Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos kursiniai darbai

Inžinerijos kursiniai darbai (143 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Technologinio proceso schemos sudarymas ir įrenginių parinkimas

  Leidinių paruošimo procesų kursinis darbas nr. 2. Leidinių paruošimo technologinis procesas. Įvadas. Technologinio proceso sudarymas ir įrenginių parinkimas. Technologinio leidinių paruošimo proceso schema. Bloko sudarymo įrenginiai. Priešlapių sudarymo įrenginiai. Viršelio sudarymo įrenginiai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-03-05
 • Termofikacija

  Įvadas. Klimatiniai duomenys. Šilumos poreikiai. Pastatų šildymo šilumos poreikiai. Pastatų vėdinimo šilumos poreikiai. Karšto vandens vartotojų šilumos poreikiai. Technologinių procesų šilumos poreikiai. Metiniai šilumos poreikiai. Šilumos tiekimo reguliavimo grafikai. Uždarų vandens sistemų šilumos tiekimo reguliavimas pagal šildymo sistemos poreikius. Šildymo reguliavimo grafikai. Vėdinimo reguliavimo grafikai. Karšto vandens tiekimo reguliavimo grafikai. Suminis tinklo vandens debito grafikas. Šilumos tinklų hidraulinis skaičiavimas. Vandens tinklo debitų skaičiavimas. Vandens tinklo hidraulinis skaičiavimas. Vandens tinklo slėgių grafikas. Garo tinklo hidraulinis skaičiavimas. Kondensato tinklo hidraulinis skaičiavimas. Vamzdžių šiluminio pailgėjimo kompensacijos skaičiavimas. U formos kompensatorių skaičiavimas. Savaiminis kompensacijos skaičiavimas. Pramonės įmonės šilumos punktų įrengimo skaičiavimas ir parinkimas. Elevatoriaus parenkamasis skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-12-07
 • Termofikacinės elektrinės projektas

  Įvadas. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas. Darbas iliustruotas brėžiniais.
  Inžinerija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-11-13
 • Traktoriaus sertifikavimas: "Fendt 936 VarioTMS"

  Įvadas. Techninės priemonės - traktoriaus tiekimo į rinką reikalavimai ir atitikties vertinimas. Traktorių atitikties vertinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) direktyvos, kurių pagrindu teikiamas Techninės priemonės EB (Europos Bendrijos) tipo patvirtinimo sertifikatas. Traktoriaus "Fendt 936 VarioTMS" atitikties vertinimas ir EB tipo patvirtinimo sertifikatas. Išvados. Priedai (21 psl.)
  Inžinerija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-01-07
 • Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas (2)

  Traukinio važiavimo tarpstotyje parametrų apskaičiavimas. Įvadas. Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Pagrindinės traukinio judėjimo varžos apskaičiavimas. Papildomų traukinio judėjimo varžų apskaičiavimas. Nagrinėjamo kelio ruožo redukavimas. Fiktyvus redukuoto ruožo nuolydis. Kelio kreivių nuolydis redukuotame ruože. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Priklausomybių v = f(S) ir t = φ(S) braižymas. Traukinio masės apskaičiavimas ir patikrinimas. Traukinio sustojimo kelio skaičiavimas. Tonkilometrų diagramos sudarymas. Inercinė įkalnė. Traukinio judėjimo laikas tarp stočių A ir B. Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-03-09
 • Trifazio asinchroninio variklio su trumpai sujungtu rotoriumi patikrinamasis skaičiavimas

