Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Technologijų aplinkosauga

  Išsiskiriančių teršalų kiekių skaičiavimas. Užduotis: Per šildymo sezoną planuojama sunaudoti X tonų mazuto. Duotos mazuto charakteristikos. Rasti išsiskiriančių teršalų (SO2, CO, NO2) kiekius tonomis per metus. Išvada. Maksimalios išmetimų koncentracijos ir atstumai iki jų nusėdimo. Užduotis: Rasti maksimalias išmetimų koncentracijas ir atstumus iki jų nusėdimo vietos. Išvada. Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų vidaus degimo variklių, kiekių skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų vidaus degimo variklių, kiekius, esant tokiems duomenims. Išvada. Medžiagų pasiskirstymo balansiniai skaičiavimai Užduotis: Katilinė dirba 150 dienų per metus ir sukūrena 30 t medienos bei 30 t anglies. Šilumos nuostoliai ne visiškai chemiškai sudegus kurui sudaro 2%, o šilumos nuostoliai sudegant kurui – 12%. Atlikti išsiskiriančių medžiagų balansinius skaičiavimus. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(15 puslapių)
  2009-03-27
 • Technologinė praktika: automobilių remontas

  Įvadas. Techninė dalis. Individuali užduotis. Automobilio kėbulo dažymas. Darbų sauga. Išvados.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-03-14
 • Technologinio įrenginio su krumpliniais mechanizmais projektavimas

  Užduotis: suprojektuoti technologinio įrenginio pavarą pagal schemą. Pavaros duomenys. Įvadas: pavaros paskirtis, naudojimo sritis, veikimo principo aprašymas. Kinematiniai skaičiavimai ir elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas pagal galią. Variklio parinkimas pagal rotoriaus sukimosi dažnį. Kiekvienos pakopos perdavimo skaičiaus nustatymas. Kiekvieno veleno sukimo momentų T, kampinių greičių, sukimosi dažnių n ir galiu P nustatymas. Skaičiuojamos pavaros pagrindiniai duomenys. Sliekinės pavaros skaičiavimas. Slieko ir sliekračio medžiagų parinkimas. Leistinųjų įtempių skaičiavimas. Pagrindinių perdavos parametrų skaičiavimas. Pagrindiniai slieko matmenys. Sliekračio pagrindiniai matmenys. Patikrinamasis skaičiavimas. Reduktoriaus naudingumo koeficientas. Jėgos slieko ir sliekračio susikabinime. Sliekračio krumplių atsparumo lenkimui skaičiavimas. Šiluminis skaičiavimas. Sliekinės pavaros pagrindiniai parametrai. Projektinis reduktoriaus skaičiavimas ir guolių parinkimas. Velenų projektinio skaičiavimo suvestinė. Duomenys apie parinktus guolius. Pavaros tepimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Reduktoriaus surinkimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-03-20
 • Technologinio įtaiso projektavimas: Hidraulinis aukštikeltis

  Technologinio įtaiso projektavimas. Įvadas. Darbo uždavinys – išpildyti konstruktoriui keliamus uždavinius ir suprojektuoti sraigtinį aukštikeltį, kuris naudojamas, remontuojant automobilius arba šiek tiek pakelti automobilio kuriai nors pusei, pavyzdžiui, keičiant ratus. Technologinio įtaiso projektavimas. Paskirtis. Įtaiso pasirinkimas ir funkcinė schema. Įtaiso išvystomų jėgų skaičiavimas. Apkrautų detalių stiprio skaičiavimas. Hidraulinio skysčio rezervuaro tūrio skaičiavimas. Svirties dvigubų eigų skaičiavimas aukštikelčio iškėlimui į didžiausią aukštį. Hidraulinio aukštikelčio detalių medžiagos. Standartai bei terminis apdorojimas. Įtaiso veikimo principas, surinkimo technologija. Eksploatacinės sąlygos. Įtaiso veikimo principas. Eksploatacinės sąlygos. Surinkimo technologijos aprašymas. Žmonių sauga. Priedai (.dwg bylos: Hidraulinis aukštikeltis, Plunžeris).
  Inžinerija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-03-18
 • Technologinio proceso schemos sudarymas ir įrenginių parinkimas

