Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Hidraulinės ir pneumatinės sistemos (3)

  Hidrauliniai aparatai. Hidrauliniai akumuliatoriai. Hidraulinių skirstytuvų charakteristikos. Hidrauliniai droseliai. Hidrauliniai užraktai. Hidrauliniai skirstytuvai. Atbuliniai vožtuvai. Plunžeriniai hidrauliniai skirstytuvai. Redukciniai vožtuvai. Slėgio vožtuvai. Čiaupiniai hidrauliniai skirstytuvai. Vamzdynai. Hidrauliniai bakai. Filtrai. Sandarinimas magnetiniu skysčiu. Sandarinimo priemonės. Filtrų jungimas į hidraulinę sistemą. Tūrinių hidropavarų principinė hidraulinė schema. Mišrusis greičio reguliavimas. Sekos hidraulinės pavaros. Greičio stabilizavimo sistemos. Greičio reguliavimas droseliais. Mašininis (tūrinis) greičio reguliavimas. Judesio sinchronizavimo sistemos. Darbas iliustruotas schemomis.
  Inžinerija, špera(7 puslapiai)
  2008-01-10
 • Hidraulinio cilindro hidromechaninio naudingumo koeficiento nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Išmokti nustatyti hidraulinio cilindro hidromechaninio naudingumo koeficiento charakteristiką bei mokėti ją įvertinti. Darbo užduotis. Bandymo schema. Darbo metodika. Darbo eiga. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-04
 • Hidraulinio cilindro hidromechaninio naudingumo koeficiento nustatymas (3)

  Užduotis. Bandymo schema. Darbo atlikimo eiga (metodika). Rezultatai, išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) projektas

  Projekto duomenys. Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūriniai schemų variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai–ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Smūginių trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aperiodinės srovės skaičiavimas. Bet kurio momento periodinės srovės dedamosios nustatymas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Aparatų ir laidininkų parinkimas. 330 kV skirstomosios šynos parinkimas. Transformatorių prijungimo prie 330 kV įtampos šynų parinkimas. Generatorinės įtampos šynų parinkimas. Izoliatorių prie generatorinės įtampos parinkimas. Matavimo transformatorių parinkimas. Srovės matavimo transformatoriaus parinkimas. Įtampos transformatorių parinkimas. Iškroviklių parinkimas. Jungtuvų ir skyriklių parinkimas. Pagrindinės schemos parinkimas ir pagrindimas. Elektrinės savosios reikmės. Elektrinės valdymas.
  Inžinerija, kursinis darbas(40 puslapių)
  2008-10-30
 • Hidroelektrinės projektas

  Įvadas. HAE elektrinės dalies projektas. Duomenys projektavimui. Techniniai - finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Sudaromi struktūrinės elektrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė. Transformatorių parinkimas. Techniniai- ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas.
  Inžinerija, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2007-02-19
 • Hidroelektrinės sistemos tyrimas

  Įžanga. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos alternatyvos. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Elektrinių režimų analizė. Transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Šiluminio impulso skaičiavimas. Generatorinės įtampos šynų parinkimas. Izoliatoriaus prie generatorinės įtampos parinkimas. 110 kv šynų parinkimas (prijungimo šynos). Skyriklių ir jungtuvų parinkimas. Iškroviklių parinkimas. Elektrinių savosios reikmės. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-01-13
 • Hidrotechnikos statinio betono stiprio nustatymas neardančiuoju metodu

  Darbo tikslas: nustatyti prie LŽŪU esančio Graužės upelio III žemių užtvankos AB gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių betono gniuždomąjį stiprį tampraus atšokimo principu veikiančiu prietaisu – Šmito plaktuku. Darbo eiga: Šmito plaktuko taravimo kreivė pagal atšokimo dydį nustatyti stipriui gniuždant. Plokščių zonavimas (vertikalia kryptimi). Statinio betono gniuždomojo stiprio bandymo rezultatai tampraus atšokimo metodu naudojant. Šmito plaktuką. Gelžbetoninių plokščių defektai ir pažaidos.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-10
 • Hologramų gaminimo ir panaudojimo ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Holografija. Hologramos užrašymas. Hologramos atkūrimas. Kodėl tikslinga naudoti hologramas? Hologramų panaudojimo ypatumai. Išvados.
  Inžinerija, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-05-19
 • Honingavimas, superfinišavimas, pritrynimas

