Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektros tinklai (2)

  Elektros tinklų kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Elektros įrenginių techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas ir tikrinimas. Įtampos nuostolių skaičiavimas. Automatiniai jungikliai. Trumpo jungimo srovių skaičiavimas. Šviesotechninis ir apšvietimo tinklo skaičiavimas. Pagrindinės instaliacijos montavimas. Išvados pasiūlymai.
  Inžinerija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-10-23
 • Elektros tinklai. Rajoninis elektros tinklų projektavimas

  Kursinio darbo užduotis: suprojektuoti rajoninį elektros tinklą pagal situacijos planą. 10 kV vartotojams elektros energija yra teikiama iš 330/110/35 kV rajoninės pastotės. Elektros tinklo schemos ir įtampų parinkimas. Tinklo schemos sudarymas. Pastočių schemų ir transformatorių kiekio bei galios parinkimas. Atskirų miesto dalių apkrovos skaičiavimas. Galios srautų apytikris skaičiavimas. Laidų skerspjūvių ir linijų įtampos parinkimas. Alternatyvų techninis finansinis palyginimas. Galios nuostolių uždarame tinkle skaičiavimas. Nuostolių vertės skaičiavimas. Atskirų tinklo dalių statybos vertės skaičiavimas. Alternatyvų skaičiuojamoji vertė ir geriausios alternatyvos nustatymas. Elektros tinko režimų tikslus skaičiavimas. Tinklo įprastinių ir poavarinių režimų tikslus skaičiavimas. Transformatorių atšakų parinkimas didžiausioms ir mažiausioms apkrovoms bei poavariniame režime. Mechaninis oro linijų skaičiavimas. Linijos atkarpos ir jos mechaninių apkrovų parinkimas. Laido būklės skaičiavimas. Montažo kreivių radimas. Projekto techniniai duomenys.
  Inžinerija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-09-22
 • Elektros tinklai. Valgyklos elektros tinklų projektavimas

  Įvadas. Projektuojamojo objekto aprašymas. Dalyko tikslai numatyti studijų programoje. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Užduoties analizė, sprendimo būdai. Galios elektros tinklų projektavimas. Elektros imtuvų pagrindiniai parametrai. Galios elektros tinklo schemos sudarymas. Paskirstymo elektros tinklų skaičiavimas ir parinkimas. Elektros tinklo apkrovų skaičiavimas. Magistralinių elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Reaktyviosios galios kompensacija. Skirstomųjų įrenginių parinkimas. Trumpųjų jungimų skaičiavimas. Įžeminimo skaičiavimas. Sauga darbe montuojant elektros įrenginius. Elektros įrenginių ir medžiagų specifikacija. Darbo išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-11
 • Elektros tinklų renovacija

  Įvadas. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros įrangos paskirtis ir techniniai duomenys. Technologinio proceso ir ryšių schemų nagrinėjimas. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaliuotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo skaičiavimas. Apsaugos ir valdymo aparatų parinkimas. Procesų automatizavimas. Automatizavimo modelio sudarymas. Proceso modeliavimas automatikos elementų parinkimas. Saugus darbas. Sąmatiniai skaičiavimai. Materialinių išteklių poreikis ir išlaidos. Elektros įrenginių ir montavimo darbų sąmatos. Išvados. Santrauka. Darbas iliustruotas grafikais.
  Inžinerija, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2007-05-23
 • Elektrotechnika (29)

  Elektrinės mašinos apibrėžtis, generatorinis ir variklinis režimai, galios srautų kryptys. Kolektoriaus veikimas nuolatinės srovės generatoriuje. Nuolatinės srovės elektrinių mašinų apvijos: paskirtis, grafiniai ir raidiniai žymėjimai. Inkaro reakcija. Komutacija. Nuolatinės srovės generatoriaus sužadinimo procesas. Kolektoriaus veikimas nuolatinės srovės variklyje. Nuolatinės srovės variklių paleidimas. Elektros mašinos pastovioji. Darbo režimai. Elektros variklių eksploatavimo sąlygos.
  Inžinerija, špera(4 puslapiai)
  2008-05-12
 • Energetinės sistemos ir technologijos (10)

