Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos diplominiai darbai

Inžinerijos diplominiai darbai (14 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 35 kV kabelių linijos Eiguliai – Centras parametrų beavariniam darbui užtikrinti

  Įvadas. Analitinė dalis. 35 kv kabelių linijų bendroji charakteristika, sandara. Objekto charakteristika, temos analizė. Movų techninių charakteristikų palyginimai. Kabelių techninių charakteristikų palyginimai. EĮĮT reikalavimai kabelių linijai. Darbo modelis. Literatūros apžvalga. Skaičiuojamoji-techninė dalis. Kabelio elektrinių parametrų skaičiavimas. Kabelio parametrų atitikties nustatymas. Tarnavimo laiko nustatymas normaliųjų ir poavarinių režimų parametrams. Kabelių linijos techninė priežiūra. Charakteringi kabelių linijos gedimai ir pažeidimai. Kabelio klojimas žiemos sąlygomis. Ekonominė dalis. Kabelių linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Movos įrengimo sąmata. Specifikacija. Projekto rezultatų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (Brėžinys: Kabelių trasa).
  Inžinerija, diplominis darbas(40 puslapių)
  2007-04-28
 • Anykščių rajono Surdegio kadastro vietovės Pelekiškio kaimo žemės konsolidacijos projektas

  Įvadas. Literatūros šaltinių apžvalga. Nagrinėjamos teritorijos analizė. Žemės naudotojų bei žemės fondo kaita Anykščių rajone. Anykščių rajono Surdegio kadastro vietovės Pelekiškio kaimo žemės konsolidacijos projektas. Anykščių rajono Surdegio kadastro vietovės apžvalga. Anykščių rajono Surdegio kadastro vietovės Pelekiškio kaimo žemės konsolidacijos projektas. Išvados. Kurzdarstellung.
  Inžinerija, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2011-04-29
 • Aplinkosauginės problemos Vaidotų geležinkelio stoties teritorijoje ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Bendrosios žinios. Bendrosios žinios apie bendrovę, bendrovės veiklą. Vaidotų geležinkelio stotis. Technologinių procesų aprašymas. Eksplotacija ir aptarnavimas. Dabartinės depo aplinkosauginės problemos. Poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas. Nuotekų valymo įrenginiai. Atmosferos tarša. Išmetamų teršalų iš mobiliųjų taršos šaltinių skaičiavimas. Bendras teršalų kiekis. Stacionari tarša Vaidotų depo teritorijoje dirvožemio ir žemės gelmių (kraštovaizdžio) apsauga. Atliekų tvarkymas. Fizinė – technologinė tarša. Triukšmas. Infragarsas. Vibracija. Įmonės sanitarinė apsaugos zona. Aplinkosauginiai – technologiniai skaičiavimai. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitai. Paviršinių nuotekų debitų skaičiavimas. Paviršinių nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Smėliagaudės parinkimas. Naftos produktų gaudyklės charakteristikų skaičiavimai. Baigiamojo valymo įrenginio parinkimas. Triukšmo lygio skaičiavimas. Ekrano efektyvumas ir skaičiavimas. Akustinių ekranų skaičiavimas ir jų panaudojimas triukšmo mažinimui. Ekonominiai – vadybiniai skaičiavimai. Mokesčių už taršą iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimas. Mokesčių už vandens taršą skaičiavimas. Nuotekų valymo įrenginių atsipirkimo ir ekonominio efekto skaičiavimas. Triukšmo sienutės atsipirkimo ir ekonominio efekto skaičiavimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbų saugos dokumentų teisinė sistema. Darbų sauga įmonėje. Darbuotojų profesinės rizikos vertinimas ir pagrindinės prevencinės priemonės. Priešgaisrinė sauga įmonėje. Pagrindinių profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos priemonės. Uždavinių sprendimai. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (5).
  Inžinerija, diplominis darbas(118 puslapių)
  2012-04-19
 • Apsaugos sistemos projektavimas: Šalčininkų vidurinė mokykla

