Šperos.lt > Inžinerija
Inžinerija

(614 darbai)

Vandens telkinių gylių ir srovės greičio matavimasĮvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti vandens telkinių gylių, greičio, debito nustatymo ypatumus. Išsiaiškinti kokie prietaisai naudojami matavimams atlikti. Batimetrija. Vandens telkinių gylių matavimas. Vandens srovės greičio matavimas. Debito skaičiavimas. Šiuolaikiniai prietaisai. Atlikto darbo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens tiekimasVandentiekos kursinis darbas. Įvadas. Sudarytas vandentiekio tinklo projektas objektui, kuriame yra miestelis ir gyvenvietė. Vandens vartojimo skaičiavimas. Vandens vartotojai. Vandens vartojimo normos ir netolygumo koeficientai. Skaičiuojamieji debitai. Visuomeninių pastatų debitai. Priešgaisriniai debitai. Požeminio vandens ėmimo įrenginių skaičiavimas. Vandens ėmimas iš pirmojo vandeningojo sluoksnio. Vandens ėmimas iš antrojo vandeningo sluoksnio. Siurblių parinkimas. Šulinio filtro skaičiavimai. Vandens skirstymo tinklo projektavimas. Vandens skirstymo tinklo ir kitų vandentiekio įrenginių projektavimas plane. Skirstymo tinklo skaičiavimo schema. Mazginių debitų skaičiavimas. Tinklo linijų skaičiuojamųjų debitų nustatymas. Vamzdynų skersmens parinkimas. Vandentiekio tinklo hidrauliniai skaičiavimai. Vandentiekio tinklo detalizavimas. Slėgio ir debito reguliavimo įrenginių skaičiavimas. Bokšto aukščio skaičiavimas. Bokšto bako tūrio skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vandens tiekimo sistemų projektavimasTeorinė dalis. Bendros charakteristikos. Vartotojai ir sanitariniai prietaisai. Pastato charakteristika. Vandentiekio įvadas. Vandens apskaitos mazgas. Vandentiekio įvado profilis. Pastato vandentiekis. Pastato vandentiekio suminiai debitai. Skaičiuojamųjų schemų sudarymas. Šaltas vandentiekis. Šalto vandens debitai. Skaičiuotinė pastato šalto vandentiekio schema. Sekundės šalto vandens debitai. Šalto vandentiekio hidraulinis skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Reikalingas slėgis. Karštas vandentiekis. Paros debitai. Šildytuvų parinkimas. Skaičiuotinė schema. Sekundės debitai. Karšto vandentiekio hidraulinis skaičiavimas. Reikalingas slėgis. Hidraulinio smūgio įvertinimas. Karštojo vandentiekio cirkuliacijos tinklai. Skaičiuotinė schema. Vamzdynų šilumos nuostoliai. Cirkuliacijos debitai. Hidraulinis skaičiavimas. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vandens ūkis: statybos darbų technologijos ir organizavimasKursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas – patikrinti studento teorines žinias ir išmokyti spręsti gamyboje pasitaikančius uždavinius. Techninė dalis. Techniniai objekto duomenys. darbų kiekio skaičiavimas ir darbų pobūdžio įvertinimas. Kultūrtechniniai darbai. Griovio įrengimas. Vamzdinės pralaidos statyba. Kelio statyba. Valymo įrenginių statyba. Statybos darbų organizavimas. Darbo sąnaudų, darbo užmokesčio ir mašinų darbo vertės žiniaraštis. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų vertės nustatymas. Mašinų ir mechanizmų kiekio nustatymas. Darbų trukmės skaičiavimas. Darbų savikainos nustatymas. Priedai (1 Pratybų darbas. Projektų ženklinimas. 2 Pratybų darbas. Griovio techninių duomenų paruošimas kasimui. 3 Pratybų darbas. Techninių duomenų parinkimas drenažo sistemos įrengimui. 4 Pratybų darbas. Griovio ir jo įrenginių kokybės tikrinimas). Skaityti daugiau
Vandentiekio ir buitinio nuotakyno sistemos projektavimasAiškinamasis raštas. Bendras aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Reikalingo slėgio aukščio radimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Grafinė dalis. Brėžiniai. Priedai (3). Skaityti daugiau
