Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos laboratoriniai darbai

Inžinerijos laboratoriniai darbai (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sekcijiniai dyzelio didelio slėgio degalų siurbliai

  Darbo tikslai: Susipažinti su dyzelio variklio maitinimo sistema ir veikimu. Išnagrinėti sekcijinių degalų įpurškimo siurblių paskirtį, konstrukciją ir veikimą. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Dyzelio maitinimo sistemos mazgų pavadinimai. Siurblio veikimas ir detalių pavadinimai. Degalų įpurškimo siurblio detalių pavadinimai. Plundžerio veikimas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-20
 • Skirstomieji dyzelio didelio slėgio degalų siurbliai

  Darbo tikslai: Susipažinti su dyzelio variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimu. Išnagrinėti skirstomojo tipo degalų įpurškimo siurblių paskirtį, konstrukciją ir veikimą. Darbo priemonės ir metodas: Darbo rezultatas. Skirstomojo tipo degalų siurblio detalių pavadinimai. Plunžerio veikimas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-20
 • Skysčio klampos koeficiento matavimas Stokso metodu (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su skysčio vidinės trinties atsiradimo mechanizmu ir Stokso metodu nustatyti skysčio klampos koeficientą. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-15
 • Skysčių tūrio matavimo priemonių metrologinių charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti analizei naudojamų pipečių, biurečių ir matavimo kolbų metrologines charakteristikas ir palyginti jas su gamintojų deklaruojamomis charakteristikomis. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, padaryti išvadas, kurios iš patikrintų tūrio matavimo priemonių yra tiksliausios ir gali būti naudojamos svarbioms analizėms atlikti. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-25
 • Spaudos lankų lankstymo ir parinkimo būdai

  Darbo tikslas: susipažinti su knygų ir brošiūrų konstrukcija. Spaudos lankų lankstymo variantais ir jų parinkimu į blokus. Darbo užduotis: Pagal duotus variantus sulankstyti popieriaus lapus; Sulankstytus lapus sukomplektuoti į blokus parinkimo ir įdėjimo būdais; Sunumeruoti iš eilės blokų puslapius; Išlankstyti popieriaus lapus ir nubraižyti atskirų blokų spaudos lankų maketus. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-05-18
 • Spausdinto montažo plokščių mechaninio atsparumo tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su spausdinto montažo plokščių dinaminių parametrų apskaičiavimo metodais, ištirti plokščių konstrukcinių parametrų įtaką mechaniniam atsparumui, išnagrinėti plokščių mechaninių parametrų pagerinimo būdus. Darbo uždaviniai. Darbo tvarka. Darbo tvarka. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-01-23
 • Studentų atstovybės komiteto informacijos valdymo sistema: matematikos ir informatikos fakultetas

  Matematikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės socialinio – akademinio komiteto informacijos valdymo sistema (SAK). Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Esminės užduotys ir jų vykdymo scenarijai. Koncepcinis verslo modelis. Bendroji verslo schema. Apklausos. Socialinės stipendijos. Verslo scenarijus. Apklausų vykdymas. Socialinės stipendijos gavimas. Esminės užduotys. Užduoties "Pagalba studentui socialinių. Stipendijų [gavimo] klausimais" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Použduotys. Použduoties "Studento pateiktų dokumentų patikrinimas" modelis. Použduoties "Studento informavimas apie socialinės stipendijos gavimą" modelis. Užduoties "Apklausos būdu sužinoti studentų nuomonę konkrečiais klausimais" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Použduotys. Použduoties "Apklausos įvykdymas" modelis. Použduoties "Apklausos rezultatų paskelbimas" modelis. Struktūrinis dalykinės srities modelis. Statinės struktūros diagrama. Esybės. Paslaugos. Charakteristikos. Verslo sistemos komponentų objektų diagrama. Dinaminis dalykinės srities modelis. Objektų būsenų diagrama. Esybių būsenų diagrama. Išvados. Trumpiniai. Priedai (4 psl.)
  Inžinerija, laboratorinis darbas(39 puslapiai)
  2010-02-24
 • Susisiekimo priemonių eismo ir kelių charakteristikos

  Užduotis: Paskaičiuoti atstumą tarp susisiekimo priemonių. Apskaičiuoti redukuotąjį eismo intensyvumą. Nustatyti eismo juostos plotį. Nustatyti susisiekimo priemonių srauto laiko nuostolius Tn. Rasti teorinį kelio laidumą P. Paskaičiuoti patikslintą kelio laidumą Pp. Kj – naudojame suminį iš lentelės. Sprendimas. Atstumo tarp susisiekimo priemonių radimas. Redukuotasis eismo intensyvumas. Eismo juostos nustatymas. Susisiekimo priemonių srauto laiko nuostolių TN skaičiavimas. Teorinis kelio laidumas P. Patikslintas kelio laidumas Pp.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-11-24
 • Šiluminio spinduliavimo tyrimas (9)

  Darbo užduotis: Ištirti įvairių paviršių spinduliavimo energijos tankio priklausomybę nuo paviršiaus temperatūros. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-04-11
 • Šilumokaičio efektyvumo nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti šilumokaičio efektyvumą, jei tiekiamas ir šalinamas oro kiekis yra tas pats. Naudojamos priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Formulės. Šilumokaičio temperatūrinis efektyvumas. Darbo skaičiavimai ir rezultatai. Tiekiamo oro kiekio nustatymas. Šalinamo oro kiekio nustatymas. Šilumokaičio temperatūrinio efektyvumo nustatymas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-08-06
 • Šilumos laidumo koeficiento nustatymas (2)

