Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vertikalaus vamzdžio šilumos atidavimas vykstant laisvajai konvekcijai

  Darbo užduotis: I užduotis. Išnagrinėti, kaip vyksta šilumos mainai tarp vamzdžio paviršiaus ir oro laisvosios konvekcijos būdu, įsisavinti šilumos atidavimo koeficiento eksperimentinio nustatymo metodiką, išmokti nustatyti kriterinių lygčių koeficientus eksperimentiniu būdu. II užduotis. Išnagrinėti, kaip įkaitintą vertikalų vamzdį apiplaunančio oro sluoksnyje keičiasi temperatūra horizontalia kryptimi, eksperimentiniu būdu nustatyti vadinamojo šiluminio pasienio sluoksnio temperatūrų kitimo charakterį ir storį. Tyrimo stendo ir spinduliavimo bloko schema. Stebėjimų ir skaičiavimų duomenys. Skaičiavimams naudojamos formulės. Skaičiavimų rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-12
 • Vibracinio bunkerio darbo analizė

  Praktinis darbas nr. 1. Užduotis: Nubraižyti vibracinio bunkerio schemą, pažymėti konstrukcinius elementus ir juos išvardinti. Išanalizuoti ir aprašyti vibracinio bunkerio veikimą. Nubraižyti transportuojamos detalės schemą, pažymėti veikiančias jėgas ir jas apibūdinti. Išanalizuoti ir aprašyti transportuojamos detalės judėjimą vibraciniame bunkeryje. Užduoties vykdymas. Vibracinio bunkerio schema ir konstrukciniai elementai. Vibracinio bunkerio veikimas. Transportuojamos detalės schema ir detalė veikiančios jėgos. Detalių judėjimas vibraciniame bunkeryje.
  Inžinerija, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-09-29
 • Vibracinio bunkerio konstrukcijų elementų skaičiavimas ir įrenginio projektavimas

  Praktinis darbas nr. 2. Detalės tipas: Velenas. Detalės klasės ypatybių analizė ir aprašymas. Detalės brėžinys. Vibracinio bunkerio skaičiavimo metodika.
  Inžinerija, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-09-29
 • Vidaus degimo varikliai (10)

  2 laboratorinis darbas. Skirstymo mechanizmas. Užduotis: Išnagrinėti, kaip veikia įvairūs vidaus degimo variklių skirstymo mechanizmai. Nustatyti variklio skirstymo fazes ir apskaičiuoti vidutinį dujų greitį vožtuvo lizde. Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti. Užduotis: Susipažinti su elektrinio balansinio bandymo stendo (pav.) konstrukcija ir matavimo aparatūra: termometrais, tachometrais, mechaniniu indikatoriumi, mikromanometru ir pan. Teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti variklio trinties nuostolius. Patikrinti variklių bandymo stendą. 6 laboratorinis darbas. Variklio pagrindinių matmenų nustatymas. Užduotis: Nustatyti variklio pagrindinius matmenis, dujų slėgio jėgą ir apskaičiuoti galvutės smeigės skersmenį. 7 laboratorinis darbas. Tepimo ir aušinimo sistemos. Užduotis: Išnagrinėti variklio tepimo sistemos veikimą ir konstrukciją bei nubraižyti tepimo sistemos schemą. 12 laboratorinis darbas. Dyzelinio variklio apkrovos charakteristika. Užduotis: Išbandyti dyzelinį variklį, nustatant (išmatuojant) degalų sąnaudas ir deginių užterštumą suodžiais. 13 laboratorinis darbas. Dyzelinio variklio aukšto slėgio degalų siurblio sukimosi dažnio charakteristika ir purkštuvų bandymas. Darbo tikslas: Susipažinti su aukšto slėgio degalų siurblių bandymo ir reguliavimo stendo SATA-1 konstrukcija ir veikimo principu. Išbandyti dyzelio aukšto slėgio degalų siurblį, gauti duomenų jo sukimosi dažnio charakteristikai nubraižyti.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2010-04-01
 • Vidaus degimo varikliai (11)

