Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos šperos

Inžinerijos šperos (46 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Analoginiai signalai ir įtaisai

  Analoginiai signalai. Analoginių signalų apdorojimo įtaisai, jų raida ir esmė. Analoginių signalų klasifikacija, signalų šaltiniai. Furjė eilutės signalų aprašyme. Kompleksinė signalų Furjė išraiškos forma. Elementarieji signalai ir savybės. Įtaisų ir sistemų reakcija į elementariuosius signalus. Įtaisų ir sistemų reakcijos išraiškos per dažnines charakteristikas. Analoginių signalų moduliavimas. Amplitudinės moduliacijos principai. Dažninės ir fazinės moduliacijos principai. Stiprinimo pakopos ir ryšiai tarp jų. Daugiapakopiai stiprintuvai. Bipoliariojo tranzistoriaus (BT) darbo taško fiksacija. Stiprintuvo temperatūrinė stabilizacija ir kompensacija. Netiesinė darbo taško fiksacija ir kompensacija. BE pakopos analizė (h modelis, elementari pakopa). BE pakopos su Re analizė. Pakopos analize. Bendros bazes stiprinimo pakopa. Pakopų savybių palyginimas. LT ch-kos ir parametrai. LT tranz. Kaip įtampa valdomas tranzistorius. Priesitampio grandine. BT π tipo ekv schema. KSS dažninės char. Grįžtamojo ryšio sąvoka. Neigiamo grįžtamojo ryšio įtaka stiprintuvo savybėms. Grįžtamųjų ryšių tipai. Emiterinis kartotuvas. BE pakopa su RE. BE pakopa su kolektoriaus bazės suntu. Dviejų BE pakopų stiprintuvas su lyg sroves NGR. Teigiamieji ir parazitiniai TGR. Galvaninis ryšys. Diferencinio stiprintuvo parametrai. Kiti diferencinių stiprintuvų parametrai. Diferenciniai stiprintuvai su lauko tranzistoriais, jų parametrai. Operaciniai stiprintuvai, bendros žinios. OS ch-kos ir parametrai. Ekvivalentine OS schema. Dažnių korekcijos OS-e. Neinvertuojantieji stiprintuvai su OS. Invertuojantieji stiprintuvai su OS. Skirtuminis stiprintuvas su OS. Varžos dydžio (kartotuvai) ir varžos tipo keitikliai. Logaritmuotuvai ir antilogaritmuotuvai. Integratorius ir diferenciatorius. Analoginiai daugintuvai. Daugintuvas su diferencine pakopa. Aktyvieji filtrai(AK), jų realizacija. Įtampos komparatoriai, jų savybės parametrai. Smito drigeriai. Tranformatoriniai stiprintuvai. Transfomatorinių stiprintuvų dažninės savybės. Galios stiprintuvai, jų parametrai. Transformatoriniai galios stiprintuvai. Dvitakčiai galios stiprintuvai be transformatorių. Selektyvieji stiprintuvai. Generatoriai. Generavimo sąlygos. Generatoriai su Vyno tilteliu. Kvarciniai rezonatoriai ir generatoriai. Parametriniai stabilizatoriai. Kompensaciniai stabilizatoriai.
  Inžinerija, špera(15 puslapių)
  2012-04-20
 • Automobiliai (5)

  Rato (padangos) savybės. Rato ir kelio deformacija. Rato kibumas su keliu. Rato slydimas. Slydimo koeficientas. Rato skersridė (dreifas). Automobilio judėjimo varžos. Riedėjimo varža. Riedėjimo varžos koeficientas. Automobilio judėjimo varžos. Kalno ir kelio varžos. Automobilio judėjimo varžos. Oro varža. Automobilio judėjimo varžos. Inercijos, priekabos ir kitos varžos Automobilio traukos balansas. Automobilio variklio galia, reikalinga varžoms įveikti. Ratų ir traukos jėgos. Automobilio tiesaus judėjimo energetinė lygtis. Automobilio judėjimas posūkyje. Statinis ir dinaminis automobilio stovumas. Variklio galios išorinė charakteristika. Automobilio galios balansas. Energijos nuostoliai mechaninėje transmisijoje. Nuostoliai. Trinties nuostoliai. Hidrauliniai nuostoliai. Automobilio greitėjimas – pagreitis, greitėjimo laikas. Automobilio greitėjimas – greitėjimo kelias, vidutinis greitis ir lyginamoji automobilio galia. Automobilio tiesaus judėjimo energetinė lygtis stabdant. Stabdymo jėga ir momentas. Stabdymo laikas ir stabdymo kelias. Sustojimo kelias. Automobilio masių persiskirstymas stabdymo metu. Stabdymas varikliu. Automobilio degalų sąnaudų rodiklių skaičiavimas. Automobilio degalų sąnaudų mažinimas. Automobilio važumas. Automobilio aktyvioji sauga. Automobilio pasyvioji sauga. Autotransporto klasifikavimas. Automobilių mazgai ir detalės. Oto ir dyzelinio variklio palyginimas. Alternatyvios jėgainės. VDV galios didinimas. Degalų sąnaudų mažinimas. Transmisijos komponavimo schemos. Ratų formulė. Sankaba.Sankabos konstrukcijos. Sankabos paskirtis ir reikalavimai. Sankabos valdymo įrenginiai. Automatinės sankabos. Sankabos diagnostika ir priežiūra. Pavarų dėžių konstrukcijos ir jų variantai. Skirstymo dėžės, reduktoriai. Pavarų dėžių elementai. Automatinių transmisijų konstrukcijos ir jų variantai. Automatinės pavarų dėžės su elektroniniu valdymu. Ratų pavara: pagrindinės pavaros, diferencialai, kardaniniai velenai, šarnyrai ir guoliai, jų konstrukcija, techninė priežiūra ir diagnostika. Ratų pakaba. Jos tipai, konstrukcijos, detalės, techninė priežiūra ir diagnostika. Automobilio svyravimų sistemos rūšys, jų konstrukcijos, techninė priežiūra ir diagnostika. Amortizatoriai, jų konstrukcijos, techninė priežiūra ir diagnostika. Ratai: ratlankiai ir padangos. Reikalavimai padangoms, jų tipai, sandara, žymėjimas, kameros ir ventiliai. Vairavimo sistemos rūšys, vairo trapecija, vairuojamųjų ratų padėtys. Vairavimo sistemos konstrukcijos. Vairavimą lengvinančios priemonės. Vairavimo sistemų (ratų geometrijos) reguliavimas, priežiūra ir diagnostika. Reikalavimai stabdžių sistemoms. Diskiniai ir būgniniai stabdžiai, jų konstrukcijos, privalumai ir trūkumai, priežiūra ir diagnostika. Hidraulinės ir mechaninės stabdžių valdymo sistemos, jų konstrukcijos, elementai, detalės, priežiūra ir diagnostika, reikalavimai stabdžių skysčiui.hidraulinė sistema. Pneumatinės stabdžių valdymo sistemos, jų konstrukcijos, elementai, detalės, priežiūra ir diagnostika. Kėbulų tipai ir klasifikavimas, reikalavimai kėbulams, aerodinamika. Kėbulų konstrukcijos, detalės, gedimų nuostolių nustatymas ir remontas. Kėbulų paviršių ir dugno apsauga. Priekabos ir puspriekabės. Jų paskirtis, klasifikavimas ir konstrukcijos.
  Inžinerija, špera(24 puslapiai)
  2011-01-19
 • Bandymų ir gedimų diagnostika