  Įžanga. Pritrynimas. Abrazyvinės pritrynimo medžiagos. Rišamosios medžiagos. Trintuvai. Paviršių pritrynimo schemos. Pritrynimo režimai. Vertikaliosios pritrynimo staklės 3Б814. Darbo principas ir konstrukcinės ypatybės. Honingavimas. Honingavimo staklės. Vertikaliosios honingavimo staklės. Darbo režimas. Superfinišavimas. Įrankiai. Darbo režimai. Superfinišavimo staklės. Išbaigimo būdų įtaka paviršiaus kokybei.
  Inžinerija, referatas(25 puslapiai)
  2009-05-15
 • Horizontalaus vamzdžio ir aplinkos šilumos mainai natūralios konvekcijos būdu

  Darbo užduotis: nustatyti šilumos atidavimo koeficientą, nuo horizontalaus vamzdžio aplinkos orui esant natūraliai konvekcijai ir palyginti su literatūros duomenimis. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Horizontalus ir vertikalus kelio projektavimas

  Horizontalus kelio projektavimas. Vertikalus kelio projektavimas. Skersinis kelio profilis iškasoje. Skersinis kelio profilis pylime. Skersinis kelio pjūvis. Brėžiniai atlikti ranka.
  Inžinerija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-01-07
 • Ikispaudos procesų technologijos

  Įvadas. CTP sistema. CTP technologija. Reprodukcinis procesas. Skaitmeninės ofsetinės plokštės. Fotopolimerinės plokštės. Ofsetinių plokščių išvedimo sistema. Tiesioginis mikroreljefo sukūrimas lazeriu. Procesoriaus INTERPLATER 66 transportavimo sistemos specifikacija. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-09-24
 • Ikispausdiminė įranga (2)

  Mechaniniai spausdinimo įrenginiai; teksto rinkimo-spausdinimo mašinos. Spausdinimo formų gamybos įrenginiai. Mechaniniai spausdinimo įrenginiai. Raides spausdinantieji aparatai. Ženklus sintezuojantys įrenginiai. Rinkimo – spausdinimo mašinos. Čiurkšliniai – lašeliniai spausdinimo įrenginiai(ČLSĮ). Optiniai nuskaitantieji įrenginiai. Optiniai nuskaitantieji įrenginiai. Rinkimo-liejimo įrenginiai iškiliosios spaudos spausdinimo formų gamybai; rankinio teksto rinkimo įrenginiai. Rinkimo – liejimo įrenginiai iškiliosios spaudos spausdinimo formų gamybai. Rankinis teksto rinkimas. Automatizuotas metalinių iškiliųjų spaudos formų rinkimas. Bendras lazerių veikimo principas. Lazeriai poligrafijoje. Bendras lazerių apibūdinimas. Poligrafijoje naudojami lazeriai. Lazerių taikymas poligrafijoje. Moduliatoriai, deflektoriai ir kt. lazerinėse sistemose poligrafijoje naudojami įrenginiai. Deflektoriai. Bendras formavimo įrenginių apibūdinimas; keturių kartų fotorinkimo įrenginiai. Fotorinkimo įrenginiai. Fotorinkimo automatai su elektroniniu vamzdžiu. Lazeriniai fotorinkimo automatai. Fotorinkimo automatų tipai. Fotorinkimo automatų tipai. Lazerio spindulys. Įrenginiai su "išoriniu būgnu". Konkrečios fotorinkimų automatų veikimo schemos. Konkrečios fotorinkimų automatų veikimo schemos. Dirbantys pagal schemas a ir b fotorinkimo automatai. Dirbantys pagal schemas c ir d FA automatai. Dry Setter fotorinkimo automatas, išvedantis"sausas" fotoplėvelės. Lazerinio printerio veikimo schema. Lazerinis printeris. Fotoišvedimo įrenginiai. Fotomechaniniai fotorinkimo įrenginiai. Vaizdinių fotoformų fotorinkimo įrenginiai. Reprodukciniai fotoaparatai, jų objektyvai, diafragma, objektyvo šviesos jėga. Reprodukciniai fotoaparatai. Vienkambariniai ir dvikambariniai fotoaparatai. Objektyvas ir diafragma. Šviesos filtrai. Papildomieji optiniai įrenginiai naudojami kartu su foto aparatais; kontaktiniai-kopijavimo įrenginiai. Papildomieji optiniai įrenginiai. Vaizdą apverčiančios sistemos. Pagalbiniai įrenginiai. Kontaktiniai – kopijavimo įrenginiai.
  Inžinerija, špera(37 puslapiai)
  2007-06-03
 • Individualaus gyvenamojo namo projektavimas

  Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos izoliacijos storių nustatymas ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Šilumos nuostolių skaičiavimas. Metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Hidraulinis šildymo sistemos skaičiavimas. Vėdinimo sistemos skaičiavimas. Šalto ir karšto vandens poreikių nustatymas. Nuotekų sistemos projektavimas. Pagrindinių įrenginių parinkimas. Medžiagų ir įrengimų specifikacija. Schemos.
  Inžinerija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-06-04
 • Informacijos paieška ir patentotyra

  Patentų teisės normos vystymasis. Patentų teisių vystymasis Lietuvoje. Išradimų apsauga. Mokslinė techninė informacija (MTI). Universalioji dešimtainė klasifikacija. Patentiniai dokumentai. Patentinės klasifikacijos. Techninės dokumentacijos paraiška. Patentų tyrimai. Techninio lygio tyrimas. Išradimai. Išradybinis lygis. Išradimų apsauga. Išradimų tipai. Išradimo išaiškinimas. Patentinės paraiškos padavimas. Prašymas išduoti patentą. Išradimų aprašymas. Išradimų apibrėžtis. Apibrėžties struktūra. Grafinė dalis. Pareiškimas dėl autorystės. Įgaliojimas atstovui. Bendri reikalavimai paraiškos dokumentams. Ekspertizės sistemos. Ekspertizė Lietuvoje. Ginčių nagrinėjimas. Patentinės paraiškos skelbimas. Patento išdavimas. Patento savininko teisės. Patento pakeitimas ir atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Licencinės sutartys. Teisių gynimas. "Know how" inžineringas. Pramoninis dizainas. Pramoninio dizaino apsauga. Pramoninio dizaino paraiškos padavimas. Prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą. Pramoninio dizaino pavyzdžio, jo maketo ar piešinio fotografijos ar grafiniai vaizdai. Pramoninio dizaino aprašymas. Ekspertizė. Pramoninio dizaino registracija, skelbimas ir užprotestavimas. Pramoninio dizaino liudijimo išdavimas, jo galiojimas. Pramoninio dizaino savininko teisės. Pramoninio dizaino registracijos panaikinimas. Prekių ir paslaugų ženklai. Reikalavimai ženklui. Ženklo registracija. Paraiškos padavimas. Paraiška. Ekspertizė. Paraiškos ir registracijos padalijimas. Ženklo registravimas. Ženklo užprotestavimas. Ženklo liudijimo išdavimas ir jo galiojimas. Registravimo suteikiamos teisės. Ženklo apsaugos apimtis. Ženklo perdavimas ir licencijos suteikimas. Kolektyviniai ženklai. Pakeitimas Lietuvos Respublikos (LR) PPŽ registre ir registracijos liudijime. Registracijos pripažinimas negaliojančia. Registracijos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas, teisių gynimas. Firmų vardai. Reikalavimai firmos vardui. Firmos vardo registravimas. Paraiškos padavimas. Leidimas vartoti firmos varde Lietuvos Respublikos (LR) pavadinimą. Paraiškos ir firmos vardo ekspertizė. Firmos vardo įregistravimas ir firmos vardo liudijimo išdavimas. Išimtinė teisė į firmos vardą. Firmos vardo išregistravimas. Firmos vardo dalies pakeitimo registravimas. Firmos vardų darymo taisyklės ir pavadinimų gimininių vardų vartojimas ir rašymas. Konkurencija. Draudžiami susitarimai ribojantys konkurenciją. Išimtys. Bendroji išimtis. Atskiroji išimtis. Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Konkurencijos kontrolė. Pranešimų nagrinėjimas. Nesąžininga konkurencija. Teisių gynimas dėl nesąžiningos konkurencijos. Tiriami pažeidimai. Iniciatyvos teisė pradėti tyrimą. Įgaliotų pareigūnų teisės atliekant tyrimą. Laikinojo pobūdžio priemonės. Bylų nagrinėjimas. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Baudos. Atleidimas nuo baudos. Baudų išieškojimas. Žalos atlyginimas. Valstybės valdymo institucijos pareiga užtikrinanti sąžiningos konkurencijos laisvę. Lietuvos Respublikos (LR) puslaidininkių gaminių teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinė apsauga. Teisinės apsaugos objektai ir subjektai. Autorių teisių pripažinimo sąlygos. Teisių perdavimas. Autoriaus teisės. Autoriaus teisių galiojimo laikas. Programos naudotojo teisės. Teisių pažeidimai ir gynimo būdai. Techninės kūrybos metodai.
  Inžinerija, konspektas(35 puslapiai)
  2007-04-14
 • Integruota technologinio gamybos rengimo sistema "SAT"

