Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos kursiniai darbai

Inžinerijos kursiniai darbai (143 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektros tinklai. Rajoninis elektros tinklų projektavimas

  Kursinio darbo užduotis: suprojektuoti rajoninį elektros tinklą pagal situacijos planą. 10 kV vartotojams elektros energija yra teikiama iš 330/110/35 kV rajoninės pastotės. Elektros tinklo schemos ir įtampų parinkimas. Tinklo schemos sudarymas. Pastočių schemų ir transformatorių kiekio bei galios parinkimas. Atskirų miesto dalių apkrovos skaičiavimas. Galios srautų apytikris skaičiavimas. Laidų skerspjūvių ir linijų įtampos parinkimas. Alternatyvų techninis finansinis palyginimas. Galios nuostolių uždarame tinkle skaičiavimas. Nuostolių vertės skaičiavimas. Atskirų tinklo dalių statybos vertės skaičiavimas. Alternatyvų skaičiuojamoji vertė ir geriausios alternatyvos nustatymas. Elektros tinko režimų tikslus skaičiavimas. Tinklo įprastinių ir poavarinių režimų tikslus skaičiavimas. Transformatorių atšakų parinkimas didžiausioms ir mažiausioms apkrovoms bei poavariniame režime. Mechaninis oro linijų skaičiavimas. Linijos atkarpos ir jos mechaninių apkrovų parinkimas. Laido būklės skaičiavimas. Montažo kreivių radimas. Projekto techniniai duomenys.
  Inžinerija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-09-22
 • Elektros tinklai. Valgyklos elektros tinklų projektavimas

  Įvadas. Projektuojamojo objekto aprašymas. Dalyko tikslai numatyti studijų programoje. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Užduoties analizė, sprendimo būdai. Galios elektros tinklų projektavimas. Elektros imtuvų pagrindiniai parametrai. Galios elektros tinklo schemos sudarymas. Paskirstymo elektros tinklų skaičiavimas ir parinkimas. Elektros tinklo apkrovų skaičiavimas. Magistralinių elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Reaktyviosios galios kompensacija. Skirstomųjų įrenginių parinkimas. Trumpųjų jungimų skaičiavimas. Įžeminimo skaičiavimas. Sauga darbe montuojant elektros įrenginius. Elektros įrenginių ir medžiagų specifikacija. Darbo išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-11
 • Fluid mechanics

  Darbas anglų kalba. Skysčių mechanika. Vandens tiekimo sistemos su siurbline konstravimas ir planavimas. Fluid mechanics: design work. Task: To design water supply system with pump station and perform following works. Compute and select 2 or more pumps for the system. Compute regime and actual capacity of the pumps. Select electrical motors for pumps. Compute price of electrical power utilized for water supply. Compute volume of reservoir. Optimize diameter of pressure pipeline. Initial data. Comments. Calculations. Calculation of pumps and reservoir. Calculation of volume of reservoir. Calculation of pipelines and selection of pipes. Computation of pipeline characteristics. Calculation of pump regime. Computation of energetic expenses. Optimization of pipeline diameter. Conclusion.
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-06-09
 • Gaisrinis vandentiekis

