Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Inžinerija

Inžinerija (615 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jėgos veikiančios kelio dangą nuo automobilio rato

  Transporto sistemos elementai - Nr.1 Užduotis: Rasti: Surasti rato padangos pėdsako plotą F, m2. Rasti varančiųjų ratų sukimo momentą Mvrt, Nm (Pagal kiekvienos pavaros perdavimo sk.). Surasti apskritiminę jėgą Pk , N (Pagal kiekvienos pavaros perdavimo sk.). Nubraižyti sukimo momentų ir apskritiminės jėgos diagramas priklausomai nuo pavarų (x – ašyje pavaros 1-2-3-4-5, y – ašyje sukimo momento ir apskritiminės jėgos reikšmės). Surasti pasipriešinimo riedėjimui koeficientą. Surasti išilginį ir šoninį sukibimo koeficientą φ_1, φ_2. Sprendimas. Rato padangos pėdsako plotas. Varančiųjų ratų sukimo momentai, kiekvienai pavarai. Apskritiminė jėga, kiekvienai pavarai. Sukimo momentų ir apskritiminės jėgos diagramos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas. Išilginis ir šoninis koeficientai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-11-24
 • Juostinio transporterio elementų skaičiavimas ir parinkimas

  2 uždavinys. Užduotis. Pagal transportavimo įrenginio schemą ir uždavinio duomenis apskaičiuoti ir parinkti lovinio profilio transporterio juostą (plotį ir sluoksnių skaičių), sinchroninį kintamosios srovės elektros variklį (galią ir tipą), būgnus (skersmenį) ir reduktorių (laipsnių skaičių, pavarų perdavimo skaičių). Nubraižyti transporterio bei reduktoriaus schemas, nurodant jose pagrindinius duomenis. Uždavinio duomenys. Uždavinio sprendimas. Stacionarinio juostinio transporterio schema. Lovinio profilio transporterio reikalingas juostos plotis BSKM. Juostinio transporterio skersinis pjūvis. Juostinio transporterio pagrindinio elektros variklio reikalingas galingumas. Varančiojo, įtempiančio ir nukreipiančiojo būgnų skersmenys. Bendrasis perdavimo skaičius. Mechanizmo, perduodančio judesį nuo elektros variklio varančiajam būgnui, schema.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-10-27
 • Jūrų hidrotechnika

  Šlaito profilio atitvėrimo statinių konstrukciniai skaičiavimai. Skaičiuojamasis –grafinis darbas. Krantinės projektavimas. Įvadas. Laisvasis krantinės aukštis. Statinio klasė ir skaičiuojamųjų tikimybių nustatymas. Krantinės skaičiuojamoji schema. Krantinės. Apkrovų skaičiavimai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Inžinerija, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-08
 • Kamerinės konvekcinės pjautinės medienos džiovinimas

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas - susipažinti su konvekcinio kamerinio pjautinės medienos džiovinimo proceso ir medienos būsenos kontroliavimo bei reguliavimo praktinių įgūdžių. Šutinimų ir džiovinimo trukmė apskaičiavimas. Vidinių įtempių susidaromumo ir kitimas džiovinant. Medienos ir džiovinimo būsenos kontroliavimas. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-09-21
 • Karbiuratorinio variklio greičio išorinės charakteristikos sudarymas

  Darbo tikslas: nustatyti pagrindinių variklio darbą apibūdinančių rodiklių kitimo priklausomybę nuo alkūninio veleno sukimosi dažnio. Nustatyti alkūninio veleno sukimosi dažnį, kai variklis išvysto didžiausią efektyviąją galią, didžiausią efektyvųjį sukimo momentą ir kada lyginamoji efektyvioji degalų sąnauda yra mažiausia. Apskaičiuoti variklio pristatymo koeficientą. Darbo priemonės. Darbo metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-11-10
 • Karbiuratorinio variklio M 24 dalinė greitinė charakteristika

  Darbo tikslas ir uždaviniai. Gauti variklio M 24 dalinę greitinę charakteristiką, atlikti jos parametrų analizę ir nustatyti charakteringus greičio režimus. Įrengimai ir prietaisai. Metodinė dalis. Gauti rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-04-27
 • Karbiuratorinio variklio tuščios eigos charakteristikos sudarymas

  Darbo tikslas: nustatyti valandinės degalų sąnaudos priklausomybę nuo alkūninio veleno sukimosi dažnio ir mažiausią alkūninio veleno sukimosi dažnį. Išmokti reguliuoti variklio tuščios eigos sūkius. Įvertinti degalų toksiškumą. Darbo priemonės. Darbo metodas. Darbo rezultatas. Valandines degalų sąnaudos grafikas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-11-10
 • Karbiuratorius "Pierburg (28/30) 2E2"

  Darbo tikslai: Susipažinti su karbiuratoriaus "Pierburg 2E2" sistemomis ir įtaisais, jų paskirtimi. Išnagrinėti karbiuratoriaus konstrukciją ir veikimą, varikliui dirbant įvairiais režimais. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-18
 • Karbiuratorius 2BE "Ecotronic"

