Šperos.lt > Inžinerija
Inžinerija

(614 darbai)

Šiluminio spinduliavimo tyrimas (9)Darbo užduotis: Ištirti įvairių paviršių spinduliavimo energijos tankio priklausomybę nuo paviršiaus temperatūros. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Šilumokaičio efektyvumo nustatymasDarbo tikslas: nustatyti šilumokaičio efektyvumą, jei tiekiamas ir šalinamas oro kiekis yra tas pats. Naudojamos priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Formulės. Šilumokaičio temperatūrinis efektyvumas. Darbo skaičiavimai ir rezultatai. Tiekiamo oro kiekio nustatymas. Šalinamo oro kiekio nustatymas. Šilumokaičio temperatūrinio efektyvumo nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Šilumokaičio projektavimasSąlyga. Schema. Šilumokaičio parinkimas, jo sekcijų skaičiavimas. Šilumokaičio parinkimas. Šilumokaičio sekcijų skaičiaus nustatymas. Parinkto šilumokaičio pagrindiniai parametrai. Šilumos srauto ir šilumnešių temperatūrų kitimo grafikų skaičiavimas. Grafikas. Šilumokaičio šilumos izoliacijos skaičiavimas. Skaičiavimai neįvertinant izoliacijos. Skaičiavimai įvertinant izoliaciją. Šilumokaičio hidraulinis skaičiavimas. Šilumokaityje pratekančio slėgio nuostoliai. Siurblio varančio šiltąjį šilumnešį per šilumokaitį galingumas. Sekcijinio vandens – vandens šilumokaičio ir plokštelinio šilumokaičio palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šilumokaičio skaičiavimas3 namų darbas. Šilumokaičio skaičiavimas. Duota schema, rasti temperatūras, greičius. Nuostolių apskaičiavimas. Šilumos ir masės mainai. Šilumokaičio parinkimas, jo sekcijų skaičiaus nustatymas. Karšto šilumnešio skaičiavimas. Šalto šilumnešio skaičiavimas. Karšto šilumnešio skaičiavimas. Šalto šilumnešio skaičiavimas. Šilumos srauto ir šilumnešių temperatūrų kitimo grafikų skaičiavimas. Šilumokaičio šilumos izoliacijos skaičiavimas. Skaičiavimai neįvertinant izoliacijos. Skaičiavimai įvertinant izoliaciją sprendžiamas priartėjimo uždavinys. Šilumokaičio hidraulinis skaičiavimas. Vietinių kliūčių kuriomis prateka šilumonešis koeficientai. Išvada. Skaityti daugiau
Šilumos laidumo koeficiento nustatymas (2)Darbo užduotis: Nustatyti plokštelės šilumos laidumo koeficientą tiesioginiu būdu. Šilumos laidumo tyrimo stendo principinė schema. Tyrimo elemento principinė schema. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Šilumos mainai orui turbulentiškai tekant vamzdžiuDarbo užduotis: Nustatyti šilumos atidavimo proceso parametrus kaitinamu vamzdžiu priverstinai pratekančiam orui. Išvada. Skaityti daugiau
Šilumos nuostolių įvertinimas naujos konstrukcijos namuiGyvenamo namo antro aukšto plano fragmentas. Apskaičiuojame sienos konstrukcijos atskirų sluoksnių šilumines varžas. Apskaičiuojame plytų mūro šiluminę varžą. Apskaičiuojame vėdinamo oro tarpo šiluminę varžą. Apskaičiuojame pataisą dėl šilumos konvekcijos. Apskaičiuojame projektinę šilumos laidumo koeficiento vertę. Apskaičiuojame vėjo izoliacijos šiluminę varžą. Apskaičiuojame tuščiavidurių keraminių blokų šiluminę varžą. Apskaičiuojame tinko šiluminę varžą. Apskaičiuojame sienos šiluminę varžą. Apskaičiuojame atitvarų visuminę šiluminę varžą. Apskaičiuojame sienos perdavimo koeficientą per atitvaras. Apskaičiuojame langų šilumos perdavimo koeficientus. Apskaičiuojame 1 kambario lango šilumos perdavimo koeficientą. Apskaičiuojame 2 kambario langų šilumos perdavimo koeficientą. Apskaičiuojame 3 kambario lango šilumos perdavimo koeficientą. Apskaičiuojame bendrą langų šilumos perdavimo koeficientą. Šildymo prietaisų parinkimas. Apskaičiuojame ekonomiškai optimalų termoizoliacijos sluoksnio storį. Įdėjimų, apšildant atitvaras, atsipirkimo laiko skaičiavimas. Apskaičiuojami kasmetiniai sutaupymai įrengus apšiltinimą pirmųjų metų verte. Apskaičiuojame lėšų nuvertėjimo normą. Apskaičiuojame tikrąjį atsipirkimo laiką. Išvada. Skaityti daugiau