  Gaisrinio vandentiekio skaičiavimas. Apskaičiuoju gyventojų skaičių gyvenvietėje. Iš vandens vartojimo normų RSN 26-90 (3 lent.), parenku buitinio vandens vartojimo normas, pagal kurias apskaičiuoju vidutinį vandens suvartojimą per dieną. Apskaičiuoju maksimalų vandens kiekį suvartojama per parą (RSN 26-90, 11lent.). Apskaičiuoju maksimalų valandinį vandens kiekį. Pagal RSN 136-92 (1 lent.) ir RSN 137-92 apskaičiuoju vandens kiekį reikalinga gaisrui gesinti. Apskaičiuoju gaisrinio vandens atsargos dydį reikalingo trims valandoms intensyviam gaisro gesinimui. Apskaičiuoju magistralinių rankovių (77 – 8vnt. 20m) slėgio nuostolius. Apskaičiuoju darbinių rankovių (66 – 4vnt. 20m) slėgio nuostolius: Randu bendrus darbinių ir magistralinių rankovių slėgio nuostolius. Apskaičiuoju gaisrinio automobilio (AC-40/5 IVECO-MAGIRUS) slėgio nuostolius, kurio siurblio tipas – PH-516H-40l/s. Pagal maksimalų vandens kiekį gaisrui gesinti, iš nomogramos parinkdamas vamzdžio diametrą ir slėgio nuostolius jame, apskaičiuoju slėgio nuostolius nuo siurblinės iki pirmojo šulinio. Pagal maksimalų vandens kiekį, iš nomogramos parinkdamas vamzdžio diametrąir slėgio nuostolius jame, apskaičiuoju slėgio nuostolius nuo siurblinės iki miesto: Iš maksimalaus debito išskaičiuojam 70% mums turimo tiekti vandens avarijos atveju. Pagal avarinį vandens debitą, iš nomogramos parinkdamas vamzdžio diametrą ir slėgio nuostolius jame, apskaičiuoju slėgio nuostolius nuo siurblinės iki miesto. Apskaičiuoju slėgio nuostolius, pramonei. Apskaičiuoju slėgio nuostolius. Apskaičiuoju laisvąjį slėgį. Randu didžiausius galimus slėgio nuostolius. Parenku ūkinį ir gaisrinį siurblius II kėlimo siurblinei.
  Inžinerija, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • Geležinkelio inžinerija

  Užduotis. Aiškinamasis raštas. Žemėlapis. Sprendimas. Geležinkelio trasos tarp punktų P ir G projektavimas. Trasos planas (brėžinys). Geležinkelio išilginis profilis. Kelio išilginis profilis (brėžinys). Traukinio traukos charakteristikos. Traukos skaičiuotės rezultatų lentelė. Traukinio traukos charakteristikos (brėžinys). Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-04-14
 • Gyvenamo namo šildymo sistemos ir vandentiekio automatizavimas

  Įvadas. Automatizuojamo objekto charakteristika. Automatizavimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai automatizavimo sprendiniai. Principinė elektrinė schema. Automatizuojamo objekto elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Skaičiavimai. Skaičiavimai vandens šildytuvui (boileriui). Skaičiavimai cirkuliaciniams siurbliams. Skaičiavimai valdymo blokui. Skaičiavimai selenoidinei pavarai. Skaičiavimai temperatūros reguliatoriui. Objekto įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Automatizuojamo objekto funkcinės schemos sudarymas. Šildymo sistemos su akumuliacine talpa veikimo principo aprašymas. Komponentų parinkimas. Hidraulinio akumuliatoriaus funkcinė automatizavimo schema. Vandens temperatūros reguliatoriaus schemos sudarymas ir komponentų parinkimas. Schemos sudarymas. Temperatūros reguliatoriaus maitinimo šaltinio skaičiavimas ir komponentų parinkimas. Principinės elektrinės schemos skaičiuotė. Lygintuvo schemos skaičiuotė. Transformatoriaus skaičiuotė. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(40 puslapių)
  2008-12-15
 • Gyvenamojo namo projektas

  Bendrieji duomenys projektavimui. Planiniai ir konstrukcinei sprendimai. Išorinės sienos šiluminės varžos skaičiavimas. Planinio tūrinio sprendimai. Laiptų pakopų skaičiavimas. Pamatų projektavimo sprendimai. Perdangų projektavimo sprendimai. Stogo įrengimo sprendimai. Sąramų projektiniai sprendimai. Durų parinkimas. Langų parinkimas. Skersinio pastato pjūvio sprendimai. Išvados. Brėžiniai (13).
  Inžinerija, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2008-05-24
 • Gniaužtinio guolio numautumo pritaikymas

