Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paleidimo sistema

  Darbo tikslai: susipažinti su paleidimo sistemos paskirtimi, sandara ir veikimu. Išnagrinėti starterių konstrukcijas ir veikimą. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Starterio detalių pavadinimai. Starterio veikimas. Starterio aplenkimo movos veikimas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-20
 • Pasipriešinimai hidraulinėje sistemoje ir apsauginio (slėgio) vožtuvo reguliavimas

  Užduotis; Nustatyti HS elementų pasipriešinimus (eksperimentiškai ir naudojantis charakteristikomis) bei minimalią apsauginio vožtuvo slėgio reikšmę kuriai turi būti jis sureguliuotas, kad HV (HC) galėtu vykdyti reikiamą technologinę operaciją. Bandymo schema. Darbo atlikimo eiga (metodika). Rezultatai ir išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-04
 • Pastatai ir inžineriniai statiniai

  Vienaaukščių pastatų gelžbetoninių kolonų konstrukcijos. Kolonų pamatų ir pamatų sijų konstrukcijos. Gelžbetoninės pokraninės sijos. Gelžbetoninės stogo paklotą laikančios plokštuminės konstrukcijos. Gelžbetoninės erdvinės laikančios konstrukcijos. Pogegninės konstrukcijos ir dangą laikantys gelžbetoniniai elementai. Vienaaukščių pramonės pastatų ryšiai. Vienaaukščių pastatų plieniniai karkasai. Bendros žinios apie plienines santvaras ir rėmus. Plieninės arkos ir ryšiai. Pramonės pastatų plieninės erdvinės konstrukcijos. Medis – kaip konstrukcinė medžiaga. Medinės sijos, santvaros, arkos ir rėmai. Daugiaaukščių pastatų su sijinėmis perdangomis karkasai. Daugiaaukščių pastatų su nesijinėmis perdangomis karkasai. Pertvaros, vartai, durys ir vertikalios komunikacijos. Įstiklinto sienų plokštumos. Stogai. Sutapdintų stogų atitvarinės dalies konstrukcijos. Stogų dangos ir vandens nutekėjimo sistemos. Viršutinio apšvietimo ir aeravimo įtaisai. Grindų konstrukcijos. Apkrovos ir jų deriniai.
  Inžinerija, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-16
 • Pastato aprūpinimas šiluma skruberio pagalba

  Pastato aprūpinimas šiluma (atmosferos apsaugos dalis). Skruberio aprašymas. Išmetamųjų teršalų kiekių skaičiavimas. Skruberio skaičiavimas. Skruberio skerspjūvio plotas. Skruberio skersmuo. Skruberio aukštis. Išpurškiamas vandens kiekis skruberyje. Aerodinaminis tuščiavidurio skruberio pasipriešinimas. Skruberio efektyvumas.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-02-18
 • Pastato inžinerinė įranga

  Pastato charakteristikos. Skaičiavimai. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis pastato šilumos suvartojimas ir išlaidos už šilumą. Pastato šilumos poreikis. Lyginamosios šildymo sistemos energetinės charakteristikos. Vėdinimas. Mechaninio vėdinimo oro kiekiai. Vėdinimo sistemos šilumos galia ir poreikiai. Vėdinimo sistemų slėgio nuostoliai. Elektros galia ir poreikiai ventiliatoriams. Vėdinimo įrangos parinkimas. Metinės vėdinimo šilumos ir elektros išlaidos. Lyginamosios vėdinimo sistemos energetinės charakteristikos.
  Inžinerija, namų darbas(27 puslapiai)
  2009-04-16
 • Pastato metalinės ir medinės konstrukcijos

  Įvadas. Konstrukcijos parinkimas ir išdėstymas. Apkrovų skaičiavimas. Konstrukcinės schemos sudarymas. Skaičiuojamoji schema. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinės apkrovos. Stogas. Sienos. Laikinosios apkrovos. Sniegas. Vėjas. Kai vėjo kryptis iš kairės į dešinę. Parapeto aukštis. Vėjo čiulpimas. Pastato stogo konstrukcijų projektavimas. Pakloto projektavimas. Ilginių projektavimas. Ilginio sandūros projektavimas. Klijuotos Sijos projektavimas. Sijos stiprumo tikrinimas. Sijų saugos ribinių būvių skaičiavimas. Tangentiniai įtempimai (kirpimas). Tempimo įtempimai skersai medienos pluošto kraigo zonoje. Sijos pastovumo tikrinimas. Sijos įlinkio skaičiavimas. Įtempiai po sija iš glemžimo sąlygos. Ekscentriškai gniuždomos pastato kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas. Pastovumo tikrinimas momento veikimo plokštumoje. Pastovumo tikrinimas iš momento veikimo plokštumos. Vamzdžio sienelės pastovumas. Kolonos galvenos projektavimas. Kolonos bazės projektavimas. Kertinės siūlės jungiančios kolonos liemenį prie pado plokštės skaičiavimas. Traverso parinkimas. Inkarinių varžtų parinkimas. Žiniaraščiai. Medinių ir metalinių elementų žiniaraštis. Varžtų ir vinių žiniaraštis.
  Inžinerija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-04-14
 • Pastato nužymėjimas vietovėje