  Darbo užduotis: Nustatyti plokštelės šilumos laidumo koeficientą tiesioginiu būdu. Šilumos laidumo tyrimo stendo principinė schema. Tyrimo elemento principinė schema. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Šilumos mainai orui turbulentiškai tekant vamzdžiu

  Darbo užduotis: Nustatyti šilumos atidavimo proceso parametrus kaitinamu vamzdžiu priverstinai pratekančiam orui. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-12
 • Šlyties modulio matavimas sukamųjų svyravimu metodu

  Darbo tikslas: išmatuoti šlyties modulį sukamųjų svyravimų metodu. Pagrindinės formulės. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-15
 • Šviesos virpesių lūžio grupinio indekso N skaičiavimas pavieniame matavimo taške

  Užduotis: sudaryti lentelę virpesių lūžio grupiniam indeksui N skaičiuoti priklausomai nuo atmosferinių sąlygų (temperatūros t ir slėgio P) ir virpesių bangos ilgio. Apskaičiuoti standartinės atmosferos lūžio grupinį indeksą ir virpesių grupinį greitį. Duota. Sprendimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-04-06
 • Taško stačiakampių koordinačių nustatymas matuojant apskritiminėmis sistemomis (linijinės sankirtos metodas)

  Užduotis: Apskaičiuoti taško C stačiakampes koordinates ir įvertinti jų tikslumą pagal duotas formules. Duota. Skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimų kontrolė.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-06
 • Techninių sistemų valdymas

  Automatinis sklendės valdymas. Darbo tikslas: susipažinti su sklendės elektros pavaros schema, jos veikimo principu, sklendės distanciniu valdymu, signalizacija, blokavimu schemoje. Selsinų tyrimas. Darbo tikslas: indukatorinės ir transformatorinės selsinų jungimo schemų tyrimas. Relių tyrimas. Darbo tikslas: elektromagnetinės relės jungimo schemos, relės parametrų, elektroninės laiko relės tyrimai. Parametrinių ir generatorinių keitiklių tyrimas. Darbo tikslas: susipažinti su įvairių parametrinių ir generatorinių keitiklių veikimo principais ir jų jungimo schemomis.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2009-06-08
 • Technologinio įrenginio su krumpliniais mechanizmais projektavimas

  Užduotis: suprojektuoti technologinio įrenginio pavarą pagal schemą. Pavaros duomenys. Įvadas: pavaros paskirtis, naudojimo sritis, veikimo principo aprašymas. Kinematiniai skaičiavimai ir elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas pagal galią. Variklio parinkimas pagal rotoriaus sukimosi dažnį. Kiekvienos pakopos perdavimo skaičiaus nustatymas. Kiekvieno veleno sukimo momentų T, kampinių greičių, sukimosi dažnių n ir galiu P nustatymas. Skaičiuojamos pavaros pagrindiniai duomenys. Sliekinės pavaros skaičiavimas. Slieko ir sliekračio medžiagų parinkimas. Leistinųjų įtempių skaičiavimas. Pagrindinių perdavos parametrų skaičiavimas. Pagrindiniai slieko matmenys. Sliekračio pagrindiniai matmenys. Patikrinamasis skaičiavimas. Reduktoriaus naudingumo koeficientas. Jėgos slieko ir sliekračio susikabinime. Sliekračio krumplių atsparumo lenkimui skaičiavimas. Šiluminis skaičiavimas. Sliekinės pavaros pagrindiniai parametrai. Projektinis reduktoriaus skaičiavimas ir guolių parinkimas. Velenų projektinio skaičiavimo suvestinė. Duomenys apie parinktus guolius. Pavaros tepimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Reduktoriaus surinkimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-03-20
 • Tekinimas

  Darbo eiga. Apdirbimo programos sudarymas. Antgalis: DIN; Al Cu Mg 2(3.13. 55). Al Cu Mg 2(3.13. 55). Pagrindinės tekinimo imitatoriaus STARTURN PC techninės charakteristikos.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-06-12
 • Temperatūros nustatymas, konvekciniu būdu šildant medieną

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas- eksperimentiškai ir teoriškai nustatyti temperatūrą tam tikrose šildomo sprtimento (plokštės, cilindro) skerspjūvio taškuose, nubraižyti temperatūros pasiskirstymo įvairiais laiko momentais kreives (temperatūros kreives) ir eksperimentiškai patikrinti teorinį skaičiavimų tikslumą. Pagrindiniai teoriniai teiginiai. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-09-21
 • Temperatūros nustatymas, konvekciniu būdu šildant medieną (2)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Eksperimentiškai ir teoriškai nustatyti temperatūrą tam tikrose šildomo sprtimento (plokštės, cilindro) skerspjūvio taškuose, nubraižyti temperatūros pasiskirstymo įvairiais laiko momentais kreives(temperatūros kreives) ir eksperimentiškai patikrinti teorinį skaičiavimų tikslumą. Pagrindiniai teoriniai teiginiai. Bandinio duomenys. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-01-17
Puslapyje rodyti po