  Trumpas aprašymas, paskirtis. Sistemos naujumas ir privalumai. Taikymo, panaudojimo sritys. Technologijos išbaigtumo lygis. Sistemos charakteristikos ir techniniai duomenys. Sistemos autoriai. Integruotas gamybos renginio projektavimas ITGR sistemoje "SAT". ITGR sistemos "SAT" struktūra ir pagrindinės funkcijos. Pagrindinės sistemos funkcijos. ITGR sistemos "SAT" duomenų struktūra. Priedai (6).
  Inžinerija, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-10
 • Inžinerija

  Inžinerijos pagrindai. Ministerijos. Inžinerijos objektas. Žemės ir aplinkos turtai (be vandens). Vanduo. Kosmoso inžinerija. Matavimai, metrologija, standartai, kokybė. Nafta ir jos perdirbimas. Atominė energetika. Energetika arba energijos politika. Inžinerinių medžiagų klasifikacija. Mediena, baldų inžinerija, dizainas. Inžinerinių medžiagų struktūra. Inžinerinių medžiagų mechaninės savybės. Inžinerinių medžiagų fizinės, cheminės savybės. Inžinerinių medžiagų technologinės ir eksploatacinės savybės. Inžinerinių medžiagų patikimumas ir panaudojimo rizika. Lietuvos Respublikos (LR) statybos įstatymas. Statybos inžinerija: žemės darbai, pamatai, keliai. Statybos inžinerija: sienos, laiptai, durys, langai, stogai ir kita. Komunikacijos, infrastruktūra, gerbūvis. Statybos inžinerija: mašinos ir įrengimai. Architektūra. Transporto klasifikacija. Antžeminis transportas ir šiek tiek apie jį apskritai. Transporto inžinerija: vandens transportas. Oro ir kosmoso transportas. Transporto inžinerija: saugumas, patikimumas, rizika. Lazeriai, šviesolaidžiai. Elektros srovės gamyba. Elektros srovės perdavimas. Elektros įrenginiai. Elektrotechnikos inžinerija. Aplinkosauga ir ekologija. Darbo sauga.
  Inžinerija, špera(18 puslapių)
  2007-09-21
 • Inžinerija (2)

