Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos kursiniai darbai

Inžinerijos kursiniai darbai (143 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kasybos inžinerija: purentuvas

  Įvadas. Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Purentuvo paskirtis. Darbo procesas. Purentuvo paskirtis. Purentuvo darbo procesas. Purentuvo klasifikacija. Konstrukcinės schemos. Valdymo schemos. Nago galimos konstrukcijos. Purentuvo darbo judesio kinematika. Purentuvo bazinės mašinos parinkimas. Purentuvo darbinio ir transportinio greičio parinkimas. Purentuvo traukos skaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos. Traukos patikrinimas pagal sankabumą. Purentuvo judėjimo galimybės patikrinimas. Variklio galingumo nustatymas. Masės centro radimas. Purentuvo stovumo įvertinimas. Purentuvo stovumo skaičiavimas. Išilginis stovumas. Skersinis stovumas. Purentuvo našumo skaičiavimas. Purentuvo darbinių apkrovų radimas. Darbo įrangos atsparuminis skaičiavimas. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Inžinerija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-02-09
 • Kelio dangos projektavimas

  Nestandžios kelių dangos konstravimas. Pagrindiniai duomenys. Papildomi duomenys. Kelio kategorijos nustatymas. Reikalingo tamprumo modulio nustatymas. Žemės sankasos grunto savybių nustatymas. Kelio dangos konstrukcijos atsparaus sluoksnio storio nustatymas. Kelio dangos konstrukcijos storio, laiduojančio tamprų įlinkį, nustatymas. Kelio dangos konstrukcijos atsparumas šlyčiai žemės sankasos grunte. Kelio dangos konstrukcijos atsparumas šlyčiai nerišlių medžiagų sluoksniuose. Kelio dangos konstrukcijos sluoksnių iš monolitinių medžiagų atsparumas tempimui lenkiant.
  Inžinerija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-17
 • Kirtaviečių valymas

  Įvadas. Miškų urėdijos charakteristika, literatūros analizė, projektavimo tikslai ir uždaviniai. Traktorinio agregato pasipriešinimo traukai skaičiavimas. Agregato važiavimo būdo parinkimas ir įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Konstrukcinė dalis. Projektuojamo objekto vertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Inžinerija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-10
 • Kompleksinis projektas — miestų gatvės

  Aiškinamasis raštas. Kursinio projekto užduotis yra suprojektuoti gatvių tinklą, sudaryti gatvių piketažą, nubraižyti pasirinktų gatvių išilginius ir skersinius profilius bei suprojektuoti aukščių planą teritorijoje. Mikrorajono gatvių tinklo projektavimas. Gatvių pradžios, pabaigos, posūkio bei susikirtimo taškų koordinačių skaičiavimas. Gatvių trasų elementų skaičiavimas ir piketažas. Gatvių trasų išilginiai profiliai. Gatvių trasų skersiniai profiliai. Gatvių ir sankryžų aukščių planas. Gatvių tinklo tiesimo sąmata.
  Inžinerija, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2008-05-05
 • Krovininių automobilių su priekabomis diagnostikos posto projektavimas

  Automobilių techninės priežiūros kursinis projektas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Technologinė ir konstrukcinė dalis. Techninio paruoštumo koeficientas. Parko išnaudojimo koeficientas. Automobilių bendroji metinė rida. Techninių apžiūrų skaičius per metus (gamybinė programa). III pakopos ir periodinių apžiūrų skaičius. II pakopos apžiūrų skaičius. I pakopos apžiūrų skaičius. Kasdieninių apžiūrų skaičius. Techninių apžiūrų, einamojo remonto (ER) ir savitarnos metinė darbų apimtis. Darbininkų skaičius. Diagnostikos postų skaičius. Įrengimai. Plotas ir matmenys. Projektuojamajame objekte atliekami darbai. Prietaiso projektavimas. Rankenos projektinis skaičiavimas. Darbų sauga. Darbų sauga diagnostikos skyriuje, bendroji dalis. Priešgaisrinė sauga. Gamtos sauga. Projekto rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (8 psl.)
  Inžinerija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-04-02
 • Krovos darbų mašinos (2)