  Šalčininkų J. Sniadeckio vidurinės mokyklos apsaugos sistemos projektavimas. Įvadas. Kursinio projekto tikslas, suprojektuoti apsauginės signalizacijos sistemą pastatui (Technologijos mokyklai). Problemos. Analitinė dalis. Patalpų apžvalga. Patalpų apsaugos sistemos apžvalga. Projektinė dalis. Apsauginės signalizacijos sistemos projektavimas. Spindulių sudarymas. Technologijos ir darbo organizavimo dalis. Programavimas. Montavimo reikalavimai. Darbuotojų sauga ir ekologija. Aplinkosaugos reikalavimai. Išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(24 puslapiai)
  2010-06-07
 • Elektros tinklų renovacija

  Įvadas. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros įrangos paskirtis ir techniniai duomenys. Technologinio proceso ir ryšių schemų nagrinėjimas. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaliuotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo skaičiavimas. Apsaugos ir valdymo aparatų parinkimas. Procesų automatizavimas. Automatizavimo modelio sudarymas. Proceso modeliavimas automatikos elementų parinkimas. Saugus darbas. Sąmatiniai skaičiavimai. Materialinių išteklių poreikis ir išlaidos. Elektros įrenginių ir montavimo darbų sąmatos. Išvados. Santrauka. Darbas iliustruotas grafikais.
  Inžinerija, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2007-05-23
 • Išorinių sienų įrengimo technologija ir organizavimas

  Įvadas. Statinio charakteristika ir statybos vieta. Statybos reglamentavimo ir teisinės sąlygos. Architektūrinė dalis. Konstrukcinė dalis. Pamatai. Karkasas. Sienos. Perdangos. Stogas. Grindys. Laiptai. Vidaus ir išorės apdaila. Inžinerinė įranga. Technologinė ir organizacinė dalis. Išorinių sienų įrengimo technologijos. Išorinių sienų įrengimas iš metalinių daugiasluoksnių plokščių. Išorinių sienų įrengimas iš betoninių daugiasluoksnių plokščių. Išorinių sienų įrengimas iš metalinių lakštų. Kalendorinis grafikas. Statybos darbų vykdymo kalendorinio grafiko sudarymas. Darbininkų pareikalavimo grafiko sudarymas. Mechanizmų pareikalavimo grafiko sudarymas. Medžiagų pareikalavimo grafiko sudarymas. Statybos aikštelės generalinis planas. Statybos sąmata ir ekonominiai skaičiavimai. Bendroji dalis. Sąmatų skaičiavimas. Išorinių sienų techninis-ekonominis palyginimas. Darbų sauga. Aplinkos apsauga. Išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(41 puslapis)
  2009-06-10
 • Katilų utilizatorių valdymo sistemos modernizavimas

  Darbo užduotis. Santrauka. Summary. Santrumpos ir žymėjimai. Įvadas. Garo katilų darbo ir valdymo principai. Bendra garo katilų konstrukcija ir darbo principai. Įmonėje esančių katilų konstrukcija ir veikimo principas. Katilų utilizatorių darbo nominalūs leistini parametrai. Įmonėje esančių katilų valdymas. Šiuo metu esančios pneumatinės valdymo sistemos trūkumai. Pneumatinės valdymo sistemos. Garo katilą valdanti pneumatinė valdymo sistema. Pneumatinės valdymo sistemos trūkumai. Pavojingos aplinkos reikalavimai valdymo prietaisams. Reikalavimai prietaisams, esantiems pavojingoje aplinkoje. Katilų valdymo modernizavimui reikalingi prietaisai. Principai, kuriais vadovaudamasi renkuosi prietaisus. Prietaisai, reikalingi katilų valdymo modernizavimui. Katilų valdymo modernizavimas. Siūlomi pakeitimai. Schemos. Programa valdikliui (Concept programavimo paketu). Vizualizacija. Reikalavimai operatoriaus pultui ir vizualizavimui. Vizualizatcijos, atliktos InTouch programa aprašymas. Vizualizacijos skaidres. Išvados. Priedai (7).
  Inžinerija, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2007-12-17
 • Kombinuoto ciklo elektrinės projektavimas