  Energijos poreikiai ir ištekliai. Sąvokos ir terminai. Globalūs energetikos pokyčiai. Balansai. Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija (OECD). Energijos tranformavimo technologijos. Pirminės energijos transformavimas. Šilumos gamyba. Katilai. Pagal galią. Pagal konstrukcijąir gamybos būdą. Garo katilų konstrukcija. Katilo pagrindiniai elementai. Garo katiluose gali būti. Garo katilų klasifikavimas. Garo katilus galima skirstyti pagal slėgį. Pagal debitą. Katilo pagrindiniai elementai. Vandens šildymo katilai. Dūmų vamzdžių katilai. Horizontalių dūmųvamzdžių katilai. Kaitravamzdžiai katilai. Branduolinė energija ir jos panaudojimas. Branduolinė energija. Branduolinio kuro sodrinimas. Reaktorių klasifikavimas pagal technologijos kartą. Pirmosios kartos reaktoriai. Antrosios kartos reaktoriai. Trečios kartos reaktoriai. IV kartos reaktoriai. Reaktorių klasifikavimas pagal branduolinę reakciją. Reaktorių klasifikavimas pagal lėtiklius. Reaktorių klasifikavimas pagal aušinimo fluidą. Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominė elektrinė. Radioaktyviosios dalelės. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir laidojimas. Pirmasis reaktorius. Kogeneracinės jėginės. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. Gyvenamieji namai. Negyvenamieji pastatai. Šildymo sistemos elementai. Pagal elementų išdėstymą šildymo sistemos. Centrinio šildymo sistemos pagal šilumnešio rūšį. Šildymo sistemos pagal šilumnešio cirkuliaciją. Šildymo sistemos pagal stovų padėtį. Šildymo sistemos pagal šilumnešio judėjimo kryptį. Garinis šildymas. Spindulinis šildymas. Orinis šildymas. Vėdinimas. Oro vėdinimo sistemos, įrengimai. Natūralios oro vėdinimo sistemos. Mechaninės oro vėdinimo sistemos. Oro vėdinimo sistemos jų konstrukcija. Vėdinimo sistemos įranga. Šilumos utilizavimo metodai. Oro skirstytuvai. Pagal konstrukciją skirstomi. Triukšmo slopintuvai. Oro filtrai pagal konstrukciją yra. Oro kondicionavimas. Oro kondicionavimo sistemų (OKS) klasifikavimas. Drėkinimas. Karšto vandens ruošimas. Karšto vandens savybės. Karšto vandens sistemų klasifikacija. Pagal šilumos šaltinio vietą. Pagal karšto vandens vartotojus. Karšto vandens ruošimas. Apšvietimas. Geras patalpų apšviestumas. Natūralus patalpų apšvietimas pagal šviesos sklidimo kryptį ir pasiskirstymą būna. Dirbtinis patalpų apšvietimas pagal sprendimą gali būti. Kaitrinė lempa. Apšvietimo prietaisai. Skiriamos dvi apšvietimo prietaisų grupės. Energijos tiekimo sistemos. Dujotiekio istorija. Dujotiekio darbiniai slėgiai. Dujų odoravimas. Odoravimas (kvapo dujoms suteikimas). Dujotiekis. Skirstomojo dujotiekio elementai. Dujotiekis (vamzdynų apsauga nuo korozijos) Elektros tiekimo sistema. Elektros tinklai (įrengimai, imtuvai ir vartotojai). Vardinė įtampa. Energijos kaupimas/akumuliavimas. Akumuliacinį įrenginį apibūdinantys rodikliai. Atsinaujinantys ištekliai. Geoterminė energija. Vertikalios ašies vėjo jėgainės. Privalumai. Trūkumai. Rotoriaus aerodinamika. Vėjo jėgainės efektyvumas. Stabdymo sistemos. Generatorius.
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2010-06-10
 • Energetinės sistemos ir technologijos (11)

