Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dujų skirstymo mechanizmas

  Darbo tikslas. Išnagrinėti automobilio variklio dujų skirstymo mechanizmo sandarą, jo elementų sandarą ir veikimą. Suvokti jo paskirtį. Darbo priemonės. Darbo eiga. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmą sudaro. Vožtuvai. Dujų skirstymo mechanizmo veikimo principas. Skirstymo velenas. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-26
 • Dujų skirstymo mechanizmas (2)

  Darbo tikslas. Išnagrinėti automobilio dujų skirstymo mechanizmo sandara, jo elementų sandarą ir veikimą. Suvokti jo paskirtį. Darbo priemonės. Darbo eiga. Dujų skirstymo mechanizmo sandara. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis.Vožtuvai. Kreipiamosios įvorės. Vožtuvų lizdai. Spyruoklės. Skirstymo velenas. Vožtuvų pavaros detalės. Skirstymo veleno pavara. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-15
 • Dujų tekėjimas tūtose

  Tekančių dujų pagrindinė savybė. Tūta ir difuzorius. Tekėjimo tūtomis ir difuzoriais pagrindiniai dėsningumai. Dujų tekėjimas tūtomis. Dujų tekėjimas difuzoriais. Tūtų ištekančių dujų greitis ir debitas. Ištekančių dujų sekundinis debitas. Ištekančių dujų debito formulės analizė. Ištekančių dujų maksimalus debitas. Pirmasis termodinamikos dėsnis dujų srautui.
  Inžinerija, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-18
 • Dujų tiekimas gyvenamųjų namų grupei

  Lauko tinklai. Objekto charakteristika. Dujų charakteristika. Dujų klasifikacija ir savybės. Dujų tankis. Dujų šiluminė vertė. Dujinio kuro privalumai lyginant su kitomis kuro rūšimis. Dujų mišinio trūkumai. Lauko tinklų techniniai reikalavimai. Dujotiekio įgilinimas. Atstumai iki inžinerinių tinklų ir statinių. Lauko tinklų skaičiavimai. Dujų kiekiai. Dujinio prietaiso (viryklės) skaičiavimas. Hidraulinis skaičiavimas. Darbo sąnaudų žiniaraštis. Vidaus tinklai. Pastato charakteristika. Vidaus tinklų techniniai reikalavimai. Vadovaujantis STR 2.08.01:2004 "Dujų sistemos pastatuose". Reikalavimai dujinių viryklių įrengimui (patalpai). Vidaus tinklų skaičiavimai. Dujų kiekiai. Tinklų hidraulinis skaičiavimas. Vidaus darbų žiniaraštis. Veikimo sutapimo koeficientas k0 gyvenamiesiems pastatams. Lyginamieji slėgio nuostoliai R Pa/m, mažo slėgio dujotiekio normaliuosiuose vamzdžiuose ir lyginamieji ekvivalentiniai ilgiai ld m, kai temperatūra 0 0C ir slėgis 101,3 kPa. Monograma žemo slėgio dujotiekio tinklų skaičiavimui (gamtinės dujos). Vietinių nuostolių koeficiento reikšmės. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-12-16
 • Dujų tiekimo tinklai: Jonavos miestas