  Elektros įrenginių būklės kontrole. Galios transformatorių periodinė kontrolės sistema. Matavimo transformatorių periodinė kontrolės sistema. Jungtuvų periodinė kontrolės sistema. Kabelių periodinė kontrolės sistema. Kokybinės charakteristikos elektros įrenginių būklei įvertinti. Izoliacijos bandomosios įtampos. Izoliacijos tiesioginės kontrolės metodai. Izoliacijos netiesioginės kontrolės metodai. Defektų aptikimas chromatografinės analizės metodu. Bandymo paaukštintąja įtampa privalumai ir trūkumai. Elektros įrenginių defektų aptikimo metodai. Elektros įrenginių defektų charakteristika. Procesų vykstančių elektros įrenginių izoliacijoje veikiant įtampai charakteristika. Elektros įrenginių izoliacijos modelis. Dalinių išlydžių charakteristika. Dalinių išlydžių matavimas izoliacijoje. Izoliacinės alyvos kokybinės charakteristikos. Izoliacinės alyvos chromotografinė analizė. Ištirpusių dujų izoliacinėje alyvoje charakteristika. Nuolatinės įrenginių kontrolės sistema. Elektros įrenginių izoliacijos resurso charakteristika. Elektros įrenginių izoliacijos senėjimo procesus veikiančių veiksnių charakteristika. Elektros įrenginių kokybinių charakteristikų pokyčio įvertinimas. Elektros įrenginių senėjimo proceso kontrolės principai. Įrenginių būklės ekvivalentinio įvertinimo sistema.
  Inžinerija, špera(17 puslapių)
  2010-04-21
 • Elektros tinklai

  Pateikite elektros tinklų paskirtį, klasifikavimą, jų vardinęs įtampas. Kokie reikalavimai keliami elektros tinklams? Pateikite elektros tinklų skaičiavimų tikslus. Aprašykite oro linijų sandarą, laidų ir atramų tipus, vardinės ir vartotojų kategorijos įtaką atskiriems linijos elementams. Kaip klojami elektros instaliacijos laidai po tinku, virš tinko, vamzdžiuose ir kanaluose? Kaip klojami 6-10kV kabeliai miesto teritorijoje? Kaip klojami kabeliai ties posūkiais stačiomis nuokalnėmis ir pastatų sienomis? Pateikite 110/35/10kV galios transformatoriaus atstojamąją schemą naudojamą atliekant elektros tinklų skaičiavimus. Paaiškinkite kaip nustatomi jos parametrai. Kokia dvipusio maitinimo skaičiavimo tvarka? Kaip skaičiuojamas sudėtingas uždaras tinklas taikant tiesinių grandinių skaičiavimo būdus? Kaip palaikomas aktyviosios galios balansas elektros sistemoje kiekvienu laiko momentu? Koks ryšys tarp aktyviosios galios ir dažnio sistemoje? Kada elektros grandinės elementas, apkrova ar generatorius vadinamas reaktyviosios galios šaltiniu ir kada vartotoju? Koks ryšys tarp reaktyviosios galios balanso ir įtampos reguliavimo? Išvardinkite pagrindines žemo galios faktoriaus elektros tiekimo sistemoje priežastys ir pasekmes. Palyginkite sinchroninius variklius ir kondensatorių baterijas kaip reaktyviosios galios šaltinius įvertinant jų darbą normalaus ir avarinio režimo metu. Kaip įvertinamas el. tiekimo patikimumas? Kokios priežastys sukelia įtampos nuokrypas ir įtampos svyravimus elektros tinkluose ir kokia jų įtaka elektros vartotojų darbui? Išvardinkite centralizuoto ir vietinio įtampos reguliavimo priemones ir nurodykite jų naudojimo galimybes. Kokias linijas jau galima vadinti ilgomis? Kokie natūralios galios režimo privalumai? Prašome detalizuoti tuščios eigos ilgos linijos režimą pagal įtampas. Kokie kompensavimo įrengimai naudojami ilgose linijose? Kaip skaičiuojamas reikiamas apšvietimo tinklo laidų skerspjūvis? Kaip įvertinamas laidininkų įšilimas el.tinklų skaičiavimuose? Koks elektrotechninio personalo vaidmuo eksploatuojant elektros įrenginius. Kokius žinote autonominius elektros šaltinius? Kaip gali būti išpildyti vartotojų mini ir mikro tinklai?
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2007-04-28
 • Elektrotechnika (29)

