Šperos.lt > Inžinerija
Inžinerija

(614 darbai)

Pjovimo teorija, įrankiai ir staklės (3)4 inžinerijos laboratoriniai darbai. Tekinimo peilių geometrija. Nupjauto metalo sluoksnio plastinės deformacijos. Priklausomybė nuo pjovimo režimų ir aptekinimo peilio geometrijos. Spiralinio grąžto geometrija. Abrazyviniai diskai. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Plastiškieji tepalaiPlastiškieji tepalai. Paskirtis. Struktūra. Reikalavimai. Klasifikacija. Gamyba. Skaityti daugiau
Plieno grupės pagal panaudojimo sritįPlienas. Konstrukciniai plienai. Angliniai konstrukciniai plienai. Legiruoti konstrukciniai plienai. Spyruokliniai plienai. Gerai ir labai gerai apdorojami pjovimu (automatiniai) konstrukciniai plienai. Armatūriniai plienai. Didesnio stiprumo (mažai legiruoti) plienai metalinėms konstrukcijoms. Įrankiniai plienai. Nelegiruoti (angliniai) įrankiniai plienai. Legiruoti plienai. Greitapjoviai plienai. Nerūdijantys plienai. Skaityti daugiau
Plokščių menčių maišytuvaiChemijos inžinerijos referatas. Įvadas. Tikslas – supažindinti su maišymo procesu plokščių menčių maišytuvuose, apibendrinti trūkumus ir privalumus. Maišymas. Menčių maišyklės. Plokščių menčių maišytuvai. Plokščių menčių maišytuvų pavyzdžiai. Privalumai. Trūkumai. Panaudojimo sritys. Išvados. Skaityti daugiau
Plunžerinė poraTransporto priemonių gamybos ir remonto technologijos. Įžanga. Plunžerinė pora ir jos darbo sąlygos. Variklio sukimo momento keitimas plunžerine pora. Poliravimas. Plunžerinės poros pritrinimas. Pritrinimo pagrindinės operacijos. Plunžerio pritrinimui naudojamos staklės. Plunžerinės poros komplektavimo ypatybės. Skaityti daugiau
Pneumatinių cilindrų valdymasDarbo tikslas: susipažinti su vienkrypčio ir dvikrypčio pneumatinio cilindro valdymo principais ir išbandyti tiesioginio ir netiesioginio valdymo schemas. Užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Pneumatinių valdymo sistemų su dviem vykdymo įtaisais tyrimasDarbo tikslas: susipažinti su pneumatinių vykdymo įtaisų judesio diagramomis ir ištirti dviejų dvikrypčių cilindrų suderinto valdymo sistemą. Užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Popieriaus kiekio skaičiavimasDarbo tikslas: Išmokti apskaičiuoti reikalingą popieriaus kiekį leidiniui atspausdinti. Darbo užduotis: Apskaičiuoti knygos bei žurnalo reikiamą spaudai popieriaus kiekį su nuobiromis, spausdinant lapinėmis spaudos mašinomis. Darbo duomenys. Darbo eiga. Suskaičiuojame spaudos lapų kiekį su nuobiromis. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: prekyba lengvaisiais automobiliais ir logistikos centras UAB "Autosabina"Apie įmonę UAB "Autosabina". Įmonės teikiamos paslaugos. Prekyba lengvaisiais automobiliais HONDA ir jų servisas. Autolizingas. Prekyba lengvaisiais automobiliais CITROËN ir jų servisas. Metalo gaminių gamyba ir prekyba. Logistikos centras. Klientai. Mano nuomonė apie įmonę. Automobilio važiuoklė, važiuoklės remonto technologija. Važiuoklės gedimų atsiradimo priežastys. Važiuoklės remonto technologija. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: žemės reformos, melioracijos, vandentiekio ir nuotėkų tvarkymo projektai UAB "Vilniaus Hidroprojektas"Įvadas. UAB "Vilniaus hidroprojektas" veiklos apžvalga. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas. Pagrindinės veiklos kryptys. Teršalų kiekiai išsiskiriantys įmonėje ir mokesčiai už juos. UAB "Vilniaus hidroprojektas" projektas: "Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymas: projekto ir konkurso dokumentų parengimas" (objekto: "Naujas Marijampolės regioninis sąvartynas, Marijampolės sen., Panausupio k."). Bendrosios specifikacijos. Specifikacijos, susijusios su ranga. Dviprasmiškumas arba neatitikimai. Bendroji terminija. Standartinės specifikacijos. Taikytinos specifikacijos. Rangos darbų metu turimi standartai. Vietinės klimato sąlygos. Kokybė. Bendrieji reikalavimai. Projektinis ilgaamžiškumas. CE deklaracijos. Sveikatos apsauga ir darbo sauga. Atsakomybė. Ženklai ir įspėjimai. Stebėjimas, apšvietimas, aptvėrimai, turėklai. Pravažiavimo užtikrinimas pagalbos tarnyboms. Pasirengimas avariniams atvejams. Atliekų srautai statybos darbų metu. Lankymasis gamybos ir surinkimo darbų aikštelėse. Pareigūnų lankymasis. Darbai, įtakojantys kitus statinius arba infrastruktūrą. Esami infrastruktūros tinklai. Esami statiniai. Vandentakiai. Transporto reikalavimai. Apsauga nuo sugadinimo. Tarša. Gatvių (kelių) valymas statybos darbų metu. Dulkių sukėlimo apribojimas. Triukšmas. Darbas pasibaigus normaliai darbo dienai. Statiniuose montuojamos įrangos dydžio parinkimas. Leidimai ir licencijos. Informaciniai skydai. Rangovo darbų programa. Pateikimas. Detalusis planas. Veiklos grafikai. Darbų koordinavimas ir eigos kontrolė. Savaitiniai pasitarimai statybvietėje. Mėnesiniai pasitarimai statybvietėje. Eigos ataskaitos. Pranešimas apie svarbias operacijas. Apmokymas. Projektas. Bendrieji reikalavimai. Rangovo projektiniai dokumentai. Techninės procedūros ir dokumentai. Rangos darbų išdėstymas. Bendrieji reikalavimai. Reperių sistema. Nespecifikuoti darbai. Elektros energija, vandentiekis ir telefono ryšys. Sanitariniai įrenginiai. Tarptautinis ir vietinis transportas. Bandymai. Bendrieji reikalavimai. Statybvietės sutvarkymas ir išvalymas užbaigus rangos darbus. Išvados. Skaityti daugiau
Pramoniniai robotaiPramoniniai robotai. Pramoninių robotų struktūra ir komponavimo principai. Robotų sudėtis, klasifikavimas ir parametrai. Robotų kinematinis projektavimas. Unifikavimas ir agregatinis-modulinis robotų konstravimas. Roboto pozicionavimo tikslumas. Roboto grandžių judesių parametrai. Manipuliatorių kinematika. Manipuliatorius. Manipuliatorių kinematikos uždaviniai. Tiesioginis manipuliatoriaus padėčių uždavinys. Posūkio matricos. Homogeninės koordinatės ir transformavimo matricos. Kinematinis manipuliatoriaus skaičiavimas. Specialios koordinačių sistemos. Transformacijos matricos iš i-tosios koordinačių sistemos į i-1-ąją koordinačių sistemų išvedimas. Tiesioginio manipuliatoriaus kinematinis uždavinys. Standartinės koordinačių sistemos. Atvirkštinis manipuliatorių kinematikos uždavinys. Manipuliatoriaus grandžių greičiai ir pagreičiai. Jakobianas. Ypatumai. Statinės jėgos manipuliatoriuje. Jakobianas jėgų erdvėje. Manipuliatorių dinamika. Manipuliatoriaus grandies judėjimo lygtys. Roboto mechaninė sistema. Mechaninė laikymo sistema. Vykdymo sistema. Pavarų parinkimas ir projektavimas. Elektros variklio parinkimas. Hidraulinių pavarų parametrų nustatymas. Pneumatinių pavarų parametrų nustatymas. Kinematinės schemos sudarymas. Roboto rankos mechanizmai. Roboto griebtuvo paskirtis ir tipai. Griebtuvų laikomųjų jėgų skaičiavimas. Pavaros jėgų ir griebtuvų stiprumo skaičiavimas. Atvirų griebtuvų skaičiavimas. Perdavimo