Vandentiekio sistemaHidraulikos kursinis darbas. Vandentiekio sistemos skaičiavimas. Užduotis. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdynų skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurblio aukštį, elektros energijos sąnaudų kainą ir nustatyti optimalų slėgimo vamzdyno skersmenį. Planuoti vienos (8h), dviejų (16h) arba trijų (24h) pamainų siurblio darbą. Skaičiavimo duomenys. Vandens naudojimo grafikas. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamasis debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimai. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas. Skaityti daugiau
Vandentiekio sistemos skaičiavimasUžduotis: Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdynų skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurbimo aukštį, elektros energijos sąnaudų kainą ir nustatyti optimalų slėgimo vamzdyno skersmenį. Planuoti vienos (8 h), dviejų (16 h) arba trijų (24 h) pamainų siurblio darbą. Skaičiavimo duomenys. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamas debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas. Skaityti daugiau
Vandentiekis (2)Vandens kiekio skaičiavimas. Vandens kiekio miesto gyventojų buitinėms reikmėms skaičiavimas. Sutelktinių vandens kiekių skaičiavimas. Vandens kiekių pramonės įmonei nustatymas. Vandens kiekio, reikalingo gatvių ir žaliųjų plotų laistymui, skaičiavimas. Bendras vandens kiekis reikalingas miestui. Vandenvietės skaičiavimas. Požeminių vandens atsargų skaičiavimas. Gręžinių konstrukcijos parinkimas. Vandens rinktuvų skaičiaus nustatymas ir išdėstymo schemos vandenvietėje parinkimas. Vandenbokščio projektavimas. Vandenbokščio reguliavimo talpos statymas. Vandens bokšto rezervuaro talpos nustatymas. Vandens bokšto rezervuaro matmenų nustatymas. Vandens bokšto aukščio nustatymas. Švaraus vandens rezervuaro skaičiavimas. Švaraus vandens rezervuaro talpos skaičiavimas. Švaraus vandens rezervuaro matmenų nustatymasGenplano braižymas. Vandentiekio tinklo hidraulinis skaičiavimasPjezometrinių linijų grafikų braižymas. Vandentiekio magistralių skaičiavimas. Iš siurblinės einančių vandentiekio magistralių skaičiavimas. Iš vandenbokščio einančios vandentiekio magistralės skaičiavimas. Siurblių parinkimas. Pirmojo kėlimo siurblių parinkimas. Antrojo kėlimo siurblių parinkimas. Vandentiekio tinklo detalizavimas. Skaityti daugiau
Vandentvarka. Vandens skaidrinimas kybančių dribsnių sluoksnyjeVandens skaidrinimas kybančių dribsnių sluoksnyje pagrindai. Vandens skaidrintuvų veikimo principas. Vandens skaidrintuvų konstrukciniai ypatumai, schemos. Vandens skaidrintuvų su kybančių dribsnių sluoksniu apskaičiavimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Vandentvarkos sistemosAiškinamasis raštas. Vandens kiekio skaičiavimas. Vandens kiekis miesto gyventojų buitinėms reikmėms. Vidutinė paros vandens reikmė gyventojų buities reikmėms tenkinti. Maksimali paros vandens reikmė gyventojams. Maksimali vandens valandinė reikšmė gyventojams. Minimali paros vandens reikmė gyventojams. Minimali valandinė vandens reikmė gyventojams. Sutelktinių vandens kiekių skaičiavimas. Vandens reikmė viešbučiui. Vandens reikmė ligoninei. Vandens kiekių pramonės įmonei nustatymas. Vandens kiekis technologinėms reikmėms. Vandens kiekis darbuotojų šaltuose cechuose, buitinėms reikmėms tenkinti. Vandens kiekis darbuotojų karštuose cechuose, buitinėms reikmėms tenkinti. Vandens reikmė dušams. Visas pramonės įmonėje suvartojamas vandens kiekis. Vandens kiekis reikalingas gatvių ir žaliųjų plotų laistymui. Vandens reikmė gaisrų gesinimui. Bendras vandens kiekis reikalingas miestui. bendras vandens kiekis reikalingas miestui be gaisrų. Nuotakyno projektavimas. Aiškinamasis raštas. Nuotakyno projektavimas. Buitinio nuotakyno skaičiuotinų plotų nustatymas. Nuotėkio modulio skaičiavimas. Nuotekų sutekančių iš gyvenamųjų kvartalų skaičiuotinų nuotekų debitų skaičiavimas. Pramonės įmonės skaičiuotino nuotekų debito nustatymas. Skaičiuotino nuotekų debito viešbutyje nustatymas. Skaičiuotino nuotekų debito ligoninėje nustatymas Skaityti daugiau