  Elektrinės mašinos apibrėžtis, generatorinis ir variklinis režimai, galios srautų kryptys. Kolektoriaus veikimas nuolatinės srovės generatoriuje. Nuolatinės srovės elektrinių mašinų apvijos: paskirtis, grafiniai ir raidiniai žymėjimai. Inkaro reakcija. Komutacija. Nuolatinės srovės generatoriaus sužadinimo procesas. Kolektoriaus veikimas nuolatinės srovės variklyje. Nuolatinės srovės variklių paleidimas. Elektros mašinos pastovioji. Darbo režimai. Elektros variklių eksploatavimo sąlygos.
  Inžinerija, špera(4 puslapiai)
  2008-05-12
 • Energetinės sistemos ir technologijos (10)

  Energijos poreikiai ir ištekliai. Sąvokos ir terminai. Globalūs energetikos pokyčiai. Balansai. Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija (OECD). Energijos tranformavimo technologijos. Pirminės energijos transformavimas. Šilumos gamyba. Katilai. Pagal galią. Pagal konstrukcijąir gamybos būdą. Garo katilų konstrukcija. Katilo pagrindiniai elementai. Garo katiluose gali būti. Garo katilų klasifikavimas. Garo katilus galima skirstyti pagal slėgį. Pagal debitą. Katilo pagrindiniai elementai. Vandens šildymo katilai. Dūmų vamzdžių katilai. Horizontalių dūmųvamzdžių katilai. Kaitravamzdžiai katilai. Branduolinė energija ir jos panaudojimas. Branduolinė energija. Branduolinio kuro sodrinimas. Reaktorių klasifikavimas pagal technologijos kartą. Pirmosios kartos reaktoriai. Antrosios kartos reaktoriai. Trečios kartos reaktoriai. IV kartos reaktoriai. Reaktorių klasifikavimas pagal branduolinę reakciją. Reaktorių klasifikavimas pagal lėtiklius. Reaktorių klasifikavimas pagal aušinimo fluidą. Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominė elektrinė. Radioaktyviosios dalelės. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir laidojimas. Pirmasis reaktorius. Kogeneracinės jėginės. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. Gyvenamieji namai. Negyvenamieji pastatai. Šildymo sistemos elementai. Pagal elementų išdėstymą šildymo sistemos. Centrinio šildymo sistemos pagal šilumnešio rūšį. Šildymo sistemos pagal šilumnešio cirkuliaciją. Šildymo sistemos pagal stovų padėtį. Šildymo sistemos pagal šilumnešio judėjimo kryptį. Garinis šildymas. Spindulinis šildymas. Orinis šildymas. Vėdinimas. Oro vėdinimo sistemos, įrengimai. Natūralios oro vėdinimo sistemos. Mechaninės oro vėdinimo sistemos. Oro vėdinimo sistemos jų konstrukcija. Vėdinimo sistemos įranga. Šilumos utilizavimo metodai. Oro skirstytuvai. Pagal konstrukciją skirstomi. Triukšmo slopintuvai. Oro filtrai pagal konstrukciją yra. Oro kondicionavimas. Oro kondicionavimo sistemų (OKS) klasifikavimas. Drėkinimas. Karšto vandens ruošimas. Karšto vandens savybės. Karšto vandens sistemų klasifikacija. Pagal šilumos šaltinio vietą. Pagal karšto vandens vartotojus. Karšto vandens ruošimas. Apšvietimas. Geras patalpų apšviestumas. Natūralus patalpų apšvietimas pagal šviesos sklidimo kryptį ir pasiskirstymą būna. Dirbtinis patalpų apšvietimas pagal sprendimą gali būti. Kaitrinė lempa. Apšvietimo prietaisai. Skiriamos dvi apšvietimo prietaisų grupės. Energijos tiekimo sistemos. Dujotiekio istorija. Dujotiekio darbiniai slėgiai. Dujų odoravimas. Odoravimas (kvapo dujoms suteikimas). Dujotiekis. Skirstomojo dujotiekio elementai. Dujotiekis (vamzdynų apsauga nuo korozijos) Elektros tiekimo sistema. Elektros tinklai (įrengimai, imtuvai ir vartotojai). Vardinė įtampa. Energijos kaupimas/akumuliavimas. Akumuliacinį įrenginį apibūdinantys rodikliai. Atsinaujinantys ištekliai. Geoterminė energija. Vertikalios ašies vėjo jėgainės. Privalumai. Trūkumai. Rotoriaus aerodinamika. Vėjo jėgainės efektyvumas. Stabdymo sistemos. Generatorius.
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2010-06-10
 • Gaisrinis vandentiekis (2)

