Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos namų darbai

Inžinerijos namų darbai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šilumos tiekimo sistemos

  Užduotis: Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas europos sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Nustatyti: Atskirai bendras naujos ir senos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu kiekvienos (naujos ir senos) sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (paskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: A. Katilinės atveju. B. Šilumos siurblio atveju. C. Kogeneracinės jėgainės atveju. Pateikti išvadas. Sprendimas. Būdingo pastato šilumos galios skaičiavimas. Būdingo pastato metiniai šilumos poreikiai. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas. Reikalingas šilumos poreikis ir galia karštam vandeniui paruošti. Galia reikalinga šilumos nuostoliams tinkluose padengti. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(14 puslapių)
  2010-11-09
 • Šilumvežių aširačių konstrukcijos

  Įvadas. Aširačių paskirtis ir veikimo principas.Aširačių tipai. Aširačių ratai. Ištisai lieti aširačių ratai. Aširačių ašys. Bandažai. Šilumvežio TEP60 aširatis. Aširačių privalumai ir trūkumai. Aširatį veikiančios jėgos. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(15 puslapių)
  2010-05-20
 • Švaistikliai

  Švaistiklių paskirtis, konstrukcija ir techniniai reikalavimai. Švaistiklių medžiagos ir ruošiniai. Švaistiklių gamybos pavyzdžiai.
  Inžinerija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-10
 • Takių kūnų mechanika

  Darbo užduotis: Aprašyti 1 paveikslėlyje pateiktos hidraulinės sistemos veikimą esant visoms galimoms skirstytuvų padėtims (nubraižant schemas kiekvienai skirstytuvų padėčiai). Apskaičiuoti hidraulinės sistemos pagrindinius parametrus ir parinkti hidraulinius agregatus, kai žinoma F1, F2, ir v1, v2. (skirstytuvas SK1 yra II padėtyje, o SK1 yra 1 padėtyje). Darbo eiga. Hidrocilindrų pagrindinių parametrų nustatymas. Siurblio parinkimas. Valdymo reguliavimo bei papildomų įrenginių parinkimas. Vamzdžių parinkimas. Alyvos parinkimas. Hidraulinės sistemos galios ir naudingumo koeficiento nustatymas. Šiluminio režimo skaičiavimas.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-05-04
 • Technologijų aplinkosauga

  Išsiskiriančių teršalų kiekių skaičiavimas. Užduotis: Per šildymo sezoną planuojama sunaudoti X tonų mazuto. Duotos mazuto charakteristikos. Rasti išsiskiriančių teršalų (SO2, CO, NO2) kiekius tonomis per metus. Išvada. Maksimalios išmetimų koncentracijos ir atstumai iki jų nusėdimo. Užduotis: Rasti maksimalias išmetimų koncentracijas ir atstumus iki jų nusėdimo vietos. Išvada. Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų vidaus degimo variklių, kiekių skaičiavimas. Užduotis: Apskaičiuoti teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų vidaus degimo variklių, kiekius, esant tokiems duomenims. Išvada. Medžiagų pasiskirstymo balansiniai skaičiavimai Užduotis: Katilinė dirba 150 dienų per metus ir sukūrena 30 t medienos bei 30 t anglies. Šilumos nuostoliai ne visiškai chemiškai sudegus kurui sudaro 2%, o šilumos nuostoliai sudegant kurui – 12%. Atlikti išsiskiriančių medžiagų balansinius skaičiavimus. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(15 puslapių)
  2009-03-27
 • Technologinių procesų loginis valdymas

  Automatizavimo schemos aprašas. Ryšių schemos specifikacija. Aprašas. Ryšių schemos specifikacija. Siemens elektros varikliai. Trijų polių automatiniai jungikliai. Programuojamojo loginio valdiklio parinkimas. Valdiklio sujungimų schema.
  Inžinerija, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-16
 • Teritorijų planavimas (7)

