Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nuotekų valyklos projektas

  Nuotekų valymo kursinis darbas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Teršalų kiekių skaičiavimas pagal teršalų normą. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminiai nusodintuvai. Aeravimo rezervuaras. Pneumatinės aeravimo sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų dezinfekavimas natrio hipochloritu. Kontaktinis rezervuaras. Dumblo apdorojimo įrenginių technologiniai skaičiavimai. Dumblo tirštintuvai. Dumblo pūdytuvai. Centrifugos. Sandėliavimo aikštelės. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Mokesčio už vandens taršą skaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2009-03-17
 • Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos

  Parengtinis valymas. Saugos ir paskirties reikalavimai. Grotos. Statybinė – eksploatacinė dalis. Gamintojo pateikiama informacija. Smėliagliaudės. Gamintojo pateikiama informacija. Smėlio šalinimo ir apdorojimo įtaisai. Pirminis nusodinimas. Saugos ir paskirties reikalavimai. Techninė dalis. Antrinio valymo įrenginiai. Veikliojo dumblo procesas. Saugos ir paskirties reikalavimai. Pratekamojo tipo aeravimo rezervuarai (aerotankai). Bendroji dalis. Techninė dalis. Biologinis valymas bioplėveliniuose reaktoriuose. Laistomasis reaktorius. Bendroji dalis. Techninė dalis.
  Inžinerija, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-04
 • Nuotekų valymas: plovykla IĮ "DL-CAR"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuotu nuotekų valymo galimybes įmonėje. Uždaviniai. Teorinės medžiagos apie vandenvalą analizė. Nuotekų valymo būdai. Vandenvalos sistemos. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Nuotekų kiekio nustatymo analizė. Septikas - teorinė analizė. Smėliaugaudės teorinė analizė. Vertikalios VSG smėliagaudės. Vertikali VSG smėliagaudė. Horizontalios HSG smėliagaudės. Įrenginio montavimas. Trapų pavidalo SG smėliagaudė. Praktinių darbų skaičiavimo analizė. Nuotekų kiekio nustatymas. Riebalų gaudytuvo įrengimas. Vertikali riebalų gaudytuvė. Horizontali riebalų gaudytuvė. Naftos perdirbimo nuotekų valymas. Naudojama vertikali naftos produktų gaudyklė. Techniniai duomenys. Įrenginio pranašumai. Septiko modelio parinkimas. Technologinė schema. Techniniai duomenys. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Inžinerija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-22
 • Nuotekų valymo aktualumas: braškių auginimo IĮ "Saldžioji uoga"

  Įvadas. Pasirinkimo motyvai. Objektas. Tikslas. Uždaviniai. Teorinės medžiagos apie vandenvalą analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymas. Buitinių vandens nuotekų teorinė analizė. Septikas- pirminio nuotekų surinkimo įrenginio teorinė analizė. Teorinė analizė apie taršalų pašalinimo procesus valymo įrenginiuose, laukelis. Teorinė analizė apie smėliagaudes. Vertikalios VSG smėliagaudės. Horizontalios HSG smėliagaudės. Įrenginio montavimas. Trapų pavidalo SG smėliagaudė. Teorinė analizė apie lietaus vandens nuvedimą ir lietaus kiekio skaičiavimą. Teorinė analizė apie lietaus kiekio skaičiavimą. Įmonės vandens nuotėkų tvarkymo praktinio skaičiavimo analizė. Nuotekų valymo būdų pasirinkimas. Bendrosios ar atskirosios vandenvalos pasirinkimas. Būsimojo nuotekų kiekio nustatymas. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų praktinis pritaikymas. Lietaus vandens kiekio apskaičiavimas. Septiko modelio parinkimas. Laukelio pasirinkimas. Smėliagaudės įrengimas, pasirinkimas. Trapų pavidalo SG smėliagaudė. Nuotekų valymo įvairiuose įrenginiuose rodikliai. Valytų nuotėkų, išleidžiamų į aplinką užterštumas. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-01-21
 • Nuotekų valymo įrenginiai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. "August ir Ko", UAB. Principinė technologinė schema. Maži valymo įrenginiai. UAB "August ir Ko" įrenginį. NV tipo biologinio valymo įrenginio technologinė schema. Įrenginio išvalymo parametrai. ANV tipo anaerobiniai įrenginiai. Technologiniai parametrai. Įrenginio priežiūra ir aptarnavimas. Garantijos. Išvados.
  Inžinerija, pristatymas(21 skaidrė)
  2012-02-23
 • Ontologijos ir ontologijų sistemos (2)