Vandentvarkos sistemų eksploatacijaNormatyvinių dokumentų, susijusių su vandentvarkos sistemų eksploatacija ir jos organizavimu, apžvalga. Eksploatacijos ir priežiūros vadyba. Lietuvos miestų vandentvarkos ūkio būklė ir plėtojimo perspektyvos. Požeminio vandens, tinkančio žmonių reikmėms paieška, žvalgyba. Objektų priėmimo naudojimui organizaciniai klausimai. Vamzdynų ir įrenginių bandymas (lauko vandentiekio ir nuotakyno; pastato sistemų). Vandentvarkos objektų paleidimas naudojimui. Pastato nuotekų šalintuvo išbandymas. Tūrinių įrenginių bandymas. Tūrinių talpų plovimas ir dezinfekavimas. Įrengimų bandymas. Vandentvarkos objektų paleidimas naudojimui. Personalo teisės ir pareigos. Techninė dokumentacija. Įrengimų valdymas. Techninis gręžtinių šulinių aptarnavimas, vandens kokybės atstatymas. Filtro atstatymas elektros iškrova. Avarijų gelminiuose šuliniuose likvidavimas. Požeminių vandens rinktuvų eksploatacinė dokumentacija. Paviršinio vandens imtuvai ir jų eksploatavimas. Paviršinių vandens rinktuvų priėmimas naudoti. Siurblių parinkimas imant vandenį iš atviro telkinio. Apsauga nuo grotų apledėjimo. Vandens ruošimo įrenginiai. Atskirų vandentiekio įrenginių eksploatavimas. Reagentų paruošimo įrenginiai. Dozatoriai. Vandens skaidrinimo įrenginiai. Koštuvai. Koštuvų plovimas. Apdorojimo įrenginius. Košiamo vandens aeravimo įrenginiai. Koštuvai. Dezinfekavimo įrenginiai. Chloratorinės. Na hipochloritas. Baktericidiniai įrenginiai. Reagentų sandėliavimas. Paruošto vandens talpų priežiūra. Vandens ruošimo darbo ir tiekiamo vartotojams vandens kokybės kontrolė. Siurblinės. Siurblinių darbo eksploatacijos organizavimas. Siurblių darbo rėžimo valdymas. Siurblinės įrengimų profilaktika ir kapitalinis remontas. Apskaita. Siurblių paleidimas ir stabdymas. Siurblių paleidimo ir stabdymo eiga. Siurblių agregatų darbo sutrikimai ir jų šalinimas. Nuotekų siurblinės vėdinimas. Vandentiekio tinklas ir jo eksploatavimas. Eksploatavimo organizavimas. Tarnybos uždaviniai. Tinklo priežiūra. Vandens nuostolių kontrolė ir mažinimas. Eksploatuojamo tinklo plovimas ir dezinfekavimas. Gedimų tinkle šalinimas. Mechaninis tinklo valymas ir vamzdžių sienelių apdorojimas. Nuotakyno eksploatavimas, plovimas ir valymas. Nuotakyno eksploatavimas. Nuotakyno apžiūra. Vamzdynų plovimas ir mechaninis valymas. Nuotekų plovimas hidrodiniamine mašina. Skaityti daugiau
Vandenų apsauga (2)Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų skaičiavimas. Smėliagaudės skaičiavimas. Smėlio sausinimo aikštelės. Debito matavimo mazgas. Pirminiai nusodintuvai. Biologinis valymas. Aerotankas. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu. Dumblo apdorojimas. Dumblo tankinimas. Dumblo stabilizavimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičius. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Skaityti daugiau
Vandenų apsauga (3)5 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas nr. 1. Permanganatinės oksidacijos nustatymas vandenyje. Laboratorinis darbas nr. 2. Bendrojo vandens kietumo nustatymas. Laboratorinis darbas nr. 3. Amoniako koncentracijos vandenyje nustaymas nestlerio metodu. Laboratorinis darbas nr. 4. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu. Laboratorinis darbas nr. 5. Chloridų koncentracijos nustatymas vandenyje argentometriniu metodu. Skaityti daugiau