  Įvadas. Šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimas. Suslėgimas. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriai ir efektyvieji variklio rodikliai. Dalinė šilumos sąnaudų apskaita. Pagrindiniai variklio rodikliai. Pagrindinės variklio diagramos. Indikatorinė diagrama. Grafiniai politropių taškai. Inercijos jėgų diagrama. Diagramų perkėlimas į koordinačių sistemą, jų sumavimas. Švaistiklinio mechanizmo jėgos ir sukimo momentas. Efektyviosios galios charakteristika. Efektyviosios galios charakteristika. Valandinė degalų sąnauda. Sukimo momentas. Pripildymo koeficiento reikšmės atitinkančios įvairius sūkius. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Stūmoklio normalinė jėga. Jėga veikianti išilgai stūmoklio. Normalinė jėga Z - išilgai alkūnės, tangentinė jėga T ir sukimo momentas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Smagračio ir jo netolygumo skaičiavimas. Švaistiklio skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Aušinimo sistemos dalinis skaičiavimas. Nėra grafinės dalies.
  Inžinerija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-07-15
 • Vidaus degimo varikliai (12)

  Cilindro pripildymo koeficienatas, formulės išvedimas. Grafikas. Jo kreivių įvairiems varikliams paaiškinimas. Išvesti teorinio oro kiekio formulę 1 kg visiškam degalų sudeginimui, moliais. Degimas Oto variklyje. Fazės. Tz ir pz reikšmės. Kai delta p/delta fi? Degamumas nuo el. kibirkšties Oto varikliuose (benzininis ir dujinis) Reikšmės. Kas yra detonacija, kaitrinis degimas ir kt. degimo atvejai. Tz formulės išvedimo būdas; pz slėgio formulės išvedimas. Degimas dyzeliniame variklyje. Fazės. Tz ir pz reikšmės, deltap/deltafi leistinas trankumas. Nenormalus degimas Oto ir dyzeliniuose varikliuose. Pasekmės. Būdai išvengti. Darbo eigos rodikliai, pb ir Tb. Išvesti formules. Reikšmės Oto ir dyz varikliams. Suslėgimo laipsnis. Reikšmės. Degimo kameros Oto ir dyzeliniams varikliams. IŠMETIMO PROCESAS. Šilumos sąnaudų apskaita (balansas). Ekonomiškumo padidinimo būdai. Litrinės galios formulės nagrinėjimas. Suslėgimo vyksmo naudingumas. Išvesti formules pc ir Tc. Reikšmių ribos. Molekulinio dujų pasikeitimo koeficientas. MJu, Įtaka į variklio rodiklius. Cilindrų priputimas. Kaip palaikomas reikiamas mišinio sastatas oto varikliuose (benzininis, dujinis, su įpurškimu). Schemos. Oro pertekliaus koeficientas. Variklio galios ir taupumo didinimo būdai. Litrinės galios formulės analizė. Vidutinis indikatorinis slėgis pi. Formulės išvedimas. Grafikas. Kaip išmatuoti pi? Išmetimas. Fazės. Grafikas. Slopintuvai, jų schemos. Orapūtės ir jų rūšys. Pripūtimo efektyvumas. Šiluminės dalies klausimas pasirinktinai, išvedant formulę. Kaip žvakėje gaunama kibirkštis? Purkštuvų (dyzelinių variklių) charakteristikos. Grafikas. Kaip keičiama galia Oto, dyzelių ir dujų varikliuose? Vieno cilindro variklio išsvėrimas lančasterio būdu. Schema. Atsvarų masės. Išsverti 8 cilindrų "V" formos pavidalo variklį. Pateikti schemą su atsvarų išdėstymu. Subalansuoti vienaeilį 4 cilindrų variklį. Atsvarų masės. Išsverti 2 cilindrų vienaeilį