  Įvadas. Techniniai, ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai–ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Pagrindinė elektrinių sujungimų schema. Skirstyklos planas ir pjūvis. Darbas iliustruotas schemomis.
  Inžinerija, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2008-01-23
 • Krovininių automobilių keltuvas

  Įvadas. Krovininių automobilių keltuvo analogų apžvalga, konstrukcija, jos sudėtiniai elementai ir veikimo principas. Analogų apžvalga. Hidraulinis – pneumatinis vieno cilindro keltuvas. Hidraulinis dviejų cilindrų keltuvas. Hidraulinis – pneumatinis vieno cilindro domkratas. Mechaninis – sraigtinis keturių stovų keltuvas. Mechaninis – sraigtinis šešių stovų keltuvas. Keltuvo konstrukcija, jos sudėtiniai elementai ir veikimo principas. Krovininių automobilių keltuvo stiprumo skaičiavimas. Veikiančių apkrovų skaičiavimas. Išilginių plokščių stiprumo skaičiavimas. Skersinės sijos stiprumo skaičiavimas. Stovų stiprumo skaičiavimas. Hidraulinės sistemos skaičiavimas. Hidraulinio cilindro skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Hidraulinės pavaros naudingumo koeficiento nustatymas. Hidraulinės pavaros šiluminio darbo režimo skaičiavimas. Išilginės plokštės lankstų skaičiavimas. Lankstus veikiančios apkrovos. Lanksto piršto stiprumo skaičiavimas. Lanksto kilpų stiprumo skaičiavimas. Lanksto kilpų suvirinto sujungimo stiprumo skaičiavimas. Krovininių automobilių keltuvo eksploatavimas. Atestacija. Apžiūra. Statinis bandymas. Dinaminis bandymas. Priežiūra. Techninis aptarnavimas ir remontas. Darbo sauga eksploatuojant krovininių automobilių keltuvą. Bendrieji techniniai reikalavimai. Reikalavimai varžtiniams sujungimams. Reikalavimai medžiagoms ir suvirinimo darbams. Aplinkosauga gaminant ir eksploatuojant krovininių automobilių keltuvą.
  Inžinerija, diplominis darbas(51 puslapis)
  2009-05-25
 • Krumplių frezavimo staklių drožlių transporterių judesio pavaros cilindrų kotų remonto baro projektas

  Darbo santrauka. Įvadas. Panaudotų informacijos šaltinių apžvalga. Projektavimo metodika ir priemonės. Profesinių kompetencijų sąrašas. Techninis – ekonominis pagrindimas. Situacijos rinkoje analizė. Produkcijos poreikio nustatymas. Reikalavimai gaminio kokybei. Saugos darbe ir ekologijos reikalavimai. Analitinė dalis. Gaminio ir jo sudėtinių detalių aprašymas. Gamybos tipo parinkimas ir pagrindimas. Detalės remonto techninės sąlygos. Gaminio detalių defektavimo būdų ir priemonių parinkimas. Detalės defektavimas. Gaminio remontojamos detalės medžiagos, jos savybių ir cheminės sudėties analizė. Detalės defektuotų paviršių remonto būdų analize ir parinkimas. Detalės remontuojamų paviršių apdorojimo technologinės pakopos ir jų techniniai duomenys. Užlaidų detalių paviršių mechaniniam apdirbimui parinkimas. Technologinių įrenginių ir įrangos parinkimas. Remonto techniloginių operacijų projektavimas. Technologinė dokumentacija. Organizacinė dalis. Padalinio darbo organizavimas. Padalinio techninio aprūpinimo organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Darbų sauga, gamybos sanitarija ir priešgaisrinė sauga bare. Pagrindinių ir pagalbinių įrenginių išdėstymas. Finansinė dalis. Įrenginių poreikio ir vertės skaičiavimas. Gamybinio ploto poreikio ir jo vertės skaičiavimas. Baro darbuotojų skaičiaus nustatymas. Darbo užmokesčio fondo skaičiavimas. Pagrindinių medžiagų kiekio ir vertės nustatymas. Gaminio savikainos kalkuliacijos sudarymas. Rezultatyvinė dalis. Darbo išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(70 puslapių)
  2006-12-22
 • Rajoninio elektros tinklo skaičiavimas