  Įvadas. Įtaiso paskirtis ir poreikio pagrindimas. Analogų analizė. Konstruojamojo įtaiso funkcinė schema. Įtaiso išvystomų jėgų skaičiavimas. Apkrautų detalių stiprio skaičiavimas. Detalių medžiagos, standartai bei terminis apdorojimas. Detalių technologiškumas. Suleidimų analizė. Įtaiso veikimo principas, suvirinimo technologija ir eksploatavimo sąlygos. Gniaužtinio nuėmiklio surinkimo schema. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-03-01
 • Hidraulika: vamzdinės pralaidos skaičiavimai

  Hidraulinių skaičiavimų užduotis: pagal pateiktą projektinį reikiamos tikimybės maksimalų debitą atlikti vamzdinės vandens pralaidos skaičiavimus, esant beslėginiam tekėjimui. Įvadas. Normaliojo gylio kanale skaičiavimas. Vamzdinės pralaidos hidrauliniai skaičiavimai. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Pralaidos skersmens dp skaičiavimas. Kritinio gylio pralaidoje skaičiavimas. Kritiškojo nuolydžio ir vandens pralaidos nuolydžio skaičiavimas. Vandens pralaidos ilgio skaičiavimas. Ištekančio iš pralaidos vamzdžio vandens gylio skaičiavimas. Skerspjūvio ploto ir hidraulinio spindulio pralaidos pabaigoje nustatymas. Vandens greičio pralaidos pabaigoje skaičiavimas. Žemutinio pralaidos bjefo parametrų h0 ir hk skaičiavimas. Normaliojo gylio h0 žemutiniame bjefe nustatymas. Kritiškojo gylio žemutinianme bjefe skaičiavimas. Srauto tekėjimo sąlygų žemutiniame bjefe nustatymas. Hidraulinio šuolio tipo nustatymas. Žemutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos parinkimas ir parametrų skaičiavimas. Stiprinamo ruožo ilgio skaičiavimas. Išplovimo gylio skaičiavimas. Konstrukcijos parinkimas. Žemutinio bjefo skaičiavimai. Aukštutinio bjefo skaičiavimai. Pralaidos išilginis pjūvis ir planas. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-12-03
 • Hidraulinės ir pneumatinės pavaros (8)

  Bendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmenų skaičiavimas. Stūmoklių kotų skersmenys. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kiaurymių skersmenys. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidrauliniai skaičiavimai. Hidrovariklio veleno skersmuo. Korpuso vidinis skersmuo. Hidrovariklio plokštelės plotis. Hidrovariklio tepalo debitas. Mažiausias padavimo angos skersmuo. Darbinės kameros slėgis. Hidrovariklio išvystomas momentas. Hidraulinių variklių parinkimas tūrinės pavaros sistemoje. Siurblių parinkimas. Hidrovariklių parinkimas. Didžiausi hidrocilindrų stūmoklių judėjimo greičiai. Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Vamzdžių vidiniai skersmenys. Faktiniai tepalo srautų greičiai. Tepalo tėkmės rėžimas. Hidraulinės trinties koeficientas (Darsi koeficientas). Slėgio hidrolinijos mažiausias vamzdžio sienelės storis. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas. Slėgio nuostoliai hidrolinijose Grafinė dalis. Hidrocilindro tvirtinimo ąsų kiaurymių, arba tvirtinimo ašies galų skersmuo. Atsparuminiai hidrocilindro skaičiavimai. Priedai (dwg. brėžiniai: Hidraulinis cilindras, Hidraulinė pavara, Hidraulinio cilindro specifikacija, Hidraulinės pavaros specifikacija).
  Inžinerija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-02-24
 • Hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) projektas

  Projekto duomenys. Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūriniai schemų variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai–ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Smūginių trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aperiodinės srovės skaičiavimas. Bet kurio momento periodinės srovės dedamosios nustatymas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Aparatų ir laidininkų parinkimas. 330 kV skirstomosios šynos parinkimas. Transformatorių prijungimo prie 330 kV įtampos šynų parinkimas. Generatorinės įtampos šynų parinkimas. Izoliatorių prie generatorinės įtampos parinkimas. Matavimo transformatorių parinkimas. Srovės matavimo transformatoriaus parinkimas. Įtampos transformatorių parinkimas. Iškroviklių parinkimas. Jungtuvų ir skyriklių parinkimas. Pagrindinės schemos parinkimas ir pagrindimas. Elektrinės savosios reikmės. Elektrinės valdymas.
  Inžinerija, kursinis darbas(40 puslapių)
  2008-10-30
 • Hidroelektrinės projektas