variklį. Piešinys formulės jėgoms ir momentams. Subalansuoti 4ių cilindrų opozicinį variklį, pateikiant alkūninio veleno schemą ir jėgų kryptis. Išsverti 2jų cilindrų "V" Formos variklį. Atsvarų masės. Schema. Išsverti 2jų cilindrų opozicinį variklį. Atsvarų masės. Schema. Išsverti 1 cilindro variklį be papildomų mechanizmų. Schema formulės. Išsverti 6 cilimdrų vienaeilį variklį. Piešinys. Atsvarai ir jų išdėstymas. Stūmoklio greitis ir pagreitis. Vidutinis stūmoklio greitis. Švaistiklio judesys. Grafikai. Stūmoklio judesio formulės išvedimas. Grafikas. Kodėl daromas necentrinis mechanizmas. Vienaeilio variklio išsverimas. Atsvarų masės apskaičiavimas. Žvaigždinių variklių išsvėrimas. "V" pavidalo variklių tolygaus darbo velenas. Apie visas variklio aušinimo sistemas ir temperatūros reguliavimo būdus. Kokie jie? Išsverti 2 cilindrų variklį, kai velenas turi vieną alkūnę. Schema. Atsvaro apskaičiavimas. Išsverti I cilindro variklį Lančasterio būdu. Variklių išsvėrimo būdai. Reikalavimai konstruktoriams. Kokios jėgos ir momentai veikia? Judančios ir besisukančios masės švaistikliniame mechanizme. Schemos. Kaip apskaičiuoti? Sukamieji veleno švytavimai. Būtinos sąlygos. Kaip apskaičiuoti nuosavus ir priverstinius švytavimus? Rezonansinis švytavimas, grafikas. Švytavimų slopintuvai. Sūkių išcentrinis reguliatorius. Schema. Netolygumo ir nejautrumo laipsniai. Tepimo sistemos smulkaus valymo filtrai, jų įjungimas į srautą. Slėgis. Skirstymo mechanizmų įvairovė. Piešiniai, pateikiant šiluminio tarpelio reguliavimą. Žiedinio skerspjūvio vožtuvo apskaičiavimas. Schemos. Formulės išvedimas. Sukimosi dažnio ir apkrovos charakteristikos. Skirstymo mechanizmo kumšteliai, jų kelio, greičio ir pagreičio grafikai. Integralinis skerspjūvis vožtuve. Kaip jis apskaičiuojamas? Antifrikciniai lydiniai veleno guoliams. Tepimo tarpelio apskaičiavimas. Lyginamasis slėgis. Skirstymo velenėlio pavaros. Įvertinti jas. Ašinio poslinkio ribojimas. Medžiagos. Sūkiai. Kaip keičiama ciklinė porcija dyzelinio senose ir naujose maitinimo sistemose. Piešinys. 2-jų taktų dyzelionio variklio (įvairių) cilindrų pripildymo vyksmas. Piešiniai. Kam naudojami dekompresoriai, korektoriai reguliatoriuose ir liamdo zondas? Dujinio maitinimo schema. Dujų reduktoriaus veikimas. Maišytuvas. Kaip keičiama galia ir oro pertekliaus koef. Oto varikliuose. Vieno įtaiso schema. Aušinimas oru ir skysčiais. Schemos. Temperatūros reguliavimas. Kokia tH2O pageidautina? Sukimosi dažnio charakteristika. Pripildymo koef. įvairiems varikliams.
  Inžinerija, špera(23 puslapiai)
  2010-09-09
 • Vidaus degimo varikliai (13)

  Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Normalinė jėga Z – išilgai alkūnės. Tangentinė jėga T. Sukimo momentas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Ašinio ventiliatoriaus skaičiavimas. Išcentrinio siurblio skaičiavimas. Priedai (Specifikacija. Brėžiniai: Indikatorinė diagrama. Tangentinės diagramos. Variklio surinkimo brėžinys. Stūmoklio brėžinys).
  Inžinerija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-09-09
 • Vidaus degimo varikliai (5)