  Aiškinamasi raštas. Kvartalų plotų ir bendras gyventojų skaičiaus nustatymas. Miesto metinių dujų kiekių ir debitų skaičiavimas. Šilumos ir dujų poreikiai pastatų šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos poreikiai šildymui gyvenamiesiems pastatams. Šilumos ir dujų poreikiai visuomeninių pastatų šildymui ir vėdinimui. Šilumos poreikiai karštam vandeniui. Šilumos ir dujų poreikiai miesto katilinei. Bendri dujų poreikiai miestui. Dujų reguliavimo punktų skaičiaus nustatymas. Mažo slėgio tinklo hidraulinis skaičiavimas. Kelio debito skaičiavimas mažo slėgio tinkle Mazginių debitų skaičiavimas. Ruožų debitų skaičiavimas išpjaunant mazgą. Mažo slėgio dujotiekio hidraulinis skaičiavimas. Vidutinio slėgio dujotiekio hidraulinis skaičiavimas. Dujų reguliavimo punkto įrangos parinkimas. Mažo slėgio tinklo dujotiekio medžiagų žiniaraštis.
  Inžinerija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-10-05
 • Duomenų srautų inkapsuliavimo į SDH virtualųjį konteinerį tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Darbo tikslas - įsisavinti duomenų srautų inkapsuliavimo į SDH virtualųjį konteinerį C-MUX-155 įrenginyje galimybes. Praktinė dalis. Užduotis. Žinoti C-MUX-155 įrenginio paskirtį tinkle. Sukonfigūruoti C-MUX-155 įrenginį. Suformuoti žiedinį ADM įrenginių apjungimą. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-03-08
 • Dviejų šalių energetinių sistemų efektyvumo palyginimas: Lietuva ir Ispanija

  Dviejų šalių [Lietuvos ir Ispanijos] energetinių sistemų efektyvumo palyginimas. Užduotis. Įvadas. Dėstomoji dalis. Lietuvos Respublika. Ispanijos Respublika. Pagrindinių ekonominių ir energetinių rodiklių palyginimas (Lietuvos ir Ispanijos). Lietuvos ir Ispanijos energijos balansai. Anglies balansas. Naftos balansas. Energetinių balansų palyginimas. Lietuvos ir Ispanijos bendras pirminės energijos panaudojimo diagramos. Išvados.
  Inžinerija, referatas(18 puslapių)
  2007-04-20
 • E1 srauto analizė

  Laboratorinis darbas Nr.4. Darbo tikslas: Teoriškai įsisavinti E1 srauto struktūrą bei jo kokybės įvertinimo aspektus, remiantis klaidų parametrais. Praktiškai įsisavinti E1 srauto perdavimo charakteristikų matavimą SunSet testeriu optiniame žiedo tinkle. Užduotis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-03-08
 • Eksperimentinis tūrinių hidraulinių mašinų charakteristikų nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Laboratorinio darbo metu studentai turi susipažinti su bendra hidraulinių agregatų bandymų metodika bei prietaisais, naudojamais bandymo stendais, jų įrengimu ir veikimu, išmokti nustatyti hidraulinių mašinų pagrindines charakteristikas, jas analizuoti bei daryti atitinkamas išvadas. Darbo užduotis. Darbo metodika. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-04
 • Eksperimentinis tūrinių hidraulinių mašinų charakteristikų nustatymas (3)

  Užduotis. Bandymo schema. Darbo atlikimo eiga (metodika). Grafikai. Rezultatai ir išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-05-04
 • Elektra šildomos grindys

  Biosistemų elektrotechnologijų kontrolinis darbas. Įvadas. Projekto pagrindimas. Elektrinio grindų šildymo apskaičiavimas ir šildomųjų laidų išdėstymo schemos sudarymas. Šildymo kabelio klojimas betoninėse grindyse (betonuojamas vienu sluoksniu). Šildymo kabelis betoninėse grindyse betonuojamas dviem sluoksniais. Elektrodinis vandens šildytuvas. Jėgos tinklų apskaičiavimas, valdymo ir apsaugos aparatūros. Parinkimas. Laido skerspjūvio skaičiavimas pagal leistinus įtampos nuostolius. Parinkto skerspjūvio tikrinimas įšilimui. Apsaugos aparatūros parinkimas. Elektrosauga. Ekonominis ir ekologinis aspektai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-01-14
 • Elektrifikavimas

