Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos namų darbai

Inžinerijos namų darbai (105 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Energetinės sistemos ir technologijos (3)

  Duota. Nustatyti: Atskirai bendras naujos ir senos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apima šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius tinkluose. Remiantis bendru metiniu kiekvienos (naujos ir senos) sistemos šilumos poreikiu apskaičiuoti metinį kuro kiekį ir ekonominiu požiūriu (apskaičiuoti metines išlaidas kurui) palyginti tris šilumos gamybos būdus: katilinės atveju; šilumos siurblio atveju; kogeneracinės jėgainės atveju. Nagrinėjamos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos bendroji schema. Duomenys. Būdingo pastato energijos poreikio skaičiavimas. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas.
  Inžinerija, namų darbas(10 puslapių)
  2007-04-25
 • Energetinės sistemos ir technologijos (4)

  Pateikti duomenys. Nagrinėjame 1 rekonstrukcijos variantą. Išvados. Nagrinėjam 2 rekonstrukcijos variantą. Po renovacijos. Nagrinėjam 3 rekonstrukcijos variantą. Po renovacijos. 1 rekonstrukcijos variantas. 2 rekonstrukcijos variantas. 3 rekonstrukcijos variantas.
  Inžinerija, namų darbas(13 puslapių)
  2007-06-04
 • Energetinės sistemos ir technologijos (5)

  Senos ir naujos sistemų metinio šilumos poreikio ir galios (apimančių šildymą ir vėdinimą) nustatymas tinkluose. Karšto vandens galios ir metinio šilumos poreikio karštam vandeniui pagaminti nustatymas. Senos ir naujos sistemos metinių šilumos nuostolių ir reikalingos galios, šilumos tiekimo tinkluose, nustatymas. Bendrų senos ir naujos sistemos galių ir metinių šilumos poreikių apimančių šildymą, vėdinimą, karštą vandenį ir nuostolius tinkluose skaičiavimas. Kiekvienos (naujos ir senos) sistemos metinio kuro kiekio skaičiavimas remiantis bendru metiniu šilumos poreikiu ir trijų šilumos gamybos būdų palyginimas(metinių išlaidų kurui skaičiavimas) ekonominiu požiūriu. Katilinės atveju. Šilumos siurblio atveju. Kogeneracinės jėgainės atveju. Katilinės atveju. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-05-21
 • Energetinės sistemos ir technologijos (6)

  Duota. Lyginamosios dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš penkių daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio. Nustatyti. Duomenys. Būdingo pastato energijos poreikio skaičiavimas. Šildymas ir vėdinimas. Karštas vanduo. Šilumos tinklai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-09-17
 • Energetinės sistemos ir technologijos (7)

  Duota. Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš penkių daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio. Būdingo pastato bendras šildomas plotas A, o patalpų aukštis "šviesoje" 2.8 metai. Šiluma į pastatus tiekiama dvivamzde šilumos tiekimo sistema. Šiluma šilumos šaltinyje gali būti ruošiama trimis būdais. Duomenys. Nustatyti. Skaičiavimai. Senas pastatas. Naujas pastatas. Sena izoliacija. Nauja izoliacija. Karštas vanduo. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-17
 • Energetinės sistemos ir technologijos (8)

  Duota. Lyginamos dvi panašios centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, viena statyta pagal senas iki 1993 metų galiojusias normas, o kita jau pastatyta pagal naujas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias normas. Kiekviena sistema sudaryta iš penkių daugiabučių penkiaaukščių gyvenamųjų namų, kuriems šiluma tiekiama centralizuotai iš vieno šaltinio. Būdingo pastato bendras šildomas plotas A, o patalpų aukštis "šviesoje" 2.9 m. Šiluma į pastatus tiekiama dvivamzde šilumos tiekimo sistema. Šiluma šilumos šaltinyje gali būti ruošiama trimis būdais. Duomenys. Nustatyti. Skaičiavimai. Išvada.
  Inžinerija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-09-17
 • Energetinės sistemos ir technologijos (9)