  4 taktų kibirkštinio variklio veikimas, schema, rodikliai. 4 taktų dyzelinio variklio veikimas, schema, rodikliai. 2 taktų benzininio variklio veikimas, schema, rodikliai. 2 taktų dyzelinio variklio veikimas, schema, rodikliai. 4 taktų pripučiamo dyzelinio variklio veikimas, schema, rodikliai. Kas yra suslėgimo laipsnis, piešinys, reikšmės. Kada išrastas VDV, kas išrado, veikimas. Cilindrų bloko paskirtis. Iš ko gaminamas. Techniniai reikalavimas. Cilindrai, jų įvorės, kai aušinamas skysčiu. Oru aušinamų variklių cilindrai, jų tvirtinimas. Piešiniai. Medžiagos. Variklių galvutės, kai variklis 2 ir 4 taktų. Degimo kameros. Kaip priveržiamos cilindrų bloko galvutės? Tarpikliai. Kaip patikrinti bloko – galvutės skiriamosios plokštumos ir aušinimo ertmių sandarumą. Viskas apie stūmoklius. Piešinys. Tarpelis tarp stūmoklio ir cilindro, ženklai ant stūmoklio. Stūmokliniai žiedai. Medžiagos. Pavidalas. Tarpeliai juos montuojant ant stūmoklio. Paslankūs stūmokliniai pirštai. Švaistiklis. Medžiagos. Techniniai reikalavimas. Piešinys. Alkūniniai velenai. Iš ko gaminami. Techniniai reikalavimai. Ašinis laisvumas. Kaip jis ribojamas. Veleno guoliai: slydimo, riedėjimo. Medžiagos. Smagračio paskirtis. Medžiagos. Tvirtinamas. Ženklai. Švaistikliniai varžtai. Sriegis. Medžiagos. Fiksavimas. Smeigės ir galvutės tvirtinimo varžtai. Piešinys. Medžiagos. Fiksavimas. Švaistikliniai guoliai (įdėklai). Medžiagos. Tarpeliai tarp veleno ir įdėklo. Skirstymo mechanizmo paskirtis. Schema. Veikimas. Medžiagos. Kaip kompensuojamas skirstymo mechanizmo dalių pailgėjimas šylant varikliui. Piešinys. Viskas apie siurbimo ir išmetimo vežtuvus. Medžiagos. Sujungimo būdai su spyruokle. Piešinys. Kam reikalingos vožtuvų spyruoklės ir kreipiamosios įvorės. Kam reikalingi tarpeliai tarp kėliklio ir svirties. Skirstymo velenėlio pavaros. Schemos. Įvertinimas ir priežiūra. Kaip mažinamas skirstymo mechanizmo dalių dilimas? Apie skirstymo fazes. Apie skirstymo velenėlius, jų guolius, kumštelius ir ašinį fiksavimą. Įvertinti skysčiais ir oru aušinamus variklius: benzininius, dyzelinius ir dujinius. Skystinės aušinimo sistemos piešinys. Dalių paskirtis. Medžiagos. Vandens temperatūra. Kam reikalingas aušinimo sistemos termostatas? Neužšąlantys