  Įvadas. Užduoties analizė. Šiuo projektu siekiama išspręsti statomo individualių gyvenamųjų namų kvartalo elektrifikavimą. Skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas. Apkrovų centro nustatymas ir transformatorinės pastatymo vietos parinkimas. Tinklo schemos parinkimas. Tinklo apkrovų skaičiavimas. Transformatoriaus, jo apsaugų ir transformatorinės parinkimas. Linijų laidų skerspjūvio parinkimas ir patikrinimas pagal leistinus įtampos nuostolius. 0,4 kV tinklo komutacinių ir apsaugos aparatų parinkimas ir patikrinimas. Darbų sauga ir aplinkos apsauga. Specifikacija.
  Inžinerija, referatas(19 puslapių)
  2008-01-24
 • Elektrinio traukinio vežimėlio modernizavimas

  Vagonų ir lokomotyvų - 2 kursinis darbas. Įvadas. Esama konstrukcija. Elektrinio traukinio vežimėlis. Vežimėlio paskirtis. Vežimėlių klasifikavimas. Siūloma konstrukcija. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2010-09-09
 • Elektrinis traukinys

  Įvadas. Elektrinis traukinys. Elektrinio traukinio sandara. Kėbulas. Stabdžių sistema. Pneumatiniai įrengimai. Vaizdo stebėjimo sistema. Valdymo sistema. Valdymo sistemos komplektas. Gaisrinė signalizacija ir gaisro gesinimo sistema. Pagrindiniai elementai. Traukinio valdymo sistema. Saugos įrenginiai. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir veikimo principas. Variklio tepimo sistemos paskirtis. Variklio tepimo sistemos veikimo principas. Variklio tepimo sistemos galimi tipai, konstrukciniai ypatumai, galimos schemos ir konstrukcijų aprašymas. Variklio tepimo sistemos tipų pagrindiniai privalumai ir trūkumai. Pasiūlymai konstrukcijai patobulinti. Išvados.
  Inžinerija, referatas(21 puslapis)
  2009-07-08
 • Elektrocheminiai ir elektrofizikiniai apdirbimo būdai

  Įvadas. Elektroerozinis apdirbimas. Elektrocheminis apdirbimas. Anodinis ir mechaninis apdirbimas. Ultragarsinis apdirbimas. Apdirbimas spinduliais. Plazminis apdirbimas.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-06-11
 • Elektropneumatinių automatikos elementų tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su elektropneumatinių elementų (elektriškai valdomų skirstytuvų, slėgio reguliatorių, proporcinių skirstytuvų, srauto reguliatorių, jungiklių bei magnetinių priartėjimo jutiklių) konstrukcija, veikimo principu ir išbandyti juos elektropneumatikos sistemose. Užduotis. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-19
 • Elektros įrenginių montavimo paslaugų teikimo įmonės projektavimas (gamybiniai pastatai)

  Elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto įmonės projektavimo kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti elektros įrenginių montavimo paslaugų teikimo įmonę. Elektros įrenginių įrengimas, eksploatacija ir gedimai. Elektros variklių parinkimas ir techninė priežiūra. Kai kurie elektros variklių eksploatacijos reikalavimai. Dažniausiai pasitaikantys elektros variklių mechaniniai gedimai. Variklių elektriniai gedimai. Elektros instaliacijos įrengimas. Laidų ir kabelių skerspjūvio parinkimas. Apsauga automatiniais jungikliais. Projektinis skyrius. Projektuojamos įmonės paslaugų paklausos analizė. Darbuotojų skaičiaus ir darbo vietų skaičiaus nustatymas. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. Pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Patalpų apšvietimo skaičiavimas. Natūralaus apšvietimo skaičiavimas. Dirbtinio apšvietimo skaičiavimas. Technologinių įrenginių, darbo priemonių ir įrankių parinkimas. Energijos sunaudojimo skaičiavimas. Išvados. Priedas (1).
  Inžinerija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-03-29
 • Elektros pavaros (7)

