Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tolydinės informacijos įvedimo ir išvedimo modeliavimas (2)

  Bendroji dalis. Pradinių parametru reikšmės. Darbo eiga. Pirma užduotis. Eksperimento rezultatai. Antra užduotis. Eksperimento rezultatai. Trečia užduotis. Eksperimento rezultatai. Ketvirta užduotis. Eksperimento rezultatai. Penkta užduotis. Eksperimento rezultatai. Šešta užduotis. Eksperimento rezultatai. Septinta užduotis. Eksperimento rezultatai. Aštunta užduotis. Eksperimento rezultatai. Devinta užduotis. Eksperimento rezultatai. Dešimta užduotis. Eksperimento rezultatai. Laboratorinio darbo išvados. Programų listingai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-06
 • Traktoriaus inžinerija

  PowerPoint pristatymas. Varančioji jėga, važiavimo greitis ir buksavimas (10). Buksavimas (6). Traktoriaus darbinis greitis. Varančioji jėga, važiavimo greitis ir buksavimas. Pasipriešinimo jėgos. Traukos balanso lygtis (11). Galios balansas ir naudingumo koeficientas (11). Tepalai. Sintetinės alyvos (3). Variklinės alyvos (8). Dvitakčių benzininių variklių alyvų klasifikacija.
  Inžinerija, pristatymas(56 skaidrės)
  2009-09-24
 • Traktoriaus sertifikavimas: "Fendt 936 VarioTMS"

  Įvadas. Techninės priemonės - traktoriaus tiekimo į rinką reikalavimai ir atitikties vertinimas. Traktorių atitikties vertinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) direktyvos, kurių pagrindu teikiamas Techninės priemonės EB (Europos Bendrijos) tipo patvirtinimo sertifikatas. Traktoriaus "Fendt 936 VarioTMS" atitikties vertinimas ir EB tipo patvirtinimo sertifikatas. Išvados. Priedai (21 psl.)
  Inžinerija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-01-07
 • Transporto eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos

  Chimotologija. Naftos cheminė sudėtis. Naftos produktų savybės. Angliavandenilių grupės (alkanai, cikloalkanai, arenai, nesotieji angliavandeniliai). Deguonies, sieros, azoto, metalų ir kiti junginiai. Fiziniai naftos perdavimo būdai. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Cheminiai naftos produktų (degalų ir tepalų) valymo būdai. Fiziniai naftos produktų (degalų ir tepalų) valymo būdai. Prekinių degalų ir tepalų ruošimas. Sintetiniai tepalai. Kuro klasifikacija. Kuro elementinė sudėtis. Kuro šilumingumas. Kuro degimas. Oro kiekis, reikalingas kurui sudeginti. Degalų savybių įtaka variklio rodikliams. Kuro kaitrumas. Benzininių ir dyzelinių variklių deginių nuodingumas, jo mažinimas. Degalų tekumas, jį apibūdinantys rodikliai. Klampa. Drumstimosi, ribinė filtravimosi ir stingimo temperatūros. Filtravimo koeficientas. Mechaninių priemaišų ir vandens kiekis degaluose. Degalų garingumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų užsidegamumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų korozingumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų stabilumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų fizikinės savybės. Degalų ekologinės savybės. Benzino sudėtis ir jo pagrindinės savybės. Benzino tekumas. Benzino garingumas. Benzino frakcinė sudėtis. Benzino degimas. Benzino oktaninis skaičius. Benzino antidetonacinių savybių gerinimas. Benzino korozingumas. Benzino cheminis stabilumas. Benzino priedai. Benzino asortimentas ir jo markės parinkimas automobiliui. Dyzelinio variklio darbo ypatumai. Dyzelinių degalų sudėtis ir jų pagrindinės savybės. Dyzelinių degalų klampuminės savybės. Dyzelinių degalų filtravimosi savybės. Degiojo mišinio ruošimas dyzeliniame variklyje. Degimas dyzeliniame variklyje. Dyzelinių degalų cetaninis skaičius. Dyzelinių degalų gaisrinės savybės. Dyzelinių degalų korozingumas ir nuodegos. Dyzelinių degalų priedai. Dyzelinių degalų asortimentas. Katilų, lėtaeigių variklių ir buitinis kuras. Dujinių variklių privalumai. Degiųjų dujų klasifikacija ir savybės. Suskystintos naftos dujos. Suslėgtosios dujos. Alternatyvūs degalai. Ateities degalai. Degalų sandėliavimas, transportavimas ir gaisrinės savybės.
  Inžinerija, konspektas(20 puslapių)
  2006-10-30
 • Transporto eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos (2)