  Duota: Sistema sudaryta iš trijų daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio (žiūr. schema 1). Pastatai neturi rūsių, pastatyti ant grunto. Visų pastatų šiluminės charakteristikos vienodos, todėl nustatomos remiantis būdingo pastato skaičiavimais. Nustatyti: Atskirai bendras esamos sistemos ir renovuotos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Atskirai bendras esamos sistemos ir renovuotos sistemų bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu tik esamos senos sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (paskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: a. katilinės atveju; b. šilumos siurblio atveju; c. koogeneracinės jėgainės atveju; Analizuojamiems trim šilumos gamybos atvejams paskaičiuoti investicijas šilumos gamybos įrangai (senos ir naujos sistemų atvejais). Atsakymus surašyti į lentelę (žiūr. lentelė 6). Pateikti išvadas.
  Inžinerija, namų darbas(16 puslapių)
  2010-06-18
 • Energetinės sistemos ir technologijos (12)

  Duota. Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš trijų daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio (žiūr. schema 1). Pastatai neturi rūsių, pastatyti ant grunto. Būdingo naujo ir seno pastatų techninės ir šiluminės charakteristikos pateikiamos 1 ir 2 lentelėse. Būdingo pastato bendras šildomas plotas 2410 m2. Šiluma į pastatus tiekiama kanaline dvivamzde centralizuota šilumos tiekimo sistema, kurios charakteristikos pateiktos 3 ir 4 lentelėse. Šiluma šilumos šaltinyje gali būti ruošiama trimis būdais. Šių šilumos gamybos variantų techninės, ekonominės charakteristikos pateikiamos 5 ir 6 lentelėse. Pastabos. Nustatyti. Senos ir naujos sistemų galių nustatymas. Skaičiavimai. Šildymo ir vėdinimo sistemų galios. Karšto vandens sistemos galios. Nuostolių tinkluose galios. Metinių šilumos poreikių nustatymas. Naudojamos formulės. Skaičiavimai. Metiniai poreikiai apimantys nuostolius per atitvaras ir dėl vėdinimo. Karšto vandens metinis poreikis. Nuostoliai šilumos tinkluose. Metinis kuro poreikis. Naudojamos formulės. Skaičiavimai. Katilinė. Šilumos siurblys. Kogeneracinė jėgainė. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(19 puslapių)
  2010-07-22
 • Energetinės sistemos ir technologijos (3)

  Duota. Nustatyti: Atskirai bendras naujos ir senos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu kiekvienos (naujos ir senos) sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (apskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: katilinės atveju; šilumos siurblio atveju; kogeneracinės jėgainės atveju. Nagrinėjamos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos bendroji schema. Duomenys. Būdingo pastato energijos poreikio skaičiavimas. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas.
  Inžinerija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-04-25
 • Energetinės sistemos ir technologijos (4)

  Pateikti duomenys. Nagrinėjame 1 rekonstrukcijos variantą. Išvados. Nagrinėjam 2 rekonstrukcijos variantą. Po renovacijos. Nagrinėjam 3 rekonstrukcijos variantą. Po renovacijos. 1 rekonstrukcijos variantas. 2 rekonstrukcijos variantas. 3 rekonstrukcijos variantas.
  Inžinerija, namų darbas(13 puslapių)
  2007-06-04
 • Energetinės sistemos ir technologijos (5)

  Senos ir naujos sistemų metinio šilumos poreikio ir galios (apimančių šildymą ir vėdinimą) nustatymas tinkluose. Karšto vandens galios ir metinio šilumos poreikio karštam vandeniui pagaminti nustatymas. Senos ir naujos sistemos metinių šilumos nuostolių ir reikalingos galios, šilumos tiekimo tinkluose, nustatymas. Bendrų senos ir naujos sistemos galių ir metinių šilumos poreikių apimančių šildymą, vėdinimą, karštą vandenį ir nuostolius tinkluose skaičiavimas. Kiekvienos (naujos ir senos) sistemos metinio kuro kiekio skaičiavimas remiantis bendru metiniu šilumos poreikiu ir trijų šilumos gamybos būdų palyginimas(metinių išlaidų kurui skaičiavimas) ekonominiu požiūriu. Katilinės atveju. Šilumos siurblio atveju. Kogeneracinės jėgainės atveju. Katilinės atveju. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-05-21
 • Energetinės sistemos ir technologijos (6)