  Inžinerijos objektas. Inžinerijos gaminiai ir paslaugos. Ministerijos. Žemės ir aplinkos turtai (be vandens). Vanduo. Fizikinės savybės. Lazeriai. Inovatikos inžinerija. Naujos gamybos technologijos. Technologijų integracija ir taikymas pramonėje. Matavimai, metrologija, standartai, kokybė. Energetika ir termo inžinerija. Nafta ir jos perdirbimas. Atominė energetika. Energetika. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energetika. Žemės geoterminė energija. Medžiagų inžinerija. Inžinerinių medžiagų mechaninės savybės. Inžinerinių medžiagų fizinės, cheminės savybės. Racionalus medžiagų naudojimas. Žaliavos ir medžiagos. Mašinų gamybos inžinerija. Statybos inžinerija. Architektūra. Transporto inžinerija. Mechanikos inžinerija. Elektra, elektronika. Aplinkos apsauga ir inžinerija. Metalai ir jų lydiniai. Polimerai. Inžinerija. Nanotechnologijos. Biologines technologijos.
  Inžinerija, špera(19 puslapių)
  2007-10-03
 • Inžinerija (3)

  Traktorių ir automobilių kūrimo istorija. Automobilių klasifikacija pagal variklio darbinį tūrį. Krovininių automobilių klasifikacija pagal paskirtį, talpą ir krovinių dėžių tipą. Traktorių klasifikacija pagal paskirtį, važiuoklės tipą ir liemens tipą. Traktoriaus vardinės traukos jėgos samprata. Traktorių klasifikavimas pagal traukos jėgą. Pagrindinės traktorių ir automobilių dalys. Variklių klasifikacija pagal paskirtį, naudojamus degalus ir darbinio mišinio uždegimo būdą. Variklių klasifikacija pagal darbo ciklo taktus, cilindrų skaičių ir jų išdėstymą. Variklio darbo parametrai: cilindro darbinis tūris ir variklio litražas. Jų apskaičiavimas. Variklio suslėgimo laipsnis. Jo apskaičiavimas ir jo reikšmės įvairių tipų varikliams. Karbiuratorinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinių variklių privalumai ir trūkumai. Traktorinių agregatų skirstymas pagal rūšis, energijos šaltinį, mašinų skaičių agregate, mašinų sujungimą su traktoriumi ir pagal atliekamą operaciją. Variklių eksploataciniai darbo režimai. Traktoriaus dyzelinio variklio reguliatorinė charakteristika. Maksimalūs, nominalūs ir minimalūs sūkiai. Traktorinį agregatą veikiančios jėgos. Traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos įkalnei nugalėti apskaičiavimas. Žemės ūkio mašinų pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Vidaus degimo variklio sandara, pagrindiniai mazgai ir agregatai, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo sandara, pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo nejudamos detalės. Jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo judamos detalės. Jų paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai, veikimas. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai ir veikimas. Dujų skirstymo pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir sandara. Variklio tepimo sistemos veikimas. Alyvos naudojamos varikliams tepti.joms keliami reikalavimai. Variklio tepimo sistemos priežiūra. Variklio aušinimo sistemos paskirtis ir tipai. Skysčiu aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir jos veikimas. Oru aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir jos veikimas. Aušinimo sistemų techninė priežiūra. Variklių maitinimo sistemos paskirtis ir naudojami degalai. Oro įsiurbimo į variklio cilindrus valymo būtinumas,jo būdai ir naudojamos priemonės. Karbiuratorinių variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mašinų transmisijų paskirtis ir sandara. Sankabų paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Pavarų ir skirstymo dėžių paskirtis, tipai, sandara, ir veikimas. Kardaninių pavarų paskirtis, tipai, sandara. Varančiųjų tiltų paskirtis ir sandara. Ratinių mašinų važiuoklės paskirtis ir sandara. Ratinių mašinų važiuoklės paskirtis ir sandara. Mašinų vairavimo sistemų paskirtis ir jų tipai. Vairavimui palengvinti naudojamos priemonės. Mašinų stabdžių sistemos paskirtis ir klasifikacija. Stabdžių sandara ir veikimas. Traktoriaus hidraulinio keltuvo paskirtis, sandara ir veikimas. Traktorių ir automobilių darbiniai ir papildomi įrengimai, jų paskirtis, klasifikacija ir veikimas.
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2007-10-18
 • Inžinerija (4)