  Transporto eksploatacinių ir konstrukcinių medžiagų laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas nr. 1. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Degalai. Techniniai skysčiai. Degalų ir techninių skysčių išorinės žymės. Bandymo rezultatai. Degalai. Techniniai skysčiai. Dvitakčio kuro atskyrimas. Laboratorinis darbas nr. 2. Skysčio tankio suradimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai. Tankio suradimo tvarka. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 3. Naftos produktų kinetinės klampos suradimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultato apdorojimas. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 4. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 5. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Bandymo rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-03-06
 • Transporto eksploatacinės medžiagos

  Tarpiklių medžiagos. Degalų ir tepalų konstrukciniai ir eksploataciniai nuostoliai. Antikorozinės medžiagos. Klijų paskirtis ir sandara. Plastiškųjų tepalų sandara. Mašininių kosmetinių medžiagų paskirtis. Alyvų skirstymas pagal paskirtį ir panaudojimą. Tepalų skirstymas pagal fizinę būklę. Tepalų skirstymas pagal žaliavos rūšį. Užvedimo skysčiai. H2O – aušinimo skystis. Transmisinių alyvų gamyba. Alyvų standartai. Tepalų priedų paskirtis ir sandara. Transporto mašinų konstrukcinės medžiagos. Degalų priedų paskirtis ir sandara. Transporto mašinų eksploatacinės medžiagos. Tepimo rūšys. Ribinio tepimo adsorbcinė plevelė. Ribinio tepimo chemosorbcinė plėvelė. Plastiškųjų tepalų skirstymas pagal paskirtį. Variklių alyvų žymėjimas pagal SAE ir API. Degalų ir tepalų taupymas juos pilstant, transportuojant ir sandėliuojant. Dirbtinių degalų ir alyvų gamyba. Plastiškųjų tepalų gamyba. Dažyvių sandara. Sintetinių alyvų paskirtis. Technologiniai skysčiai. Eksploataciniai skysčiai. Trinties jėgos sandara. Gumos (elastomerų) gamyba. Plastiko sandara. V.D. variklių aušinimo skysčiai. Dilimo rūšys. Kodėl būna ribinis tepimas. Kas būdinga elastohidrodinaminiam tepimui. Elektroizoliacinės medžiagos. Gumos(elastomerų) sandara. Plastikų teigiamos ir neigiamos savybės. Hidrauliniai skysčiai. Tepimo proceso režimai. Kaip žymimos pramoninės, energetinės alyvos ir plastiškieji tepalai. Degalų ir tepalų nuostoliai. Antifrizo ruošimo būdai. Degalų ir tepalų korozinės savybės. Tepimo aušinimo skysčiai. Apsauginiai skysčiai. Kodėl naudojamos pusiau sintetinės ir sintetinės alyvos. Sintetiniai plastiškieji tepalai. Mašinų kosmetinės medžiagos. Degalų ir alyvų valymo būdai. Naftos produktų ekologinės savybės.
  Inžinerija, špera(7 puslapiai)
  2007-02-12
 • Transporto konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos

  Naftos ir jos produktų savybių tyrimas ir palyginimas. Kuras. Techniniai skysčiai. Benzino deginimas ant stiklo. Išvados. Skysčio tankio suradimas. Darbo priemonės. Skysčių tankiai. Tankio suradimo tvarka. Išvada. Naftos produktų (dyzelinių degalų) kinetinės klampos suradimas. Dinaminė klampa. Sąlyginė klampa. Kinematinė klampa. Prietaisai. Bandymo rezultato apdorojimas. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Pliūpsnio temperatūra. Prietaisai ir medžiagos. Bandymas. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas. Rasti benzino OSV ir OST pagal empirines formules. Rasti benzino CS pagal formulę.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-01-11
 • Transporto konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos (2)

  Laboratorinis darbas 1. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Laboratorinio darbo tikslas yra susipažinti su kai kuriais naftos produktais. Apibūdinti jų pagrindines fizikines savybes. Išvados. Laboratorinis darbas 2. Skysčio tankio suradimas. Darbo tikslas – surasti skysčio tankį areometru. Tankis yra kuno tūrio vieneto masė. Jo dimensij CGS sistemoje – g/cm3, SI sistemoje – kg/m3. Masės vienetas yra 1 cm3 (m3) H2O masė esant 4°C temperatūrai. Išvados. Laboratorinis darbas 3. Naftos produktų kinematinės klampos suradimas. Darbo tikslas- surasti naftos produkto (dyzelinių degalų) kinematinę klampą cSt arba mm2/s (CGS), m2/s (SI). Išvados. Laboratorinis darbas 4. Naftos produktų (dyzelinių degalų) pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Pliūpsnio temperatūra (t) charakterizuoja naftos produktų garavimo (lakumo) ir gaisrines savybes. Išvados. Laboratorinis darbas Nr 5. Degalų CS ir OS nustatymas. Laboratorinio darbo tikslas yra reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas.Rasti benzino OSV ir OST pagal empyrines formules.Rasti benzino CS. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-10-19
 • Transporto konstrukcinės medžiagos

  Trintis ir tepimas. Dilimo rūšys. Paviršiaus šiurkštumo įtaka trinčiai ir išdilimui. Tepimo rūšys. Alyvos sluoksnio susidarymas slydimo guolyje. Ribinis ir elastohidrodinaminis tepimas. Alyvų plėvelės metalo paviršiuose. Tepalų klasifikacija. Tepalų priedų paskirtis ir klasifikacija. Antioksidaciniai, antikoroziniai, plaunantieji ir diperguojantieji tepalų priedai. Alyvų klampuminės savybės. Alyvų tepimo savybės. Alyvų antioksidacinės savybės. Alyvų plovimo savybės. Alyvų antikorozinės savybės. Alyvų gaisrinės, putinės ir kitos savybės. Variklinių alyvų darbinės sąlygos ir reikalavimai variklinėms alyvoms. Variklinių alyvų eksploatacinės savybės. Variklinių alyvų klasifikacija, asortimentas ir žymėjimas. Alyvos senėjimas ir jos pakitimai varikliuose. Transmisinių alyvų darbo sąlygos ir reikalavimai transmisinėms alyvoms. Transmisinių alyvų eksploatacinės savybės. Transmisinių alyvų klasifikacija, asortimentas ir žymėjimas. Industrinės, energetinės ir kitos alyvos. Naudotų alyvų regeniaracija. Plastinių tepalų darbo sąlygos ir reikalavimai plastiniams tepalams. Plastinių tepalų sudėtis. Plastinių tepalų eksploatacinės savybės ir jų vertinimo rodikliai. Plastinių tepalų klasifikacija, asortimentas ir žymėjimas. Techninių skysčių klasifikacija. Hidrauliniai skysčiai. Aušinimo skysčiai. Apsauginiai skysčiai. Paleidimo, kosmetiniai skysčiai, elektrolitas. Plaunantieji skysčiai. Technologiniai skysčiai. Tepimo aušinimo skysčiai. Dažymo medžiagos ir tirpikliai. Naftos produktų nuostoliai ir racionalus naudojimas. Naftos produktų ir jų deginių nuodingumas, naftos produktų ekologinės savybės. Naftos produktų gaisrinės savybės. Plastmasės, jų sudėtis, savybės, naudojimo privalumai ir trūkumai. Guma, jos sudėtis, savybės, naudojimas. Gumos gamyba. Gumos vulkanizacija. Gumos (elastomerų) sandara. Metalai. Mediena. Klijai. Sandarinimo, tarpiklių ir elektroizoliacinės medžiagos. Stiklas.
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2008-01-18
 • Transporto uždavinys matricinėje formoje