  Įvadas. HAE elektrinės dalies projektas. Duomenys projektavimui. Techniniai - finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Sudaromi struktūrinės elektrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė. Transformatorių parinkimas. Techniniai- ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas.
  Inžinerija, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2007-02-19
 • Hidroelektrinės sistemos tyrimas

  Įžanga. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos alternatyvos. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Elektrinių režimų analizė. Transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Šiluminio impulso skaičiavimas. Generatorinės įtampos šynų parinkimas. Izoliatoriaus prie generatorinės įtampos parinkimas. 110 kv šynų parinkimas (prijungimo šynos). Skyriklių ir jungtuvų parinkimas. Iškroviklių parinkimas. Elektrinių savosios reikmės. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-01-13
 • Ikispaudos procesų technologijos

  Įvadas. CTP sistema. CTP technologija. Reprodukcinis procesas. Skaitmeninės ofsetinės plokštės. Fotopolimerinės plokštės. Ofsetinių plokščių išvedimo sistema. Tiesioginis mikroreljefo sukūrimas lazeriu. Procesoriaus INTERPLATER 66 transportavimo sistemos specifikacija. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-09-24
 • Individualaus gyvenamojo namo projektavimas

  Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos izoliacijos storių nustatymas ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Šilumos nuostolių skaičiavimas. Metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Hidraulinis šildymo sistemos skaičiavimas. Vėdinimo sistemos skaičiavimas. Šalto ir karšto vandens poreikių nustatymas. Nuotekų sistemos projektavimas. Pagrindinių įrenginių parinkimas. Medžiagų ir įrengimų specifikacija. Schemos.
  Inžinerija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-06-04
 • Inžinerinė hidrologija ir hidraulika (9)

  Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis projektas. I dalis. Hidrologiniai skaičiavimai. Maksimalių momentinių pavasario potvynio debitų perskaičiavimas vienodam baseinų plotui. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikių stebėjimų duomenis. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas neturint stebėjimo duomenis. Skaičiavimo rezultatus perkėlimas į projektuojamo hidrotechninio statinio vietą. II dalis. Hidrauliniai skaičiavimai. Normaliojo gylio kanale apskaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos skersmens dp nustatymas. Kritinio gylio apskaičiavimas. Kritinio nuolydžio apskaičiavimas. Pralaidos ilgio skaičiavimas. Iš pralaidos vamzdžio ištekančio vandens gylio nustatymas. Skerspjūvio ploto ir hidraulinio spindulio nustatymas. Normaliojo gylio žemutiniame pralaidos bjefe apskaičiavimas. Kritiškojo gylio žemutiniame pralaidos bjefe apskaičiavimas. Hidraulinių tėkmės sąlygų žemutiniame bjefe nustatymas. Žemutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos parinkimas ir parametrų skaičiavimas. Išplovimo gylio apskaičiavimas. Konstrukcijos parinkimas. Aukštutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos parinkimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-15
 • Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis projektas

