Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos laboratoriniai darbai

Inžinerijos laboratoriniai darbai (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tepimo sistemos sandara

  Darbo tikslas. Išnagrinėti automobilio variklio tepimo sistemos sandarą, jos elementų sandarą, veikimą ir paskirtį. Darbo priemonės. Darbo eiga. Tepimo sistemos paskirtis. Tepimo sistemoje naudojami įvairūs tepimo būdai. Klasikinės tepimo sistemos sandara. Tepimo sistemos skirstomos. Alyvos tipai. Alyvos siurblys. Alyvos ėmiklis. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-26
 • Tiesioginio benzino įpurškimo sistema

  Darbo tikslai: Susipažinti su tiesioginio benzino įpurškimo sistemos sandara ir veikimu. Išanalizuoti tiesioginio benzino įpurškimo sistemos ypatumus, privalumus ir trūkumus, lyginant su daugiataškėmis periodinio benzino įpurškimo sistemomis. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-18
 • Tolydinės informacijos įvedimo ir išvedimo modeliavimas (2)

  Bendroji dalis. Pradinių parametru reikšmės. Darbo eiga. Pirma užduotis. Eksperimento rezultatai. Antra užduotis. Eksperimento rezultatai. Trečia užduotis. Eksperimento rezultatai. Ketvirta užduotis. Eksperimento rezultatai. Penkta užduotis. Eksperimento rezultatai. Šešta užduotis. Eksperimento rezultatai. Septinta užduotis. Eksperimento rezultatai. Aštunta užduotis. Eksperimento rezultatai. Devinta užduotis. Eksperimento rezultatai. Dešimta užduotis. Eksperimento rezultatai. Laboratorinio darbo išvados. Programų listingai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-06
 • Transporto eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos (2)

  Transporto eksploatacinių ir konstrukcinių medžiagų laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas nr. 1. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Degalai. Techniniai skysčiai. Degalų ir techninių skysčių išorinės žymės. Bandymo rezultatai. Degalai. Techniniai skysčiai. Dvitakčio kuro atskyrimas. Laboratorinis darbas nr. 2. Skysčio tankio suradimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai. Tankio suradimo tvarka. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 3. Naftos produktų kinetinės klampos suradimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultato apdorojimas. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 4. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 5. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Bandymo rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-03-06
 • Transporto konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos

  Naftos ir jos produktų savybių tyrimas ir palyginimas. Kuras. Techniniai skysčiai. Benzino deginimas ant stiklo. Išvados. Skysčio tankio suradimas. Darbo priemonės. Skysčių tankiai. Tankio suradimo tvarka. Išvada. Naftos produktų (dyzelinių degalų) kinetinės klampos suradimas. Dinaminė klampa. Sąlyginė klampa. Kinematinė klampa. Prietaisai. Bandymo rezultato apdorojimas. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Pliūpsnio temperatūra. Prietaisai ir medžiagos. Bandymas. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas. Rasti benzino OSV ir OST pagal empirines formules. Rasti benzino CS pagal formulę.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-01-11
 • Transporto konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos (2)

  Laboratorinis darbas 1. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Laboratorinio darbo tikslas yra susipažinti su kai kuriais naftos produktais. Apibūdinti jų pagrindines fizikines savybes. Išvados. Laboratorinis darbas 2. Skysčio tankio suradimas. Darbo tikslas – surasti skysčio tankį areometru. Tankis yra kuno tūrio vieneto masė. Jo dimensij CGS sistemoje – g/cm3, SI sistemoje – kg/m3. Masės vienetas yra 1 cm3 (m3) H2O masė esant 4°C temperatūrai. Išvados. Laboratorinis darbas 3. Naftos produktų kinematinės klampos suradimas. Darbo tikslas- surasti naftos produkto (dyzelinių degalų) kinematinę klampą cSt arba mm2/s (CGS), m2/s (SI). Išvados. Laboratorinis darbas 4. Naftos produktų (dyzelinių degalų) pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Pliūpsnio temperatūra (t) charakterizuoja naftos produktų garavimo (lakumo) ir gaisrines savybes. Išvados. Laboratorinis darbas Nr 5. Degalų CS ir OS nustatymas. Laboratorinio darbo tikslas yra reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas.Rasti benzino OSV ir OST pagal empyrines formules.Rasti benzino CS. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-10-19
 • Transporto uždavinys matricinėje formoje

  Užduotis. Transporto uždavinys matricinėje formoje. Uždavinio duomenys yra pateikti lentelėse. Sprendimas. Subalansuotas uždavinys. Programos tekstas (Editor lange). Programos darbo rezultatai (Output lange). Uždavinys su ribotais pralaidumais. Nesubalansuotas uždavinys (sumažinus pasiūlą). Nesubalansuotas uždavinys (sumažinus paklausą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus paklausą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus pasiūlą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus paklausą).
  Inžinerija, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas

  Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Vagonų skaičius. Pagrindinės traukinio važiavimo varžos apskaičiavimas: traukos režimu ir tuščia eiga. Papildomų – kelio kreivių , nuolydžio, povagonių generatorių, pajudėjimo iš vietos traukinio judėjimo varžų skaičiavimas. Nagrinėjamo tarpstočio kelio profilio redukavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Traukinio greičio bei važiavimo laiko priklausomumų ir grafikų braižymas. Sąstato masės apskaičiavimas ir patikrinimas pagal skaičiuojamąją įkalnę, atvykimo ir išvykimo kelių ilgį, pagal pajudėjimo iš vietos galimybę ir įsibėgėjimo pagreitį. Traukinio sustojimo kelio apskaičiavimas 2 ir 11 profilio pradiniuose elementuose. Nagrinėjamo kelio ruožo tonkilometrių diagrama. Įnercinės įkalnės tikrinimas. Judėjimo laiko tarp stočių A ir B apskaičiavimas. Degalų sąnaudų apskaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-01-21
 • Uždegimo sistema

  Darbo tikslai: susipažinti su uždegimo sistemos paskirtimi, jų tipais ir sandara. Išnagrinėti uždegimo sistemų prietaisų paskirtį, konstrukciją ir veikimą. Išanalizuoti įvairių uždegimo sistemų konstrukcinius ypatumus, privalumus ir trūkumas. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Uždegimo sistemos veikimas. Uždegimo ritės detalės pavadinimai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-20
 • Vandens minkštinimo tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su naudojamais prietaisais, reagentais ir darbo metodika. Įsisavinti vandens minkštinimo būdus, nustatyti po minkštinimo likusį vandens kietį. Teorinė dalis. Vandens minkštinimas jonitais. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Mėginio analizė. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-25
 • Vandenų apsauga (3)

  5 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas nr. 1. Permanganatinės oksidacijos nustatymas vandenyje. Laboratorinis darbas nr. 2. Bendrojo vandens kietumo nustatymas. Laboratorinis darbas nr. 3. Amoniako koncentracijos vandenyje nustaymas nestlerio metodu. Laboratorinis darbas nr. 4. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu. Laboratorinis darbas nr. 5. Chloridų koncentracijos nustatymas vandenyje argentometriniu metodu.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2012-01-27
 • Variklio aušinimo sistema

  Darbo tikslai: Susipažinti su aušinimo sistemų paskirtimi ir tipais. Išnagrinėti aušinimo sistemos prietaisų konstrukcijas ir veikimą. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-18
 • Variklio daugiaparametrinė charakteristika

  Darbo pavadinimas. Darbo tikslas. Sudaryti variklio daugiaparametrę charakteristiką vaizduojančią lyginamųjų degalų sąnaudų priklausomybę nuo variklio sukimo momento ir sukimosi greičio. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-01-14
 • Variklio mechaninių nuostolių galios nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti mechaninių nuostolių galios priklausomybę nuo alkūninio veleno sukimosi dažnio .Įvertinti variklio techninę būklę. Darbo priemonės. Darbo metodas. Variklio alkūninio veleno sukimosi dažnis apskaičiuojamas. Variklio mechaninių nuostolių galia apskaičiuojama. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-11-10
 • Variklio tepimo sistema

  Darbo tikslai: Susipažinti su variklių tepimo sistemų paskirtimi ir tipais. Išnagrinėti tepimo sistemos prietaisų konstrukcijas ir veikimą. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-18
 • Vėdinimo sistemos derinimas

  Darbo tikslas: susipažinti su vėdinimo sistemų derinimu. Matavimo prietaisai. Užduotis. Naudojamos formulės. Darbo eiga. Darbo skaičiavimai ir rezultatai. Sistemos schema. Matavimo rezultatai. Vidutinis oro kiekis atšakose. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-08-06
 • Vertikalaus vamzdžio šilumos atidavimas vykstant laisvajai konvekcijai

  Darbo užduotis: I užduotis. Išnagrinėti, kaip vyksta šilumos mainai tarp vamzdžio paviršiaus ir oro laisvosios konvekcijos būdu, įsisavinti šilumos atidavimo koeficiento eksperimentinio nustatymo metodiką, išmokti nustatyti kriterinių lygčių koeficientus eksperimentiniu būdu. II užduotis. Išnagrinėti, kaip įkaitintą vertikalų vamzdį apiplaunančio oro sluoksnyje keičiasi temperatūra horizontalia kryptimi, eksperimentiniu būdu nustatyti vadinamojo šiluminio pasienio sluoksnio temperatūrų kitimo charakterį ir storį. Tyrimo stendo ir spinduliavimo bloko schema. Stebėjimų ir skaičiavimų duomenys. Skaičiavimams naudojamos formulės. Skaičiavimų rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-12
 • Vidaus degimo varikliai (10)