  Užduotis. Transporto uždavinys matricinėje formoje. Uždavinio duomenys yra pateikti lentelėse. Sprendimas. Subalansuotas uždavinys. Programos tekstas (Editor lange). Programos darbo rezultatai (Output lange). Uždavinys su ribotais pralaidumais. Nesubalansuotas uždavinys (sumažinus pasiūlą). Nesubalansuotas uždavinys (sumažinus paklausą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus paklausą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus pasiūlą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus paklausą).
  Inžinerija, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas

  Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Vagonų skaičius. Pagrindinės traukinio važiavimo varžos apskaičiavimas: traukos režimu ir tuščia eiga. Papildomų – kelio kreivių , nuolydžio, povagonių generatorių, pajudėjimo iš vietos traukinio judėjimo varžų skaičiavimas. Nagrinėjamo tarpstočio kelio profilio redukavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Traukinio greičio bei važiavimo laiko priklausomumų ir grafikų braižymas. Sąstato masės apskaičiavimas ir patikrinimas pagal skaičiuojamąją įkalnę, atvykimo ir išvykimo kelių ilgį, pagal pajudėjimo iš vietos galimybę ir įsibėgėjimo pagreitį. Traukinio sustojimo kelio apskaičiavimas 2 ir 11 profilio pradiniuose elementuose. Nagrinėjamo kelio ruožo tonkilometrių diagrama. Įnercinės įkalnės tikrinimas. Judėjimo laiko tarp stočių A ir B apskaičiavimas. Degalų sąnaudų apskaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-01-21
 • Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas (2)

  Traukinio važiavimo tarpstotyje parametrų apskaičiavimas. Įvadas. Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Pagrindinės traukinio judėjimo varžos apskaičiavimas. Papildomų traukinio judėjimo varžų apskaičiavimas. Nagrinėjamo kelio ruožo redukavimas. Fiktyvus redukuoto ruožo nuolydis. Kelio kreivių nuolydis redukuotame ruože. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Priklausomybių v = f(S) ir t = φ(S) braižymas. Traukinio masės apskaičiavimas ir patikrinimas. Traukinio sustojimo kelio skaičiavimas. Tonkilometrų diagramos sudarymas. Inercinė įkalnė. Traukinio judėjimo laikas tarp stočių A ir B. Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-03-09
 • Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas (3)

  Įvadas. Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Pagrindinės traukinio važiavimo varžos apskaičiavimas: traukos režimu ir tuščia eiga. Papildomų traukinio judėjimo varžų apskaičiavimas. Nagrinėjamo tarpstočio kelio profilio redukavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Traukinio greičio bei važiavimo laiko. priklausomumų v=f(S) ir t=f(S)grafikų braižymas. Sąstato masės apskaičiavimas. Traukinio sustojimo kelio apskaičiavimas 3 ir 5 profilio pradiniuose elementuose Nagrinėjamo kelio ruožo tonkilometrių diagrama. Įnercinės įkalnės tikrinimas. Traukinio važiavimo laiko tarp stočių A ir B apskaičiavimas. Degalų sąnaudų nagrinėjamam kelio ruožui apskaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(28 puslapiai)
  2011-02-21
 • Tribologija (2)

