Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos kursiniai darbai

Inžinerijos kursiniai darbai (143 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vandentiekio sistema

  Hidraulikos kursinis darbas. Vandentiekio sistemos skaičiavimas. Užduotis. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdynų skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurblio aukštį, elektros energijos sąnaudų kainą ir nustatyti optimalų slėgimo vamzdyno skersmenį. Planuoti vienos (8h), dviejų (16h) arba trijų (24h) pamainų siurblio darbą. Skaičiavimo duomenys. Vandens naudojimo grafikas. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamasis debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimai. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2009-03-21
 • Vandentiekio sistemos skaičiavimas

  Užduotis: Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdynų skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurbimo aukštį, elektros energijos sąnaudų kainą ir nustatyti optimalų slėgimo vamzdyno skersmenį. Planuoti vienos (8 h), dviejų (16 h) arba trijų (24 h) pamainų siurblio darbą. Skaičiavimo duomenys. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamas debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2007-06-03
 • Vandentvarkos sistemos

  Aiškinamasis raštas. Vandens kiekio skaičiavimas. Vandens kiekis miesto gyventojų buitinėms reikmėms. Vidutinė paros vandens reikmė gyventojų buities reikmėms tenkinti. Maksimali paros vandens reikmė gyventojams. Maksimali vandens valandinė reikšmė gyventojams. Minimali paros vandens reikmė gyventojams. Minimali valandinė vandens reikmė gyventojams. Sutelktinių vandens kiekių skaičiavimas. Vandens reikmė viešbučiui. Vandens reikmė ligoninei. Vandens kiekių pramonės įmonei nustatymas. Vandens kiekis technologinėms reikmėms. Vandens kiekis darbuotojų šaltuose cechuose, buitinėms reikmėms tenkinti. Vandens kiekis darbuotojų karštuose cechuose, buitinėms reikmėms tenkinti. Vandens reikmė dušams. Visas pramonės įmonėje suvartojamas vandens kiekis. Vandens kiekis reikalingas gatvių ir žaliųjų plotų laistymui. Vandens reikmė gaisrų gesinimui. Bendras vandens kiekis reikalingas miestui. bendras vandens kiekis reikalingas miestui be gaisrų. Nuotakyno projektavimas. Aiškinamasis raštas. Nuotakyno projektavimas. Buitinio nuotakyno skaičiuotinų plotų nustatymas. Nuotėkio modulio skaičiavimas. Nuotekų sutekančių iš gyvenamųjų kvartalų skaičiuotinų nuotekų debitų skaičiavimas. Pramonės įmonės skaičiuotino nuotekų debito nustatymas. Skaičiuotino nuotekų debito viešbutyje nustatymas. Skaičiuotino nuotekų debito ligoninėje nustatymas
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2011-05-17
 • Vandenų apsauga (2)

  Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų skaičiavimas. Smėliagaudės skaičiavimas. Smėlio sausinimo aikštelės. Debito matavimo mazgas. Pirminiai nusodintuvai. Biologinis valymas. Aerotankas. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu. Dumblo apdorojimas. Dumblo tankinimas. Dumblo stabilizavimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičius. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį.
  Inžinerija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-03-02
 • Vandenvala

  Projekto žiniaraštis (miesto buitinio nutekamojo vandens valymo įrenginiai). Įvadas. Tekstinė dalis. Nutekamojo vandens kiekių nustatymas. Nutekamojo vandens užterštumas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Būtinas išvalymo laipsnis pagal skendinčias medžiagas. Būtinas išvalymo laipsnis pagal BDS p. Būtinas išvalymo laipsnis pagal ištirpusio deguonies sunaudojimą. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminiai nusodintuvai. Horizontalūs nusodintuvai. Nutekamojo vandens biologinio valymo įrenginių nustatymas. Aerotankai. Antriniai nusodintuvai. Dumblo sausinimo įrenginių nustatymas. Dumblo tirštintuvai. Mechaninis dumblo sausinimas. Dumblo džiovinimo aikštelės. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-01-05
 • Vandenvala (2)