  2 laboratorinis darbas. Skirstymo mechanizmas. Užduotis: Išnagrinėti, kaip veikia įvairūs vidaus degimo variklių skirstymo mechanizmai. Nustatyti variklio skirstymo fazes ir apskaičiuoti vidutinį dujų greitį vožtuvo lizde. Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti. Užduotis: Susipažinti su elektrinio balansinio bandymo stendo (pav.) konstrukcija ir matavimo aparatūra: termometrais, tachometrais, mechaniniu indikatoriumi, mikromanometru ir pan. Teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti variklio trinties nuostolius. Patikrinti variklių bandymo stendą. 6 laboratorinis darbas. Variklio pagrindinių matmenų nustatymas. Užduotis: Nustatyti variklio pagrindinius matmenis, dujų slėgio jėgą ir apskaičiuoti galvutės smeigės skersmenį. 7 laboratorinis darbas. Tepimo ir aušinimo sistemos. Užduotis: Išnagrinėti variklio tepimo sistemos veikimą ir konstrukciją bei nubraižyti tepimo sistemos schemą. 12 laboratorinis darbas. Dyzelinio variklio apkrovos charakteristika. Užduotis: Išbandyti dyzelinį variklį, nustatant (išmatuojant) degalų sąnaudas ir deginių užterštumą suodžiais. 13 laboratorinis darbas. Dyzelinio variklio aukšto slėgio degalų siurblio sukimosi dažnio charakteristika ir purkštuvų bandymas. Darbo tikslas: Susipažinti su aukšto slėgio degalų siurblių bandymo ir reguliavimo stendo SATA-1 konstrukcija ir veikimo principu. Išbandyti dyzelio aukšto slėgio degalų siurblį, gauti duomenų jo sukimosi dažnio charakteristikai nubraižyti.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2010-04-01
 • Vidaus degimo varikliai (8)

  5 laboratoriniai darbai. Švaistikliais mechanizmas. Darbo tikslas: susipažinti su įvairių variklių švaistikliniais mechanizmais ir nustatyti (apskaičiuoti) detalių matmenų ir masių nuokrypių įtaką jėgų dydžiui. 2. Laboratorinis darbas. Skirstymo mechanizmas. Darbo tikslas: susipažinti, kaip veikia skirstymo mechanizmas, apskaičiuoti vidutinė dujų greitį vožtuvo lizde. 6. Laboratorinis darbas. Variklio pagrindinių matmenų nustatymas. Darbo tikslas: nustatyti variklio pagrindinius matmenis, dujų slėgio jėgą ir apskaičiuoti galvutės smeigės skersmenį. 12. Laboratorinis darbas. Dyzelio apkrovimo charakteristika. Darbo tikslas: gauti duomenis dyzelio apkrovimo charakteristikai, nustatyti ekonomiškiausią apkrovą, apskaičiuoti purkštuko našumą per minutę. 13. Laboratorinis darbas. Aukšto slėgio degalų siurblio sukimosi dažnio charakteristika ir purkštuvų bandymas. Darbo tikslas: išnagrinėti bandymo stendo sata-1 konstrukciją, susipažinti su dyzelio maitinimo schema, išbandyti aukšto slėgio degalų siurblį, kintant sukimosi dažniui. Išardyti ir surinkti purkštuvą, patikrinti jo sandarą, sureguliuoti slėgį, išmatuoti išpurškimo kampą.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2009-11-24
 • Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas

  Transporto sistemos elementai - Nr. 4 Darbo tikslas: Apskaičiuoti visų matavimų savaičių kiekvienos dienos paros eismo intensyvumą (PEI) ir nustatyti jų pasikliautinuosius intervalus. Apskaičiuoti visų matavimo savaičių vidutinius savaitės paros eismo intensyvumus (VSPEI) ir jų pasikliautinuosius intervalus. Apskaičiuoti vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (VMPEI) ir jo pasikliautinąjį intervalą. Darbe naudojami sutrumpinimai. Darbe naudojami žymėjimai. PEI skaičiavimas ir pasikliautinojo intervalo nustatymas. VSPEI (aut./p.) skaičiavimas ir pasikliautinojo intervalo nustatymas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) skaičiavimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-12-02
Puslapyje rodyti po