  Įvadas. Ontologijos ir ontologijų sistemų samprata. Ontologijų kūrimas. Pagrindinės ontologijų rūšys. Lyginamosios analizės metodai. Ontologiniai specifikavimo kalbų vertinimo metodai. Ontologijų panaudojimas informacinėje sistemoje. Išvados.
  Inžinerija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-02
 • Ontologijos ir ontologijų sistemos (3)

  PowerPoint pristatymas. Kada pradėtas naudoti terminas "ontologija"? Ontologijų skirstymas pagal galią. Ontologijų sudėtingumo lygiai. Ontologijų kūrimas. Ontologijų kūrimo interacijos. Ontologijų specifikavimo kalbos. Ontologijų rūšys. Ontologijų rūšys pagal paskirtį. Ontologijų klasifikacinė schema. Ontologijų naudojimo sritys. Lyginamosios analizės metodai. Ontologinės analizės metodas. Ontologiniai specifikavimo kalbų vertinimo metodai. Specifikavimo kalbų vertinimas. Ontologijų vertinimo aspektai. Ontologijų panaudojimas informacinėje sistemoje. Ontologijų taikymo sritys. Išvados.
  Inžinerija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-04-02
 • Optimizavimo uždavinių formulavimas ir sprendimas grafiniu būdu

  Namų darbo "Optimizavimo uždavinių formulavimas ir sprendimas grafiniu būdu" sprendimas.
  Inžinerija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-02-25
 • Optiniai nivelyrai

  Darbo tikslai. Tyrimo objektas yra matavimo prietaisai – optiniai nivelyrai skirti geodezijos ir statybos darbams. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kuris iš pateiktų tyrimo objektų turi didžiausią paklausą, kuri tenkintu pirkėjo poreikius. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo variantai. Tyrimo variantų apibūdinimai. Kriterijų apibūdinimas. Daugiakriterinės analizės etapai. Daugiakriterinės analizės rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-04-06
 • Optinio perdavimo trakto tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su saugaus darbo reikalavimais, šviesolaidžio sandara, optinių kabelių tipais ir optinio tinklo parametrų matavimo metodika, bei patikrinti ar tiriami elementai atitinka ITU - T rekomendacijose apibrėžtas SDH optinio trakto parametrų vertes. Darbo eiga. Lazerių spinduliuojamos galios matavimas. Vieno kilometro ilgio optinės skaidulos slopinimo matavimas. Jungčių slopinimo matavimas. Laikinos jungties slopinimo matavimas. Mišraus optinio trakto slopinimo matavimas. Optinio fono matavimas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-09-17
 • Organinis kuras, jo panaudojimas ir žala

  Įvadas. Raida. Du energetikos augimo pavojai. Situacijos analizė. Ar naudosime Lietuvos Žemės plutos energetinius išteklius. Energetikos plėtros tendencijos. Tradiciniai ir netradiciniai atsikuriantieji energijos šaltiniai. Vargas dėl anglies dvideginio. Naftos sektorius. Dujų sektorius. Situacijos gerinimas ir tobulinimas. Saulės energija - ateities energijos šaltinis. Atsinaujinančių energijos šaltinių ypatybės. Išvados. Priedai (3).
  Inžinerija, referatas(21 puslapis)
  2007-04-16
 • Oro balionai (2)

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Konstrukcija. Degikliai yra baliono jėgainė. Orientavimosi priemonės. Nuotraukos.
  Inžinerija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-05-09
 • Oro kompresorių klasifikacija ir jų panaudojimas automobiliuose

  Paskirtis. Pagrindiniai parametrai ir matmenys. Konstrukcija ir veikimas. Oro kompresorių charakteristikos. Komplektuotė. Ženklinimas. Bandymų metodai. Nurodymai montavimui. Montavimas. Vamzdžių išvedžiojimas. Jungimo sriegiai. Siurbiamas oras. Siurbimo vamzdynas. Slėgimo vamzdynas. Aušinimas. Slėgio reguliavimas ir kompresoriaus iškrovimas. Paruošimas naudojimui. Techninė priežiūra. Tepalo pakeitimas. Tvirtinimo detalės. Siurbimo filtras. Gabenimas ir laikymas.
  Inžinerija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-26
 • Oro molekulės efektinio skersmens matavimas