  Duota. Lyginamosios dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš penkių daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio. Nustatyti. Duomenys. Būdingo pastato energijos poreikio skaičiavimas. Šildymas ir vėdinimas. Karštas vanduo. Šilumos tinklai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-09-17
 • Energetinės sistemos ir technologijos (7)

  Duota. Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš penkių daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio. Būdingo pastato bendras šildomas plotas A, o patalpų aukštis "šviesoje" 2.8 metai. Šiluma į pastatus tiekiama dvivamzde šilumos tiekimo sistema. Šiluma šilumos šaltinyje gali būti ruošiama trimis būdais. Duomenys. Nustatyti. Skaičiavimai. Senas pastatas. Naujas pastatas. Sena izoliacija. Nauja izoliacija. Karštas vanduo. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-17
 • Energetinės sistemos ir technologijos (8)

  Duota. Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš penkių daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio. Būdingo pastato bendras šildomas plotas A, o patalpų aukštis "šviesoje" 2.9 m. Šiluma į pastatus tiekiama dvivamzde šilumos tiekimo sistema. Šiluma šilumos šaltinyje gali būti ruošiama trimis būdais. Duomenys. Nustatyti. Skaičiavimai. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-09-17
 • Energetinės sistemos ir technologijos (9)

  Duota. Nagrinėjama centralizuoto šilumos tiekimo sistema. Sistemą sudaro katilinė, kurioje kaip kuras naudojamos gamtinės dujos, ruošiamas šilumnešis ir šilumos tiekimo vamzdynais tiekiamas trims gyvenamiesiems pastatams Nustatyti: Atskirai bendras senos ir naujos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių šilumos tiekimo tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apimtų šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius šilumos tiekimo tinkluose. Kiekvienos sistemos kuro/energijos poreikius šilumai ruošti ir išlaidas jiems. Palyginti nagrinėjamus rekonstrukcijos variantus senosios sistemos atžvilgiu ir įvertinti energetinį (sutaupyti šilumos ir kuro/energijos kiekiai) bei ekonominį (išlaidų šildymui pasikeitimas) rekonstrukcijos variantų naudingumą. Nustatyti naudingiausią rekonstrukcijos variantą. Pastato energijos poreikio skaičiavimas. Šildymas ir vėdinimas. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas. Karštas vanduo. Kuras.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-16
 • Energetinio efektyvumo vertinimo rodikliai, metodai ir matavimo prietaisai

  Energetinio efektyvumo vertinimo rodikliai, jų nustatymo metodai ir matavimo prietaisai. Įvadas. Energetinio efektyvumo vertinimo rodikliai, jų nustatymo metodai. Šiluminiai nuostoliai. Įtampos nuostoliai. Anglies dioksido (CO2) išskiriamas kiekis. Matavimo prietaisai. Infraraudonųjų spindulių termometras. Izoliacijos varžos matuoklis iki 1000 v ca6523. Dujų analizatoriai. Išvados.
  Inžinerija, referatas(10 puslapių)
  2010-03-19
 • Erdvinis modeliavimas

  Įvadas. Kompiuterinis projektavimas. Detalės braižymas. Įtempimų patikrinimas (CosmosExpress).
  Inžinerija, namų darbas
  2009-03-17
 • Faneravimas

  Laboratorinis Nr. 3. Darbo tikslas: Susipažinti su faneravimo procesu, operacijomis, apskaičiuoti faneravimo rėžimą, susipažinti su elektrokontaktiniu medienos šildymo įrenginiu-presu. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-09-20
 • Faneravimas (2)

  12 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su faneravimo procesu, operacijomis, apskaičiuoti faneravimo rėžimą, susipažinti su elektrokontaktiniu medienos šildymo įrenginiu-presu. Darbo turinys. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-10-05
 • Feromagnetikų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo atlikimo tvarka. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-04-12
Puslapyje rodyti po