skysčiai. Kaip patikrinti termostatą. Vandens siurblio veikimas. Sandarinimas. Guolių tepimas. Pavaros dirželio tepimas. Ventiliatoriai ir jų pavaros. Kaip mažinami nuostoliai ventiliatoriui sukti. Iš ko gaminami radiatoriai? Jo kamštis, vožtuvėliai ir išsiplėtimo indas. Tepimo sistemos. Kaip veikia alyvos siurblys, kaip jis saugomas nuo lūžimo. Apie rupaus valymo filtrus, kaip jie jungiami į sistemas. Kokie naudojami smulkaus valymo filtrai. Kaip veikia išcentriniai alyvos filtrai. Tepimo sistemos vožtuvėliai, čiaupeliai alyvos temperatūra ir slėgis. Tepalinis tarpelis alkūninio veleno guoliuose, matavimas. Kokias savybes turi turėti benzinas, dyzelis, dujos. Paprasčiausio karbiuratoriaus schema. Kaip veikia pagrindinė dozavimo sistema. Kokiais elementais gaunamas reikiamo sąstato mišinys. Benzino įpurškimo sistemos. Kas yra liambda jutiklis ir kaip veikia. Iš ko susideda dujinė maitinimo sistema. Kaip veikia dujų reduktorius. Kam reikalingi išgarintojai dujų varikliuose. Kaip paleidžiamas ir sustabdomas dujų variklis žiemą ir vasarą. Kaip veikia įpurškimo siurblys. Kaip keičiamas ciklinis degalų kiekis plunžerinėse pavarose, ir degimo kameros. Klasikinė dyzelinio maitinimo sistema, įpurškimo momento keitimas. Koks tiekiamų degalų slėgis prieš siurblį ir dyz. purkštuką, nuo ko priklauso? Kaip valomas oras nuo dulkių ir benzinas nuo nešvarumų. Dyzelino variklių purkštuvai. Kaip pakeisti išpurškimo slėgį? Dyzelino variklių žemo slėgio siurbliai, kaip keičiamas degalų slėgis? Sukimosi dažnio reguliatoriai ir ribotuvai, tipai. Mechaninio visarežiminio reguliatoriaus schema ir veikimas. Išvardinti sąlygas, norit paleisti benziną, dyzelį, dujų variklį. Variklių paleidimo būdai. Kaip paleisti dyzelį žiemą, pagalbinės priemonės. Batarėjinės uždegimo sistemos schema ir kas tai yra. Viskas apie uždegimo žvakes ir jų pasirinkimą varikliui. Kaip įkrauti akumuliatorių. Elektrolito tankis ir kaip jis ruošiamas. Viskas apie variklių priputimą. Slopintuvų įtaka variklių galiai ir triukšmui. Benzino diafragminio siurblio schema ir veikimas. Naujausia dyzelino variklio įpurškimo schema su slėgiu akumuliatoriumi, veikimas.
  Inžinerija, špera(16 puslapių)
  2007-05-04
 • Vidaus degimo varikliai (6)

  Šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimas. Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai variklio rodikliai. Efektyvieji variklio rodikliai. Šilumos balansas. Pagrindiniai parametrai ir sukimosi dažnio charakteristika. Variklio pagrindinės diagramos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Variklio pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklio aukštis. Apytikslė normalinė jėga, kuri spaudžia stūmoklį prie cilindro sienelių. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Švaistiklio skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės dalies skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Radiatoriaus skaičiavimas. Ašinio ventiliatoriaus skaičiavimas. Išcentrinio siurblio skaičiavimas. Priedai (4 dwg brėžiniai: Stūmoklio žiedas, Variklio specifikacija, Tangentinės jėgos, Variklis Memz-245).
  Inžinerija, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2009-09-22
 • Vidaus degimo varikliai (7)

  Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Tepimo sistemos skaičiavimas. Priedai( 6 dwg brėžiniai: Sukimosi dažnio charakteristika, Indikatorinė diagrama, Švaistiklis, Tangentinės diagramos, Variklis išilginis).
  Inžinerija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-09-23
 • Vidaus degimo varikliai (8)

  5 laboratoriniai darbai. Švaistikliais mechanizmas. Darbo tikslas: susipažinti su įvairių variklių švaistikliniais mechanizmais ir nustatyti (apskaičiuoti) detalių matmenų ir masių nuokrypių įtaką jėgų dydžiui. 2. Laboratorinis darbas. Skirstymo mechanizmas. Darbo tikslas: susipažinti, kaip veikia skirstymo mechanizmas, apskaičiuoti vidutinė dujų greitį vožtuvo lizde. 6. Laboratorinis darbas. Variklio pagrindinių matmenų nustatymas. Darbo tikslas: nustatyti variklio pagrindinius matmenis, dujų slėgio jėgą ir apskaičiuoti galvutės smeigės skersmenį. 12. Laboratorinis darbas. Dyzelio apkrovimo charakteristika. Darbo tikslas: gauti duomenis dyzelio apkrovimo charakteristikai, nustatyti ekonomiškiausią apkrovą, apskaičiuoti purkštuko našumą per minutę. 13. Laboratorinis darbas. Aukšto slėgio degalų siurblio sukimosi dažnio charakteristika ir purkštuvų bandymas. Darbo tikslas: išnagrinėti bandymo stendo sata-1 konstrukciją, susipažinti su dyzelio maitinimo schema, išbandyti aukšto slėgio degalų siurblį, kintant sukimosi dažniui. Išardyti ir surinkti purkštuvą, patikrinti jo sandarą, sureguliuoti slėgį, išmatuoti išpurškimo kampą.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2009-11-24
 • Vidaus degimo varikliai (9)

  Šiluminis skaičiavimas. Siurbimas. Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Šilumos balansas. Variklio pagrindiniai parametrai. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Augančių tangentinų jėgų (momentų) diagramų braižymas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Paleidimo sistemos projektavimas ir skaičiavimas. Šildytuvo skaičiavimas. Starterio galios skaičiavimas. Priedai (.dwg bylos: Tangentinių jėgų ir augančių tangentinių jėgos diagramos. Memz 245).
  Inžinerija, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-03-19
 • Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas

  Transporto sistemos elementai - Nr. 4 Darbo tikslas: Apskaičiuoti visų matavimų savaičių kiekvienos dienos paros eismo intensyvumą (PEI) ir nustatyti jų pasikliautinuosius intervalus. Apskaičiuoti visų matavimo savaičių vidutinius savaitės paros eismo intensyvumus (VSPEI) ir jų pasikliautinuosius intervalus. Apskaičiuoti vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (VMPEI) ir jo pasikliautinąjį intervalą. Darbe naudojami sutrumpinimai. Darbe naudojami žymėjimai. PEI skaičiavimas ir pasikliautinojo intervalo nustatymas. VSPEI (aut./p.) skaičiavimas ir pasikliautinojo intervalo nustatymas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) skaičiavimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-12-02
 • Vienbučio gyvenamojo namo inžinerinės sistemos

  Aiškinamasis raštas. Atitvarų projektavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Šildymo ir vėdinimo sistemos galios nustatymas. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Patalpų ir pastato projektinės šiluminės galios. Šildymo sistemos galia. Pastato šilumos poreikis. Išlaidos už šilumą per šildymo sezoną. Brėžiniai. Pirmo aukšto planas. Antro aukšto planas. Šildymo sistemos pirmo aukšto planas. Šildymo sistemos antro aukšto planas. Vandentiekio ir nuotekų pirmo aukšto planas. Vandentiekio ir nuotekų antro aukšto planas. Pirmo aukšto vėdinimo planas. Antro aukšto vėdinimo aukšto planas. Šildymas - izometrija.
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-04-06
 • Vienkartinės liejimo formos gamybos technologijos sudarymas (4)

  Darbo tikslas: Įgyti praktinių vienkartinės liejimo formos projektavimo ir dokumentacijos apiforminimo įgūdžių. Pagal duotą detalės brėžinį projektuojamas modelis tai detalei išlieti: apskaičiuojami modelio matmenys įvertinant subėgimą, užlaidas mechaniniam apdirbimui, vertikalių sienelių nuolydžius, susikertančių paviršių užapvalinimą, parenkama skyrimo plokštuma, projektuojamas gurgutis ir kt. Teorinė dalis. Liečių sistemos elementų skaičiuotė. Duotos detalės medžiagos savybės. Žymėjimas simboliais. Pagal medžiagos markę mano medžiaga yra kalusis ketus. Kaliojo juodašerdžio ketaus mechaninės savybės. Mechaninių savybių kriterijai. Kaliojo ketaus panaudojimas. Skaičiavimai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-14
 • Vienkartinės liejimo formos gamybos technologijos sudarymas (5)