  Bendrosios žinios apie vandentiekius. Vandens vartotojai. Vandens šaltiniai. Vandens vandentiekiams ruošimas. vandentiekių klasifikacija. Gaisriniai vandentiekiai. Vandens gaisrų gesinimui reikmė. Vandentiekių klasifikacija, sudėtis, principinės schemos. Gyvenviečių, miestų ir pramonės įmonių gaisrinės vandentiekos sistemos. Vandens tiektuvai. Pagrindinės žinios apie siurblius. Siurblių klasifikacija. Jų veikimo principas. Išcentrinių siurblių darbo parametrai ir jų charakteristikos. Vandentiekio siurblinės. Vandentiekio siurblinių tipai, jų darbo režimas, darbo parametrų nustatymas. Siurblinių patikimumas. Vandens tiekimas vartotojams. Vandentiekio tinklas, vandentiekos patikintumo priemonė. Vandens atsargų rezervuarai. Vandentiekio tinklo įranga, gaisriniai hidrantai. Laisvasis slėgis vandentiekio tinkle. Vandentiekio tinklo apskaičiavimas. Vandentiekio tinklo skaičiuojamoji schema. Vamzdyno skersmenų parinkimas. Vandentiekio tinklo ir jo gaisrinių įrenginių išbandymas, priėmimas.
  Inžinerija, špera(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Gruntai

  Gruntai. Jų klasifikacija, sudėtis. Vanduo grunte. Kapiliarinės savybės. Filtracinės savybės. Granuliometrinė sudėtis. Grunto tankis ir vienetinis svoris. Grunto tankumas. Poringumas. Takumo ir plastiškumo drėgniai. Plastiškumo rodiklis. Hidrostatinis slėgis. Hidrodinaminis slėgis. Efektyvusis ir neutralusis įtempimai. Porinis slėgis. Kerpamasis stiprumas(KS), šios savybės rodikliai. Įtempimai pagrinde nuo apkrovos. Erdvinis uždavinys. Įtempimai nuo koncentruotos jėgos. Įtempimai nuo tolygiai paskirstytos apkrovos. Kampinių taškų metodas įtempimams skaičiuoti. Įtempimai nuo linijinės apkrovos. Įtempimai nuo juostinės apkrovos. Įtempimų pasiskirstymo grafinis vaizdavimas. Pagrindo deformacijos tipai ir priežastys. Pamato nuosėdžius apibūdinantys veiksniai. Sankabaus grunto šlaitų pastovumas. Vienmatės deformacijų metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Grunto slėgis į atraminius paviršius.
  Inžinerija, špera(6 puslapiai)
  2007-04-26
 • Gruntai (2)

  Gruntų formavimasis ir sudėtis. Vanduo grunte. Gruntų fizikinės savybės. Granuliometrinė sudėtis. Grunto tankis. Poringumas. Smėlio tankumas. Molinių gruntų plastiškumas ir tankumas. Gruntų klasifikavimas pagal granuliometrinę sudėtį. Įtempimai grunte nuo nuosavo svorio. Hidrostatinis ir hidrodinaminis slėgis. Grunto stiprumas kerpant. Moro apskritimų sąvoka. Grunto stiprumo ribinis būvis taške. Erdvinis ir plokštumos uždavinys. Plokštumos, linijinis. Įtempimai nuo juostinės apkrovos. Įtempimų grafinis vaizdavimas. Pagrindo deformacijų priežastys. Pagrindo nusėdimus apibūdinantys veiksniai. Grunto vienmatis deformacijos metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Konsolidacijos laipsnis. Vienmatės konsolidacijos teorija. Pagrindo įtempimų būvio ir deformacijų fazės. Pagrindo irimo ypatumai. Pagrindo takumo riba. Pagrindo ribinis stiprumas. Analitiniai metodai pagrindo ribiniam stiprumui skaičiuoti. Apskritiminių slydimo paviršių metodas pagrindo ribiniam paviršiui skaičiuoti. Rimties, aktyvinio ir pasyvinių slėgių sąvoka. Rankino teorija ir Kulono teorijos. Biraus grunto slėgis. Sankabaus grunto slėgis. Biraus šlaito pastovumas. Biraus grunto šlaito, veikiamo hidrodinaminio slėgio, pastovumas. Sankabaus šlaito pastovumas. Ribinių įtempimų būvio teorijos taikymas šlaitams skaičiuoti. Apskritiminių slydimo paviršių metodas.
  Inžinerija, špera(20 puslapių)
  2007-11-13
 • Gruntai (3)

  Pagrindų ir pamatų projektavimo principai. Seklieji pamatai. Pamato gylio parinkimas. Sekliųjų pamatų konstrukcijos. Standžių pamatų pagrindo skaičiavimas pagal deformacijų ribinį būvį. Poliniai pamatai. Polių konstrukcijos. Polinių pamatų konstrukcijos. Polių sąveika su gruntu. Polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Eksperimentiniai metodai polio pagrindo laikomajai galiai nustatyti. Polinių pamatų projektavimas. Atraminių konstrukcijų apžvalga. Atraminių konstrukcijų inkaravimas. Dirbtiniai pagrindai. Dirbtinų pagrindų naudojimo sritys, klasifikacija. Grunto tankinimas. Cheminis gruntų stiprinimas(gruntų stiprinimas injekcijomis). Mažo skersmens poliai. Injekcijos (porų ir srautinė).
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2009-09-24
 • Hidraulika (20)