Vandenų apsauga (4)Įvadas. Nuotekų debito skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Technologinių įrenginių skaičiavimas. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo. Technologijos nustatymas. Grotų parinkimas. Smėliagaudės. Biologinių nuotekų valymo įrenginių pagrindinių parametrų skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
VandenvalaProjekto žiniaraštis (miesto buitinio nutekamojo vandens valymo įrenginiai). Įvadas. Tekstinė dalis. Nutekamojo vandens kiekių nustatymas. Nutekamojo vandens užterštumas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Būtinas išvalymo laipsnis pagal skendinčias medžiagas. Būtinas išvalymo laipsnis pagal BDS p. Būtinas išvalymo laipsnis pagal ištirpusio deguonies sunaudojimą. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminiai nusodintuvai. Horizontalūs nusodintuvai. Nutekamojo vandens biologinio valymo įrenginių nustatymas. Aerotankai. Antriniai nusodintuvai. Dumblo sausinimo įrenginių nustatymas. Dumblo tirštintuvai. Mechaninis dumblo sausinimas. Dumblo džiovinimo aikštelės. Išvados. Skaityti daugiau
Vandenvala (2)Įvadas. Skaičiuojamųjų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumų nustatymas. Gyventojų ekvivalento nustatymas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valyklos technologinės schemos parinkimas. Pirminio (mechaninio) valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminių nusodintuvų skaičiavimas. Biologinis nuotekų valymas. Antrinių nusodintuvų skaičiavimas. Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius. Nuosėdų ir dumblo apdirbimo įrenginių skaičiavimas. Dumblo tirštintuvai. Metantankų skaičiavimas. Centrifugų skaičiavimas. Dumblo aikštelės. Skaityti daugiau
Vandenvala (3)Vandens apytakos ratas gamtoje. Vandens balansas. Vandens lygių, greičių ir debitų matavimas upėse ir grioviuose. Požeminio vandens kilmė, rūšys, klasifikacija. Dirvožemio vandeningumo savybės. Dirvožemio vandens maitinimo šaltiniai. Drėgmės pertekliaus priežastys. Sausinimo įtaka dirvožemiui ir augalams. Vandens balansas sausinamose žemėse. Sausinimo priemonės. Sausinimo sistema. Vandens imtuvai. Vagų hidrologiniai skaičiavimai. Drenažo klasifikavimas. Drenažo tinklo rūšys. Drenažo sistema. Drenažo hidrologiniai skaičiavimai. Drenažo hidrauliniai skaičiavimai. Drenažas ypatingomis sąlygomis:sodų, miškų, gyvenviečių sausinimas. Drėkinimo rūšys. Drėkinimo įtaka dirvožemiui, augalams. Drėkinimo sistema ir jos elementai. Drėkinimo būdai: paviršinis, lietinimas, podirvinis, lašelinis. Kultūrtechninė melioracija. Aplinkosauginė melioracija. Kelių tiesimo istorinė apžvalga. Kelių klasifikacija. Vietinio kelio apibūdinimas. Landšaftinis kelių projektavimas. Kelio trasos parinkimo principai. Viražas. Matomumas. Kelio juosta. Kelio skersinis profilis. Kelio sankasa. Kelio išilginis profilis. Projektinės linijos išvedimo principai ir metodai. Vertikalios kreivės. Vandens nuvedimas nuo kelio, pagrindiniai įrengimai. Šoniniai kelio grioviai, jų stiprinimas. Kelio dangų klasifikacija ir konstrukcija. Skaityti daugiau
Vandenvalos technologijos (2)Suprojektuoti "X" miesto nutekamųjų vandenų įrengimai. Įvadas. Nutekamojo vandens kiekio skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonės nutekamojo vandens kiekiai. Sūrių gamykla. Vaisių konservų fabrikas. Nuotekų užterštumo ir ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Buitinio išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Pirminio (mechaninio) valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminiai nusodintuvai. Biologinio valymo įrenginiai. Aerotankų skaičiavimas. Aeracinės sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius. Maišytuvų skaičius. Kontaktinio rezervuaro skaičiavimas. Nuotekų išleidimas į atvirus telkinius. Nuosėdų ir dumblo apdirbimo įrenginiai. Tankintuvų skaičiavimas. Centrifūgų skaičiavimas. Dumblo džiovinimo aikštelių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vanduo (7)Įvadas. Vandens pasiskirstymas Žemės planetoje. Vandens apytaka gamtoje. Vandens cheminės savybės. Vandens fizinės savybės. Vanduo ir biologija. Vanduo ir medicina. Liaudies medicina teigia. Kai trūksta vandens. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikatai. Vandens ekologija. Vandens tarša. Vandens kokybė. Vandens vadyba. Vandens ištekliai. Lietuvos vandenys. Būklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios. Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Išvados. Skaityti daugiau
VarikliaiBazinės variklio detalės. Alkūninis mechanizmas, jo paskirtis, sandara ir veikimas. Dujų skirstymo mechanizmas, jo paskirtis, sandara ir veikimas. Variklių paleidimo būdai. Tepimo sistema, jos paskirtis, sandara ir veikimas. Aušinimo sistema, jos paskirtis, sandara ir veikimas. "Otto" variklių maitinimo sistema ir karbiuratoriai; elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinių variklių maitinimo sistema ir didelio slėgio įpurškimo siurbliai bei reguliatoriai. Jų paskirtis, sandara ir veikimas. Otto ir dyzelinių variklių rodiklių palyginimas. Kai kurios istorinės žinios apie variklių, traktorių ir automobilių atsiradimą ir jų vystymąsi iki šių dienų. Pasaulyje žinomos traktorių ir automobilių gamyklos. Vidaus degimo variklių klasifikacija pagal įvairius požymius. Vidaus degimo variklių pagrindinės sąvokos (VGT, AGT, S, D, S/D, Vc, Vb, Va, taktas, ciklas) ir pagrindiniai parametrai (n, Me, Pe, Bd, be). Keturtakčio karbiuratorinio variklio veikimas ir jo darbo ciklo parametrai - pa, Ta, pc, Tc, pz, Tz, pb, Tb, pr, Tr. Keturtakčio dyzelinio variklio veikimas ir jo darbo ciklo parametrai – pa, Ta, pc, Tc, pz, Tz, pb, Tb, pr ir Tr. Daugiacilindrinių variklių veikimas ir kas yra cilindrų darbo tvarka. Išdirbio ir degalų sąnaudų apskaita žemės ūkio gamyboje dirbantiems traktoriams ir automobiliams. Traktorių ir automobilių klasifikacija pagal įvairius požymius. Kaip mes suprantame traukos klasę ir kam tokia sąvoka reikalinga? Traktorių ir automobilių sandara. Arba kitaip tariant, kokie pagrindiniai mazgai sudaro traktorių ir automobilį? Sankabos, jų paskirtis, sandara ir veikimas. Sankabų klasifikacija. Pavarų dėžės, jų paskirtis, sandara ir veikimas. Ką mes vadiname perdavimo skaičiumi? Kokiu būdu keičiamas važiavimo greitis ir traukos jėga, kaip pakeisti važiavimo kryptį? Centrinė pavara ir diferencialas, jų paskirtis, sandara ir veikimas. Kodėl reikalingi diferencialų blokavimo mechanizmai? Traktorių bei automobilių galinės pavaros ir važiuoklė. Kokie mazgai sudaro važiuoklę? Vairavimo ir stabdžių sistemos, jų paskirtis, sandara ir veikimas. Kokią paskirtį vairavimo sistemoje atlieka trapecijos mechanizmas? Vikšrinių traktorių pasukimo būdai ir mechanizmai. Kuo skiriasi elastinga, pusiau elastinga ir standi važiuoklė? Hidraulinė pakabinimo sistema, jos paskirtis, sandara veikimas. Traktorių ir automobilių kabinos įrengimai, ten esantys valdymo ir kontroles prietaisai. Traktoriaus ar automobilio traukos ir pasipriešinimo jėgų balanso lygtis ir jos analizė. Degalai – benzino bei dyzelinių degalų markės, jų pagrindiniai rodikliai – oktaninis skaičius, cetaninis skaičius. Degalams keliami reikalavimai. Alyvos ir tepalai, joms keliami reikalavimai. Variklinės ir transmisinės alyvos. Kiti techniniai skysčiai – tosolas, langų plovikliai, transmisiniai bei stabdžių skysčiai ir kiti. Visi elektros prietaisai pagal paskirtį skirstomi į srovės šaltinius ir imtuvus. Akumuliatorių baterija. Skaityti daugiau
......