Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kietumo matavimas Brinelio metodu

  Darbo tikslas. Išmokti matuoti metalų kietumą Brinelio metodu. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Brinelio schema. Darbo eiga.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-04
 • Kietumo matavimas Brinelio metodu (2)

  Darbo tikslas: išmokti matuoti metalų kietumą Brinelio metodu. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Darbo eiga.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-26
 • Kietumo matavimas Rokvelo metodu

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti metalų kietumą Rokvelo metodu. Darbo užduotis. Darbo eiga.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-26
 • Kietumo matavimas Vikerso metodu

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti metalų kietumą Vikerso metodu. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Teorinės dalies atsakymai. Darbo užduoties atsakymai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-26
 • Kietumo matavimas Vikerso metodu (2)

  Darbo tikslas: išmokti matuoti metalų kietumą Vikerso metodu. Teorinė dalis. Darbo užduotis.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-05-26
 • Kirtaviečių valymas

  Įvadas. Miškų urėdijos charakteristika, literatūros analizė, projektavimo tikslai ir uždaviniai. Traktorinio agregato pasipriešinimo traukai skaičiavimas. Agregato važiavimo būdo parinkimas ir įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Konstrukcinė dalis. Projektuojamo objekto vertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Inžinerija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-10
 • Kokybės valdymo sistemos transporto įmonėse

  Vidinio ir išorinio auditų schemos. Įvadas. Vidinio audito schema. Išorinio audito schema. Priedai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-10-11
 • Kombinuoto ciklo elektrinės projektavimas

  Įvadas. Techniniai, ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai–ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Pagrindinė elektrinių sujungimų schema. Skirstyklos planas ir pjūvis. Darbas iliustruotas schemomis.
  Inžinerija, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2008-01-23
 • Kompleksinis projektas — miestų gatvės

  Aiškinamasis raštas. Kursinio projekto užduotis yra suprojektuoti gatvių tinklą, sudaryti gatvių piketažą, nubraižyti pasirinktų gatvių išilginius ir skersinius profilius bei suprojektuoti aukščių planą teritorijoje. Mikrorajono gatvių tinklo projektavimas. Gatvių pradžios, pabaigos, posūkio bei susikirtimo taškų koordinačių skaičiavimas. Gatvių trasų elementų skaičiavimas ir piketažas. Gatvių trasų išilginiai profiliai. Gatvių trasų skersiniai profiliai. Gatvių ir sankryžų aukščių planas. Gatvių tinklo tiesimo sąmata.
  Inžinerija, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2008-05-05
 • Kondensacinis ekonomaizeris

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kondensacija. Kondensacinis ekonomaizeris. Kondensacinių ekonomaizerių tipai. Kondensaciniai šilumos regeneratoriai. Ekonomaizerio paviršių padengimas. Kondensacinio šilumokaičio idėja pritaikyta kosmoso sistemoms.
  Inžinerija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-15
 • Konstrukcijos tikrinių ir priverstinių virpesių tyrimas

  Konstrukcijos tikrinių ir priverstinių virpesių tyrimas. Užduotis. Konstrukcijos skaičiuojamoji schema. Tikrinių kampinių dažnių ir tikrinių formų apskaičiavimas MATLAB programa. Matlab komandiniame lange gauti tokie rezultatai. Konstrukcijos amplitudės ir fazės dažninės charakteristikos apskaičiavimas.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-30
 • Konstrukcinės medžiagos

  Įvadas. Sudedamosios geležies ir anglies (Fe-C)lydinių dalys. Priemaišų įtaka Fe-C lydinių savybėms. Priemaišos. Siera. Fosforas. Manganas. Silicis. Aliuminis. Azotas. Deguonis. Vandenilis. Atsitiktinės priemaišos. Anglies įtaka geležies lydinių savybėms. Plieno skirstymas. Anglinis plienas. Pagrindiniai geležies anglies lydiniuose susidarantys struktūriniai elementai. Austenitas. Feritas. Cementitas. Perlitas. Ledeburitas. Grafitas.
  Inžinerija, referatas(10 puslapių)
  2008-02-27
 • Konstrukcinės medžiagos: plienas

  Įvadas. Plienų skirstymas. Plieno žymėjimas ir klasifikavimas pagal cheminę sudėtį. Plienas (< 2,14% C) klasifikavimas. Chromas. Molibdenas. Plieno žymėjimas pagal Europos standartus. Plieno žymėjimas pagal paskirtį ir mechanines ar fizikines savybes. Plieno žymėjimas pagal cheminę sudėtį. Anglinis plienas. Automatų plienas ir mažai legiruotas plienas. Daug legiruotas plienas. Greitapjovis plienas. Plieno grupės pagal cheminę sudėtį. Anglinis paprastasis konstrukcinis plienas. Anglinis kokybiškasis konstrukcinis plienas. Legiruotasis plienas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-13
 • Kontaktinio pervijimo automatas "Autosuk"