  Nedilumo efektas. Servovitinės plėvelės susidarymas. Kiti savireguliuojantys procesai trinties porose. Medžiagų suskirstymas pagal paskirti. Frikcinės medžiagos. Antifrikcines medžiagos. Dilimui atsparios medžiagos. 8Keraminės ir metalo-keraminės medžiagos. Medžiagų parinkimas trinties poroms. Tiesioginės ir atvirkštinės trinties poros. Tūrinis ir paviršinis medžiagų korėtumas. Detalių standumas. Darbinių paviršių apkrovos sumažinimas. Slydimo trinties pakeitimas riedėjimo trintimi. Temperatūrinės deformacijos įvertinimas. Tarpai sujungimuose. Trinties paviršių apsauga nuo užteršimo. Trinties paviršių apsauga nuo užteršimo. Detalių darbinių paviršių geometrinių parametrų įtaka atsparumui dilimui. Tribotechninių dangų sąvoka ir rūšys. Terminis, termocheminis ir cheminis trinties paviršių sustiprinimas. Galvaninės dangos. Dažniausiai naudojamos galvaninės dangos. Aplydymas. Metalizavimas. Grafitinimas. Elektrokibirkštinis legiravimas. Mechaninis trinties paviršių sustiprinimas. Elektromechaninis trinties paviršių sustiprinimas. Lazerinis sustiprinimas. Polimerinės dangos.
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2008-01-10
 • Trifazio asinchroninio variklio su trumpai sujungtu rotoriumi patikrinamasis skaičiavimas

  Elektros mašinų kursinis darbas. Elektros mašinos. Užduotis. Patikrinamojo skaičiavimo pradiniai duomenys gaunami, atlikus asinchroninio variklio statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių geometrinius matavimus. Kursiniam darbui reikalingi šie duomenys: Variklis apsaugoto išpildymo; Tinklo fazinė įtampa- Uf = 230 V; Statoriaus apvijų jungimo būdas; (žvaigžde) Statoriaus magnetinio lauko apsisukimai – n1 = 1500 r/min; Tinklo įtampos dažnis - f = 50 Hz; Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių elektrotechninio plieno lakštų storis - Δ = 0,5 mm; Statoriaus lakštų izoliacija (lako plėvelė); Statoriaus magnetolaidžio išorinis skersmuo – Da = 272mm; Statoriaus magnetolaidžio vidinis skersmuo – D = 173mm; Statoriaus magnetolaidžio ilgis – l = 190mm; Statoriaus magnetolaidžio dantų (griovelių) skaičius – Z = 36; Visas griovelio aukštis – hz = 21,1mm; Mažasis griovelio plotis – b2 =8,8mm; Didysis griovelio plotis – b1 = 10,6mm; Griovelio prapjovos plotis – bp = 3,2mm; Griovelio prapjovos aukštis – hp = 0,75mm; statoriaus grioveliai ovaliniai. Pradiniai duomenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Apvijos tipo parinkimas ir pagrindimas. Statoriaus apvijos parametrų nustatymas. Apvijos vijų skaičiaus ir laido parametrų nustatymas. Griovelių izoliacijos parinkimas. Asinchroninio variklio galios nustatymas. Statoriaus apvijos elementų paskirstymo lentelių ir ričių, taip pat jų grupių jungimo schemų sudarymas. Skaičiavimo rezultatai ir išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-05-25
 • Trifazis asinchroninis variklis (2)

  Kursinio darbo užduotis. Įžanga. Magnetolaidžiai ir apvijos. Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių matmenys. Statoriaus apvija. Statoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Rotoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Įmagnetinimo srovė. Variklio darbo režimo parametrai. Statoriaus ir rotoriaus apvijų aktyviosios varžos. Statoriaus ir rotoriaus apvijų sklaidos induktyviosios varžos, abipusė induktyvioji varža. Magnetiniai ir mechaniniai nuostoliai. Variklio parametrai, charakteristikos. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2012-04-17
 • Trijų korpusų garintuvas