  Įvadas. Skaičiuojamųjų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumų nustatymas. Gyventojų ekvivalento nustatymas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valyklos technologinės schemos parinkimas. Pirminio (mechaninio) valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminių nusodintuvų skaičiavimas. Biologinis nuotekų valymas. Antrinių nusodintuvų skaičiavimas. Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius. Nuosėdų ir dumblo apdirbimo įrenginių skaičiavimas. Dumblo tirštintuvai. Metantankų skaičiavimas. Centrifugų skaičiavimas. Dumblo aikštelės.
  Inžinerija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-05-13
 • Vandenvalos technologijos (2)

  Suprojektuoti "X" miesto nutekamųjų vandenų įrengimai. Įvadas. Nutekamojo vandens kiekio skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonės nutekamojo vandens kiekiai. Sūrių gamykla. Vaisių konservų fabrikas. Nuotekų užterštumo ir ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Buitinio išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Pirminio (mechaninio) valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminiai nusodintuvai. Biologinio valymo įrenginiai. Aerotankų skaičiavimas. Aeracinės sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius. Maišytuvų skaičius. Kontaktinio rezervuaro skaičiavimas. Nuotekų išleidimas į atvirus telkinius. Nuosėdų ir dumblo apdirbimo įrenginiai. Tankintuvų skaičiavimas. Centrifūgų skaičiavimas. Dumblo džiovinimo aikštelių skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2008-03-05
 • Važiuoklės ir jų sąveika su keliu

  Mašinos atliekamų technologinių operacijų analizė. Pasipriešinimai krautuvui judant. Varytuvo traukos jėga ir sukimo momentas. Variklio parinkimas. Transmisijos parinkimas. Sankabos perduodamas sukimo momentas. Varančiųjų ratų sukimo momentas. Varančiojo veleno (pusašio) atsparuminis skaičiavimas. Priedai (3 dwg brėžiniai: Važiuoklės kinematinė schema, Velenas, Varantysis velenas).
  Inžinerija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2009-09-22
 • Vidaus degimo varikliai (11)

  Įvadas. Šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimas. Suslėgimas. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriai ir efektyvieji variklio rodikliai. Dalinė šilumos sąnaudų apskaita. Pagrindiniai variklio rodikliai. Pagrindinės variklio diagramos. Indikatorinė diagrama. Grafiniai politropių taškai. Inercijos jėgų diagrama. Diagramų perkėlimas į koordinačių sistemą, jų sumavimas. Švaistiklinio mechanizmo jėgos ir sukimo momentas. Efektyviosios galios charakteristika. Efektyviosios galios charakteristika. Valandinė degalų sąnauda. Sukimo momentas. Pripildymo koeficiento reikšmės atitinkančios įvairius sūkius. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Stūmoklio normalinė jėga. Jėga veikianti išilgai stūmoklio. Normalinė jėga Z - išilgai alkūnės, tangentinė jėga T ir sukimo momentas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Smagračio ir jo netolygumo skaičiavimas. Švaistiklio skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Aušinimo sistemos dalinis skaičiavimas. Nėra grafinės dalies.
  Inžinerija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-07-15
 • Vidaus degimo varikliai (13)

  Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Normalinė jėga Z – išilgai alkūnės. Tangentinė jėga T. Sukimo momentas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Ašinio ventiliatoriaus skaičiavimas. Išcentrinio siurblio skaičiavimas. Priedai (Specifikacija. Brėžiniai: Indikatorinė diagrama. Tangentinės diagramos. Variklio surinkimo brėžinys. Stūmoklio brėžinys).
  Inžinerija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-09-09
 • Vidaus degimo varikliai (6)

  Šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimas. Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai variklio rodikliai. Efektyvieji variklio rodikliai. Šilumos balansas. Pagrindiniai parametrai ir sukimosi dažnio charakteristika. Variklio pagrindinės diagramos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Variklio pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklio aukštis. Apytikslė normalinė jėga, kuri spaudžia stūmoklį prie cilindro sienelių. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Švaistiklio skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės dalies skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Radiatoriaus skaičiavimas. Ašinio ventiliatoriaus skaičiavimas. Išcentrinio siurblio skaičiavimas. Priedai (4 dwg brėžiniai: Stūmoklio žiedas, Variklio specifikacija, Tangentinės jėgos, Variklis Memz-245).
  Inžinerija, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2009-09-22
 • Vidaus degimo varikliai (7)

  Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Tepimo sistemos skaičiavimas. Priedai( 6 dwg brėžiniai: Sukimosi dažnio charakteristika, Indikatorinė diagrama, Švaistiklis, Tangentinės diagramos, Variklis išilginis).
  Inžinerija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-09-23
 • Vidaus degimo varikliai (9)

  Šiluminis skaičiavimas. Siurbimas. Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Šilumos balansas. Variklio pagrindiniai parametrai. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Augančių tangentinų jėgų (momentų) diagramų braižymas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Paleidimo sistemos projektavimas ir skaičiavimas. Šildytuvo skaičiavimas. Starterio galios skaičiavimas. Priedai (.dwg bylos: Tangentinių jėgų ir augančių tangentinių jėgos diagramos. Memz 245).
  Inžinerija, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-03-19
 • Vienbučio gyvenamojo namo inžinerinės sistemos

  Aiškinamasis raštas. Atitvarų projektavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Šildymo ir vėdinimo sistemos galios nustatymas. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Patalpų ir pastato projektinės šiluminės galios. Šildymo sistemos galia. Pastato šilumos poreikis. Išlaidos už šilumą per šildymo sezoną. Brėžiniai. Pirmo aukšto planas. Antro aukšto planas. Šildymo sistemos pirmo aukšto planas. Šildymo sistemos antro aukšto planas. Vandentiekio ir nuotekų pirmo aukšto planas. Vandentiekio ir nuotekų antro aukšto planas. Pirmo aukšto vėdinimo planas. Antro aukšto vėdinimo aukšto planas. Šildymas - izometrija.
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-04-06
 • Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius

  Įvadas. Vienkaušiai ekskavatoriai. Daugiakaušiai ekskavatoriai. Bazinės mašinos parinkimas. Techninės charakteristikos. Geometriniai parametrai. Ekskavatoriaus darbo zonos. Darbo padargo masių skaičiavimas. Našumo skaičiavimas. Stovumo skaičiavimas. Ekskavatoriaus ir jo darbo padargo masių centro radimas. Traukos ir pasipriešinimo judėjimui jėgų skaičiavimas. Darbo padargo dalies atsparumo skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-27
 • Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius (3)

  Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Mašinos paskirtis, klasifikavimas. Darbo padargo konstrukcija, parametrai, palyginimas su prototipais. Darbo padargo sąveika su gruntu, veikiančių jėgų schema. Bazinės mašinos parinkimas. Darbo padargo judėjimo trajektorijos. Darbo zonos. Našumo skaičiavimas. Stovumo skaičiavimas. Pirma padėtis. Antras atvejis. Darbinės apkrovos, veikiančios darbo padargus. Traukos skaičiavimas. Variklio parinkimas. Darbo padargo dalies atsparumo skaičiavimas. Kaiščio atsparumo tikrinimas. Kaušo ausies atsparumo tikrinimas. Darbo savikainos skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-24
 • Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius (4)

  Įvadas. Ekskavatoriaus apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Ekskavatoriaus paskirtis. Atliekamo darbo proceso ypatumai. Ekskavatoriaus kaušo galimos konstrukcinės schemos. Techniniai ir eksploataciniai parametrai. Kaušo judesio kinematika. Trajektorijos ribinių taškų dydžiai. Kaušo sąveika su gruntu. Skaičiuojamieji darbo rėžimai, jų metu susidarančių apkrovų schemos ir jų skaičiavimai. Bazinės mašinos parinkimas. Ekskavatoriaus darbo ir transportinio greičių parinkimas. Variklio parinkimas. Ekskavatoriaus išvystoma traukos jėga. Ekskavatoriaus kritinės stovumo sąlygos. Galimi konstrukciniai sprendimai mašinos stovumui padidinti. Ekskavatoriaus teorinio, techninio ir eksploatacinio našumo skaičiavimas. Darbo išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-03-19
 • Volinis trupintuvas (2)

