Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Metalai (7)

  Įvadas. Kas yra metalai? Metalų lydiniai. Iš metalų istorijos. Trumpai apie metalurgiją. Senovės metalai. Viduramžių metalai. Dažniausiai naudojami metalai. Auksas. Sidabras. Gyvsidabris. Aliuminis. Geležis. Švinas. Varis. Magnis. Metalų kelias į gyvenimą. Metalų vardai. Metalų tėvynė. Metalų savybės. Metalų mechaninės savybės. Technologinės metalų savybės. Metalai ir spalvos. Gyvybė, sveikata ir metalai. Nuodai iš metalų. Metalų vertė. Metalų ateities prognozės. Metalų korozija ir antikorozinė apsauga. Išvados.
  Inžinerija, referatas(21 puslapis)
  2007-05-17
 • Metalai, jų lydiniai bei panaudojimas

  Metalai ir mes. Metalai senovėje. Metalai viduramžiais. Metalai šiandien. Kai kurie metalai iš arčiau. Metalų kelias į gyvenimą. Metalų gavimo iš rudų cheminiai procesai. Pagrindinės metalų savybės. Metalurgija. Juodųjų metalų lydiniai. Plienai. Legiruotieji plienai. Legiruotų plienų klasifikacija. Spalvotojų metalų lydiniai. Antifrikciniai lydiniai ir medžiagos. Metalų ir lydinių milteliai. Korozija, jos esmė ir rūšys. Kovos su metalų korozija priemonės. Kai kurių metalų biologinė reikšmė ir poveikis mūsų organizmui.
  Inžinerija, referatas(34 puslapiai)
  2007-05-23
 • Metalinio bokšto projektavimas

  Bokšto konstrukcijos komponavimas. Bokšto suskaidymas į sekcijas. Juostų ir tinklelio skerspjūvio parinkimas. Pirmos sekcijos skerspjūvių parametrai. Antros sekcijos skerspjūvių parametrai. Trečios sekcijos skerspjūvių parametrai. Ketvirtos sekcijos skerspjūvių parametrai. Penktos sekcijos skerspjūvių parametrai. Šeštos sekcijos skerspjūvių parametrai. Septintos sekcijos skerspjūvių parametrai. Aštuntos sekcijos skerspjūvių parametrai. Apkrovų ir poveikių skaičiavimas. Vėjo statinė apkrova. Skaičiavimai kai k=1.0. Pirmoji sekcija. Antroji sekcija. Trečioji sekcija. Ketvirtoji sekcija. Penktoji sekcija. Šeštoji sekcija. Septintoji sekcija. Aštuntoji sekcija. Skaičiavimai kai k=1.2. Pirmoji sekcija. Antroji sekcija. Trečioji sekcija. Ketvirtoji sekcija. Penktoji sekcija. Šeštoji sekcija. Septintoji sekcija. Aštuntoji sekcija. Vėjo pulsacinė apkrova. Vėjo statinė apkrova + pulsacinė apkrova. Vėjo apkrova į įrangą. Vėjo apkrova į tiesinį metrą. Apledėjimo apkrova. Temperatūros poveikis. Derinių sudarymas. Bokšto elementų skerspjūvio parinkimas ir patikrinimas. Įrąžų skaičiavimas. Bokšto tinklelio elementų parinkimas. Pirmosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Antrosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Aštuntosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Pirmosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Antrosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Aštuntosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Bokšto elementų mazgų konstravimas ir apskaičiavimas. Tarpinio mazgo skaičiavimas. Atraminio mazgo skaičiavimas. Pado plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimas. Inkarinių varžtų skaičiavimas. Montuojamojo mazgo skaičiavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2009-03-20
 • Metalinio karkaso pastato rėmo projektavimas

  Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas. Sijos juostinių (kertinių) siūlių skaičiavimas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Sijos atraminių dalių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Galvenos projektavimas. Bazės projektavimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-15
 • Metrologijos ir pagrindinių matavimo vienetų atsiradimo istorija