  Duota. Nagrinėjama centralizuoto šilumos tiekimo sistema. Sistemą sudaro katilinė, kurioje kaip kuras naudojamos gamtinės dujos, ruošiamas šilumnešis ir šilumos tiekimo vamzdynais tiekiamas trims gyvenamiesiems pastatams Nustatyti: Atskirai bendras senos ir naujos sistemų galias, kurios apimtų šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir nuostolių šilumos tiekimo tinkluose galias. Kiekvienos sistemos bendrus metinius šilumos poreikius, kurie apimtų šildymą, vėdinimą, karšto vandens ruošimą ir nuostolius šilumos tiekimo tinkluose. Kiekvienos sistemos kuro/energijos poreikius šilumai ruošti ir išlaidas jiems. Palyginti nagrinėjamus rekonstrukcijos variantus senosios sistemos atžvilgiu ir įvertinti energetinį (sutaupyti šilumos ir kuro/energijos kiekiai) bei ekonominį (išlaidų šildymui pasikeitimas) rekonstrukcijos variantų naudingumą. Nustatyti naudingiausią rekonstrukcijos variantą. Pastato energijos poreikio skaičiavimas. Šildymas ir vėdinimas. Viso kvartalo pastatų energijos poreikio skaičiavimas. Karštas vanduo. Kuras.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-16
 • Erdvinis modeliavimas

  Įvadas. Kompiuterinis projektavimas. Detalės braižymas. Įtempimų patikrinimas (CosmosExpress).
  Inžinerija, namų darbas
  2009-03-17
 • Filtravimo centrifugos vidutinio našumo apskaičiavimas

  Procesų ir įrangos modeliavimo savarankiškas darbas. Užduotis Nr. 5.1. Apskaičiuoti periodinio veikimo filtravimo centrifugos ФМБ–60 tipo vidutinį našumą, pagal žemiau išvardintus duomenis. Įvadas. Filtravimas. Filtravimo rūšys. Suspensijų filtravimas. Skaičiavimas. Veikimo principas. Privalumai. Trūkumai. Panaudojimo sritys. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-27
 • Gelžbetoninės plokštės skaičiavimas

  Darbo tikslas: parinkti tinkamą perdangos plokštę pagal veikiančias apkrovas. Plokštės skaičiavimas PL-1. Apkrovos į plokštę. Plokštės aukštis. Skaičiavimas skersinėms jėgoms. Skaičiavimas deformacijoms. Plyšių atsivėrimo skaičiavimas. Kreivumo skaičiavimas. Plokštės įlinkio skaičiavimas. Surenkamo rygelio skaičiavimas. Rygelio matmenų parinkimas. Apkrovų variantai. Trijų angų sijai būtų. Rygelio armavimas. Rygelio skaičiavimas su nusodintos diagramos reikšmėmis. Kolonos skaičiavimas. Atsitiktinio ekscentriciteto skaičiavimas. Ekscentriškai gniuždomo pamato skaičiavimas. Pamato pado matmenų parinkimas. Pamato aukščio nustatymas. Pamato konfigūracijos nustatymas. Pamato armavimas.
  Inžinerija, namų darbas(38 puslapiai)
  2010-03-10
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė

  Darbo tikslas: Atlikti gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Šiluminės energijos metinių sąnaudų suvestinė ir grafikas. Gyvenamojo namo šiluminės energijos sąnaudų 2005 metais suvestinė. Elektros energijos metinių sąnaudų suvestinė ir grafikas. Elektros energijos imtuvų sąnaudų balansas ir grafikai. Gyvenamojo namo elektros energijos sąnaudų struktūra kilovatvalandėmis. Lyginamieji energijos sąnaudų rodikliai. Energijos vartotojų charakteristikos. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-10-16
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (2)

  Darbo tikslas: Atlikti gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Užduotis. Šiluminės ir elektros energijos metinių sąnaudų suvestinės ir grafikai. Lyginamieji energijos sąnaudų rodikliai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-11
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (3)

  Darbo tikslas. Užduotis. Šiluminės ir elektros energijos metinių sąnaudų suvestinės ir grafikai. Šiluminės energijos metinių sąnaudų suvestinė ir grafikas. Elektros energijos imtuvų sąnaudų balansas ir grafikai. Lyginamieji energijos sąnaudų rodikliai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-17
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (5)