  Darbo užduotis: Apskaičiuoti pastato kerčių nužymėjimo nuo teodolitinio poligono linijos elementus, jei nužymėti numatoma stačiakampių koordinačių būdu. Sudaryti nužymėjimo darbo brėžinį. Nubraižyti pastą plane. Pastato nužymėjimas vietovėje. Darbo atlikimo tvarka. Kontrolė. Skaičiavimai.
  Inžinerija, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-06-05
 • Pastato šaltojo vandens tinklo skaičiavimas ir skaitliuko parinkimas

  Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandens tinklo skaičiavimas ir skaitliuko parinkimas. Skaičiavimai. DWG bylos: nuotekų aksonometrija, pamatų planas, pjūvis, rūsys, vandens aksonometrija.
  Inžinerija, kursinis darbas
  2007-06-16
 • Pastato šildymo ir vėdinimo projektavimas

  Pastato charakteristikos. Skaičiavimai. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos nuostoliai. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šildymo galia. Metinis pastato šilumos suvartojimas ir išlaidos už šilumą. Lyginamosios šildymo sistemos energetinės charakteristikos. Vėdinimas. Mechaninio vėdinimo oro kiekių skaičiavimas. Pagrindinių vėdinimo įrenginių charakteristikos. Vėdinimo sistemos šilumos galia ir poreikiai. Vėdinimo sistemų slėgio nuostoliai. Elektros galia ir poreikiai ventiliatoriams. Metinės vėdinimo, šilumos ir elektros išlaidos. Lyginamosios vėdinimo sistemos energetinės charakteristikos.
  Inžinerija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-04-23
 • Pastatų inžinerinės sistemos (4)

  Kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Šildymas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Projektiniai savitieji patalpos šilumos nuostoliai. Patalpos atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai. Projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl ilginių šiluminių tiltelių. Savitieji šilumos nuostoliai dėl grindų besiribojančių su gruntu. Patalpos projektiniai savitieji vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato projektinė šilumos šaltinio galia. Pastato lyginamoji šiluminė charakteristika. Šilumos šaltinio parinkimas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo ir cirkuliacinio siurblio parinkimas. Vėdinimas. Vėdinimo sistemos parinkimas. Aerodinaminis vėdinimo sistemos skaičiavimas. Vandentiekis. Pastato šalto vandentiekio debitų ir tinklo hidraulinis skaičiavimas. Skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2012-01-18
 • Pastatų komplekso aprūpinimas energija: Rokiškio miestas

  Pastatų komplekso, esančio Rokiškio miesto pakraštyje, aprūpinimas energija. Įvadas. Objekto energijos poreikio nustatymas. Elektros galios ir poreikių nustatymas. Objekto energijos tiekimo sistemos parinkimas. Objektui planuojamų tiekti energijos rūšių vieneto kainos nustatymas. Ekonominis variantų palyginimas. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo galimybės nustatymas. Išvados. Išmetamų teršalų kiekių skaičiavimas. Teršalų monitoringo sistema. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2009-04-21
 • Pasukamas kranas

  Mechaninių sistemų projektavimo kursinis projektas. Įžanga. Konstrukcinė dalis. Pasukamo 0,5 t keliamosios galios krano paskirtis. Pasukamo 0,5 t keliamosios galios krano konstrukcinių variantų analizė. Pasukamo 0,5 t keliamosios galios krano konstrukcijos aprašymas. Techniniai skaičiavimai. Pasukamo krano skaičiavimo schemos sudarymas ir pagrindinių parametrų nustatymas. Eksploataciniai reikalavimai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-06-03
 • Pasukamas kranas (2)

  .dwg byla. Krovos darbų mašinos. 7 variantas. Brėžiniai: Pasukamas kranas. Techninės charakteristikos.
  Inžinerija, namų darbas
  2012-04-02
 • Pavaros su cilindriniu dvilaipsniu reduktoriumi projektavimas

