroji energetika2 užduotis. Kai lauko temperatūra -25°C, o kambaryje yra +18°C per gelžbetoninę sieną, kurios ilgis L=3 m, aukštis H=2,5 m susidaro šilumos nuostoliai Q=1,428 kW. Koks sienos storis, jei jos šilumos laidumo koeficientas λ=1,55 W/(m•K)? Spendimas. 2 užduotis. Kokio našumo yra garo katilas, jei jis sudegina B = 2803 m³/h dujų, garo slėgis p = 10 MPa, temperatūra tg = 540°C, maitinančiojo vandens temperatūra tmv = 280°C, garo katilo naudingumo koeficientas ɳk = 88 %, kuro žemutinė degimo šiluma? Sprendimas. Garo turbinos parametrų skaičiuotei naudojami šie fizikiniai dydžiai: Apskaičiuoti savo varianto duomenų lentelėje pažymėtus parametrus, kai kiti parametrai yra žinomi? Sprendimas. Vėjo energija. Horizontalios ašies vėjo jėgainė turi tris sparnus. Kiekvieno iš jų plotas S. 3 klasės vėjas per metus būna t3 – valandų, 4 klasės vėjas – t4 valandų, 8 klasės vėjas – t8 valandų, 15 klasės vėjas – t15 valandų. Rasti pagaminta elektros energijos kiekį Em ir gaunamą sumą L pardavus šią energiją, kai? Sprendimas. Skaityti daugiau
Brėžinio skaitymas: surinkimo vienetasInžinerinės grafikos kursas. 17 variantas 2 detalė. Brėžinio skaitymas ir detalizavimas. Įvadas. Specifikacija. Specifikacijos paaiškinimai. Surinkimo brėžinio skaitymas. Bendrojo vaizdo brėžinio detalizavimas. Matmenų parinkimas ir išdėstymas. Priedas: 4 dwg bylos. Skaityti daugiau
Centralizuotos vandens tiekimo sistemos (VTS) su išsišakojančiu magistraliniu tinklu projektavimasUžduotis. Reikia. Centralizuoto VTS techninė charakteristika. Gamtinio šaltinio parinkimas ir VTS principinė schema. Vandens vartotojams reikalinga vidutinė paros vandens reikmė. Skaityti daugiau
Dyzelinio variklio paleidimo lengvinimo būdai ir įtaisaiPaleidimo lengvinimo įtaisai. Pašildymo įrenginiai su kaitinimo žvakėmis. Kaitinimo trukmės valdymo įtaisas. Slėgio daviklius turinčių žvakių veikimo principas. Skaityti daugiau
Elektrocheminiai ir elektrofizikiniai apdirbimo būdaiĮvadas. Elektroerozinis apdirbimas. Elektrocheminis apdirbimas. Anodinis ir mechaninis apdirbimas. Ultragarsinis apdirbimas. Apdirbimas spinduliais. Plazminis apdirbimas. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijos (11)Duota: Sistema sudaryta iš trijų daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio (žiūr. schema 1). Pastatai neturi rūsių, pastatyti ant grunto. Visų pastatų šiluminės charakteristikos vienodos, todėl nustatomos remiantis būdingo pastato skaičiavimais. Nustatyti: Atskirai bendras esamos sistemos ir renovuotos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Atskirai bendras esamos sistemos ir renovuotos sistemų bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu tik esamos senos sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (paskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: a. katilinės atveju; b. šilumos siurblio atveju; c. koogeneracinės jėgainės atveju; Analizuojamiems trim šilumos gamybos atvejams paskaičiuoti investicijas šilumos gamybos įrangai (senos ir naujos sistemų atvejais). Atsakymus surašyti į lentelę (žiūr. lentelė 6). Pateikti išvadas. Skaityti daugiau
Energetinės sistemos ir technologijos (12)Duota. Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš trijų daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio (žiūr. schema 1). Pastatai neturi rūsių, pastatyti ant grunto. Būdingo naujo ir seno pastatų techninės ir šiluminės charakteristikos pateikiamos 1 ir 2 lentelėse. Būdingo pastato bendras šildomas plotas 2410 m2. Šiluma į pastatus tiekiama kanaline dvivamzde centralizuota šilumos tiekimo sistema, kurios charakteristikos pateiktos 3 ir 4 lentelėse. Šiluma šilumos šaltinyje gali būti ruošiama trimis būdais. Šių šilumos gamybos variantų techninės, ekonominės charakteristikos pateikiamos 5 ir 6 lentelėse. Pastabos. Nustatyti. Senos ir naujos sistemų galių nustatymas. Skaičiavimai. Šildymo ir vėdinimo sistemų galios. Karšto vandens sistemos galios. Nuostolių tinkluose galios. Metinių šilumos poreikių nustatymas. Naudojamos formulės. Skaičiavimai. Metiniai poreikiai apimantys nuostolius per atitvaras ir dėl vėdinimo. Karšto vandens metinis poreikis. Nuostoliai šilumos tinkluose. Metinis kuro poreikis. Naudojamos formulės. Skaičiavimai. Katilinė. Šilumos siurblys. Kogeneracinė jėgainė. Išvados. Skaityti daugiau
...