  7 variantas. Įvadas. Krano charakteristika ir eskizinės schemos. Pakabos mazgo projektavimas. Lyno parinkimas. Kablio parinkimas. Kablio patikslintas tikrinamasis skaičiavimas. Kablio įtempimų skaičiavimas. Pakabos mazgo gabaritinių matmenų nustatymas. Pakabos mazgo patikrinamasis skaičiavimas. Kėlimo mechanizmo projektavimas. Būgno pagrindinių matmenų nustatymas. Būgno atsparuminis skaičiavimas. Būgno veleno atsparuminis skaičiavimas. Guolių parinkimas. Lyno tvirtinimas prie būgno. Motoreduktoriaus parinkimas. Pasukimo mechanizmo projektavimas. Kraną veikiančių jėgų nustatymas. Pasipriešinimo krano sukimuisi skaičiavimas. Motoreduktoriaus parinkimas. Krumplinės pavaros skaičiavimas. Darbo sauga. Saugos integravimo principai. Avarinis stabdymas. Specifiniai reikalavimai kėlimo technikai. Išvada.
  Inžinerija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2012-04-02
 • Krumpliaračio projektavimas

  dwg byla. Uzduotis Nr. 27 variantas, Nr. 2 krumpliaračiai. Evolentinio krumpliaračio sankibos projektavimas (cilindrinis tiesiakrumplis krumpliaratis).
  Inžinerija, kursinis darbas
  2008-12-10
 • Laivo teorija ir laivų statyba

  Kursinis projektas. Laivo supimasis. Apskaičiuojame langu į bangas stovinčio laivo bortinį ir vertikalų supimąsi. Laivo supimosi intensyvumo vertinimas. Išvada. Vandens pasipriešinimas laivo judėjimui. Tinkamo metodo pasipriešinimui skaičiuoti parinkimas. Vandens pasipriešinimo skaičiavimai. Išvada. Variklio parinkimas. Pradinių sraigto parametrų skaičiavimas. Optimalaus sraigto charakteristikų nustatymas. Hidrodinaminės sraigto charakteristikos. Sraigto kavitacijos tikrinimas. Išvada. Propulsinio komplekso darbo įvertinimas įvairiuose rėžimuose. Išvada. Suprojektuoto sraigto tvirtumo įvertinimas. Išvada.
  Inžinerija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-12-21
 • Latakinio pertvarinio slenkstinio žuvitakio projektavimas

  Įvadas. Latakinio pertvarinio slenkstinio žuvitakio hidrauliniai skaičiavimai. Vandens gyliai upės vagos žemutiniame bjefe. Vandens tekėjimo greičiai upės vagos žemutiniame bjefe. Žuvų viliojimo vilkties efektyvusis ilgis lef ir efektyvusis plotis bef. Latakinio pertvarinio slenkstinio žuvitakio plotis. Vidutinis vandens tekėjimo greitis virš žuvitakio slenkstinės pertvaros. Latakinio-pertvarinio slenkstinio žuvitakio matmenys. Baseinėlių skaičius. Debitų kreivės. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-12-06
 • Lauko vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimas

  Užduotis: projektuojama nedidelės gyvenvietės (500 gyv. skaičius) vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemos. Skaičiuojamieji vandens debitai. Vandens reikmė gaisrų gesinimui. Viešosioms vietoms tvarkyti tiektinio vandens kiekis. Ruožų kelio debitų skaičiavimas. Fiktyvių mazginių debitų Qm skaičiavimas. Ruožų debitų skaičiavimas. Ekonomiškai naudingiausių skersmenų parinkimas. Hidraulinis žiedinio tinklo skaičiavimas. Reikalingieji ir būtinieji pjezometriniai aukščiai. Buitinio nuotakyno projektavimas. Nuotekų tinklo trąsavimas. Skaičiuotinų plotų nustatymas. Išvados. Priedai (.dwg byla: buitinių nuotekų kolektoriaus išilginis pjūvis, Buitinio žiedinio fragmento vandentiekio detalizacija, Buitinio žiedinio vandentiekio schema).
  Inžinerija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-06-18
 • Lengvųjų automobilių ratų geometrijos, važiuoklės remonto baro organizacinis ekonominis projektas