  Elektros mašinų kursinis darbas. Elektros mašinos. Užduotis. Patikrinamojo skaičiavimo pradiniai duomenys gaunami, atlikus asinchroninio variklio statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių geometrinius matavimus. Kursiniam darbui reikalingi šie duomenys: Variklis apsaugoto išpildymo; Tinklo fazinė įtampa- Uf = 230 V; Statoriaus apvijų jungimo būdas; (žvaigžde) Statoriaus magnetinio lauko apsisukimai – n1 = 1500 r/min; Tinklo įtampos dažnis - f = 50 Hz; Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių elektrotechninio plieno lakštų storis - Δ = 0,5 mm; Statoriaus lakštų izoliacija (lako plėvelė); Statoriaus magnetolaidžio išorinis skersmuo – Da = 272mm; Statoriaus magnetolaidžio vidinis skersmuo – D = 173mm; Statoriaus magnetolaidžio ilgis – l = 190mm; Statoriaus magnetolaidžio dantų (griovelių) skaičius – Z = 36; Visas griovelio aukštis – hz = 21,1mm; Mažasis griovelio plotis – b2 =8,8mm; Didysis griovelio plotis – b1 = 10,6mm; Griovelio prapjovos plotis – bp = 3,2mm; Griovelio prapjovos aukštis – hp = 0,75mm; statoriaus grioveliai ovaliniai. Pradiniai duomenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Apvijos tipo parinkimas ir pagrindimas. Statoriaus apvijos parametrų nustatymas. Apvijos vijų skaičiaus ir laido parametrų nustatymas. Griovelių izoliacijos parinkimas. Asinchroninio variklio galios nustatymas. Statoriaus apvijos elementų paskirstymo lentelių ir ričių, taip pat jų grupių jungimo schemų sudarymas. Skaičiavimo rezultatai ir išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-05-25
 • Trifazis asinchroninis variklis (2)

  Kursinio darbo užduotis. Įžanga. Magnetolaidžiai ir apvijos. Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių matmenys. Statoriaus apvija. Statoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Rotoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Įmagnetinimo srovė. Variklio darbo režimo parametrai. Statoriaus ir rotoriaus apvijų aktyviosios varžos. Statoriaus ir rotoriaus apvijų sklaidos induktyviosios varžos, abipusė induktyvioji varža. Magnetiniai ir mechaniniai nuostoliai. Variklio parametrai, charakteristikos. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2012-04-17
 • Trijų korpusų garintuvas

  Chemijos inžinerijos kursinis projektas. Kursinio projekto užduotis. Darbo tikslas: Suprojektuoti trijų korpusų garintuvą, kurio nuosekliai sujungtuose korpusuose galima būtų padidinti užduotyje nurodytas koncentracijas optimaliomis garų ir kitų medžiagų sąnaudomis. Kursinio darbo duomenys: varianto numeris 109. Įvadinė dalis. Įvadas. Darbo tikslas. Teoriniai pagrindai: garinimas, garintuvai. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo žymenys. Skaičiavimo eiga. Preliminarūs skaičiavimai pagal medžiagų balanso lygtis. Preliminarus tirpalo virimo temperatūros skaičiavimas. Patikslinti atskiruose korpusuose išgarintų tirpiklio kiekių Wi, į pirmą korpusą tiekiamų šildymo garų kiekio D bei atskirų korpusų šilumos mainų paviršiaus plotų Fi skaičiavimai. Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šildymo garų kondensato šilumos atidavimo plėvelės paviršiui koeficiento apskaičiavimas. Nuosėdų paviršiaus šilumos atidavimo verdančiam tirpalui koeficiento apskaičiavimas. Naudingo temperatūrų skirtumo atskiriems garintuvo korpusams patikslinimas. Bendro slėgio pokyčio paskirstymo korpusuose perskaičiavimas. Šilumos izoliacijos sluoksnio storio apskaičiavimas. Barometrinio kondensatoriaus parametrų apskaičiavimas. Vakuuminio siurblio našumo apskaičiavimas. Išvados. Saugi garintuvų eksploatacija.
  Inžinerija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-01-19
 • Vagonai ir lokomotyvai (3)