velenų skaičiavimas. Robotų jutimo įtaisai. Matavimo tolimoje zonoje jutikliai. Optiniai lokaciniai jutikliai. Lokaciniai atstumo matuokliai. Matavimo artimoje zonoje jutikliai. Induktyvieji jutikliai. Holo jutikliai (Holl). Talpiniai jutikliai. Ultragarsiniai jutikliai. Optiniai jutikliai (fotoelektriniai). Taktiniai jutikliai. Diskretiniai. Analoginiai taktyviniai jutikliai. Jėgos ir momento jutikliai. Matymo jutikliai. Vaizdo apdorojimo metodai: dvejetainis, pilkos skalės. Vaizdo Apdorojimas. Fotoelektriniai padėties jutikliai: sukimosi enkoderiai, fotoelektriniai linijiniai keitikliai. Sukimosi enkoderiai: fotoelektriniai linijiniai keitikliai. Roboto valdiklio projektavimas. Roboto valdiklio architektūra. Procesorius. Atmintis. Sekimo stiprintuvai. Varikliai. Sąsaja su vartotoju. Judesio valdymas. Skaityti daugiau
Presavimo įrenginiaiĮvadas. Presavimas, presavimo proceso stadijos, parametrai. Presavimo įrenginiai ir jais atliekamų operacijų ypatumai, įvairovė. Presavimo įrenginių techninė ir technologinė charakteristikos. Presų darbinių dalių konstrukciniai ypatumai. Presų konstrukcija, darbas ir reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Priartėjimo jutiklių tyrimasDarbo tikslas: susipažinti su įvairių tipų priartėjimo jutiklių konstrukcijomis, veikimo principais, jungimo schemomis ir ištirti jų pagrindines charakteristikas. Užduotis. Schemos. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės praktikos ataskaita: įrenginių remontas UAB "Vakarų autocentras"Praktikos tikslai: Išnagrinėti UAB "Vakarų autocentras" esamą technologinių įrenginių remonto organizavimo sistemą. Išnagrinėti ir analizuoti esamas įrenginių remonto darbų vykdymo organizacines formas. Analizuoti įrenginių remonto darbi vietų organizavimo priemones ir įrangą. Analizuoti remontuojamų įrenginių detalių atnaujinimo ir jų remontinio apdorojimo būdus ir priemones. Praktikos eigoje praktiškai patvirtinti šias profesinės veiklos kompetencijas. Užduotis. Ataskaitos sudėtis. Ataskaita. Gaminio (įrenginio), jo mazgo ir detalės aprašymas. Gaminio pavadinimas ir paskirtis. Gaminio mazgo pavadinimas ir paskirtis gaminyje. Detalės analizė. Detalės pavadinimas ir jos paskirtis gaminio mazge. Detalės paviršiai ir jų techniniai duomenys. Detalės medžiaga ir valstybinio standarto numeris. Detalės masė. Detalės medžiagos fizinės ir mechaninė savybės. Detalės medžiagos technologiniai rodikliai. Detalės medžiagos cheminė sudėtis. Detalės remonto techninės sąlygos. Detalės galimi defektai ir jų šalinimo būdai. Detalės remonto technologinis kelias. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktika: vandens ūkio objektų tyrinėjimas ir projaktavimas UAB "Hidroprojektas"Apie "Hidroprojektą". Projektavimas. Inžineriniai tyrinėjimai. Žemės reformos žemėtvarkos projektas. Žemės reformos pavyzdys. Valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartis. Pirkimo- pardavimo pavyzdinė byla. Skaityti daugiau
ProfilisInžinerinė grafika. 1 Laboratorinis darbas. Brėžinys nubraižytas Autocad programa. Detalės Profilio braižymas, matmenų žymėjimas, lentelė. Skaityti daugiau
Programinės įrangos DAM (Decision analysis module)Įvadas. Trumpai apie sprendimų paramos sistemas. Programinė įranga DAM (Decision analysis module). DAM v 2.0. Išvados. Skaityti daugiau