  Chemijos inžinerijos kursinis projektas. Kursinio projekto užduotis. Darbo tikslas: Suprojektuoti trijų korpusų garintuvą, kurio nuosekliai sujungtuose korpusuose galima būtų padidinti užduotyje nurodytas koncentracijas optimaliomis garų ir kitų medžiagų sąnaudomis. Kursinio darbo duomenys: varianto numeris 109. Įvadinė dalis. Įvadas. Darbo tikslas. Teoriniai pagrindai: garinimas, garintuvai. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo žymenys. Skaičiavimo eiga. Preliminarūs skaičiavimai pagal medžiagų balanso lygtis. Preliminarus tirpalo virimo temperatūros skaičiavimas. Patikslinti atskiruose korpusuose išgarintų tirpiklio kiekių Wi, į pirmą korpusą tiekiamų šildymo garų kiekio D bei atskirų korpusų šilumos mainų paviršiaus plotų Fi skaičiavimai. Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šildymo garų kondensato šilumos atidavimo plėvelės paviršiui koeficiento apskaičiavimas. Nuosėdų paviršiaus šilumos atidavimo verdančiam tirpalui koeficiento apskaičiavimas. Naudingo temperatūrų skirtumo atskiriems garintuvo korpusams patikslinimas. Bendro slėgio pokyčio paskirstymo korpusuose perskaičiavimas. Šilumos izoliacijos sluoksnio storio apskaičiavimas. Barometrinio kondensatoriaus parametrų apskaičiavimas. Vakuuminio siurblio našumo apskaičiavimas. Išvados. Saugi garintuvų eksploatacija.
  Inžinerija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-01-19
 • Tvarto rekonstrukcijos į grūdų sandėlį projektas

  Profesinių studijų diplominis projektas. Summary. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Grūdai – džiovinimo ir sandėliavimo objektas. Grūdų konservavimo būdai. Grūdų sandėliavimo technologijų apžvalga. Literatūros apžvalgos apibendrinimas ir projektinių skaičiavimų pagrindimas. Projektinis skyrius. Grūdų laikymo technologija projektuojamame sandėlyje. Grūdų priėmimo transporterio projektavimas. Pagrindinių transporterio parametrų skaičiavimas. Pasipriešinimo jėgų skaičiavimai. Patikrinamieji skaičiavimai. Elektros variklio ir pavaros parinkimas. Priėmimo transporterio mazgų bei detalių skaičiavimai ir parinkimai. Įtempimo mechanizmo skaičiavimas. Veleno skaičiavimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Movos parinkimas. Pleištas. Patikrinamasis velenų nuovargio skaičiavimas. Grūdų ventiliacijos sistemos skaičiavimai. Slėgio nuostolių susiaurėjime/išplatėjime atkarpa 2-3) skaičiavimai. Slėgio nuostolių tiesiame ortakyje (atkarpa 3-4) skaičiavimai. Grūdų sampilo (atkarpa 4-5) aerodinaminio pasipriešinimo skaičiavimai. Grūdų ventiliacijos sistemos aerodinaminis pasipriešinimas. Rezultatų vertinimas. Grūdų sandėlio technologinis – energetinis įvertinimas. Darbų sauga dirbant grūdų sandėlyje. Išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2009-11-19
 • Upių geologinis darbas Lietuvoje

  Įvadas. Upės geologinis darbas. Erozija ir nuolaužų gabenimas. Nuosėdų kaupimasis. Upės tėkmė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Inžinerija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-17
 • Urbanistika ir architektūra

  Pastatų konstrukcijos ir konstrukcinės sistemos. Pastatų konstrukcijų klasifikavimas. Mažaaukščių pastatų konstrukcinės sistemos. Unifikacija statyboje. Gruntai: pagrindo gruntai, gruntiniai vandenys, gruntų peršalimas. Pamatų konstrukcijos. Pamatų tipai ir medžiagos. Rūsio sienų ir patalpų hidroizoliacija. Poliniai pamatai. Juostinių pamatų stiprinimo būdai. Sienos. Perdangos. Dangos. Sklypo planas. Pastatų techniniai ekonominiai rodikliai. Gyvenamų namų patalpų specifikacija. STR – gyvenamieji pastatai. Durys. Patalpų aukštingumas. Rūsys. Laiptai. Grindys. Insoliacija.
  Inžinerija, špera(8 puslapiai)
  2007-07-04
Puslapyje rodyti po