  Darbo tikslas: susipažinti su idealiųjų dujų molekulinės teorijos teiginiais, su molekulės efektinio skersmens samprata ir išmatuoti oro molekulės efektinį skersmenį. Pagrindinės formulės. Darbo priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-15
 • Oro pagalvės

  Įvadas. Kaip veikia oro pagalvė "Air Bag". Oro pagalvių tipai. Pripūtimo sistema (dujų generatorius). Dujų-generatoriaus reakcijos. Reaguojančios medžiagos. Produktai. Smūgio sensoriai. Elektroninis valdymo įrenginys. "ON-OFF" jungiklis. Oro pagalvių ilgaamžiškumas ir remontas. Oro pagalvių ateities naujovės.
  Inžinerija, referatas(10 puslapių)
  2007-06-03
 • Oro taršos problema

  Įvadas. Oro sudėtis. Smogas. Rūgštieji lietūs. Aplinkosauginė problema. Pramonės įmonės. Aplinkosaugos kryptys energetikoje. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio plonėjimas. Automobilių transportas. Europos Parlamento veiksmai kontroliuojant transporto priemonių taršą. Švaresni degalai. Mažiau teršiančios transporto priemonės. Dviratės ir triratės transporto priemonės. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių perdirbimas. Išvados.
  Inžinerija, referatas(18 puslapių)
  2007-04-17
 • Oto variklio reguliavimo charakteristikos pagal uždegimo paskubos kampą sudarymas

  Darbo tikslas: nustatyti uždegimo momento įtaką varikio galiai ir ekonomiškumui. Rasti optimalų uždegimo paskubos kampą nurodytam variklio režimui. Darbo priemonės. Darbo metodas. Uždegimo paskubos kampo nustatymas ir matavimas. Alkūninio veleno sukimosi dažnis. Efektyvioji galia. Valandinė degalų sąnauda. Lyginamoji efektyvioji degalų sąnauda (g/kWh). Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-11-10
 • Pagrindas

  Inžinerinė grafika. 2 laboratorinis darbas. Brėžinys nubraižytas Autocad programa. Detalės trijų vaizdų braižymas: iš viršaus, kairiojo šono ir priekio, matmenų žymėjimas, pjūvių braižymas, lentelė.
  Inžinerija, laboratorinis darbas
  2008-03-14
 • Pakeičiamumo standartizacija ir techniniai matavimai

  Mazgo aprašymas. Nominaliniai matmenys. Lyginių cilindrų sujungimų skaičiavimas. Veleno ir įvorės sujungimas (2-3). Veleno ir krumpliaračio sujungimas (2-12). Įvorės ir krumpliaračio sujungimas (9-10). Kalibrų skaičiavimas. Universalių matavimo priemonių parinkimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Pleištinio sujungimo suleidimai. Matmenų grandinės skaičiavimas. Pleišto griovelio matavimo prietaiso schema.
  Inžinerija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-22
 • Paklaidų skaičiavimas. Standartinės ir absoliučios paklaidos

  1 UŽDUOTIS. Manometrinis slėgis matuojamas pavyzdiniu manometru, kurio tikslumo klasė 0,12. Maksimalus manometro matavimo slėgis – 10 kPa. Manometro skalė sudalyta į 150 padalų. Suskaičiuoti kokia bus manometro sisteminė maksimali absoliuti ir santykinė paklaidos, jeigu manometras rodo 125 padalas. Sprendimas. 2 UŽDUOTIS. Debito matuoklio tikslumo klasė, nurodyta ant prietaiso yra 2,3. Kokia bus sisteminė absoliuti prietaiso paklaida, jeigu jo matavimo ribos pase nurodytos nuo 3 iki 15 l/s? Nustatykite sisteminę maksimalią santykinę paklaidą, jeigu debitas buvo matuojamas nuo 5 iki 7,5 l/s intervale. Sprendimas. 3 UŽDUOTIS. Apvaliu vamzdžiu prie 2 kPa slėgio teka vanduo, kurio temperatūra - 12 oC. Debitas buvo nustatytas pagal diafragmos parodymus pagal formulę. Sprendimas. 4 UŽDUOTIS. Nustatykite atskiro temperatūros matavimo eksperimentinį standartinį nuokrypį S ir eksperimentinį standartinį vidurkio nuokrypį s, jeigu mes turime atlikę 21 matavimą. Matavimo rezultatai pateikti lentelėje. Atsakymas.
  Inžinerija, uždavinys(5 puslapiai)
  2011-11-17
Puslapyje rodyti po