  Hidrodinaminės pavaros. Veikimas. Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Hidrodinaminės movos. Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Hidrodinaminiai transformatoriai. Hidrodinaminių movų parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Kompleksiniai hidrauliniai transformatoriai. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir jų panaudojimas. Blokuojamieji hidrauliniai transformatoriai. Hidrodinaminių transformatorių parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Hidromechaninės pavaros. Pagrindinės hidrodinaminių transformatorių modifikacijos ir jų panaudojimas. Hidrodinaminių movų pranašumai. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Hidrodinaminių transformatorių pranašumai. Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Paaiškinkite dėl ko gerėja automobilio ar traktoriaus ratų sukibimas su gruntu, kai transmisijoje yra hidraulinis transformatorius. Kokios pasipriešinimo jėgos veikia automobilį ar traktorių. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Kokie keliami pagrindiniai reikalavimai gamtos apsaugai eksploatuojant hidraulines pavaras? Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Kokie keliami reikalavimai naftos produktų saugyklos aplinkai, kad nebūtų pažeista gamta? Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose ir pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo žiemos sąlygomis schema ir pagrindiniai reikalavimai jų patalpoms. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo atvirame žemės paviršiuje schema ir pagrindiniai reikalavimai saugyklos teritorijai, kad nebūtų pažeista gamta. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Jų priežastys. Kaip turi būti pripildomos mašinos darbo skysčiu ar kuru jų darbo vietoje, kad nebūtų žalos gamtai? Kokias žinote priemones triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant? Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta? Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Slankiojančio judesio kompresorinės pneumatinės pavaros, principinė schema ir jos elementai. Ventiliatoriaus charakteristikos. Nuo ko jos priklauso? Pneumatinių sistemų privalumai ir trūkumai. Ventiliatoriai. Jų klasifikavimas pagal konstrukcinius požymius bei suteikiamą oro. Kompresorių klasifikavimas pagal veikimo principą. Pneumatinės sistemos paruošimas rudens — žiemos sezonui. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai? Kompresorių klasifikavimas pagal slėgį. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai?
  Inžinerija, špera(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Hidraulika (21)

  Mentinių siurblių apibrėžimas ir klasifikacija. Siurbliaračio menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Išcentrinių siurblių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Kokiu būdu galima padidinti išcentrinio siurblio naudingumo koeficientą ir siurblio aukštį. Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Kokie yra charakteringi greičiai skysčiui tekant išcentrinio siurblio siurbliaratyje. Jų kryptys (nubrėžti grafikus). Kokias priimame prielaidas sudarant išcentrinio siurblio pagrindinę lygtį? Išcentrinio siurblio pagrindinė lygtis ir išvados. Išcentrinių siurblių kavitacinės charakteristikos. Pavaizduoti grafiškai. Išcentrinių siurblių realios charakteristikos. Skysčio tekėjimas išcentrinio siurblio siurbliaratyje (greičiai ir jų vektoriniai lygiagretainiai, greičių fizinė prasmė). Mentinių siurblių panašumo teorijos esmė. Koks ryšys tarp panašių siurblių naudingumo koeficientų? Siurblio greitaeigiškumo koeficiento apibrėžimas ir jo matematinė išraiška. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio našumas ir slėgio aukštis, žinant modelinio siurblio našumą ir slėgio aukštį? (Matematinės išraiškos). Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais? Kokie mentiniai siurbliai laikomi kinematiškai panašiais? Kokie kinematiškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai? (matematinė išraiška). Kaip greitaeigiškumo koeficientas priklauso nuo siurbliaračio formos? Jo kitimo įtaka mentinio siurblio modifikacijai. Kaip pagal panašumo teorija apskaičiuojama natūralaus siurblio galia, žinant modelinio siurblio galią? Kokie mentiniai siurbliai laikomi geometriškai panašiais? Kokie geometriškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai? (parašykite matematinę išraišką). Kokią įtaką greitaeigiškumo koeficientas turi siurblio naudingumo koeficientui? Mentinių ašinių siurblių schema, sudėtinės dalys, veikimo principas ir klasifikavimas. Kaip reguliuojamas mentinių ašinių siurblių našumas? Pagrindiniai sūkurinių siurblių trūkumai. Kokias žinote priemones šiems trūkumams mažinti. Laisvasūkurinių siurblių schema, pagrindinės sudedamosios dalys ir veikimo principas. Nuo ko priklauso mentinio siurblio paleidimo sėkmė kai Hs > 0? Sūkurinio siurblio sukuriamas slėgio aukštis H (su paaiškinimais ir matavimo vienetais). Kada siurbliai jungiami nuosekliai? Schema ir charakteristikos. Mentinių ašinių siurblių privalumai. Nubrėžkite mentinio siurblio paleidimo schemą, kai Hs<0, Paaiškinkite jo esmę. Kokios yra dvi stadijos, perduodant skysčio energiją laisvasūkuriniame siurblyje? Pagrindinis reikalavimas paleidžiant mentinius siurblius. Paaiškinkite. Sūkurinių siurblių schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių naudojimas. Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Matematinės išraiškos (su paaiškinimais ir matavimo vienetais). Nubrėžkite mentinio siurblio paleidimo schemą, kai Hs>0, Paaiškinkite jo darbo esmę. Skysčio tekėjimas laisvasūkurinio siurblio siurbliaratyje (paaiškinkite schemą). Kada siurbliai jungiami lygiagrečiai? Schema ir charakteristikos. Kokius žinote mentinių siurblių paleidimo būdus. Laisvasūkurinių siurblių skirtumai nuo išcentrinių. Čiurkšlinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Tūrinių hidraulinių pavarų pranašumai ir trūkumai. Čiurkšlinių siurblių modifikacijos. Tūrinės pavaros principinė schema ir jos veikimo principas. Matematinės išraiškos. Čiurkšlinių siurblių charakteristikos. Tūrinės pavaros blokinė schema. Nurodykite srautų transformacijos procesus tūrinėje pavaroje. Hidraulinių turbinų klasifikavimas. Dinaminės hidraulinės turbinos apibrėžimas. Jų skirtumas nuo dinaminių siurblių perduodant skystį įtekėjimo momentu. Tūrinių hidraulinių pavarų skirstymas pagal išėjimo grandies pobūdį. Darbo skysčio klampa. Priklausomybė nuo temperatūros ir jos matematinės išraiškos. Hidraulinių tūrinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomosios ir nevaldomos tūrinės pavaros. Darbo skysčio suslėgiamumas, stabilumas ir neputojimas. Hidraulinių pavarų klasifikavimas pagal energijos šaltinį. Stabilizuotos ir sekos hidraulinės pavaros. Hidraulinių pavarų darbo skysčių eksploatacinės savybės. Darbo skysčio tankis. Jo priklausomybė nuo temperatūros ir matematinės išraiškos.
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2007-04-19
 • Hidraulinės ir pneumatinės sistemos (3)