Šilumos tiekimo sistemosUžduotis: Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas europos sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Nustatyti: Atskirai bendras naujos ir senos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu kiekvienos (naujos ir senos) sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (paskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: A. Katilinės atveju. B. Šilumos siurblio atveju. C. Kogeneracinės jėgainės atveju. Pateikti išvadas. Sprendimas. Būdingo pastato šilumos galios skaičiavimas. Būdingo pastato metiniai šilumos poreikiai. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas. Reikalingas šilumos poreikis ir galia karštam vandeniui paruošti. Galia reikalinga šilumos nuostoliams tinkluose padengti. Išvados. Skaityti daugiau
Šilumvežio M-62 jėgainės keitimasInžinerinės ekonomikos kursinis darbas. Inovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos pasirinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Automatizuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo metodas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicinio šaltinio parinkimas ir kainų nustatymas. Inovacijos ekonominio naudingumo skaičiavimas. Grynojo pinigų srauto formavimas pagal ekvivalentiškumo kriterijus. Investavimo naudingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šilumvežių aširačių konstrukcijosĮvadas. Aširačių paskirtis ir veikimo principas.Aširačių tipai. Aširačių ratai. Ištisai lieti aširačių ratai. Aširačių ašys. Bandažai. Šilumvežio TEP60 aširatis. Aširačių privalumai ir trūkumai. Aširatį veikiančios jėgos. Išvados. Skaityti daugiau
Šlyties modulio matavimas sukamųjų svyravimu metoduDarbo tikslas: išmatuoti šlyties modulį sukamųjų svyravimų metodu. Pagrindinės formulės. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
ŠvaistikliaiŠvaistiklių paskirtis, konstrukcija ir techniniai reikalavimai. Švaistiklių medžiagos ir ruošiniai. Švaistiklių gamybos pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Šviesos virpesių lūžio grupinio indekso N skaičiavimas pavieniame matavimo taškeUžduotis: sudaryti lentelę virpesių lūžio grupiniam indeksui N skaičiuoti priklausomai nuo atmosferinių sąlygų (temperatūros t ir slėgio P) ir virpesių bangos ilgio. Apskaičiuoti standartinės atmosferos lūžio grupinį indeksą ir virpesių grupinį greitį. Duota. Sprendimas. Skaityti daugiau
Taikomoji mechanika (10)Mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio, klasės ir eilės nustatymas. Mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo grafoanalitinė kinematika. Išėjimo grandies poslinkių diagramos sudarymas. Poslinkių diagramos grafinis diferencijavimas. Rezultatų palyginimas. Kumštelinių mechanizmų projektavimas. Pagrindiniai kumštelinio mechanizmo dydžiai. Kumštelinio mechanizmo su svertu pagrindinių dydžių nustatymas ir profilio sintezė. Krumpliaratinio mechanizmo projektavimas. Perstūmos koeficientų parinkimas. Krumpliaračių parametrų skaičiavimas. Krumplių profilių braižymas. Planetinių reduktorių projektavimas. Krumpliaračių krumplių skaičiaus parinkimas. Krumplių skaičiaus parinkimo teisingumo tikrinimas. Smagračio projektavimas. Redukuoto sukimo momento nustatymas. Redukuoto inercijos momento nustatymas. Vittenbauerio diagramos išbraižymas. Smagračio inercijos momento, formos ir matmenų nustatymas. Skaityti daugiau