  Darbo tikslas: Įgyti praktinių vienkartinės liejimo formos projektavimo ir dokumentacijos apiforminimo įgūdžių. Pagal duotą detalės brėžinį projektuojamas modelis tai detalei išlieti: apskaičiuojami modelio matmenys įvertinant subėgimą, užlaidas mechaniniam apdirbimui, vertikalių sienelių nuolydžius, susikertančių paviršių užapvalinimą, parenkama skyrimo plokštuma, projektuojamas gurgutis ir kt. Teorinė dalis. Liejamųjų lydinių fizikinės savybės. Duotos detalės medžiagos savybės. Liejinio eskizas. Medžiagos markė: EN-GJS-700-2. Žymėjimas simboliais. Pagal medžiagos markę (EN-GJS-700-2) mano medžiaga yra stiprusis ketus. Stipriojo ketaus bandinių mechaninės savybės. Mechaninių savybių kriterijai. Stipriojo ketaus panaudojimas. Skaičiavimai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-12-14
 • Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius

  Įvadas. Vienkaušiai ekskavatoriai. Daugiakaušiai ekskavatoriai. Bazinės mašinos parinkimas. Techninės charakteristikos. Geometriniai parametrai. Ekskavatoriaus darbo zonos. Darbo padargo masių skaičiavimas. Našumo skaičiavimas. Stovumo skaičiavimas. Ekskavatoriaus ir jo darbo padargo masių centro radimas. Traukos ir pasipriešinimo judėjimui jėgų skaičiavimas. Darbo padargo dalies atsparumo skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-27
 • Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius (2)

  Įvadas. Pagrindiniai duomenys. Traukos skaičiavimas. Kasimo metu. Važiavimo metu. Variklio parinkimas. Našumo skaičiavimas. Atsparumo skaičiavimas. Masės centro radimas. Vystymosi tendencijos.
  Inžinerija, referatas(8 puslapiai)
  2008-10-10
 • Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius (3)

  Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Mašinos paskirtis, klasifikavimas. Darbo padargo konstrukcija, parametrai, palyginimas su prototipais. Darbo padargo sąveika su gruntu, veikiančių jėgų schema. Bazinės mašinos parinkimas. Darbo padargo judėjimo trajektorijos. Darbo zonos. Našumo skaičiavimas. Stovumo skaičiavimas. Pirma padėtis. Antras atvejis. Darbinės apkrovos, veikiančios darbo padargus. Traukos skaičiavimas. Variklio parinkimas. Darbo padargo dalies atsparumo skaičiavimas. Kaiščio atsparumo tikrinimas. Kaušo ausies atsparumo tikrinimas. Darbo savikainos skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-24
 • Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius (4)

  Įvadas. Ekskavatoriaus apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Ekskavatoriaus paskirtis. Atliekamo darbo proceso ypatumai. Ekskavatoriaus kaušo galimos konstrukcinės schemos. Techniniai ir eksploataciniai parametrai. Kaušo judesio kinematika. Trajektorijos ribinių taškų dydžiai. Kaušo sąveika su gruntu. Skaičiuojamieji darbo rėžimai, jų metu susidarančių apkrovų schemos ir jų skaičiavimai. Bazinės mašinos parinkimas. Ekskavatoriaus darbo ir transportinio greičių parinkimas. Variklio parinkimas. Ekskavatoriaus išvystoma traukos jėga. Ekskavatoriaus kritinės stovumo sąlygos. Galimi konstrukciniai sprendimai mašinos stovumui padidinti. Ekskavatoriaus teorinio, techninio ir eksploatacinio našumo skaičiavimas. Darbo išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-03-19
Puslapyje rodyti po