  Darbo tikslas: Atlikti gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Užduotis. Šiluminės energijos sąnaudų 2007 metais suvestinė. Šiluminės energijos sąnaudų 2007 metais grafikas. Gyvenamojo namo metinės elektros energijos sąnaudos. Elektros energijos sąnaudų 2007 metais grafikas. Gyvenamojo namo elektros energijos imtuvų elektros energijos sąnaudų balansas. Gyvenamojo namo elektros energijos sąnaudų struktūra. Energijos sąnaudų suvestinė. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-10-22
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (6)

  Darbo tikslas: Atlikti gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Užduotis: Sudaryti šiluminės ir elektros energijos metinių sąnaudų suvestines ir grafikus. Sudaryti elektros energijos imtuvų sąnaudų balansą. Nustatyti lyginamuosius energijos sąnaudų rodiklius. Padaryti išvadas.
  Inžinerija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-04
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (7)

  Darbo tikslas: Atlikti gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Užduotis: 1. Sudaryti šiluminės energijos metinių sąnaudų suvestines ir grafikus. Sudaryti elektros energijos imtuvų sąnaudų balansą. Nustatyti lyginamuosius energijos sąnaudų rodiklius. Padaryti išvadas.
  Inžinerija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-12-01
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (8)

  Darbo tikslas: Atlikti gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Užduotis: sudaryti šiluminės ir elektros energijos metinių sąnaudų suvestines ir grafikus. Sudaryti elektros energijos imtuvų sąnaudų balansą. Nustatyti lyginamuosius energijos sąnaudų rodiklius. Padaryti išvadas. Gyvenamojo būsto ir ūkio energijos sąnaudų analizė. Apskaičiuojame kuro sąnaudas. Metinės energijos sąnaudos apskaičiuojamos sudarius metinį balansą. Gyvenamojo namo ir ūkio metinės elektros energijos sąnaudos 2008 metais. Gyvenamojo namo ir ūkio elektros energijos imtuvų elektros energijos sąnaudų balansas 2008 metais. Energijos sąnaudų suvestinė. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-30
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (9)

  Inžinerijos pagrindų praktinis darbas. Darbo tikslas: atlikti gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Užduotis: Sudaryti šiluminės ir elektros energijos metinių sąnaudų suvestines ir grafikus. Sudaryti elektros energijos imtuvų sąnaudų balansą. Nustatyti lyginamuosius energijos sąnaudų rodiklius. Padaryti išvadas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-27
 • Hidraulika (26)

  Paaiškinti ką nagrinėja hidraulika. Apibūdinti hidraulines ir pneumatines sistemas. Apibūdinti hidraulikoje naudojamus slėgius. Pateikti ir apibūdinti skysčio slėgio taške formulę. Apibrėžti pjezometrinę plokštumą. Pateikti ir apibūdinti skysčio slėgio į kreivą paviršių projekcijų formules. Upių nuotėkio charakteristikos. Upių nuotėkio režimas. Upių vandens lygio režimas. Upių ledo režimas. Hidrometrijos pagrindai. Hidrometrinės stotys ir postai. Vandens lygių matavimai.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-03
 • Hidraulika: vamzdinės pralaidos skaičiavimai (2)

  Hidrologiniai skaičiavimai. Užduotis: apskaičiuoti 3% tikimybės liūčių debitą iš mažo baseino, kuriame ežerų nėra. Hidrauliniai skaičiavimai. Užduotis: pagal I dalyje apskaičiuotą projektinį reikiamos tikimybės maksimalų debitą atlikti vamzdinės vandens pralaidos skaičiavimus, esant beslegiam tekėjimui. Normaliojo gylio kanale ir kanalo gylio skaičiavimas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos ilgio skaičiavimas. Žemės paviršaus ir kanalo gylio skaičiavimas. Ištekančio iš pralaidos vamzdžio vandens gylio skaičiavimas. Ištekėjimo skerspjūvio ploto Aišt ir hidraulinio spindulio Rišt skaičiavimas. Normaliojo ir kritiškojo gylių žemutiniame bjefe skaičiavimas. Normaliojo h0 gylio žemutiniame bjefe skaičiavimas. Kritiškojo gylio žemutiniame pralaidos bjefe skaičiavimas. Hidraulinių tėkmės sąlygų žemutiniame bjefe nustatymas. Žemutinio ir aukštutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos patikrinimas.
  Inžinerija, namų darbas(20 puslapių)
  2009-12-29
Puslapyje rodyti po