  Užduotis. Susipažinti su siūlų pervijimo procesu mašinoje "Autosuk". Aprašyme pateikti technologinę ir kinematinę schemas. Aprašyti mašinos veikimo principą. Apskaičiuoti tokių ritės sandaros parametrų priklausomybes nuo ritės skersmens D. Apskaičiuoti vienos pervijimo galvutės našumą. Siūlų pervijimo mašinos "Autosuk". Technologinė schema. Kinematinė schema. Veikimo principas. Vijų posvyrio kampas. Vijos žingsnis. Siūlo ilgis vienoje vijoje. Siūlo ilgis dvigubame sluoksnyje. Ritės sukimosi dažnis. Vijų skaičius. Apskaičiuojame vienos pervijimo galvutės našumą. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-04-23
 • Kraštovaizdžio monitoringas

  Anotacija. Įvadas. Kraštovaizdžio monitoringo tikslai ir uždaviniai. Lietuvos kraštovaizdžio monitoringo tikslai ir uždaviniai 2006 - 2007 m. Kraštovaizdžio būklės stebėjimo srityje. Kraštovaizdžio monitoringas. Monitoringo struktūra. Kraštovaizdžio monitoringo programų struktūros analizė. Indikatorių panaudojimas kraštovaizdžio monitoringui. Geografinių informacinių sistemų naudojimas kraštovaizdžio monitoringui. Kraštovaizdžio monitoringo duomenys. Duomenų suderinamumas. Kraštovaizdžio monitoringo tikslumas ir kokybės kontrolė. Duomenų kriterijai valdant aplinkos kokybę, vertinimo kriterijai. Kraštovaizdžio monitoringo duomenys. Monitoringo planas. Lietuvos kraštovaizdis. Kraštovaizdžio tipai. Kraštovaizdžio struktūra. Kraštovaizdžio antropogenizavimas. Kraštovaizdžis ir biologinė įvairovė. Išvados.
  Inžinerija, referatas(16 puslapių)
  2007-12-16
 • Krovininių automobilių keltuvas

  Įvadas. Krovininių automobilių keltuvo analogų apžvalga, konstrukcija, jos sudėtiniai elementai ir veikimo principas. Analogų apžvalga. Hidraulinis – pneumatinis vieno cilindro keltuvas. Hidraulinis dviejų cilindrų keltuvas. Hidraulinis – pneumatinis vieno cilindro domkratas. Mechaninis – sraigtinis keturių stovų keltuvas. Mechaninis – sraigtinis šešių stovų keltuvas. Keltuvo konstrukcija, jos sudėtiniai elementai ir veikimo principas. Krovininių automobilių keltuvo stiprumo skaičiavimas. Veikiančių apkrovų skaičiavimas. Išilginių plokščių stiprumo skaičiavimas. Skersinės sijos stiprumo skaičiavimas. Stovų stiprumo skaičiavimas. Hidraulinės sistemos skaičiavimas. Hidraulinio cilindro skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Hidraulinės pavaros naudingumo koeficiento nustatymas. Hidraulinės pavaros šiluminio darbo režimo skaičiavimas. Išilginės plokštės lankstų skaičiavimas. Lankstus veikiančios apkrovos. Lanksto piršto stiprumo skaičiavimas. Lanksto kilpų stiprumo skaičiavimas. Lanksto kilpų suvirinto sujungimo stiprumo skaičiavimas. Krovininių automobilių keltuvo eksploatavimas. Atestacija. Apžiūra. Statinis bandymas. Dinaminis bandymas. Priežiūra. Techninis aptarnavimas ir remontas. Darbo sauga eksploatuojant krovininių automobilių keltuvą. Bendrieji techniniai reikalavimai. Reikalavimai varžtiniams sujungimams. Reikalavimai medžiagoms ir suvirinimo darbams. Aplinkosauga gaminant ir eksploatuojant krovininių automobilių keltuvą.
  Inžinerija, diplominis darbas(51 puslapis)
  2009-05-25
 • Krovininių automobilių su priekabomis diagnostikos posto projektavimas

  Automobilių techninės priežiūros kursinis projektas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Technologinė ir konstrukcinė dalis. Techninio paruoštumo koeficientas. Parko išnaudojimo koeficientas. Automobilių bendroji metinė rida. Techninių apžiūrų skaičius per metus (gamybinė programa). III pakopos ir periodinių apžiūrų skaičius. II pakopos apžiūrų skaičius. I pakopos apžiūrų skaičius. Kasdieninių apžiūrų skaičius. Techninių apžiūrų, einamojo remonto (ER) ir savitarnos metinė darbų apimtis. Darbininkų skaičius. Diagnostikos postų skaičius. Įrengimai. Plotas ir matmenys. Projektuojamajame objekte atliekami darbai. Prietaiso projektavimas. Rankenos projektinis skaičiavimas. Darbų sauga. Darbų sauga diagnostikos skyriuje, bendroji dalis. Priešgaisrinė sauga. Gamtos sauga. Projekto rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (8 psl.)
  Inžinerija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-04-02
 • Krovos darbų mašinos