  Transporto įmonių ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Lengvojo automobilio ratų geometrijos, važiuoklės remonto įmonės kūrimo organizacinė – ekonominė analizė. įmonės veikla ir valdymas. Transporto paslaugų analizė. Technologinė įranga. Technologinis procesas. Metinė darbų apimtis. Rinka ir konkurentai. Prielaidos ir verslo rizika. Finansų planas. Vieno etatinio darbuotojo metinis darbo laiko fondas, valandomis. Reikalingas etatinių darbininkų skaičius. Darbo užmokestis darbininkams. Papildomas darbo užmokestis (atostogų, ligų, komandiruočių, mokymų apmokėjimas). Bendras metinis darbo užmokestis. Atskaitymai socialiniam draudimui nuo darbo užmokesčio. Garantinio fondo įmokos nuo darbo užmokesčio. Metinis darbininkų darbo užmokesčio fondas su atskaitymais socialiniam draudimui ir garantiniam fondui (metinis darbo užmokesčio fondas). Elektros energijos sąnaudos. Sąnaudos vandeniui technologiniams tikslams. Sąnaudos vandeniui buitiniams tikslams. Sąnaudos patalpų apšildymui. Sąnaudos technologinės įrangos priežiūrai ir remontui. Sąnaudos technologinės įrangos priežiūrai ir remontui. Išlaidos įrengimų, pastatų, automobilių amortizacijai. Sąnaudos mažaverčiam inventoriui. Sąnaudos darbų saugai. Išlaidos priešgaisrinei saugai. Automobilių eksploatavimo išlaidas sudaro. Projektuojamojo objekto techniniai ekonominiai rodikliai. Metines pajamas už paslaugas. Investicinių projektų įvertinimo rodikliai. Efektyvumo koeficientas. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2012-04-17
 • Lokomotyvai ir vagonai

  Įvadas. Esami traukos riedmenys. "Common rail" sistemos aprašymas. "Common rail" sistemos pranašumai prieš įprastas degalų tiekimo sistemas. Riedmens parinkimas. Pritaikytos "Common rail" konstrukcijos aprašymas. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2010-07-23
 • Lokomotyvų stabdžių sistemos

  Įvadas. Vagonų ir lokomotyvų stabdžių sistemos. Pneumatiniai stabdžiai. Tiesioginis neautomatinis stabdys. Netiesioginio veikimo automatinis stabdys. Tiesioginio veikimo automatinis stabdys. Elektopneumatiniai ir elektriniai stabdžiai. Stabdžių sistemų pagrindiniai trūkumai ir privalumai. Pneumatinių stabdžių sistema. Elektropneumatinių stabdžių sistema. Elektromagnetinių stabdžių sistema. Elektrinių stabdžių sistema. Stabdžių sistemų sudedamosios dalys. Pneumatinio stabdžio sistemos sudedamosios dalys. Elektropneumatinio stabdžio sistemos sudedamosios dalys. Svirtinės stabdžių sistemų perdavimų schemos. Krovininių vagonų svirtinės pavaros. Keleivinių vagonų svirtinės pavaros. Svirtinė perdavimo sistema diskiniams stabdžiams. Lokomotyvų stabdžių svirtinė pavara. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-09-22
 • Mašinų elementai (10)

  Užduotis. Kinematinį pavarų skaičiavimas. Cilindrinės įstrižakrumplės pavaros skaičiavimas. I eilės. Medžiagų parenkamas ir leistinųjų įtempimų nustatymas. Projektinis skaičiavimas. Patikrinamojo kontaktinio patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis lenkimo patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis stiprumo skaičiavimas. Sliekinės pavaros skaičiavimas. I eilės. Medžiagų parenkamas ir leistinųjų įtempimų nustatymas. Projektinis skaičiavimas. Patikrinamojo kontaktinio patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis lenkimo patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis stiprumo skaičiavimas. Kūginės tiesiakrumplės pavaros skaičiavimas. Medžiagų parenkamas ir leistinųjų įtempimų nustatymas. Projektinis skaičiavimas. Patikrinamasis kontaktinio patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis lenkimo patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis stiprumo skaičiavimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Atraminių reakcijų skaičiavimas ir velenų lenkimo bei sukimo diagramų sudarymas. Velenas 1. Velenas II. Velenas III. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Velenas 1. Velenas II. Velenas III. Patikrinamasis velenų nuovargio skaičiavimas. Velenas I. Velenas II. Velenas III. Pleištų parinkimas ir pleištinių sujungimų stiprumo patikrinimas. Pavaros tepimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-19
 • Mašinų elementai (19)