  Įvadas. Darbo tikslas yra susipažinti ir išanalizuoti lokomotyvų hidraulinius siurblius, jų veikimo principus, tipus, konstrukcinius ypatumus. Hidraulinio siurblio paskirtis, veikimo principas. Žemo slėgio siurbliai. Aukšto slėgio siurbliai. Tepalo ir pagalbinio tepalo siurbliai. Vandens siurblys. Pagrindiniai kiekvieno siurblio tipo privalumai ir trūkumai. Krumpliaratinių siurblių privalumai ir trūkumai. Vienplunžerinių siurblių privalumai ir trūkumai. Išcentrinių siurblių privalumai ir trūkumai. Hidraulinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios eksploatuojant analizuojamus siurblius. Krumpliaratinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios juos eksploatuojant. Vienplunžerinių ir sekcinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios juos eksploatuojant. Krumpliaratinio siurblio konstrukciniai tobulinimai. Krumpliaratinio siurblio veleno, našumo ir kiti skaičiavimai. Išvados. Priedai (siurblio specifikacija, dwg brėžiniai: krumpliaratis, žemo slėgio siurblys).
  Inžinerija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-02-24
 • Vagonai ir lokomotyvai (5)

  Įvadas. Lokomotyvo stabdžių paskirtis. Lokomotyvo stabdžių veikimo principas. Lokomotyvo svirtinių sistemų rūšys. Lokomotyvo stabdžių efektyvumo didinimas. Lokomotyvo sūkurinių srovių stabdžiai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2010-10-22
 • Vairo sistemos diagnostika

  Įvadas. Vairo trapecija. Tarpuvėžis ir bazė. Vairavimo sistema. Vairavimo sistema. Ratų išvirtimas. Priežiūra ir diagnostika. Diagnozavimo priemonės. Vairavimo mechanizmo tarpelio tikrinimas. Ašies išmatavimas. Optinis ratų geometrijos patikrinimas. Ratų geometrijos eiga. Diagnozavimo priemonės schema. Techninės charakteristikos, diagnozuojamo objekto patikros tvarka. Automobilio priekinės ašies posūkio pirštų sujungimų. Tikrinimas įtaisu KI-4892. Automobilio priekinių ratų nustatymo kampų. diagnozavimas stendu KI – 4872. Priekinių ratų suvedimo tikrinimas liniuote. PRIEKINIO TILTO DIAGNOZAVIMO STENDAS KI-4872 17. Bendros žinios. Kompiuteriniai ratų geometrijos tikrinimo stendai. Diagnozavimo priemonių privalumai ir trūkumai.
  Inžinerija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-10-29
 • Vaizdo plokštės

  Analitinė dalis. Pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Užduoties analizė. Vaizdo plokščių sandaros ir charakteristikų analizė. Projektinė dalis. Verslo klasės vartotojų poreikių analizė. Vaizdo plokščių pavadinimai. Testuojamoji platforma. Pirmas testas: 3ds max-02. DesignReview. Data Explorer. Lightscape. Pro/Engineer. Unigraphics. CPU. Antras testas. Vaizdo plokščių įvertinimas taikant lyginamuosius testus. Vaizdo plokščių tipų siūlymai verslo klasės vartotojams. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Inžinerija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-06-18
 • Valdomas pjūklinės įtampos generatorius

  Įvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. Principinės schemos sudarymas, jos atskirų elementų parinkimas. ISA portas. Algoritmas. Programa. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2007-03-06
 • Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (4)

  Užduotis. Įvadas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija.
  Inžinerija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-03-16
 • Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (5)

  Chemijos inžinerijos kursinis projektas. Įvadas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai, naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento K skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė rezultatų lentelė. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio storio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija.
  Inžinerija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-29
 • Vandens ruošimo įrenginiai (2)

  Duomenys projektavimui. Vandens ruošimo įrenginių skaičiuojamojo našumo nustatymas. Technologinės sistemos parinkimas. Vandens ruošimo įrenginių skaičiavimas. Reikalingas oro kiekis požeminio vandens aeravimui. Oro poreikis. Slėginiai aeratoriai. Filtrų skaičiavimas. Filtro užpildo aukštis. Filtro aukštis. Filtrų plovimo režimo nustatymas. Reikalingas orapūtės našumas. Reikalingas plovimo siurblio našumas. Vandens kiekis, susidarantis filtro plovimo metu. Paplavų nusodinimo rezervuaro tūris.
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-12-31
 • Vandens tiekimas