Projektas: elektros energijaPastotėje, esančioje elektros linijos pradžioje, numatyta pastatyti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginį (KĮ), kuris kompensuotų reaktyviosios galios srautą ir leistų sumažinti technologines elektros energijos sąnaudas elektros linijoje (EL). Apskaičiuoti projekto ekonominius rodiklius po kompensavimo įrenginio pastatymo. Pradiniai duomenys. Suminės kapitalinės investicijos. Metinis elektros energijos technologinių sąnaudų sumažėjimas. Metinės techninės priežiūros išlaidos. Metinė KĮ technologinių sąnaudų vertė. Metinis įrenginio susidėvėjimas. Metinis turto mokesčio dydis. Suminiai metiniai kaštai. Metinės pajamos (sutaupytos energijos vertė). Metinis pelnas. Paskolos grąžinimo grafikas (grąžinimas pastovus): paskolos ir palūkanų dalies paskirstymą kiekvienais metais. Grynųjų pinigų srautas. Vidinė pelno norma. Kompensavimo įrenginio nediskontuotas ir diskontuotas atsipirkimo laikas. Projekto grynoji diskontuota (esamoji) vertė. Projekto balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Projektavimo pagrindaiPlačiausias techninės užduoties skyrius-techniniai reikalavimai. Techninis siūlymas. Apmatinis projektas. Techninis projektas. Aiškinamasis raštas. Pirmieji Lietuvoje techninių brėžinių standartai. Gaminio planavimas. Techninė užduotis. Koncepcija. Gaminio sisteminio planavimo veiksniai. Gaminio idėjų kėlimas. Gaminio idėjų parinkimas. Gaminio apibrėžimas (konkretizavimas). Techninės užduoties sudarymas. Techninės užduoties sudarymo gairės. Būdingos reguliavimų grupės. Koncepcijos nustatymas. Projektavimas tenkinant technologiškumo reikalavimus. Konstrukcinės sandaros technologiškumas Transporto mašinų pagrindinės konstrukcinės medžiagos. Konstrukciniai plienai. Ketus. Kalusis ketus. Spalvotojų metalų lydiniai. Metalokeramika. Gumos. Grafitas. Polimerai. Projektavimo ir konstravimo samprata. Užsakovai. Projektuotojų grupė. Tiekėjai. Gamintojai. Realizavimo tarnybos. Pirkėjas. Vartotojai. Sistemų operatoriai. Visuomenė. Projektuotojų darbo pasiskirstymas laiko skalėse. Projektavimo etapai. Veiksniai turintys įtaką projektuotojo darbui. Techniniai brėžiniai, techniniai gaminių dokumentai. Projektavimas tenkinant estetiškumo reikalavimus. Požymiai orientuoti į rinką. Tikslo pabrėžimo požymiai. Valdymo ir aptarnavimo išryškinimo požymiai. Požymiai reklamuojantys gamintoją. Vieninga konstrukcines dokumentacijos sistema (VKDS). Grafiniai gaminio konstrukcijos dokumentai. Raštiniai gaminio konstrukcijos dokumentai. Funkcinis nagrinėjimas. Fizikinis nagrinėjimas. Konstrukcinis nagrinėjimas. Sprendimo variantų įvertinimas ir parinkimas. Projektavimas tenkinant estetiškumo reikalavimus. Projektavimo metodai: pagrindinės taisyklės, principai ir dailės. Pagrindinės projektavimo taisyklės. Projektavimo principai. Funkcijų integravimas ir atskyrimas. Savitarpio pagalbos principas. Stabilumo principas. Projektavimo gairės. Konstravimas atsižvelgiant į deformavimąsį. Projektavimas atsižvelgiant į koroziją. Projektavimas tenkinant ergonomiškumo reikalavimus. Skaityti daugiau
Projekto aiškinamasis raštas: 3-4 asmenų šeimos gyvenamasis namasĮvadas. Tikslas – suprojektuoti gyvenamą namą 3-4 asmenų šeimai, turinčiai vidutines pajamas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai. Sienos. Perdanga. Stogas. Grindys. Langai ir durys. Vidaus ir išorės apdaila. Pastato inžinerinė įranga. Techniniai ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
......