  Užduotis. Bendrojo perdavimų skaičiaus nustatymas ir elektros variklio parinkimas. Diržinės pavaros skaičiavimas. Skriemuliai. Dvilaipsnio reduktoriaus projektavimas. Lėtaeigio laipsnio ševroninio skaičiavimas. Greitaeigio laipsnio įstrižakrumplio skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Sukimo momentai. Varantysis velenas. Tarpinis velenas. Varomasis velenas. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Korpuso konstravimas, armatūros parinkimas, reduktoriaus komponavimas. Pamatų varžtų skersmuo. Reduktoriaus įšilimo skaičiavimas. Guolių ir sukabinimo tepimas. Guolių parinkimas. Varantysis velenas. Tarpinis velenas. Varomasis velenas. Antrasis eskizinio komponavimo etapas. Patikslintas velenų skaičiavimas. Varantysis velenas. Tarpinis velenas. Varomasis velenas.
  Inžinerija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-04-05
 • Pažintinės praktikos ataskaita: medžio ir metalo apidirbimo cechas

  Pirmo kurso pažintinės praktikos ataskaita: pagalbinės gamybos padalinys. Įvadas. Praktikos tikslas. Praktikos uždaviniai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos tikslas. Įmonės veikla. Bendrovės buveinė. Rąstų apdirbimas juostiniu gateriu. Durų ir langų gamyba. Kiti medienos gaminiai. Metalo apdirbimas. Apibendrinimas.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2007-04-20
 • Pereinamieji procesai

  Teorinė dalis. Darbo tikslas. Apskaičiuoti grandinių reakcijas (šakų srovias ir visų elementų įtampas) veikiant poveikiui U(t)=E 1(t) klasikiniu ir operaciniu metodais. Nustatyti pereinamąsias charakteristikas. Grandinės analizė klasikiniu metodu. Grandinės analizė operaciniu metodu. Vienos šakos srovės ir kitoje šakoje įjungto elemento įtampos skaičiavimas naudojant operacinį metodą. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (24).
  Inžinerija, namų darbas(16 puslapių)
  2008-11-19
 • Pereinamieji procesai (2)

  Nesimetriniai pereinam procesai. Aukštesnių harmonikų atsiradimas. Simetrinių dedamųjų metodo panaudojimas nesimetrinių pereinamųjų procesų tyrimui. Elektros sistemos elementų parametrai. Simetrinių dedamųjų schemose. Sinchroninių mašinų varžos. Asinchroninių mašinų varžos. Transformatorių nulinės sekos schemos. Trijų apvijų transformatorius. Auto transformatorių varžos. Oro linijų varžos. Kabelių varžos. Nesimetrinių Trumpojo jungimo (TJ) skaičiavimo tvarka. Tiesioginės ir atvirkštinės sekų schemos. Nulinės sekos schema. Vienkartė skersinė nesimetrija. Dvifazis. Kompleksinė ekvivalentinė schema. Tiesiogines sekos taisyklė. Srovių ir įtampų dedamųjų pasiskirstymas nesimetrinio TJ atveju. Srovių ir įtampų transformatoriai. Trumpojo jungimo srovių palyginimas. Superpozicijos principo panaudojimas skaičiuojant trumpojo jungimo sroves. Įžemėjimas. Vienkartė išilginė nesimetrija.
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2009-09-24
 • Pjautinės medienos džiovinimo kokybės nustatymas

  Laboratorinis darbas nr. 6. Darbo tikslas: susipažinti su medienos džiovinimo kokybės rodikliais, jų nustatymo metodika, džiovinimo kokybės rodiklių normatyvais bei džiovinimo kokybės kategorijos nustatymu. Džiovinimo kokybės rodiklių priklausomybė nuo veiksnių. Džiovinimo kokybės rodiklių nustatymo metodika. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-01-17
 • Pjovimo procesai ir įrankiai

  Užduotis. Apskaičiuoti pjovimo rėžimus apdirbant sąlygoje duotą veleną universaliomis tekinimo staklėmis 1K62. Sąlyga. Sprendimas. Tekinimo peilio tipo ir pagrindinių jo parametrų parinkimas. Tepimo-aušinimo skysčio parinkimas. Pjovimo gylio parinkimas. Išilginės pastūmos pasirinkimas. Pjovimo greičio apskaičiavimas. Mašininio laiko skaičiavimas. Sudaryto tekinimo rėžimo patikrinimas. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-30
 • Pjovimo režimų tekinimui ir gręžimui nustatymas

  Užduotis: nustatyti pjovimo režimus ir parinkti pjovimo įrankį, aptekinant lygų cilindrinį ruošinį. Medžiaga. Kietumas. Ruošinio matmenys. Reikalavimai apdirbimui. Sprendimas.
  Inžinerija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-04-05
Puslapyje rodyti po