Taikomoji mechanika (6)Taikomosios mechanikos kursinio projekto užduotis Nr. 5 Variantas 5. Pradinė schema. Įvadas. Mechanizmo kinematinė analizė. Mechanizmo struktūrinė analizė. Mechanizmo metrinė sintezė. Mechanizmo grafinė – kinematinė analizė. Greičių planai. Pagreičių planai. Mechanizmo grafinė kinematika. Gautų rezultatų palyginimas. Krumpliaračių z1 ir z2 sankibos projektavimas. Skaityti daugiau
Takių kūnų mechanikaDarbo užduotis: Aprašyti 1 paveikslėlyje pateiktos hidraulinės sistemos veikimą esant visoms galimoms skirstytuvų padėtims (nubraižant schemas kiekvienai skirstytuvų padėčiai). Apskaičiuoti hidraulinės sistemos pagrindinius parametrus ir parinkti hidraulinius agregatus, kai žinoma F1, F2, ir v1, v2. (skirstytuvas SK1 yra II padėtyje, o SK1 yra 1 padėtyje). Darbo eiga. Hidrocilindrų pagrindinių parametrų nustatymas. Siurblio parinkimas. Valdymo reguliavimo bei papildomų įrenginių parinkimas. Vamzdžių parinkimas. Alyvos parinkimas. Hidraulinės sistemos galios ir naudingumo koeficiento nustatymas. Šiluminio režimo skaičiavimas. Skaityti daugiau
Taško stačiakampių koordinačių nustatymas matuojant apskritiminėmis sistemomis (linijinės sankirtos metodas)Užduotis: Apskaičiuoti taško C stačiakampes koordinates ir įvertinti jų tikslumą pagal duotas formules. Duota. Skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimų kontrolė. Skaityti daugiau
Techninio sprendinio paieškos metodaiBandymų ir klaidų metodas. Kontrolinių klausimų metodas. Proto šturmo metodas. Sinektikos metodas. Morfologinė analizė. Fokalinių objektų metodas. G. Bušo septynkartės paieškos metodas. Atsitiktinumų ir asociacijų girliandos metodas. Kombinatorikos metodas. Tobulinamo objekto (uždavinio) modelis. Atitikimo principas. Geometrinė forma. Struktūra. Dalių mechaninis judesys. Skaityti daugiau
Techninių sistemų valdymasAutomatinis sklendės valdymas. Darbo tikslas: susipažinti su sklendės elektros pavaros schema, jos veikimo principu, sklendės distanciniu valdymu, signalizacija, blokavimu schemoje. Selsinų tyrimas. Darbo tikslas: indukatorinės ir transformatorinės selsinų jungimo schemų tyrimas. Relių tyrimas. Darbo tikslas: elektromagnetinės relės jungimo schemos, relės parametrų, elektroninės laiko relės tyrimai. Parametrinių ir generatorinių keitiklių tyrimas. Darbo tikslas: susipažinti su įvairių parametrinių ir generatorinių keitiklių veikimo principais ir jų jungimo schemomis. Skaityti daugiau
Technologijų aplinkosaugaIšsiskiriančių teršalų kiekių skaičiavimas. Užduotis: Per šildymo sezoną planuojama sunaudoti X tonų mazuto. Duotos mazuto charakteristikos. Rasti išsiskiriančių teršalų (SO2, CO, NO2) kiekius tonomis per metus. Išvada. Maksimalios išmetimų koncentracijos ir atstumai iki jų nusėdimo. Užduotis: Rasti maksimalias išmetimų koncentracijas ir atstumus iki jų nusėdimo vietos. Išvada. Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų vidaus degimo variklių, kiekių skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų vidaus degimo variklių, kiekius, esant tokiems duomenims. Išvada. Medžiagų pasiskirstymo balansiniai skaičiavimai Užduotis: Katilinė dirba 150 dienų per metus ir sukūrena 30 t medienos bei 30 t anglies. Šilumos nuostoliai ne visiškai chemiškai sudegus kurui sudaro 2%, o šilumos nuostoliai sudegant kurui – 12%. Atlikti išsiskiriančių medžiagų balansinius skaičiavimus. Išvada. Skaityti daugiau
......