  Darbo tikslai: Išnagrinėti su karbiuratoriaus 2BE konstrukciją ir veikimą. Susipažinti su karbiuratoriaus elektroninė valdymo sistema "Ecotronic" ir jos funkcijomis. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-02-18
 • Karšto vandens tiekimas Šiaulių mieste

  Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Karštas vandentiekis. Pastato karštojo vandentiekio konstravimas. Vietinio karšto vandens sistemos. Karšto vandens tiekimas krosnimi šildomame name. Karštas vanduo name su dujotiekiu. Karštas vanduo name su centriniu šildymu. Vandens šildymas naudojant saulės energiją. Karšto vandentiekio sistemų elementai ir jų paskirtis. Karšto vandens parametrai. Karšto vandentiekio sistemų pertvarkymas. Karšto vandens tiekimas Šiaulių mieste. Bendrieji reikalavimai karšto vandens tiekimui. Išvados.
  Inžinerija, referatas(19 puslapių)
  2009-03-23
 • Kasybos inžinerija

  Užduotys ir jų sprendimai. Kelių tiesimo mašinų metinio darbo režimo skaičiavimas. Vienakaušio ekskavatoriaus eksploatacinio našumo skaičiavimas ir ekskavatoriaus parinkimas. Buldozerių, savaeigių skreiperių ir vienkaušių ekskavatorių ekonominis palyginimas.
  Inžinerija, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-12-18
 • Kasybos inžinerija: purentuvas

  Įvadas. Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Purentuvo paskirtis. Darbo procesas. Purentuvo paskirtis. Purentuvo darbo procesas. Purentuvo klasifikacija. Konstrukcinės schemos. Valdymo schemos. Nago galimos konstrukcijos. Purentuvo darbo judesio kinematika. Purentuvo bazinės mašinos parinkimas. Purentuvo darbinio ir transportinio greičio parinkimas. Purentuvo traukos skaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos. Traukos patikrinimas pagal sankabumą. Purentuvo judėjimo galimybės patikrinimas. Variklio galingumo nustatymas. Masės centro radimas. Purentuvo stovumo įvertinimas. Purentuvo stovumo skaičiavimas. Išilginis stovumas. Skersinis stovumas. Purentuvo našumo skaičiavimas. Purentuvo darbinių apkrovų radimas. Darbo įrangos atsparuminis skaičiavimas. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Inžinerija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-02-09
 • Kasybos inžinerija. Gruntai

  Gruntų struktūra ir klasifikavimas. Gruntų fizinės savybės ir jų rodikliai. Gruntų mechaninės savybės ir jų rodikliai. Vanduo gruntuose, optimalus drėgnumas. Grunto rišlumas. Kulono dėsnis. Grunto kirpimo bandymas. Standartinis grunto tankinimo bandymas, Proktoro bandymas. Grunto fizinių savybių nustatymas Kovaliovo prietaisu. Grunto įtempto būvio kitimo greičio įtaka įtempimų ir deformacijų tarpusavio priklausomybei. Grunto stiprumo riba. Pagrindiniai grunto suardymo būdai. Kasybos mašinų klasifikavimas. Gruntų pjovimas ir kasimas. Pjaunančio pleišto parametrai. Pjovimo ir kasimo jėgos, pjovimo ir kasimo procesai. Ciklinio veikimo mašinų našumas. Nepertraukiamo veikimo mašinų našumas. Betranšėjinio vamzdžių klojimo mašinos ir technologijos. Grunto tankinimo procesai. Mašinos, paskirtis, klasifikavimas, darbo padargai, jų parametrai, našumo skaičiavimas, darbo procesas. Purentuvai. Buldozeriai. Skreperiai. Krautuvai. Ekskavatoriai. Grunto tankinimo mašinos. Mašinos stovumas.
  Inžinerija, špera(6 puslapiai)
  2007-05-04
 • Katetometras

  Matuojamasis objektas ir matavimo priemonė; jų svarbiausios charakteristikos. Matavimų rezultatai. Liniuotės paklaidų grafikas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-10-16
 • Katilų utilizatorių valdymo sistemos modernizavimas

  Darbo užduotis. Santrauka. Summary. Santrumpos ir žymėjimai. Įvadas. Garo katilų darbo ir valdymo principai. Bendra garo katilų konstrukcija ir darbo principai. Įmonėje esančių katilų konstrukcija ir veikimo principas. Katilų utilizatorių darbo nominalūs leistini parametrai. Įmonėje esančių katilų valdymas. Šiuo metu esančios pneumatinės valdymo sistemos trūkumai. Pneumatinės valdymo sistemos. Garo katilą valdanti pneumatinė valdymo sistema. Pneumatinės valdymo sistemos trūkumai. Pavojingos aplinkos reikalavimai valdymo prietaisams. Reikalavimai prietaisams, esantiems pavojingoje aplinkoje. Katilų valdymo modernizavimui reikalingi prietaisai. Principai, kuriais vadovaudamasi renkuosi prietaisus. Prietaisai, reikalingi katilų valdymo modernizavimui. Katilų valdymo modernizavimas. Siūlomi pakeitimai. Schemos. Programa valdikliui (Concept programavimo paketu). Vizualizacija. Reikalavimai operatoriaus pultui ir vizualizavimui. Vizualizatcijos, atliktos InTouch programa aprašymas. Vizualizacijos skaidres. Išvados. Priedai (7).
  Inžinerija, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2007-12-17
 • Kėdainių rajono tyrimas