  Traktorių ir automobilių kūrimo istorija. Automobilių klasifikacija pagal paskirtį, kėbulo tipą, variklio darbinį turį. Krovininių automobilių klasifikacija pagal paskirtį, talpą, krovinių dėžės tipą. Traktorių klasifikacija pagal paskirtį, važiuoklės tipą ir liemens tipą. Traktoriaus traukos jėgos samprata. Traktorių klasifikavimas pagal traukos jėgą. Pagrindinės automobilių ir traktorių dalys ir jų paskirtis. Variklių klasifikacija pagal paskirtį, naudojamus degalus ir darbinio mišinio uždegimo būdą. Variklių klasifikacija pagal darbo ciklo taktus, cilindrų sk,jų išsidėstymą. Variklio darbo parametrai: cilindro darbinis tūris, variklio litražas. Jų apskaičiavimas. Variklio suslėgimo laipsnis. Jo apskaičiavimas ir jo reikšmės įvairių tipų varikliams. Karbiuratorinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinio variklio darbo taktai, atskirų taktų paaiškinimas, taktų techninės charakteristikos. Oto ir dyzelinių variklių privalumai ir trūkumai. Variklio indikatorinė ir efektyvioji galia, jų apskaičiavimas. Variklio valandinės ir lyginamosios degalų sąnaudos ir jų apskaičiavimas. Variklių eksploataciniai darbo rėžimai. Traktoriaus dyzelinio variklio max, min ir nominalūs sūkiai. Traktorinį agregatą veikiančios jėgos. Traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos įkalnei nugalėti apskaičiavimas. Traktoriaus traukos jėga. Žemės ūkio mašinų pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Traktorinių agregatų važiavimo greitis. Traktorių buksavimas ir jo mažinimas. Traktorių galios balansas. Vidaus degimo variklio sandara, pagrindiniai mazgai ir agregatai. Jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo sandara, pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo nejudamos detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo judamos detalės, jų paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai ir veikimas. Dujų skirstymo mechanizmo pagrindinės detalės. Jų paskirtis. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir sandara. Variklio tepimo sistemos veikimas. Alyvos naudojimas varikliams tepti. Joms keliami reikalavimai. Variklio tepimo sistemos priežiūra. Variklio aušinimo sistemos paskirtis ir tipai. Skysčiu aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir veikimas. Oru aušinamo variklio elementai ir veikimas. Aušinimo sistemų techninė priežiūra. Variklių maitinimo sistemos paskirtis ir naudojami degalai. Įsiurbiamo oro į variklio cilindrus valymo būtinumas, būdai ir naudojimo priemonės. Karbiuratorinių variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mašinų transmisijų paskirtis ir sandara. Sankabų paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Pavarų ir skirstymo dėžių paskirtis, tipai,sandara ir veikimas. Kardaninių pavarų paskirtis, tipai ir sandara. Varančiųjų tiltų paskirtis ir sandara. Ratų ir padangų paskirtis. Padangų tipai. Vairavimo sistemų paskirtis ir tipai. Vairavimui palengvinti naudojamos priemonės. Stabdžių sistemos paskirtis ir klasifikacija, sandara ir veikimas. Traktoriaus hidraulinio keltuvo paskirtis sandara ir veikimas. Traktorių ir automobilių darbiniai ir papildomi įrenginiai, jų paskirtis, klasifikacija ir veikimas.
  Inžinerija, špera(7 puslapiai)
  2009-05-11
Puslapyje rodyti po