  Įvadas. Voliniai trupintuvai klasifikuojami. Volinio trupintuvo pagrindinių parametrų skaičiavimas. Užgriebimo kampo skaičiavimas. Veleno apsisukimo dažnumo skaičiavimas. Volinio trupintuvo detales veikiančios jėgos. Elektros variklio galingumas. Diržinė pavara. Diržinė pavaros skaičiavimas. Diržuose veikiančios jėgos ir įtempimai. Pavaros ilgaamžiškumo skaičiavimas. Movos parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Grandininė pavara. Įvorinės-ritininės grandinės skaičiavimas. Žvaigždučių skaičiavimai. Grandinės šakose veikiančios jėgos. Spyruoklės skaičiavimas. Veleno skaičiavimas. Atraminių reakcijų radimas. Leistinieji įtempimai. Guolių skaičiavimas. Techninė darbo sauga voliniam trupintuvui. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-01-18
 • Volinis trupintuvas (3)

  Įvadas. Volinių trupintuvų pagrindinių parametrų skaičiavimas. Užgriebimo kampo skaičiavimas. Našumo skaičiavimas. Volinio trupintuvo detales veikiančios jėgos. Volinio trupintuvo elektros variklio parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Movos parinkimas. Krumplinė pavara. Veleno skaičiavimas. Atraminių reakcijų radimas. Leistinieji įtempimai. Guolių skaičiavimas. Riedėjimo guolių parinkimas. Riedėjimo guolių skaičiavimas. Techninė darbo sauga. Priedai: (.dwg brėžiniai: Bendras vaizdas, Bendras vaizdas, Surinkimo brėžinys).
  Inžinerija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-19
 • Žiauninis trupintuvas

  Kelių tiesimo medžiagų gamybos įrenginiai. Kursinis darbas. Įvadas. Pagrindinių parametrų nustatymas. Užgriebimo kampo tikrinimas. Skaičiuojama trupinimo jėga. Skaičiuojama jėgų P atstojamoji. Skaičiuojamos jėgos laikančios gabalą ir neleidžiančios jam iššokti. Tikrinama sąlyga ar akmuo neiššoks iš akmenskaldės. Trupinimo kameros parametrų skaičiavimas. Skaičiuojama užkrovimo angos matmenys ir minimali faktiška judančios žiaunos eiga. Akmenskaldės darbo aukštis h. Smulkinimo kameros aukštis. Variklio galingumo skaičiavimas. Diržinės pavaros skaičiavimas varančiojo skriemulio skersmenį D1 pagal Saverino formulę. Nustatau varomojo skriemulio skersmenį D2, imdamas santykinį slydimą ε = 0,01. Patikslintas perdavimo skaičius i. Tarpašinis atstumas A. Plokščio diržo pavara. Surandu duotomis darbo sąlygom koeficientus. Šaltinis. Nustatau leistiną naudingą įtempimą. Nustatau apskritiminę jėgą. Išrenku gumuotą Б tipo diržą, rekomenduojamą. Nustatau diržo šakų įtempimą ir spaudimą į velenus. Smagračio skaičiavimas. Smagračio maksimalus ir minimalus kampinis greitis. Skaičiuojama smagračio masė. Smagračio skerspjūvio plotas. Skaičiuojamas ratlankio storis. Varomo skriemulio skerspjūvio plotas. Pagrindinių akmenskaldės elementų stiprumo skaičiavimas. Jėgų pagrindiniuose elementuose skaičiavimas. Skaičiuojama trupinimo jėga. Skaičiuojamas judančią žiauną veikiantis momentas. Skaičiuojamas žiaunos atsparumas. Apsauginės plytos skaičiavimas. Apsauginę plytą veikianti jėga. Apsauginės plytos stipruminis skaičiavimas. Skerspjūvio plotas. Inercijos momentas. Skersinis inercijos pjūvio spindulys. Įtempimai veikiantys apsauginę plytą. Ekscentrinio veleno skaičiavimas. Skaičiuojamos ekscentrinį veleną veikiančios jėgos. Smagračio svorio jėga. Diržine pavara perduodama jėga. Skaičiuojama atraminės reakcijos jėga taške A. Skaičiuojama atraminė reakcija taške. Skaičiuojamas ekscentrinio veleno lenkimo momentas. Skaičiuojami suminiai lenkimo momentai. Skaičiuojamas veleno minimalus skersmuo. Techninė darbo sauga. Pagrindiniai trupintuvo saugumo technikos reikalavimai.
  Inžinerija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-10-15
Puslapyje rodyti po