  Hidrauliniai aparatai. Hidrauliniai akumuliatoriai. Hidraulinių skirstytuvų charakteristikos. Hidrauliniai droseliai. Hidrauliniai užraktai. Hidrauliniai skirstytuvai. Atbuliniai vožtuvai. Plunžeriniai hidrauliniai skirstytuvai. Redukciniai vožtuvai. Slėgio vožtuvai. Čiaupiniai hidrauliniai skirstytuvai. Vamzdynai. Hidrauliniai bakai. Filtrai. Sandarinimas magnetiniu skysčiu. Sandarinimo priemonės. Filtrų jungimas į hidraulinę sistemą. Tūrinių hidropavarų principinė hidraulinė schema. Mišrusis greičio reguliavimas. Sekos hidraulinės pavaros. Greičio stabilizavimo sistemos. Greičio reguliavimas droseliais. Mašininis (tūrinis) greičio reguliavimas. Judesio sinchronizavimo sistemos. Darbas iliustruotas schemomis.
  Inžinerija, špera(7 puslapiai)
  2008-01-10
 • Ikispausdiminė įranga (2)

  Mechaniniai spausdinimo įrenginiai; teksto rinkimo-spausdinimo mašinos. Spausdinimo formų gamybos įrenginiai. Mechaniniai spausdinimo įrenginiai. Raides spausdinantieji aparatai. Ženklus sintezuojantys įrenginiai. Rinkimo – spausdinimo mašinos. Čiurkšliniai – lašeliniai spausdinimo įrenginiai(ČLSĮ). Optiniai nuskaitantieji įrenginiai. Optiniai nuskaitantieji įrenginiai. Rinkimo-liejimo įrenginiai iškiliosios spaudos spausdinimo formų gamybai; rankinio teksto rinkimo įrenginiai. Rinkimo – liejimo įrenginiai iškiliosios spaudos spausdinimo formų gamybai. Rankinis teksto rinkimas. Automatizuotas metalinių iškiliųjų spaudos formų rinkimas. Bendras lazerių veikimo principas. Lazeriai poligrafijoje. Bendras lazerių apibūdinimas. Poligrafijoje naudojami lazeriai. Lazerių taikymas poligrafijoje. Moduliatoriai, deflektoriai ir kt. lazerinėse sistemose poligrafijoje naudojami įrenginiai. Deflektoriai. Bendras formavimo įrenginių apibūdinimas; keturių kartų fotorinkimo įrenginiai. Fotorinkimo įrenginiai. Fotorinkimo automatai su elektroniniu vamzdžiu. Lazeriniai fotorinkimo automatai. Fotorinkimo automatų tipai. Fotorinkimo automatų tipai. Lazerio spindulys. Įrenginiai su "išoriniu būgnu". Konkrečios fotorinkimų automatų veikimo schemos. Konkrečios fotorinkimų automatų veikimo schemos. Dirbantys pagal schemas a ir b fotorinkimo automatai. Dirbantys pagal schemas c ir d FA automatai. Dry Setter fotorinkimo automatas, išvedantis"sausas" fotoplėvelės. Lazerinio printerio veikimo schema. Lazerinis printeris. Fotoišvedimo įrenginiai. Fotomechaniniai fotorinkimo įrenginiai. Vaizdinių fotoformų fotorinkimo įrenginiai. Reprodukciniai fotoaparatai, jų objektyvai, diafragma, objektyvo šviesos jėga. Reprodukciniai fotoaparatai. Vienkambariniai ir dvikambariniai fotoaparatai. Objektyvas ir diafragma. Šviesos filtrai. Papildomieji optiniai įrenginiai naudojami kartu su foto aparatais; kontaktiniai-kopijavimo įrenginiai. Papildomieji optiniai įrenginiai. Vaizdą apverčiančios sistemos. Pagalbiniai įrenginiai. Kontaktiniai – kopijavimo įrenginiai.
  Inžinerija, špera(37 puslapiai)
  2007-06-03
 • Inžinerija

  Inžinerijos pagrindai. Ministerijos. Inžinerijos objektas. Žemės ir aplinkos turtai (be vandens). Vanduo. Kosmoso inžinerija. Matavimai, metrologija, standartai, kokybė. Nafta ir jos perdirbimas. Atominė energetika. Energetika arba energijos politika. Inžinerinių medžiagų klasifikacija. Mediena, baldų inžinerija, dizainas. Inžinerinių medžiagų struktūra. Inžinerinių medžiagų mechaninės savybės. Inžinerinių medžiagų fizinės, cheminės savybės. Inžinerinių medžiagų technologinės ir eksploatacinės savybės. Inžinerinių medžiagų patikimumas ir panaudojimo rizika. Lietuvos Respublikos (LR) statybos įstatymas. Statybos inžinerija: žemės darbai, pamatai, keliai. Statybos inžinerija: sienos, laiptai, durys, langai, stogai ir kita. Komunikacijos, infrastruktūra, gerbūvis. Statybos inžinerija: mašinos ir įrengimai. Architektūra. Transporto klasifikacija. Antžeminis transportas ir šiek tiek apie jį apskritai. Transporto inžinerija: vandens transportas. Oro ir kosmoso transportas. Transporto inžinerija: saugumas, patikimumas, rizika. Lazeriai, šviesolaidžiai. Elektros srovės gamyba. Elektros srovės perdavimas. Elektros įrenginiai. Elektrotechnikos inžinerija. Aplinkosauga ir ekologija. Darbo sauga.
  Inžinerija, špera(18 puslapių)
  2007-09-21
 • Inžinerija (2)