  Teritorijų planavimo namų ir laboratoriniai darbai. Įvadas. Miesto koncepcija ir gyventojų skaičiaus nustatymas. Planuojamos teritorijos analizė. Projektuojamos gamyklos. Gyvenamieji rajonai. Socialinės infrastruktūros objektų parinkimas. Gaisrinės. Vandentiekis. Valymo įrenginiai. Sąvartynai. Kapinės. Techninės infrastruktūros objektai.
  Inžinerija, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Tinklų redagavimas ArcMap

  Tikslas: gebėti redaguoti tinklus naudojant jungiamumo taisykles. Uždaviniai: Vektorizuoti naujas vandentiekio linijas į tuščius sklypus. Įvadas. Darbo pradžia. Tinklo jungiamumo taisyklių sukūrimas. Vektorizavimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-27
 • Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas (3)

  Įvadas. Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Pagrindinės traukinio važiavimo varžos apskaičiavimas: traukos režimu ir tuščia eiga. Papildomų traukinio judėjimo varžų apskaičiavimas. Nagrinėjamo tarpstočio kelio profilio redukavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Traukinio greičio bei važiavimo laiko. priklausomumų v=f(S) ir t=f(S)grafikų braižymas. Sąstato masės apskaičiavimas. Traukinio sustojimo kelio apskaičiavimas 3 ir 5 profilio pradiniuose elementuose Nagrinėjamo kelio ruožo tonkilometrių diagrama. Įnercinės įkalnės tikrinimas. Traukinio važiavimo laiko tarp stočių A ir B apskaičiavimas. Degalų sąnaudų nagrinėjamam kelio ruožui apskaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(28 puslapiai)
  2011-02-21
 • V - formos variklių alkūniniai ir skirstymo mechanizmai

  Darbo tikslai: išnagrinėti V – formos variklių alkūninių ir skirstymo mechanizmų sandarą. Išmokti išardyti, surinkti ir sureguliuoti šiuos mechanizmus. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Cilindrų stūmoklių sujungimo su alkūniniu velenu schema. Variklio cilindrų darbo tvarka. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-11-10
 • Vagonai ir lokomotyvai (4)

  Įvadas. Lokomotyvai. Techninės savybės. Lokomotyvų tipų konstrukciniai ypatumai. Pirminės jėgainės traukos elektros pavaroms. Elektrovežis. Šilumvežis. Turbovežis. Atomovežis. Traukos elektros varikliai. Paskirtis. Pakabinimas. Atraminis – ašinis pakabinimas. Atraminis - rėminis pakabinimas. Variklių išsidėstymas ant vežimėlio rėmo. Apkrovos. Veikimo principas. Traukos elektros variklių elektrinis jungimas. Traukos elektros variklių energijos nuostoliai ir jo n.v.k. Problemos iškylančios eksploatuojant traukos variklius. Traukos elektros variklių perpektyva. Traukos elektros variklių aušinimas. Sistemos tobulinimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(26 puslapiai)
  2010-03-19
 • Vandens telkinių gylių ir srovės greičio matavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti vandens telkinių gylių, greičio, debito nustatymo ypatumus. Išsiaiškinti kokie prietaisai naudojami matavimams atlikti. Batimetrija. Vandens telkinių gylių matavimas. Vandens srovės greičio matavimas. Debito skaičiavimas. Šiuolaikiniai prietaisai. Atlikto darbo aprašymas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-05-02
 • Vandentvarka. Vandens skaidrinimas kybančių dribsnių sluoksnyje

  Vandens skaidrinimas kybančių dribsnių sluoksnyje pagrindai. Vandens skaidrintuvų veikimo principas. Vandens skaidrintuvų konstrukciniai ypatumai, schemos. Vandens skaidrintuvų su kybančių dribsnių sluoksniu apskaičiavimo principas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(12 puslapių)
  2008-12-30
 • Vandenų apsauga (4)