  Įvadas. I dalis. I dalies sąlygos. Variklinio režimo mechaninės charakteristikos sudarymas. Darbo mašinos mechaninės charakteristikos sudarymas. Dinaminio momento charakteristikos skaičiavimas. Variklio paleidimo proceso kampinio greičio ir sukimo momento kreivių sudarymas. Energijos nuostolių skaičiavimas. Apkrauto variklio paleidimo skaičiavimas. Sąlygos ir pagrindiniai nurodymai. Apkrovos diagramos sudarymas. Elektros variklio galios parinkimas. Elektros variklio galios parinkimo tinkamumo patikrinimas. Virštemperatūrio skaičiavimas. Apkrauto elektros variklio jo darbo metu sunaudojamos energijos skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-05-19
 • Elektros sistemų dažnio ir aktyviosios galios srautų reguliavimas

  Bendros žinios. Pirminiai turbinų greičio reguliatoriai. Automatinis galios srautų reguliavimas. Kompleksinis dažnio ir aktyviosios galios reguliavimas. Dažnio reguliavimo būdai energosistemoje. Dažnio reguliavimas antrinių dažnio reguliatorių pagalba. Integralinis dažnio reguliavimas.
  Inžinerija, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Elektros tinklai

  Pateikite elektros tinklų paskirtį, klasifikavimą, jų vardinęs įtampas. Kokie reikalavimai keliami elektros tinklams? Pateikite elektros tinklų skaičiavimų tikslus. Aprašykite oro linijų sandarą, laidų ir atramų tipus, vardinės ir vartotojų kategorijos įtaką atskiriems linijos elementams. Kaip klojami elektros instaliacijos laidai po tinku, virš tinko, vamzdžiuose ir kanaluose? Kaip klojami 6-10kV kabeliai miesto teritorijoje? Kaip klojami kabeliai ties posūkiais stačiomis nuokalnėmis ir pastatų sienomis? Pateikite 110/35/10kV galios transformatoriaus atstojamąją schemą naudojamą atliekant elektros tinklų skaičiavimus. Paaiškinkite kaip nustatomi jos parametrai. Kokia dvipusio maitinimo skaičiavimo tvarka? Kaip skaičiuojamas sudėtingas uždaras tinklas taikant tiesinių grandinių skaičiavimo būdus? Kaip palaikomas aktyviosios galios balansas elektros sistemoje kiekvienu laiko momentu? Koks ryšys tarp aktyviosios galios ir dažnio sistemoje? Kada elektros grandinės elementas, apkrova ar generatorius vadinamas reaktyviosios galios šaltiniu ir kada vartotoju? Koks ryšys tarp reaktyviosios galios balanso ir įtampos reguliavimo? Išvardinkite pagrindines žemo galios faktoriaus elektros tiekimo sistemoje priežastys ir pasekmes. Palyginkite sinchroninius variklius ir kondensatorių baterijas kaip reaktyviosios galios šaltinius įvertinant jų darbą normalaus ir avarinio režimo metu. Kaip įvertinamas el. tiekimo patikimumas? Kokios priežastys sukelia įtampos nuokrypas ir įtampos svyravimus elektros tinkluose ir kokia jų įtaka elektros vartotojų darbui? Išvardinkite centralizuoto ir vietinio įtampos reguliavimo priemones ir nurodykite jų naudojimo galimybes. Kokias linijas jau galima vadinti ilgomis? Kokie natūralios galios režimo privalumai? Prašome detalizuoti tuščios eigos ilgos linijos režimą pagal įtampas. Kokie kompensavimo įrengimai naudojami ilgose linijose? Kaip skaičiuojamas reikiamas apšvietimo tinklo laidų skerspjūvis? Kaip įvertinamas laidininkų įšilimas el.tinklų skaičiavimuose? Koks elektrotechninio personalo vaidmuo eksploatuojant elektros įrenginius. Kokius žinote autonominius elektros šaltinius? Kaip gali būti išpildyti vartotojų mini ir mikro tinklai?
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2007-04-28
Puslapyje rodyti po