  Leidinių paruošimo procesų kursinis darbas nr. 2. Leidinių paruošimo technologinis procesas. Įvadas. Technologinio proceso sudarymas ir įrenginių parinkimas. Technologinio leidinių paruošimo proceso schema. Bloko sudarymo įrenginiai. Priešlapių sudarymo įrenginiai. Viršelio sudarymo įrenginiai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-03-05
 • Technologinių procesų loginis valdymas

  Automatizavimo schemos aprašas. Ryšių schemos specifikacija. Aprašas. Ryšių schemos specifikacija. Siemens elektros varikliai. Trijų polių automatiniai jungikliai. Programuojamojo loginio valdiklio parinkimas. Valdiklio sujungimų schema.
  Inžinerija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-16
 • Tekinimas

  Darbo eiga. Apdirbimo programos sudarymas. Antgalis: DIN; Al Cu Mg 2(3.13. 55). Al Cu Mg 2(3.13. 55). Pagrindinės tekinimo imitatoriaus STARTURN PC techninės charakteristikos.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-06-12
 • Teledesic projektas

  Įvadas. Teledesic kompanija. Teledesic laiko linija. Teledesic techniniai sprendimai. Teledesic techninės specifikacijos. Teledesic parametrai. Sistemos struktūra. Celės. Daugialypis prisijungimas. Komunikacijos sąsajos ir terminalai. Palydovai. Komunikacijos. Ekonominė dalis. "Teledesic" veiklos analizė. Teledesic nutraukia savo palydovų gamyba (spaudos pranešimas). Teledesic iškeltos bylos apžvalga. Išvados.
  Inžinerija, referatas(15 puslapių)
  2007-09-26
 • Temperatūros nustatymas, konvekciniu būdu šildant medieną

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas- eksperimentiškai ir teoriškai nustatyti temperatūrą tam tikrose šildomo sprtimento (plokštės, cilindro) skerspjūvio taškuose, nubraižyti temperatūros pasiskirstymo įvairiais laiko momentais kreives (temperatūros kreives) ir eksperimentiškai patikrinti teorinį skaičiavimų tikslumą. Pagrindiniai teoriniai teiginiai. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-09-21
 • Temperatūros nustatymas, konvekciniu būdu šildant medieną (2)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Eksperimentiškai ir teoriškai nustatyti temperatūrą tam tikrose šildomo sprtimento (plokštės, cilindro) skerspjūvio taškuose, nubraižyti temperatūros pasiskirstymo įvairiais laiko momentais kreives(temperatūros kreives) ir eksperimentiškai patikrinti teorinį skaičiavimų tikslumą. Pagrindiniai teoriniai teiginiai. Bandinio duomenys. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-01-17
 • Tepimo sistemos sandara

  Darbo tikslas. Išnagrinėti automobilio variklio tepimo sistemos sandarą, jos elementų sandarą, veikimą ir paskirtį. Darbo priemonės. Darbo eiga. Tepimo sistemos paskirtis. Tepimo sistemoje naudojami įvairūs tepimo būdai. Klasikinės tepimo sistemos sandara. Tepimo sistemos skirstomos. Alyvos tipai. Alyvos siurblys. Alyvos ėmiklis. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-26
 • Teritorijų planavimas (6)