  Vandentiekos kursinis darbas. Įvadas. Sudarytas vandentiekio tinklo projektas objektui, kuriame yra miestelis ir gyvenvietė. Vandens vartojimo skaičiavimas. Vandens vartotojai. Vandens vartojimo normos ir netolygumo koeficientai. Skaičiuojamieji debitai. Visuomeninių pastatų debitai. Priešgaisriniai debitai. Požeminio vandens ėmimo įrenginių skaičiavimas. Vandens ėmimas iš pirmojo vandeningojo sluoksnio. Vandens ėmimas iš antrojo vandeningo sluoksnio. Siurblių parinkimas. Šulinio filtro skaičiavimai. Vandens skirstymo tinklo projektavimas. Vandens skirstymo tinklo ir kitų vandentiekio įrenginių projektavimas plane. Skirstymo tinklo skaičiavimo schema. Mazginių debitų skaičiavimas. Tinklo linijų skaičiuojamųjų debitų nustatymas. Vamzdynų skersmens parinkimas. Vandentiekio tinklo hidrauliniai skaičiavimai. Vandentiekio tinklo detalizavimas. Slėgio ir debito reguliavimo įrenginių skaičiavimas. Bokšto aukščio skaičiavimas. Bokšto bako tūrio skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-06-17
 • Vandens tiekimo sistemų projektavimas

  Teorinė dalis. Bendros charakteristikos. Vartotojai ir sanitariniai prietaisai. Pastato charakteristika. Vandentiekio įvadas. Vandens apskaitos mazgas. Vandentiekio įvado profilis. Pastato vandentiekis. Pastato vandentiekio suminiai debitai. Skaičiuojamųjų schemų sudarymas. Šaltas vandentiekis. Šalto vandens debitai. Skaičiuotinė pastato šalto vandentiekio schema. Sekundės šalto vandens debitai. Šalto vandentiekio hidraulinis skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Reikalingas slėgis. Karštas vandentiekis. Paros debitai. Šildytuvų parinkimas. Skaičiuotinė schema. Sekundės debitai. Karšto vandentiekio hidraulinis skaičiavimas. Reikalingas slėgis. Hidraulinio smūgio įvertinimas. Karštojo vandentiekio cirkuliacijos tinklai. Skaičiuotinė schema. Vamzdynų šilumos nuostoliai. Cirkuliacijos debitai. Hidraulinis skaičiavimas. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Priedai (2).
  Inžinerija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-16
 • Vandens ūkis: statybos darbų technologijos ir organizavimas

  Kursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas – patikrinti studento teorines žinias ir išmokyti spręsti gamyboje pasitaikančius uždavinius. Techninė dalis. Techniniai objekto duomenys. darbų kiekio skaičiavimas ir darbų pobūdžio įvertinimas. Kultūrtechniniai darbai. Griovio įrengimas. Vamzdinės pralaidos statyba. Kelio statyba. Valymo įrenginių statyba. Statybos darbų organizavimas. Darbo sąnaudų, darbo užmokesčio ir mašinų darbo vertės žiniaraštis. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų vertės nustatymas. Mašinų ir mechanizmų kiekio nustatymas. Darbų trukmės skaičiavimas. Darbų savikainos nustatymas. Priedai (1 Pratybų darbas. Projektų ženklinimas. 2 Pratybų darbas. Griovio techninių duomenų paruošimas kasimui. 3 Pratybų darbas. Techninių duomenų parinkimas drenažo sistemos įrengimui. 4 Pratybų darbas. Griovio ir jo įrenginių kokybės tikrinimas).
  Inžinerija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-07
 • Vandentiekio ir buitinio nuotakyno sistemos projektavimas

  Aiškinamasis raštas. Bendras aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Reikalingo slėgio aukščio radimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Grafinė dalis. Brėžiniai. Priedai (3).
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-06-02
Puslapyje rodyti po