  Įvadas. Matavimų priešistorė. Svoriai ir kilogramas. Laikas ir kalendorius. Ilgio matavimas. Dešimtainės metrinės sistemos diegimo istorija Lietuvoje. Išvados.
  Inžinerija, referatas(13 puslapių)
  2008-05-25
 • Metrologijos pagrindai

  Išvardinkite visas žinomas metrologijos šakas. Trumpai kiekvieną apibūdinkite. Apibūdinkite sąvokas "matavimas", "matavimo vienovė", "matavimo vienetas". Išvardinkite visas žinomas matavimo priemones, viena jų apibūdinkite. Apibūdinkite sąvokas "Matavimo keitiklis". Matavimo priemonių charakteristikos. Apibūdinkite sąvokas "Matavimo priemonės jautris", "Matavimo priemonės tikslumas". Užrašykite absoliučiosios ir santykinės matavimo paklaidos apibrėžimus. Užrašykite sistemingosios ir atsitiktinės matavimo paklaidos apibrėžimus. Apibūdinkite sąvokas "Matavimo neapibrėžtis", "Etalonavimas", "Kalibravimas". Išvardinkite pagrindinius SI sistemos vienetus (dydžio pavadinimas ir žymėjimas, vieneto pavadinimas ir žymėjimas). Išvardinkite 5 išvestinius SI sistemos vienetus (dydžio pavadinimas, vieneto pavadinimas ir žymėjimas). Pasirinktinai parašykite vieno iš pagrindinių SI sistemos vienetu apibrėžimą. Kaip matavimai skirstomi pagal matavimo lygtį? Trumpai kiekvieną apibūdinkite. Kaip matavimai skirstomi pagal tikslumą? Trumpai kiekvieną apibūdinkite. Kuo skiriasi statinis matavimas nuo dinaminio? Kokia yra Lietuvos Respublikos metrologijos sistemos organizacinė struktūra? Kokiose srityse taikoma valstybinė metrologinė matavimo priemonių kontrolė? Išvardinkite visas jus žinomas patikrų rūšys, trumpai kiekviena jų apibūdinkite. Matavimo priemonės patikros ir kalibravimo procedūra. Kokie yra matavimo vieneto perdavimo būdai? Pasakykite kada naudojami konkretūs perdavimo būdai? Į kokias grupes skirstomi etaloniniai pavyzdžiai?
  Inžinerija, konspektas(7 puslapiai)
  2010-12-13
 • Miesto nuotekų valymo įrenginiai

  Įvadas. Projekto tikslas – susipažinti su mechaninio ir biologinio nuotekų valymo įrenginiais, įsisavinti nuotekų valymo įrenginių projektavimo principus, jų parinkimo kriterijus ir sugebėti praktiškai pritaikyti juos konkrečioje vietovėje, įmonėje, gamykloje. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas ir skaičiavimas. Skaičiavimai. Mechaninio nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Ramintuvo ir latako skaičiavimas. Grotų skaičiavimas. Smėliagaudės ir smėlio sausinimo aikštelės skaičiavimas. Smėlio sausinimo aikštelės. Debito matavimo mazgas. Pirminio nusodintuvo skaičiavimas.Biologinių nuotekų valymo įrenginių. projektavimas. Aerotanko techniniai parametrai. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinis ir perteklinis aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas.Dumblo tankinimas. Metatanko skaičiavimas. Dumblo sausinimo aikštelės. Nuotekų dezenfikavimas. Reikalingo chloro kiekio nustatymas. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičiavimas. Nuotekų išleistuvas. Išvados. Priedas (1).
  Inžinerija, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2011-01-06
 • Miesto požeminiai inžineriniai tinklai: Dujotėkis

  Miestotvarka. Įvadas. Dujotiekis. Miestų ir gyvenviečių dujų tiekimo sistemos ir schemos. Dujų tiekimo sistemų vamzdžiai, armatūra ir įranga. Plieninių dujotiekio tinklų apsauga nuo korozijos.
  Inžinerija, referatas(15 puslapių)
  2009-11-04
 • Miestų ir rajonų planavimas