  Miesto sąvoka. Kaimo sąvoka, kriterijai. Aglomeracija. Gyventojų aglomeracija. Miesto regionas. Miestas kaip sistemos visuma. Miesto sistemos pripažinimas. Miestų reikšmė ir prieštaringumas. Bendrosios gyvenviečių problemos. Miestų raidos etapai. Gyvenviečių gyventojų skaičiaus augimo šaltiniai. Socialinės demografinės gyventojų struktūros įtaka planavimui. Gyventojų struktūros teritorinė diferenciacija. Gyvenviečių sistemos sąvoka. Gyvenviečių sistemos pagrindiniai bruožai. Lietuvos miestų sistema (gyvenviečių sistema). Lietuvos metropoliniai centrai. Gyventojų užimtumas, nedarbas. Ekonominė bazė. Ekonomikos plėtra. Gyventojų lokalizacinis mobilumas. Komunikacinis mobilumas. Gyventojų sveikatos urbanistiniai veiksniai. Gyventojų saugumas. Aplinkos taršos problema. Urbanistinės taršos mažinimo priemonės. Eismo saugos problema. Teritorijų planavimo priemonės eismo saugai didinti. Energijos naudojimo problema. Planavimo priemonės energijos naudojimo mažinimui. Triukšmo problema. Triukšmo slopinimo būdai ir priemonės. Žemės poreikis miestams, miesteliams ir kaimams. Žemės naudojimo intensyvumas. Pagrindinės Žemės naudojimo paskirtys. Valstybės ir savivaldybės pareigos finansavimo ir investicijų sferoje. Privačios investicijos gyvenvietėse. Nusikalstamumo problema. Teritorijų planavimo samprata. Teritorijų planavimo objektai. Planavimo dalyviai. Visuomenės dalyvavimas planuojant. Strateginis planavimas. Fizinis planavimas. Bendrasis planavimas. "Advokatų" planavimas. Detalusis planavimas. Specialusis planavimas. Imitacinis modeliavimas planavime. Normatyvinis planavimas. Analogijos metodas. Strateginiai planavimo tikslai. Fizinio planavimo tikslai. Planavimo normos. Planavimo įvertinimas. Planavimo apribojimai, poveikis gyventojams ir aplinkai. Informacinė planavimo bazė. Raidos prognozė. Savaiminė raida. Organizuota plėtra. Darnioji plėtra. Rekonstravimo sąvoka. Atnaujinimo sąvoka. Konversijos sąvoka. Teritorijų plėtros valdymas. Miesto struktūros elementai. Miesto struktūra, formavimo tikslai. Funkcinio zonavimo principas. Funkcinės integracijos principas. Atvira, uždara struktūra. Monocentrinė, policentrinė struktūra. Kompaktinė, diskretinė struktūra. Viešo susisiekimo reikšmė miesto struktūrai ir raidai. Susisiekimo poreikis ir galimybės. Susisiekimo būdų racionalaus naudojimo ribos. Susisiekimo funkciniai tikslai. Susisiekimo bendrieji tikslai. Susisiekimo aplinkosauginiai tikslai. Susisiekimo ekonominiai tikslai. Stačiakampio gatvių tinklo savybės. Spindulinio žiedinio gatvių tinklo savybės. Gatvių tinklo efektyvumo kriterijai. Pagalbinių gatvių tinklo efektyvumo kriterijai. Greito eismo gatvė. Pagrindinė gatvė. Aptarnavimo gatvė. Būsto poreikis. Būsto tipai. Užstatymo tipai. Gyvenamosios teritorijos fizinė struktūra. Gyvenamosios teritorijos padėtis miesto struktūroje. Pramonės teritorijų dydžiai. Pramonės teritorijų funkcinė struktūra. Pramonės įmonių sanitarinė zona. Apsaugos zonos. Miesto centro ypatumai. Miesto centrų sistema. Miesto centro planavimo uždaviniai. Miesto centro plėtra. Želdynų paskirtis. Želdynų sistemos. Techninės infrastruktūros tikslai. Techninės infrastruktūros objektai. Gatvių, aikščių ir zonų klasifikavimas. Priemiestinės zonos nauda miestui. Miesto nauda priemiestinei zonai. Užmiesčio kelių reikšmės kategorijos. Užmiesčio kelių techninės kategorijos. Aplinkkelių paskirtis. Autobusų keleivių stotys. Krovinių stotys. Geležinkelio transporto įranga. Oro uostai. Jūrų uostas. Jūrų terminalas. Gyvenamojo pastato sklypo privalomas minimalus plotas. Gyvenamojo namo sklypo struktūra. Gyvenamojo pastato išdėstymas sklype.
  Inžinerija, špera(24 puslapiai)
  2007-10-04
 • Teritorijų planavimas (7)

