Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Inžinerija>Inžinerijos konspektai

Inžinerijos konspektai (25 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Transporto eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos

  Chimotologija. Naftos cheminė sudėtis. Naftos produktų savybės. Angliavandenilių grupės (alkanai, cikloalkanai, arenai, nesotieji angliavandeniliai). Deguonies, sieros, azoto, metalų ir kiti junginiai. Fiziniai naftos perdavimo būdai. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Cheminiai naftos produktų (degalų ir tepalų) valymo būdai. Fiziniai naftos produktų (degalų ir tepalų) valymo būdai. Prekinių degalų ir tepalų ruošimas. Sintetiniai tepalai. Kuro klasifikacija. Kuro elementinė sudėtis. Kuro šilumingumas. Kuro degimas. Oro kiekis, reikalingas kurui sudeginti. Degalų savybių įtaka variklio rodikliams. Kuro kaitrumas. Benzininių ir dyzelinių variklių deginių nuodingumas, jo mažinimas. Degalų tekumas, jį apibūdinantys rodikliai. Klampa. Drumstimosi, ribinė filtravimosi ir stingimo temperatūros. Filtravimo koeficientas. Mechaninių priemaišų ir vandens kiekis degaluose. Degalų garingumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų užsidegamumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų korozingumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų stabilumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų fizikinės savybės. Degalų ekologinės savybės. Benzino sudėtis ir jo pagrindinės savybės. Benzino tekumas. Benzino garingumas. Benzino frakcinė sudėtis. Benzino degimas. Benzino oktaninis skaičius. Benzino antidetonacinių savybių gerinimas. Benzino korozingumas. Benzino cheminis stabilumas. Benzino priedai. Benzino asortimentas ir jo markės parinkimas automobiliui. Dyzelinio variklio darbo ypatumai. Dyzelinių degalų sudėtis ir jų pagrindinės savybės. Dyzelinių degalų klampuminės savybės. Dyzelinių degalų filtravimosi savybės. Degiojo mišinio ruošimas dyzeliniame variklyje. Degimas dyzeliniame variklyje. Dyzelinių degalų cetaninis skaičius. Dyzelinių degalų gaisrinės savybės. Dyzelinių degalų korozingumas ir nuodegos. Dyzelinių degalų priedai. Dyzelinių degalų asortimentas. Katilų, lėtaeigių variklių ir buitinis kuras. Dujinių variklių privalumai. Degiųjų dujų klasifikacija ir savybės. Suskystintos naftos dujos. Suslėgtosios dujos. Alternatyvūs degalai. Ateities degalai. Degalų sandėliavimas, transportavimas ir gaisrinės savybės.
  Inžinerija, konspektas(20 puslapių)
  2006-10-30
 • Urbanistika ir architektūra (3)

  Kraštotvarka. Kraštotvarkos kilmė ir reikšmė. Urbanistika. Pastatų skirstymas pagal paskirtį. Šalčio tiltai. Akustinės medžiagos. Natūralusis pagrindas. Pamatas. Juostiniai pamatai. Ištisiniai pamatai. Atskirieji pamatai. Poliniai pamatai. Medinės sienos. Sąramos. Deformacinės siūlės. Monolitinio betono sienos. Perdangų ir aukšto pakėlimo metodo esmė monolitinėje statyboje. Stambiaplokščiai namai. Stogo laikančiosios konstrukcijos. Gegninė santvara. Sutapdinti stogai. Perdangos. Komunikaciniai ryšiai. Statinio techninis projektas. Pastato projektinių sprendinių sudėtis. Miestotvarka. Lėšų pasiskirstymas planinės ekonomikos sąlygomis. Specialusis planavimas. Detalusis planavimas. Teritorijų planavimo dokumentai. Bendrasis planas. Specialusis planas. Detalusis planas. Inžinerinio teritorijų tvarkymo darbai įgyvendinami šiomis priemonėmis. Aukščio plano sudarymo principai. Aukščių plano. Paviršinių nuotėkų. Pavirš vandens šalinimo sistema. Apsaugos nuo užtvindymų metodai. Drenažai. Drenažo konstrukcijos. Uždarojo ir atvirojo tipo. Stačiųjų drenažų konstrukcija. Apsaugos nuo potvynių metodai. Užpelkėjusios teritorijos. Griovų susidarymo priežastys Karstas. Želdiniai. Miesto želdynų skirstymas pagal naudojimo pobūdį. Gamtinis karkasas. Pagrindinė susisiekimo erdvių paskirtis. Svarbiausi susisiekimo erdves apibūdinantys terminai. Kraštovaizdis, pagal Europos kraštotvarkos konvenciją. Sukultūrinto kraštovaizdžio funkciniai tipai. Nekilnojamojo kultūros paveldo struktūros duomenys Lietuvos kaimo kraštovaizdyje. Paveldosauga. Kultūros paveldo apsaugos tikslai. Vietose saugotinų kultūros vertybių teritorinės ir aksiologinės sistemos sudarymo principai. Kultūros vertybių kompleksinio vertinimo kriterijai. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo režimai.
  Inžinerija, konspektas(7 puslapiai)
  2009-06-16
 • Vagonai ir lokomotyvai