  Anotacija. Įvadas. Miestų raidos etapai. Gyvenviečių formos. Gyvenviečių tipai. Teritorijos apgyvendinimą charakterizuojantys rodikliai. Esamų miestų vystymasis. Miestų vystymosi perspektyvų nustatymai. Pagrindinės funkcionalinės zonos. Pramonės ir sandėlių teritorija. Miesto gyventojų grupės. Gyvenamoji zona. Priemiesčio zona ir poilsiui skirtos teritorijos. Išorinis transportas. Geležinkeliai. Uostai. Aerodromai. Autotransportas. Išorinio transporto mazgas mieste. Miesto plano struktūra. Miesto rekonstrukcija. Išvados.
  Inžinerija, referatas(26 puslapiai)
  2009-09-15
 • Mikroklimatas, oro švarumo kriterijai, valymo būdai ir technologijos

  Įvadas. Mikroklimatas. Gyvenamųjų namų mikroklimatas. Ūkinių pastatų mikroklimatas. Sūrių brandinimo patalpos mikroklimatas. Oro švarumo kriterijai. Sieros oksidai. Azoto oksidai. Anglies monoksidas. Radonas. Lakieji organiniai junginiai. Amoniakas. Dulkės. Valymo būdai ir technologijos. Dulkių valymas iš oro. Gravitacinis oro valymo metodas. Inercinis oro valymo metodas. Filtravimo oro valymo metodas. Dujinių teršalų valymas iš oro. Išvados.
  Inžinerija, referatas(22 puslapiai)
  2011-01-26
 • Mikroprocesoriniai įtaisai ir valdikliai

  Laboratorinių darbų ataskaitos. 1 laboratorinis darbas. Programų derinimo įranga "MSP-FET430F4xx Flash Emulation Tool". 2 laboratorinis darbas. Duomenų masyvų apdorojimo algoritmų įsisavinimas. 3 laboratorinis darbas. Skaitmeninių prievadžių valdymas. 4 Laboratorinis darbas. Saitmeninių prievadų ir lcd kontrolerio programinis valdymas. 5 Laboratorinis Darbas. Taimerio A darbo režimų tyrimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2012-03-15
 • Mikrošlifų ruošimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su mikrošlifų ruošimo būdais ir metodika bei įgyti praktinių įgūdžių ruošiant mikrošlifus. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Teorinės dalies atsakymai. Darbo užduoties atsakymai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-26
 • Mineralai (3)

  Įvadas. Mineralų raida. Mineralų formos gamtoje. Mineralų fizinės savybės. Mineralų susidarymo būdai. Endogeniniai procesai. Egzogeniniai procesai. Metamorfiniai procesai. Mineralų klasifikacija. Grynuoliai. Sulfidai. Haloidai. Oksidai ir hidroksidai. Deguoninių rūgščių druskos. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai. Silikatai. Mineralai Lietuvoje. Išvados.
  Inžinerija, referatas(19 puslapių)
  2007-02-12
 • Mokomosios praktikos ataskaita: želdynų inžinerinės sistemos

  Mokomosios praktikos savarankiškas darbas. Želdynų inžinerinių sistemų ir elementų įrengimas. Tikslas. Uždaviniai. Užduotys. Drenažo sistema. Lietaus vandens surinkimo sistema. Vandens nuleidimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai. Tvoros ir vartai. Takai. Įrengimo technologija. Sodybos apšvietimo sistema. Vandentiekis (šachtinis šulinys). Dekoratyvinis vandens telkinys. Įrengimo technologija. Vejos drėkinimo sistema.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Molekulinė absorbcinė spektrinė analizė