  Summary. Santrauka. Įvadas. Rajoninio elektros tinklo skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas. Pastočių galios transformatorių parinkimas ir elektros energijos nuostolių galios transformatoriuose skaičiavimas. Vartotojų, pastočių, elektrinių sujungimo schemos. Galios srautų apytikslis skaičiavimas. Laidininkų parinkimas. Tinklo parametrai maksimalios apkrovos režime. Srautų reikšmės apkrovų mazguose. Maksimaliu ir poavariniu režimais. Tikslus srautų skaičiavimas maksimaliame režime. Įtampos nuostoliai linijose ir įtampos taškuose. Pastočių transformatorių atšakų parinkimas. Kombinuoto ciklo elektrinės projektavimas. Kombinuoto ciklo elektrinės technologinis gamybos procesas. Kombinuoto ciklo elektrinės svarbieji mechanizmai. Dujų turbina. Garo turbina. Garo turbinų klasifikavimas. Garo turbinos veikimo principas. Garo katilas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos sudarymas. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Smūginių trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aperiodinės srovės skaičiavimas. Periodinės srovės dedamosios nustatymas. Šiluminių impulsų skaičiavimas. Elektrinės savosios reikmės. Kombinuoto ciklo elektrinės nesimetrinių trumpųjų jungimų skaičiavimas. Nesimetrinių trumpųjų jungimų skaičiavimas. Nesimetrinių trumpųjų jungimų srovių ir įtampų skaičiavimas. Srovių ir įtampų skaičiavimas K1 avarijos atveju. Srovių ir įtampų skaičiavimas K2 avarijos atveju. Srovių ir įtampų skaičiavimas K3 avarijos atveju. Avarijos vietų K1 ,K2 ,K3 vektorinės įtampų ir srovių diagramos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir paveikslėliais.
  Inžinerija, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2008-05-16
 • Sunkvežimių serviso rekonstrukcija: Mercedes Benz

  Anotacija. Annotation. Įvadas. Įmonės charakteristika. Pradiniai duomenys. Gamybinės programos skaičiavimas. Metinė darbų apimtis. Darbininkų skaičiaus apskaičiavimas. Darbo postų ir automobilių laukimo bei saugojimo vietų skaičiaus nustatymas. Darbo postų skaičius. Automobilių laukimo bei saugojimo vietų skaičiaus nustatymas. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Projektuojamos įmonės TP ir ER zonos plotas. Sandėlių plotas. Pagalbinių patalpų plotas. Technologinių įrenginių parinkimas. Energetika. Elektros energijos sąnaudos. Vandens sąnaudos. Suslėgto oro sąnaudos. Technologijos skyrius. Atliekamų TP ir ER darbų technologinio proceso schema. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės darbo proceso organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Nestandartinio prietaiso - automobilių kėbulų tempimo stendo projektavimas. Projektuojamos konstrukcijos paskirtis. Panašių stendų apžvalga ir analizė. Sukonstruoto stendo konstrukcija ir veikimo principas. Pagrindinių stendo elementų atsparumo skaičiavimas. Traukimo gervės atsparuminis skaičiavimas. Statinio fiksavimo piršto atsparumo skaičiavimas. Grandinės stiprumo skaičiavimas. Žmonių saugos ir gamtos saugos skyrius. Žmonių sauga. Aplinkos apsauga. Plovyklos nuotėkų valymo technologija. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacijos skaičiavimas.
  Inžinerija, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2007-04-03
 • Tvarto rekonstrukcijos į grūdų sandėlį projektas