  Inžinerijos objektas. Inžinerijos gaminiai ir paslaugos. Ministerijos. Žemės ir aplinkos turtai (be vandens). Vanduo. Fizikinės savybės. Lazeriai. Inovatikos inžinerija. Naujos gamybos technologijos. Technologijų integracija ir taikymas pramonėje. Matavimai, metrologija, standartai, kokybė. Energetika ir termo inžinerija. Nafta ir jos perdirbimas. Atominė energetika. Energetika. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energetika. Žemės geoterminė energija. Medžiagų inžinerija. Inžinerinių medžiagų mechaninės savybės. Inžinerinių medžiagų fizinės, cheminės savybės. Racionalus medžiagų naudojimas. Žaliavos ir medžiagos. Mašinų gamybos inžinerija. Statybos inžinerija. Architektūra. Transporto inžinerija. Mechanikos inžinerija. Elektra, elektronika. Aplinkos apsauga ir inžinerija. Metalai ir jų lydiniai. Polimerai. Inžinerija. Nanotechnologijos. Biologines technologijos.
  Inžinerija, špera(19 puslapių)
  2007-10-03
 • Inžinerija (3)

  Traktorių ir automobilių kūrimo istorija. Automobilių klasifikacija pagal variklio darbinį tūrį. Krovininių automobilių klasifikacija pagal paskirtį, talpą ir krovinių dėžių tipą. Traktorių klasifikacija pagal paskirtį, važiuoklės tipą ir liemens tipą. Traktoriaus vardinės traukos jėgos samprata. Traktorių klasifikavimas pagal traukos jėgą. Pagrindinės traktorių ir automobilių dalys. Variklių klasifikacija pagal paskirtį, naudojamus degalus ir darbinio mišinio uždegimo būdą. Variklių klasifikacija pagal darbo ciklo taktus, cilindrų skaičių ir jų išdėstymą. Variklio darbo parametrai: cilindro darbinis tūris ir variklio litražas. Jų apskaičiavimas. Variklio suslėgimo laipsnis. Jo apskaičiavimas ir jo reikšmės įvairių tipų varikliams. Karbiuratorinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinių variklių privalumai ir trūkumai. Traktorinių agregatų skirstymas pagal rūšis, energijos šaltinį, mašinų skaičių agregate, mašinų sujungimą su traktoriumi ir pagal atliekamą operaciją. Variklių eksploataciniai darbo režimai. Traktoriaus dyzelinio variklio reguliatorinė charakteristika. Maksimalūs, nominalūs ir minimalūs sūkiai. Traktorinį agregatą veikiančios jėgos. Traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos įkalnei nugalėti apskaičiavimas. Žemės ūkio mašinų pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Vidaus degimo variklio sandara, pagrindiniai mazgai ir agregatai, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo sandara, pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo nejudamos detalės. Jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo judamos detalės. Jų paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai, veikimas. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai ir veikimas. Dujų skirstymo pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir sandara. Variklio tepimo sistemos veikimas. Alyvos naudojamos varikliams tepti.joms keliami reikalavimai. Variklio tepimo sistemos priežiūra. Variklio aušinimo sistemos paskirtis ir tipai. Skysčiu aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir jos veikimas. Oru aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir jos veikimas. Aušinimo sistemų techninė priežiūra. Variklių maitinimo sistemos paskirtis ir naudojami degalai. Oro įsiurbimo į variklio cilindrus valymo būtinumas,jo būdai ir naudojamos priemonės. Karbiuratorinių variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mašinų transmisijų paskirtis ir sandara. Sankabų paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Pavarų ir skirstymo dėžių paskirtis, tipai, sandara, ir veikimas. Kardaninių pavarų paskirtis, tipai, sandara. Varančiųjų tiltų paskirtis ir sandara. Ratinių mašinų važiuoklės paskirtis ir sandara. Ratinių mašinų važiuoklės paskirtis ir sandara. Mašinų vairavimo sistemų paskirtis ir jų tipai. Vairavimui palengvinti naudojamos priemonės. Mašinų stabdžių sistemos paskirtis ir klasifikacija. Stabdžių sandara ir veikimas. Traktoriaus hidraulinio keltuvo paskirtis, sandara ir veikimas. Traktorių ir automobilių darbiniai ir papildomi įrengimai, jų paskirtis, klasifikacija ir veikimas.
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2007-10-18
 • Inžinerija (4)