  Molekulinė absorbcinė spektrinė analizė (spektrofotometrija). Darbo tikslas: spalvotų medžiagų tirpalų šviesos absorbcijos maksimumo nustatymas (absorbcijos spektro sudarymas). Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-09-25
 • Nanotechnologijos (2)

  Inžinerijos pagrindų referatas. Įvadas. Nanotechnologijų istorija ir raida. Nanotechnologija šiandien. Nanotechnologija mano akimis. Išvados.
  Inžinerija, referatas(27 puslapiai)
  2009-05-08
 • Naujos įrankių medžiagos

  Superkietųjų medžiagų rūšys ir joms keliami reikalavimai. Įvairių tūrinių ir plonasluoksnių medžiagų kietumo ir tampros palyginimas. Didelio stiprio deimanto monokristalų sintezė iš grafito. Didelio stiprio deimanto polikristalai, naudojami įrankiams gaminti. Didelių deimanto polikristalų augimas. Deimanto sintezės įranga. Kompozicinės konstrukcijos didelio slėgio uždorių tarpikliai. Dujų įtaka sintetinio deimanto gamybai. Superkietųjų medžiagų dangos. Kubinis boro nitridas. C3N4 ir CNx dangos. Nanostruktūrinės sandaros superkietosios medžiagos. Heterostuktūros. Nanokristalinės kompozicinės medžiagos. Nanokompozicinių medžiagų gamyba. Nanokompozicinių ir deimanto dangų kietumas.
  Inžinerija, referatas(28 puslapiai)
  2006-12-31
 • Navigacinė įranga

  Magnetinio kompaso deviacijos matavimas ir deviacijos lentelės apskaičiavimas. Pusapskritiminės deviacijos naikinimas 4-uose pagrindiniuose magnetiniuose kursuose taikant Erio metodą. Girokompasų tipai, sandara, blokinė schema, sistemos. GAK "Vega" įjungimas, greičio pataisų įvedimas, kursogramos skaitymas, GAK išjungimas. Elekroindukcinio lago JEL-2M sudėtis, blokinė schema, įjungimas ir patikrinimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-09-19
 • Navigacinė įranga (2)

  Navigacinės įrangos teorinis savarankiškas darbas. Kas aprašoma Puasono lygtimis? Išvardinti magnetinio kompaso deviacijos nustatymo budus ir aprašyti vieno iš jų atlikimo tvarką. Giroskopo precesija. Netiesioginio valdymo girokompaso struktūra ir veikimas. Girokompaso inercinės deviacijos rūšys, jų įtaka laivo valdymui. Girotachometro su elektrine spyruokle paskirtis, įrengimas ir veikimas. Pjezoelektrinis keitiklis, panaudojimas navigaciniuose prietaisuose. Doplerio lagas, veikimo principas, matavimo tikslumas. Automatinio laivo valdymo pagal užduotą kursą sistemos struktūra ir veikimas. Autovairininko struktūrinė schema, veikimas automatiniame rėžime. Navigacinės įrangos uždavinių sprendimo savarankiškas darbas. Nubrėžti magnetinių jėgų daugiakampį, apskaičiuoti deviaciją (grafiškai ir patikrinti analitiškai). Apskaičiuoti magnetinių BλH ir CλH jėgų didį, nustatyti deviacijos naikinimo magnetų šiaurinių polių kryptį (parodyti schematiniame brėžinyje). Apskaičiuoti giroskopo kinetinį momentą, precesijos dydį ir kryptį. Apskaičiuoti girokompaso pirmo tipo inercinę deviacija δjI, nubrėžti perėjimo į nauja pusiausvyros padėtį grafiką.
  Inžinerija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-09-19
 • Nuosekliai sujungtų išcentrinių ventiliatorių h – Q charakteristikos nustatymas

  Darbo užduotis: Nustatyti ventiliatorių našumo priklausomybę nuo jų išvystomo slėgio aukščio, reguliuojant tinklo pasipriešinimą. Darbo tikslas. Bandymo duomenų apdorojimas ir rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-27
Puslapyje rodyti po