  Vagonai. Vagonų klasifikacija ir pagrindiniai tipai. Techninės vagonų charakteristikos. Prekiniai vagonai. Dengtasis vagonas. Pusvagonis. Platforminis vagonas. Izoterminiai vagonai. Specialiosios cisternos. Cisterna pienui. Cisterna cementui gabenti. Keleiviniai vagonai. Atvirojo tipo vagonas. Kupė tipo vagonas. Dviaukštis vagonas. Pašto vagonas. Bagažo vagonas. Pašto-bagažo vagonas. Vagonas-restoranas. Keleivinių vagonų įranga ir sistemos. Keleivinio vagono kėbulas. Keleivinio vagono sanitarinis mazgas. Ne kupė vagonų vandentiekio sistema. Kupė vagono vandentiekio sistema. Keleivinio vagono šildymo sistema. Ventiliacijos sistema. Oro kondicionavimo sistema. Keleivinio vagono elektros tiekimo įranga. Konteineriai. Dyzelinio traukinio sandara. Prikabinamasis vagonas. Aušinimo sistema. Tepimo sistema. Degalų sistema. Elektrovežis. Elektros įranga. Automotrisės ir autodrezinos.
  Inžinerija, konspektas(54 puslapiai)
  2007-04-19
 • Vandentvarkos sistemų eksploatacija

  Normatyvinių dokumentų, susijusių su vandentvarkos sistemų eksploatacija ir jos organizavimu, apžvalga. Eksploatacijos ir priežiūros vadyba. Lietuvos miestų vandentvarkos ūkio būklė ir plėtojimo perspektyvos. Požeminio vandens, tinkančio žmonių reikmėms paieška, žvalgyba. Objektų priėmimo naudojimui organizaciniai klausimai. Vamzdynų ir įrenginių bandymas (lauko vandentiekio ir nuotakyno; pastato sistemų). Vandentvarkos objektų paleidimas naudojimui. Pastato nuotekų šalintuvo išbandymas. Tūrinių įrenginių bandymas. Tūrinių talpų plovimas ir dezinfekavimas. Įrengimų bandymas. Vandentvarkos objektų paleidimas naudojimui. Personalo teisės ir pareigos. Techninė dokumentacija. Įrengimų valdymas. Techninis gręžtinių šulinių aptarnavimas, vandens kokybės atstatymas. Filtro atstatymas elektros iškrova. Avarijų gelminiuose šuliniuose likvidavimas. Požeminių vandens rinktuvų eksploatacinė dokumentacija. Paviršinio vandens imtuvai ir jų eksploatavimas. Paviršinių vandens rinktuvų priėmimas naudoti. Siurblių parinkimas imant vandenį iš atviro telkinio. Apsauga nuo grotų apledėjimo. Vandens ruošimo įrenginiai. Atskirų vandentiekio įrenginių eksploatavimas. Reagentų paruošimo įrenginiai. Dozatoriai. Vandens skaidrinimo įrenginiai. Koštuvai. Koštuvų plovimas. Apdorojimo įrenginius. Košiamo vandens aeravimo įrenginiai. Koštuvai. Dezinfekavimo įrenginiai. Chloratorinės. Na hipochloritas. Baktericidiniai įrenginiai. Reagentų sandėliavimas. Paruošto vandens talpų priežiūra. Vandens ruošimo darbo ir tiekiamo vartotojams vandens kokybės kontrolė. Siurblinės. Siurblinių darbo eksploatacijos organizavimas. Siurblių darbo rėžimo valdymas. Siurblinės įrengimų profilaktika ir kapitalinis remontas. Apskaita. Siurblių paleidimas ir stabdymas. Siurblių paleidimo ir stabdymo eiga. Siurblių agregatų darbo sutrikimai ir jų šalinimas. Nuotekų siurblinės vėdinimas. Vandentiekio tinklas ir jo eksploatavimas. Eksploatavimo organizavimas. Tarnybos uždaviniai. Tinklo priežiūra. Vandens nuostolių kontrolė ir mažinimas. Eksploatuojamo tinklo plovimas ir dezinfekavimas. Gedimų tinkle šalinimas. Mechaninis tinklo valymas ir vamzdžių sienelių apdorojimas. Nuotakyno eksploatavimas, plovimas ir valymas. Nuotakyno eksploatavimas. Nuotakyno apžiūra. Vamzdynų plovimas ir mechaninis valymas. Nuotekų plovimas hidrodiniamine mašina.
  Inžinerija, konspektas(34 puslapiai)
  2009-09-15
 • Variklio apsaugos rėlė SPEM

  TA – "Temperatūros atmintis". Panaudojimas. Apsaugos. Apsauga nuo termoperkrovų. Apsauga nuo paleidimo srovės. Apsauga nuo minimalios srovės. Apsauga nuo nesimetrijos. Apsaugos nuo sujungimų su žeme. Savikontrolė. Nepertraukiamas darbas. Išankstinis suderinimas. Priekinės panelės indikatoriai. Elektrinė schema.
  Inžinerija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-23
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po