  Profesinių studijų diplominis projektas. Summary. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Grūdai – džiovinimo ir sandėliavimo objektas. Grūdų konservavimo būdai. Grūdų sandėliavimo technologijų apžvalga. Literatūros apžvalgos apibendrinimas ir projektinių skaičiavimų pagrindimas. Projektinis skyrius. Grūdų laikymo technologija projektuojamame sandėlyje. Grūdų priėmimo transporterio projektavimas. Pagrindinių transporterio parametrų skaičiavimas. Pasipriešinimo jėgų skaičiavimai. Patikrinamieji skaičiavimai. Elektros variklio ir pavaros parinkimas. Priėmimo transporterio mazgų bei detalių skaičiavimai ir parinkimai. Įtempimo mechanizmo skaičiavimas. Veleno skaičiavimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Movos parinkimas. Pleištas. Patikrinamasis velenų nuovargio skaičiavimas. Grūdų ventiliacijos sistemos skaičiavimai. Slėgio nuostolių susiaurėjime/išplatėjime atkarpa 2-3) skaičiavimai. Slėgio nuostolių tiesiame ortakyje (atkarpa 3-4) skaičiavimai. Grūdų sampilo (atkarpa 4-5) aerodinaminio pasipriešinimo skaičiavimai. Grūdų ventiliacijos sistemos aerodinaminis pasipriešinimas. Rezultatų vertinimas. Grūdų sandėlio technologinis – energetinis įvertinimas. Darbų sauga dirbant grūdų sandėlyje. Išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2009-11-19
 • Vandens siurblinės elektrifikavimas

  Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Gėlas požeminis vanduo. Geriamojo vandens tiekimo būdai. Antro kėlimo siurblinių patikimumas. Elektros energijos tiekimo patikimumas. Inžinerinių sprendimų svarba elektrifikuojant siurblines ir parenkant joms technologinius įrenginius. Informacijos šaltinių analizės apibendrinimas. Projektinis skyrius. Technologinio proceso analizė. Technologinių įrenginių parinkimas. Elektrinio apšvietimo projektavimas. Apšvietimo rūšies parinkimas. Šviesotechniniai skaičiavimai. Apšvietimo tinklų laidų parinkimas. Vidaus instaliacijos apsaugos aparatų parinkimas ir suderinimas su laidų ir kabelių leistinomis apkrovos srovėmis. Apsaugos aparatų patikrinimas pagal mechaninio atsparumo ir poveikio patikimumo reikalavimus. Galios tinklų projektavimas. Vidaus instaliacijos tinklų schemos sudarymas. Laidų ir kabelių skerspjūvio nustatymas. Įtampos nuostoliai ir jų balansas vidaus instaliacijoje. Apsaugos aparatų parinkimas ir suderinimas su laidų ir kabelių leistinomis apkrovos srovėmis. Apsaugos aparatų patikrinimas pagal mechaninio atsparumo ir poveikio patikimumo reikalavimus. Elektros įrenginių paleidimo ir valdymo aparatų parinkimas. Vidaus elektros tinklų patikrinimas pagal asinchroninių elektros variklių paleidimo sąlygas. Elektros energijos tiekimas. Transformatorinės pastotės galio patikrinimas. Išorinio elektros tinklo projektavimas. Reaktyviosios galios kompensacija. Rezultatų vertinimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Profesinės rizikos vertinimas. Saugus elektros įrenginių eksploatavimas. Išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(122 puslapiai)
  2005-09-22