  Pakrovimo ir iškrovimo įrenginių bei mašinų klasifikavimas. Pakrovimo ir iškrovimo darbų mechanizavimo įtaka krovinių pervežimo savikainai. Bendros žinios. Įrenginių bei mašinų našumas. Pakrovimo ir iškrovimo įrenginių bei mašinų pagrindiniai parametrai. Pakrovimo ir iškrovimo darbų mechanizavimo įtaka transporto priemonių našumui. Griebtuvų klasifikavimas. Paprasčiausi užkabinami griebtuvai. Lanksčių stropo šakų parinkimas ir nustatymas Stropų grandys. Elektromagnetiniai ir vakuminiai griebtuvai. Pusiau automatiniai ir automatiniai griebtuvai. Repliniai griebtuvai. Ekscentriniai griebtuvai. Mechaniniai su pavara ir įmontuojamieji, į mašinos darbo padargą, griebtuvai. Prikabinami vežimėliai. Vežimėliai su kilnojamomis šakėmis. Vežimėliai su kilnojama platforma. Vežimėliai kroviniams perkelti laiptais. Vežimėliai - kranai. Vežimėliai - krautuvai. Oro tiekimas OAM. Preimonės ant orinių atramų. Bėginės transporto priemonės. Bebėgės transporto priemonės. OAM komponavimas. OAM skaičiavimas. orinės atramos-moduliai. Pniaumatiniai konvejeriai. Perkrovimo tilteliai ir lipynės. Konvejeriai. Konvejerių rūšys jų charakteristika. Būgnai. Palaikančios ritininės atramos. Pagrindiniai skaičiavimo etapai. Konvejerio juostos pločio nustatymas. Juostos didžiausios įtempimo jėgos nustatymas. Juostos sluoksnių skaičiaus nustatymas ir storio bei pločio patikslinimas. Ritininių atramų bei varančiųjų ir kt. būgnų parametrų skaičiavimas bei parinkimas. Konvejeriai. Ritininiai ir diskiniai konvejeriai. Pereinamųjų darbo režimų skaičiavimas. Juostos įtempimo įrenginio skaičiavimas. Tikslus konvejerio traukos jėgos skaičiavimas. Lygūs nuleistuvai. Ritintuvai. Svirtiniai ir nepertraukiamo veikimo nuleistuvai. Ritininio ir disk. konvejerių skaičiavimas.
  Inžinerija, špera(19 puslapių)
  2010-02-11
 • Krovos darbų mašinos (2)

  7 variantas. Įvadas. Krano charakteristika ir eskizinės schemos. Pakabos mazgo projektavimas. Lyno parinkimas. Kablio parinkimas. Kablio patikslintas tikrinamasis skaičiavimas. Kablio įtempimų skaičiavimas. Pakabos mazgo gabaritinių matmenų nustatymas. Pakabos mazgo patikrinamasis skaičiavimas. Kėlimo mechanizmo projektavimas. Būgno pagrindinių matmenų nustatymas. Būgno atsparuminis skaičiavimas. Būgno veleno atsparuminis skaičiavimas. Guolių parinkimas. Lyno tvirtinimas prie būgno. Motoreduktoriaus parinkimas. Pasukimo mechanizmo projektavimas. Kraną veikiančių jėgų nustatymas. Pasipriešinimo krano sukimuisi skaičiavimas. Motoreduktoriaus parinkimas. Krumplinės pavaros skaičiavimas. Darbo sauga. Saugos integravimo principai. Avarinis stabdymas. Specifiniai reikalavimai kėlimo technikai. Išvada.
  Inžinerija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2012-04-02
 • Krūmapjovė: specialiosios važiuoklės projektas

  Mašinos atliekamų technologinių operacijų analizė. Darbinio veleno pavaros tipo parinkimas. Darbo sąlygų ir mašinos pravažumo analizė, varytuvo tipo parinkimas. Transmisijos elementų parinkimas, pagrindinių parametrų skaičiavimas. Krūmapjovės svoris. Pasipriešinimo jėgos. Kalno varža. Riedėjimo varža. Kelio varža. Inercijos varža. Varytuvo traukos jėga ir sukimo momentas. Variklio parinkimas. Transmisijos parinkimas. Idealios transmisijos perdavimo skaičius. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius. Krumpliaratinės pavarų dėžės perdavimo skaičiai. Sankabos perduodamas sukimo momentas. Varančiųjų ratų sukimo momentas. Varančiojo veleno (pusašio) atsparuminis skaičiavimas.
  Inžinerija, namų darbas(13 puslapių)
  2010-03-19
Puslapyje rodyti po