  Įvadas. Nuotekų debito skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Technologinių įrenginių skaičiavimas. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo. Technologijos nustatymas. Grotų parinkimas. Smėliagaudės. Biologinių nuotekų valymo įrenginių pagrindinių parametrų skaičiavimai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(18 puslapių)
  2012-01-27
 • Variklio valdymo sistemos analizė: 2000 metų automobilis Toyota Corolla

  Automobilio Toyota Corolla, 2000 metų variklio, 1600 cm3 benzinas, valdymo sistemos analizė. Valdymo sistemos struktūrinė schema. Pagrindiniai apkrovos matavimo elementai. Koreguojantys sistemos elementai. Vykdomieji įtaisai. Variklio ir jo valdymo sistemos techninės priežiūros laikotarpiai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-22
 • Variklių, eile išdėstytais cilindrais, alkūniniai ir skirstymo mechanizmai

  Darbo tikslai: išnagrinėti variklių alkūninių ir skirstymo mechanizmų sandarą. Išanalizuoti alkūninio ir skirstymo mechanizmų tarpusavio ryšį. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas: alkūninio ir skirstymo mechanizmų detalių pavadinimai. Skirstymo mechanizmo detalių pavadinimai. Hidraulinis stūmiklis. Variklyje išmatuotas tarpelis skirstymo mechanizme – 0,37mm. Plokštelės storis – 3,60mm. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-10
 • Vėjo elektrinių parkų relinė apsauga ir automatika

  Vėjo elektrinių parko struktūrinė schema. Vėjo turbinos generatoriaus prijungimo schema. Vėjo turbinos generatoriaus apsaugos W650 schema. Vėjo elektrinių parko apsaugų išdėstymas. Vėjo elektrinių parko apsaugų ryšių sistema.
  Inžinerija, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-04-06
 • Vibracinio bunkerio darbo analizė

  Praktinis darbas nr. 1. Užduotis: Nubraižyti vibracinio bunkerio schemą, pažymėti konstrukcinius elementus ir juos išvardinti. Išanalizuoti ir aprašyti vibracinio bunkerio veikimą. Nubraižyti transportuojamos detalės schemą, pažymėti veikiančias jėgas ir jas apibūdinti. Išanalizuoti ir aprašyti transportuojamos detalės judėjimą vibraciniame bunkeryje. Užduoties vykdymas. Vibracinio bunkerio schema ir konstrukciniai elementai. Vibracinio bunkerio veikimas. Transportuojamos detalės schema ir detalė veikiančios jėgos. Detalių judėjimas vibraciniame bunkeryje.
  Inžinerija, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-09-29
 • Vibracinio bunkerio konstrukcijų elementų skaičiavimas ir įrenginio projektavimas

  Praktinis darbas nr. 2. Detalės tipas: Velenas. Detalės klasės ypatybių analizė ir aprašymas. Detalės brėžinys. Vibracinio bunkerio skaičiavimo metodika.
  Inžinerija, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-09-29
 • Vienkartinės liejimo formos gamybos technologijos sudarymas (4)

  Darbo tikslas: Įgyti praktinių vienkartinės liejimo formos projektavimo ir dokumentacijos apiforminimo įgūdžių. Pagal duotą detalės brėžinį projektuojamas modelis tai detalei išlieti: apskaičiuojami modelio matmenys įvertinant subėgimą, užlaidas mechaniniam apdirbimui, vertikalių sienelių nuolydžius, susikertančių paviršių užapvalinimą, parenkama skyrimo plokštuma, projektuojamas gurgutis ir kt. Teorinė dalis. Liečių sistemos elementų skaičiuotė. Duotos detalės medžiagos savybės. Žymėjimas simboliais. Pagal medžiagos markę mano medžiaga yra kalusis ketus. Kaliojo juodašerdžio ketaus mechaninės savybės. Mechaninių savybių kriterijai. Kaliojo ketaus panaudojimas. Skaičiavimai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-14
Puslapyje rodyti po