  Įvadas. Statistiniai duomenys. Gyventojų skaičius. Gyventojai pagal amžių. Darbo vietų skaičius. Profesinis rengimas. Ekonominė socialinė būklė ir plėtra. Pramonės ir technologijų plėtra. Tiesioginės užsienio investicijos. Informacinė visuomenės plėtra. Inžinerinė ir transporto infrastruktūra. Automobilizacija. juodosios dėmės. Gatvių ir kelių tinklas.
  Inžinerija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-05-05
 • Kelio dangos projektavimas

  Nestandžios kelių dangos konstravimas. Pagrindiniai duomenys. Papildomi duomenys. Kelio kategorijos nustatymas. Reikalingo tamprumo modulio nustatymas. Žemės sankasos grunto savybių nustatymas. Kelio dangos konstrukcijos atsparaus sluoksnio storio nustatymas. Kelio dangos konstrukcijos storio, laiduojančio tamprų įlinkį, nustatymas. Kelio dangos konstrukcijos atsparumas šlyčiai žemės sankasos grunte. Kelio dangos konstrukcijos atsparumas šlyčiai nerišlių medžiagų sluoksniuose. Kelio dangos konstrukcijos sluoksnių iš monolitinių medžiagų atsparumas tempimui lenkiant.
  Inžinerija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-17
 • Kelio ir automobilio sąveika

  Įvadas. Rato ir kelio sąveikos schemos. Pasipriešinimas riedėjimui ir rato sukibimas su danga. Dangos nelygumų įtaka automobilio važiavimui. Dangos nelygumų įtaka vairuotojui ir keleiviams.
  Inžinerija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-11-13
 • Ketaus mikrostruktūra

  Darbo tikslas: Pagal stebimą struktūrą nustatyti ketaus rūšį. Išanalizuoti grafito formos įtaką mechaninėms ketaus savybėms. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Darbo ataskaita: Grafito formos įtaka mechaninėms ketaus savybėms. Plokštelių formos grafito intarpai. Dribsnių formos grafito intarpai. Rutuliukų formos grafito intarpai. Ketaus naudojimas. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-26
 • Kiaulių fermų technologinis projektavimas

  Įvadas. Sąvokos. Teisiniai (privalomi) reikalavimai. Gyvulių gerovė. Aplinkos sauga. Laikymas. Kiaulių laikymo būdai ir fermos. Kiaulių vietų skaičiaus apskaičiavimas. Bendrosios kiaulių laikymo nuostatos. Žindamų paršavedžių su paršeliais laikymas. Nesukergtų (kergiamų) ir paršingų paršavedžių laikymas. Nujunkytų paršelių laikymas. Penimų kiaulių laikymas. Kuilių laikymas. Ekologinis kiaulių laikymas. Šėrimas. Šėrimo strategija. Šėrimo būdai. Pašarų transportavimo ir skirstymo technika. Nesukergtų ir paršingų paršavedžių šėrimo technika. Žindamų paršavedžių ir paršelių šėrimo technika. Nujunkytų paršelių šėrimo technika. Penimų kiaulių šėrimo technika. Girdymas. Kreikimas ir mėšlo šalinimas. Kraiko reikmė ir mėšlo kiekis. Kreikimas. Kraikinio mėšlo šalinimas. Skystojo mėšlo šalinimas. Mikroklimatas. Mikroklimato sąvoka ir jį formuojantys veiksniai. Terminiai mikroklimato rodikliai. Patalpos oro švaros rodikliai. Kiaulių šilumos srautas, vandens garų ir anglies dioksido emisijos intensyvumas. Vėdinimo intensyvumas. Reikalingas ventiliatorių našumas. Natūralaus vėdinimo sistemos matmenys. Avarinės natūralaus vėdinimo sistemos matmenys. Reikiamas nešildomo tvarto apšiltinimas. Ekonomiškas šildomo pastato apšiltinimas. Reikalinga šildytuvų galia. Mechaninio vėdinimo sistemos. Natūralaus vėdinimo sistemos. Šildymo būdai ir sistemos. Vėdinimo ir šildymo automatinis reguliavimas. Aliarminė (pavojaus) signalizacija. Apšvietimas. Triukšmas. Priedai (6).
  Inžinerija, konspektas(95 puslapiai)
  2009-12-31
Puslapyje rodyti po