  Įvadas. Kinematiniai skaičiavimai. Elektrinio variklio parinkimas. Pavaros parametrų skaičiavimas. Reduktoriaus stiprumo skaičiavimas. Medžiagos parinkimas. Atstumas tarp ašių. Pagrindiniai sliekinės pavaros parametrai. Pagrindiniai sliekračio parametrai. Pagrindiniai slieko matmenys. Patikrinamasis pavaros skaičiavimas. Veleno orientaciniai skaičiavimai. Sliekračio didžių projektavimas. Jėgos ir momentai, veikiantys sliekinėje pavaroje. Guolių parinkimas. Sliekinės pavaros šiluminis skaičiavimas. Sliekinės pavaros tepimas. Trapecinio diržo pavaros skaičiavimas. Kietos movos projektavimas. Priedai (specifikacija, .dwg bylos: Surinkimo brėžinys, Sliekinė pavara, Sliekas, Sliekratis, Velenas, Dangtelis).
  Inžinerija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-04-13
 • Mašinų elementų kursinis projektas

  Užduotis: Suprojektuoti mechaninę pavarą akmens skaldei pagal tokią kinematinę schemą. Įvadas. Kinematinis ir Energetinis skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Plokščiadiržės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Patikslintas velenų skaičiavimas. Pleištų stiprumo patikrinimas. Tepimas. Montavimo ir eksploatacijos sąlygos. Darbo sauga ir ekologijos reikalavimai.
  Inžinerija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-05
 • Matavimų teorija ir praktika (17)

  Matavimų teorija ir praktika kursinis projektas. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 8-9 suleidimą su įvarža, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 9-2 pereinamą suleidimą, apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 3-5, 5-2, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas: 2-11, 14-11, 10-2, 3-4. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 12-14 (12), nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti srieginio sujungimo 12–13 ir sujungimo išdrožomis 2–6 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Užduotis prašo nubraižyti krumpliaračio 5 darbo brėžinį, tačiau 5-ta pozicija žymimas guolis, todėl pasirenku braižyti krumpliaratį, pažymėtą 6-ta pozicija. Priedai (dwg bylos).
  Inžinerija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-10-13
 • Matavimų teorija ir praktika (19)

  Suleidimai su įvarža. Užduotis. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 1-2 suleidimą su įvaža. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Duota. Pereinami sujungimai. Užduotis. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 7-8 pereinamą suleidimą. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Duota. Riedėjimo guolių suleidimai. Užduotis. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 10-7, 10-9, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Duota. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Užduotis. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams (5-1; 3-1), nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Duota. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Užduotis: Nubraižyti srieginio sujungimo 3-4 ir sujungimo pleištu 7-8 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Duota. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Užduotis. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Duota. Priedai: brėžiniai dwg formatu.
  Inžinerija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-11-24
 • Matavimų teorija ir praktika (21)

  1 Užduotis. Judamieji suleidimai. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 8-9 suleidimą su įvarža, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Minimalios ir maksimalios įvaržų skaičiavimas. Leidžiamų minimalios ir maksimalios įvaržų skaičiavimas. Parenkamas suleidimas 8-9 sujungimui pagal paskaičiuotus ir dydžius. 2 Užduotis. Tarpiniai suleidimai. 3 Užduotis. Nejudamieji suleidimai. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 1-2, 1-10, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. 4 Užduotis. Riedėjimo guolių suleidimai. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. 5 Užduotis. Srieginiai suleidimai su tarpeliu. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 2-1 (1), nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. 6 Užduotis. Srieginiai suleidimai su varža. Nubraižyti sujungimo išdrožomis 7-10 ir pleištu 2-3 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. 7 Užduotis. Išdrožiniai suleidimai. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. 8 Užduotis. Krumplinių pavarų tolerancijos. Nubraižyti krumpliaračio 3 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. 9 Užduotis. Matavimo priemonių parinkimas. 10 Užduotis. Stūmoklio – švaistiklio grupė. Nubraižyti detalės 10 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. 11 Užduotis. Statistinis matavimo duomenų tvarkymas. 12 Užduotis. Detalės darbo brėžinys.
  Inžinerija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-28
 • Matavimų teorija ir praktika (23)

  Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 11 – 14 suleidimą su tarpu arba įvarža, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. 11-14 detalių brėžinio schema. Išvados. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 10 – 11 pereinamą suleidimą, apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 7 – 8 – 10 nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 11, nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti sujungimo pleištu 3 – 4 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Nubraižyti krumpliaračio 5 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Nubraižyti detalės 11 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius.
  Inžinerija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-03-26
Puslapyje rodyti po