  Traktorių ir automobilių kūrimo istorija. Automobilių klasifikacija pagal paskirtį, kėbulo tipą, variklio darbinį turį. Krovininių automobilių klasifikacija pagal paskirtį, talpą, krovinių dėžės tipą. Traktorių klasifikacija pagal paskirtį, važiuoklės tipą ir liemens tipą. Traktoriaus traukos jėgos samprata. Traktorių klasifikavimas pagal traukos jėgą. Pagrindinės automobilių ir traktorių dalys ir jų paskirtis. Variklių klasifikacija pagal paskirtį, naudojamus degalus ir darbinio mišinio uždegimo būdą. Variklių klasifikacija pagal darbo ciklo taktus, cilindrų sk,jų išsidėstymą. Variklio darbo parametrai: cilindro darbinis tūris, variklio litražas. Jų apskaičiavimas. Variklio suslėgimo laipsnis. Jo apskaičiavimas ir jo reikšmės įvairių tipų varikliams. Karbiuratorinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinio variklio darbo taktai, atskirų taktų paaiškinimas, taktų techninės charakteristikos. Oto ir dyzelinių variklių privalumai ir trūkumai. Variklio indikatorinė ir efektyvioji galia, jų apskaičiavimas. Variklio valandinės ir lyginamosios degalų sąnaudos ir jų apskaičiavimas. Variklių eksploataciniai darbo rėžimai. Traktoriaus dyzelinio variklio max, min ir nominalūs sūkiai. Traktorinį agregatą veikiančios jėgos. Traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos įkalnei nugalėti apskaičiavimas. Traktoriaus traukos jėga. Žemės ūkio mašinų pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Traktorinių agregatų važiavimo greitis. Traktorių buksavimas ir jo mažinimas. Traktorių galios balansas. Vidaus degimo variklio sandara, pagrindiniai mazgai ir agregatai. Jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo sandara, pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo nejudamos detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo judamos detalės, jų paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai ir veikimas. Dujų skirstymo mechanizmo pagrindinės detalės. Jų paskirtis. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir sandara. Variklio tepimo sistemos veikimas. Alyvos naudojimas varikliams tepti. Joms keliami reikalavimai. Variklio tepimo sistemos priežiūra. Variklio aušinimo sistemos paskirtis ir tipai. Skysčiu aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir veikimas. Oru aušinamo variklio elementai ir veikimas. Aušinimo sistemų techninė priežiūra. Variklių maitinimo sistemos paskirtis ir naudojami degalai. Įsiurbiamo oro į variklio cilindrus valymo būtinumas, būdai ir naudojimo priemonės. Karbiuratorinių variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mašinų transmisijų paskirtis ir sandara. Sankabų paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Pavarų ir skirstymo dėžių paskirtis, tipai,sandara ir veikimas. Kardaninių pavarų paskirtis, tipai ir sandara. Varančiųjų tiltų paskirtis ir sandara. Ratų ir padangų paskirtis. Padangų tipai. Vairavimo sistemų paskirtis ir tipai. Vairavimui palengvinti naudojamos priemonės. Stabdžių sistemos paskirtis ir klasifikacija, sandara ir veikimas. Traktoriaus hidraulinio keltuvo paskirtis sandara ir veikimas. Traktorių ir automobilių darbiniai ir papildomi įrenginiai, jų paskirtis, klasifikacija ir veikimas.
  Inžinerija, špera(7 puslapiai)
  2009-05-11
 • Inžinerinė medžiaga

  Inžinerinės medžiagos savybės, jų palyginimas konstrukcinei medžiagai parinkti. Terminio apdirbimo būdai ir jo įtaka medžiagų savybėms. Svarbiausios mechaninės savybės. Bandymai medžiagų mechaninėms savybėms nustatyti. Tempimo bandymais nustatomos charakteristikos. Atliekant konstrukcinius skaičiavimus, svarbiausios medžiagų stiprumo charakteristikos. Tempimo bandymu nustatomos trys tiriamos medžiagų mechaninės savybės. Medžiagų plastiškumui turi įtakos. Juodieji ir spalvotieji metalai, savybės. Plienas. Cheminė sudėtis ir anglies įtaka savybėms. Plieno skirstymas pagal anglies kiekį. Plieno skirstymas pagal cheminę sudėtį. Apibūdinti anglinį ir legiruotąjį plieną. Legiruojančių el. kiekis pagal GOST ir EN. Plieno liejamosios savybės. Šaltajam plastiniam deformavimui skirtas plienas. Automatų plienas. Įrankiniam plienui keliami reikalavimai ir skirstymas. Apibūdinti pjovimo įrankių plieną. Matavimo įrankiams naudojamos plieno savybės, matmenų pasikeitimas, anglies kiekis. Ketus. Ketaus cheminė sudėtis. Palyginti su plienu. Ketaus klasifikavimas. Ketaus skirstymas pagal jame esančius grafito intarpus. Ketaus metaliniame pagrinde. Apibūdinti grafitinio ketaus svarbiausios grupes. Grafito funkcija. Spalvotieji metalai ir jų lydiniai. Vario lydinių klasifikavimas. Žalvario sudėtis ir savybės. Žalvario panaudojimas. Alavinės ir nealavinės bronzos sudėtis, panaudojimas. Titanas. Specialiųjų savybių lydiniai. Kompozicinės medžiagos. Metalinės medžiagos. Nemetalinės medžiagos. Plastmasės. Guma. Keraminės medžiagos. Neorganinis stiklas. Mediena.
  Inžinerija, špera(8 puslapiai)
  2007-03-27
 • Inžinerinės medžiagos (3)

  Inžinerinės medžiagos. Inžinerinių medžiagų klasifikacija. Medžiagų savybės. Mechaninės. Kietumas nustatomas. Smūginis tąsumas. Plastiškumas. Kristalinė metalų sandara. Polimorfizmas. Metalų kristalizacija. Metalų lydiniai ir jų tipai. Lydinių būsenos diagramos. Geležies – anglies lydinių klasifikavimas ir žymėjimas. Ketus. Varis ir jo lydiniai. Aliuminio lydiniai. Magnio lydiniai. Metalurgijos raidos istorinė – techninė apžvalga. Geležies metalurgijos komplekso struktūra. Medžiagos juodiesiems metalams ir lydiniams gauti. Plieno gavyba. Plieno gamybos proceso esmė. Aliuminio gamyba. Aliuminio oksido gavimas. Aliuminio gavimas iš Al2O3. Aliuminio rafinavimas. Vario rūdos. Pirametalurginis vario gavimo būdas. Konstravimas, atsižvelgiant į modelių ir gurgdėžių kainą. Konstravimas, atsižvelgiant į formavimą. Konstravimas atsižvelgiant į gurgučių konstrukciją. Konstravimas atsižvelgiant į liejinių susitraukimą. Specialieji liejimo būdai.
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2007-07-02
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po