  Teritorijų planavimo namų ir laboratoriniai darbai. Įvadas. Miesto koncepcija ir gyventojų skaičiaus nustatymas. Planuojamos teritorijos analizė. Projektuojamos gamyklos. Gyvenamieji rajonai. Socialinės infrastruktūros objektų parinkimas. Gaisrinės. Vandentiekis. Valymo įrenginiai. Sąvartynai. Kapinės. Techninės infrastruktūros objektai.
  Inžinerija, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Termofikacija

  Įvadas. Klimatiniai duomenys. Šilumos poreikiai. Pastatų šildymo šilumos poreikiai. Pastatų vėdinimo šilumos poreikiai. Karšto vandens vartotojų šilumos poreikiai. Technologinių procesų šilumos poreikiai. Metiniai šilumos poreikiai. Šilumos tiekimo reguliavimo grafikai. Uždarų vandens sistemų šilumos tiekimo reguliavimas pagal šildymo sistemos poreikius. Šildymo reguliavimo grafikai. Vėdinimo reguliavimo grafikai. Karšto vandens tiekimo reguliavimo grafikai. Suminis tinklo vandens debito grafikas. Šilumos tinklų hidraulinis skaičiavimas. Vandens tinklo debitų skaičiavimas. Vandens tinklo hidraulinis skaičiavimas. Vandens tinklo slėgių grafikas. Garo tinklo hidraulinis skaičiavimas. Kondensato tinklo hidraulinis skaičiavimas. Vamzdžių šiluminio pailgėjimo kompensacijos skaičiavimas. U formos kompensatorių skaičiavimas. Savaiminis kompensacijos skaičiavimas. Pramonės įmonės šilumos punktų įrengimo skaičiavimas ir parinkimas. Elevatoriaus parenkamasis skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-12-07
 • Termofikacinės elektrinės (TE)

  Įvadas. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Termofikacinės elektrinės (TE) elektrinės dalies projektas. Duomenys projektavimui. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinės režimų analizė. Elektrinės paros apkrovos grafikas. Elektrinės metinės apkrovos grafiko sudarymas. Vartotojų paros grafiko galios ekstremumų radimas. Vartotojų metinės apkrovos grafiko sudarymas. Transformatorių parinkimas. Elektrinės variantų finansinis palyginimas. Trumpųjų jungimų srovių skaičiavimas. Šilumos impulso skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Skirstyklos šynų parinkimas. Jungtuvų ir skyriklių parinkimas. Iškroviklių parinkimas. Įžemiklių parinkimas. Įtampos transformatorių parinkimas. Srovės transformatorių parinkimas. Elektrinės savosios reikmės. Elektrinės valdymas. Specifikacija. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas.
  Inžinerija, referatas(33 puslapiai)
  2009-11-06
 • Termofikacinės elektrinės projektas

  Įvadas. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas. Darbas iliustruotas brėžiniais.
  Inžinerija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-11-13
 • The Moscow underground

  PowerPoint pristatymas. Maskvos metro. Description of the underground system. The lines. History. Interesting facts about the system. Numbers of the Moscow underground. Metro 2/ Secret underground system.
  Inžinerija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-05-17
 • Tiesioginės ir atvirkštinės trinties poros

  Įvadas. Trinties porų atsparumo dilimui didinimas technologiniais metodais. Tiesioginės ir atvirkštinės trinties poros. Priemonės detalių dilimui sumažinti. Metalų išdėstymas triboporose pagal kietumą. Išvados.
  Inžinerija, referatas(16 puslapių)
  2007-11-21
 • Tiesioginio benzino įpurškimo sistema

  Darbo tikslai: Susipažinti su tiesioginio benzino įpurškimo sistemos sandara ir veikimu. Išanalizuoti tiesioginio benzino įpurškimo sistemos ypatumus, privalumus ir trūkumus, lyginant su daugiataškėmis periodinio benzino įpurškimo sistemomis. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-18
 • Tinklų redagavimas ArcMap

  Tikslas: gebėti redaguoti tinklus naudojant jungiamumo taisykles. Uždaviniai: Vektorizuoti naujas vandentiekio linijas į tuščius sklypus. Įvadas. Darbo pradžia. Tinklo jungiamumo taisyklių sukūrimas. Vektorizavimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-27
Puslapyje rodyti po