  I dalis. Hidrologiniai skaičiavimai. Užduotis: Apskaičiuoti 3% tikimybės liūčių debitą iš mažo baseino, kuriame ežerų nėra. Baseino morfometriniai ir klimatiniai duomenys tokie. Skaičiavimai. Išvada. II dalis. Hidrauliniai skaičiavimai. Užduotis: Pagal I dalyje apskaičiuotą projektinį reikiamos tikimybės maksimalų debitą atlikti vamzdinės vandens pralaidos skaičiavimus. Duomenys. Skaičiavimai. Normaliojo gylio kanale H0 ir kanalo gylio H skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidų geometrinių parametrų skaičiavimai. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Kritiškojo vandens gylio vamzdinėje vandens pralaidoje skaičiavimas ir pralaidos skersmens dp skaičiavimas pagal kritiškąjį vandens gylį. Kritiškojo nuolydžio skaičiavimas. Vandens pralaidos nuolydžio IP skaičiavimas. Pralaidos ilgio LP skaičiavimas. Vandens gylio ištekėjimo iš pralaidos vamzdžio pabaigoje skaičiavimas. Skerspjūvio ploto A ir hidraulinio spindulio R nustatymas. Vandens greičio V pralaidos pabaigoje nustatymas. Normaliojo gylio H0 ir kritiškojo gylio HK žemutiniame pralaidos bjefe skaičiavimas. Normaliojo gylio h0 žemutiniame pralaidos bjefe skaičiavimas. Kritinio gylio HK žemutiniame bjefe skaičiavimas. Srauto tekėjimo sąlygų nustatymas žemutiniame bjefe (hidraulinio šuolio tipas). Žemutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos parinkimas, stiprinimo ruožų ir pereinamųjų ruožų ilgių žemutiniame ir aukštutiniame bjefuose skaičiavimas. Stiprinimo konstrukcijos parinkimas. Žemutinio bjefo stiprinimo konstrukcijų parametrų parinkimas. Aukštutinio bjefo stiprinimo konstrukcijų parametrų parinkimas. Išvada.
  Inžinerija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-08-27
 • Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis projektas: žuvų pralaidos

  Įvadas. Žuvų pralaidų projektavimas, klasifikavimas. Pagrindinės sąvokos. Aktyviai migruojančių žuvų rūšys, jų biotechnikos charakteristikos. Žuvų pralaidų, kaip inžinerinių statinių, esminiai reikalavimai. Žuvų pralaidų hidrauliniai skaičiavimai. Skaičiavimai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-18
 • Išorinio guolio žiedo nuimtuvo projektavimas

  Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Įtaiso paskirtis ir poreikio pagrindimas, analogų analizė. Įtaisų jėgų veikimo schema. Apkrovų skaičiavimas. Veikiančios apkrovos. Išpresavimo jėgos skaičiavimas. Detalių projektavimas. Perdavos konstrukcijos apkrovos schema ir N, T epiūrų sudarymas. Sriegio matmenys. Veržlės matmenys. Sraigto stiprumo tikrinimas. Veržlės sriegio stiprumo tikrinimas. Griebtuvo projektinis skaičiavimas. Rankenos konstrukcinis skaičiavimas. Neskaičiuotų detalių projektavimas. Nustatymo sraigtas. Kreipiamoji eskize. Griebtuvas. Atrama. Šarnyrinė veržlė. Korpusas. Įtaiso surinkimas suleidimų parinkimas. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-09-14
 • Įvorių tipo gamybos padalinio projektavimas

  Pirmoji dalis. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo kursiniu projektu, sąrašas. Informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga. Antroji dalis. Darbo tikslas. Technologijos įrenginių skaičiaus gamybos padalinyje nustatymas. Technologijos įrenginių kiekio skaičiavimas vienai operacijai. Technologijos įrenginių kiekio kitoms operacijoms konstruktyvus parinkimas. Darbuotojų skaičiaus gamybos padalinyje nustatymas. Pagrindinių darbininkų skaičius vienai operacijai. Pagrindinių darbininkų konstruktyvus skaičius kitoms operacijoms. Pagalbinių darbininkų skaičius. Inžinerinių techninių darbuotojų skaičius padalinyje. Tarnautojų skaičius padalinyje. Pastato statybinių elementų parinkimas. Technologijos įrenginių pamatų tipai. Technologijos įrenginių išdėstymas padalinyje pagal normatyvinius parametrus. Negamybinių plotų nustatymas. Sandėliavimo vietoms. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poilsio zonai. ITD darbuotojų darbo vietoms. Kontrolieriaus darbo vietos plotas. Tarnautojų darbo vietoms. Vidaus sienų tipai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2011-12-01
Puslapyje rodyti po